Pumpetiden ved vask af malkeanlæg er urimelig lang

Det tager alt for lang tid at pumpe vand ind og ud af systemet,
når mælkekøletanke skal vaskes.
Heldigvis findes der en løsning.

  
Vi kan reducere pumpetiden fra to-fire minutter til ti sek.,” siger Niels Erik Rudbæk. 
 

Den store tidsrøver, når mælkekøletanke skal vaskes, er pumpetiden. Selv om den effektive vasketid for en køletank typisk er på godt 20 minutter, bliver den samlede tid, der skal afsættes til vask, ofte på op mod en time. Og det har gjort et stort indtryk på chefkonsulent Annette Baltzer Larsen, FORCE Technologi, der har arbejdet intensivt med rengøring af såvel malkeanlæg på kvægbedrifter som udstyr på mejerier.

”Pumpetiden er helt urimelig lang ude på malkekvægsbedrifterne. Selv om vi med nye tiltag kan komme ned på en effektiv vasketid på under 20 minutter, batter det ikke meget, når der går omkring 40 minutter med at pumpe vand ud og ind,” siger hun.

Brug pumpen

Derfor glæder det Annette Baltzer Larsen, at der blandt udstyrsleverandørerne er firmaer, der har fokus på at løse udfordringen. Blandt andet fortæller teknisk chef Niels Erik Rudbæk fra virksomheden Røka Industri, at de har fundet en løsning.

”Vi kan sætte vores systemer op til at bruge hovedpumpen til at spule vandet ud med. Det betyder, at det vand, der før tog to-fire minutter at pumpe ud, bliver spulet ud på ti sekunder,” fortæller Niels Erik Rudbæk.

Funktionen kan monteres i eksisterende vaskeanlæg. Det kræver blot, at systemet kan håndtere to ventiler, da det er nødvendigt at lade den eksisterende ventil blive siddende til at tage den sidste bundslat. Derudover skal systemet kunne registrere, at vandet er væk, så den stopper med at pumpe, når vandet er væk.

”Jeg vil vurdere, at der er tale om en ekstra investering på 3-4.000 kr. Til gengæld kan der være tilfælde, hvor det sparer landmanden for at investere i en ny buffertank,” siger Niels Erik Rudbæk.

Relaterede links

5 fokuspunkter forbedrer mælkekvaliteten
Ny dyse kan spare tid og vand på kvægbedrifter
Nu mangler Connie ikke vand

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 4, 2018