Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne A

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
A Årstal Sidetal – seneste år
A 30-00 2002 35, 36, 42, 43
A 616 2003 221
A8026.1 2001 128
Abba 2003 41, 49, 50, 55, 56
AberExcel 2003, 2004 306, 317
Abessinian, resistens 1990, 1991, 1992, 1993 41
Abika 2004 50, 56
Abraxas 2002 305
Abrusso 2003 20, 23, 27, 28
Abscisinsyre 2010, 2011 257, 263
Abselon 2004 98
Acapella, kartofler 2002 262
AcidLine 1993, 1995, 2013 255
Acrobat 2001 252
Adamo 2001 123-124
Additiv, bladlusbekæmpelse 2002 114
Additiv, kvælstof 2004 103
Additiv, skadedyr, vårbyg 2004, 2005 126
Additiv, svampebekæmpelse 2004 45
Additiv, svampemidler 2001, 2004 72
Additiv, svampemidler, vinterhvede 2005 81
Additiver til Broadway 2010, 2011 77
Additiver til Hussar 2010 75
Additiver til Ranman 2010 306
Additiver, roemidler 2010 325
Additiver, svampebekæmpelse, hvede 2009 81
Additiver, svampebekæmpelse, vinterhvede 2008 79
Adonis 2002 96, 97, 102, 103, 104
Adresse 2008, 2009, 2013 451
Adresse, Landbrug & Fødevarer 2012 475
Adsorptionskapacitet 2001 200
Advis 2003 41, 49, 50, 55, 56
Afalondisp 2002 270
Afbrænding, rødsvingel 2010 151
Afbrydelse, fortsat bygdyrkning 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 57
Afdeling for Sortsafprøvning 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 8
Affaldsstoffer 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2009 257
Afgasset gylle 2003, 2005, 2013 373
Afgasset gylle, vårbyg 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 207
Afgasset gylle, vinterhvede 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 219
Afgifter, skadedyr, vinterraps 2013 173
Afgifter, skadedyrsmidler, hvede 2013 95
Afgifter, svampebekæmpelse, hvede 2013 85
Afgifter, svampesprøjtning, hvede 2012 100
Afgifter, svampesprøjtning, vinterraps 2013 168
Afgrænsning 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 305
Afgræsning med får, rødsvingel 2010 151, 152
Afgræsning, alm. rajgræs 2012 175
Afgræsning, får, rødsvingel 2009 148
Afgræsningsegenskaber 2009 336
Afgræsningsegenskaber, græsser 2011 338
Afgræsningsforhold, ungkvæg 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 2153
Afgræsningsforsøg 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 338
Afgræsningsforsøg, udvalgte græsblandinger 1994, 1995, 1996, 1997 245
Afgræsningsinterval 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 140
Afgrødeanalyser, græsmarksafgrøder 1970 12
Afgrødeanalyser, protein og mineraler 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 3
Afgrødeanalyser, roer 1970 8
Afgrødeenheder 2007, 2009 22
Afgrødeetablering 2001 209
Afgrødenyt 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 422
Afgrødepåvirkning 1992, 1993, 1994, 1995 209
Afgrødepris 2002 164
Afgrødepriser 2012, 2013 5
Afgrøder, gensplejsede 1999 176
Afgrøderespons på jordpakning 2010 258
Afgrødeskade, engrapgræs 2012 160
Afgrødeskade, gylle 2012 398
Afgrødeskade, nedfælder 2013 373
Afgrødeskader, spinat 2010 162
Afgrødeskader, ukrudtsmidler 2004 58
Afgrødetolerance, engrapgræs 2010 143
Afhjælpning af manganmangel, placering af gødning 2006 214
Afhjælpning, manganmangel 2005 195
Afhugning, hvidkløver (frø) 1971 1110
Afpudsning, 2. års frøgræs 1979 142
Afpudsning, alm. rajgræs 2012 175
Afpudsning, buskgræs 1993 276
Afpudsning, energipil 2011 195
Afpudsning, rødsvingel 2009, 2010 152
Afpudsningstidspunkter, frøgræs, efterår 1972 2123
Afskærmet sprøjtning, pil 2011 194
Afstamning, bælgsædssorter 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 67
Afstamning, kornsorter 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 56
Afstamningsoversigt, se sortsafstamning    
Afstand mellem nedfældertænder 2006 234
Afstrømning 2011 226
Afsvampning 1988, 1989, 1990 159
Afsvovlning 1993, 1994 93
Afsvovlningsprodukter 1989, 1990 94
Aftopning, kartofler 1999, 2000, 2002, 2011 303
Aftopning, optagning, bederoer 1958, 1959, 1960 98
Afvanding 2013 291
Afvigende type, kartofler 2000 262
Agadir 2001 127-129, 229, 239
Agaton 2002 35, 36, 38, 42, 43
Agermynte 2012 429
Agermynte, majs 2005 381
Agerpadderok 2004, 2005, 2007 128
Agerpadderok, vårbyg 2007 128
Agerpadderokke, Yara N-Sensor 2010 119
Agerrævehale, bekæmpelse 2012 70
Agerrævehale 2003, 2004, 2005, 2013 60
Agerrævehale, hundegræs 2002 141
Agerrævehale, integreret bekæmpelse 2011 72
Agerrævehale, vinterhvede 2007 72
Agersennep, analyse 1995 144
Agersennep, vårraps 2001 155
Agersnegle 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 214
Agersnegle, hvede 2009 103
Agersnegle, hvede, raps 2010 104
Agersnegle, vinterhvede 2002, 2005, 2008 98
Agersnegle, vinterraps 2000 166
Agerstedmoder, kartofler 2007 300
Agerstedmoder, vårsæd 1995 205
Agersvinemælk 2009, 2010, 2011 285
Agertidsel 2005, 2007 128
Agertidsel, majs 2006 391
Agertidsel, positionsbestemt bekæmpelse 2003 69
Agertidsel, vårbyg 2007 128
Agertidsler 2009 288
Aggressiv gulrust, triticale 2010 49
Agneta 2003, 2004 294, 298
Agrestis 2003, 2004 53, 54, 56
Agricem Cultiplow 2006, 2007 256
AgriGro 1995, 1996, 1997, 2003 145
AgriGro til vinterhvede 2003 186
AgriGro, majs 2002, 2004, 2005 372
Agrinalka 1976 112
Agrodan nedfældertand 2007, 2009 248
AgroGIS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 424
Agrolab 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 9
Agronom 2004 31, 33, 34
Agros-kvælstofmåler 2002, 2005, 2009 245
Agrotai 2011 216
Agrotain 2008, 2009, 2010 213
AgroTech               2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7, 8, 451
Airbus 2002 305
Ajax 2003, 2004 308, 318
Ajle 2002 200
Ajleanalyser 1960 174
Akratos 2004 56
Aksbeskyttelse, hvede 2007, 2010, 2011, 2013 74
Aksbeskyttelse, hvede, svampe 2012 84
Aksbeskyttelse, svampebekæmpelse, vinterhvede 2008 79
Aksbeskyttelse, svampesygdomme, hvede 2009 81
Aksbeskyttelse, vinterhvede 2008 50
Aksfusarium 2003, 2006, 2011 17
Aksfusarium, hvede 2003, 2007, 2009 95
Aksfusarium, toksiner 2006 96
Aksfusarium, triticale 2009 95
Aksfusarium, vårbyg 2003, 2008 91
Aksfusarium, vinklede dyser 2007 102
Aksfusarium, vinterhvede 2002, 2008 85, 90
Aksløber, frøgræs 2007 164
Aksløberens larve, vinterhvede 2008 98
Aksnedknækning, havre 2008 135
Aksnedknækning, svampebekæmpelse 2012 137
Aksnedknækning, svampebekæmpelse, vårbyg 2011 132
Aksnedknækning, vårbyg 2008, 2009, 2010 123, 124, 125
Aksnedknækning, vinterbyg 2008, 2010 34
Aksspild, vårbygsorter 1978, 1980 23
Akssprøjtning, hvede 2007 86
Akssprøjtning, vinterhvede 2008 50
Aktivstof 2004, 2005, 2007, 2011, 2012 15
Aktivt kul, spinat 2009 162
Alabama 2002 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104
Aladin 2003 118, 121
Alexandra 2003 86, 92, 93, 98, 99, 220
Alexis 2001 6
Alfa GR/E, FarmTest 2003 133
Algalo 2003, 2004 35, 37, 38, 239
Algans 2002 305
Algarve 2002 302
Algefibre 1999, 2000 249, 271
Algepræparat 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 107
Algomin (kalk) 1973 2109
Alibi 2003 20, 23, 27, 28
Alitis 2004 56
Alliot 2003, 2004 86, 95, 96, 97, 98, 99
Alm. rajgræs 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 166
Alm. rajgræs og rødkløver, slæt, vandet 1980, 1981, 1982, 1983 204
Alm. rajgræs som mellemafgrøde 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 250
Alm. rajgræs til frø, gylle 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 183
Alm. rajgræs til tørre forhold 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 229
Alm. rajgræs, afgræsningsegenskaber 2013 359
Alm. rajgræs, afgrødeskade 2013 145
Alm. rajgræs, afpudsning 2013 152
Alm. rajgræs, alm. rapgræs 2013 144
Alm. rajgræs, antal stængler 2012 176
Alm. rajgræs, bjærgede halmmængder 1994, 1995, 1996 119
Alm. rajgræs, bladplet 2011 158
Alm. rajgræs, bredbladet ukrudt 2011 157
Alm. rajgræs, diploid 2013 143
Alm. rajgræs, efterafgrøder 2003, 2013 208
Alm. rajgræs, enårig rapgræs 2011, 2013 144
Alm. rajgræs, engrapgræs 2004, 2013 133
Alm. rajgræs, etablering 2006 148, 159
Alm. rajgræs, fast gødning 2011 157
Alm. rajgræs, flere års høst 2004 140
Alm. rajgræs, fodertype 2012 169
Alm. rajgræs, fodertyper 2011 154, 159
Alm. rajgræs, frø i renbestand, efterår 2012 168
Alm. rajgræs, frø pr. småaks 2012 176
Alm. rajgræs, frøspild 2011 162
Alm. rajgræs, gødningspriser 2011 156
Alm. rajgræs, gødningsstrategier 2011, 2012, 2013 143
Alm. rajgræs, gødskning 2011 160
Alm. rajgræs, gradueret gødskning 2002 145
Alm. rajgræs, gradueret kvælstof 2001 145
Alm. rajgræs, græsukrudt 1997, 1998, 1999, 2003, 2006, 2007, 2011 157
Alm. rajgræs, gylle 2006 165
Alm. rajgræs, kvælstof 1997, 1998, 1999, 2003, 2006 148, 165
Alm. rajgræs, kvælstofnormer 2011 156
Alm. rajgræs, kvælstofstrategi 2013 152
Alm. rajgræs, mangan 2003 133
Alm. rajgræs, meldug 2002 143
Alm. rajgræs, mellemafgrøder 2013 200
Alm. rajgræs, merudbytte 2013 144
Alm. rajgræs, nedfældning 2011 156
Alm. rajgræs, økonomi 2013 147
Alm. rajgræs, plænetype 2010, 2011, 2012 169
Alm. rajgræs, renbestand 2010, 2011, 2012, 2013 143
Alm. rajgræs, resistensbryder 2013 145
Alm. rajgræs, rodukrudt 2013 146
Alm. rajgræs, rust 2002, 2011 158
Alm. rajgræs, skadedyr 2006, 2007 169
Alm. rajgræs, skridningstid, udbyttefordeling 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 189
Alm. rajgræs, sorter 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 358
Alm. rajgræs, spildfrø 2001 141
Alm. rajgræs, spildkorn 2013 144
Alm. rajgræs, Stalosan 2003 132
Alm. rajgræs, strækningsvækst 2013 147
Alm. rajgræs, svampebekæmpelse 2011, 2012 172
Alm. rajgræs, svampesprøjtning 2013 147
Alm. rajgræs, svampesygdomme 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013 147
Alm. rajgræs, svampesygdomme, merudbytte 2011 158
Alm. rajgræs, svovl 2003 133
Alm. rajgræs, sygdomme 1996, 1997, 1998, 2006 148
Alm. rajgræs, tetraploid 2006 165
Alm. rajgræs, tetraploide fodertyper 2010, 2011, 2012, 2013 143
Alm. rajgræs, tokimbladet ukrudt 2003 132
Alm. rajgræs, udsædsmængder 2003 131
Alm. rajgræs, ukrudt 2003 131
Alm. rajgræs, vækstregulering 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 172
Alm. rajgræs, vækstregulering 2013 149, 152
Alm. rajgræs, vækstreguleringsmidler 2012 171
Alm. rapgræs 2004, 2005, 2010, 2011, 2012 218
Alm. rapgræs, bekæmpelse 2003, 2010 76
Alm. rapgræs, engarealer 2012 218
Alm. rapgræs, engrapgræs 2003 127
Alm. rapgræs, halmmængde 1988 56
Alm. rapgræs, rødsvingel 2009 149
Alm. rapgræs, ukrudt 2002 68
Alm. rapgræs, vinterhvede 2011 74
Almindelig kvik 2011, 2012 218
Almindelig kvik, engarealer 2012 218
Almindelig rug, økologisk 2002, 2004 235
Almindelig ukrudtsharvning 2002 242
Alpes 2001 277
Alpha-design 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 426
Alsikekløver 2010 268
Alta 2002 228
Alva 2002 227
Alzon 22, kartofler 1987 199
Alzon 27, kartofler 1987 199
Alzon-gødning 1987 81
Amalfi 2004 92, 98
Amalgerol 1992, 1993 212
Amarena 2004 23, 24, 27
Amaretto 2003, 2004 120, 246, 247
Amba 2003, 2004 319
Ambient 2002 228
Ambition 2004 50, 52, 56
Amical 2003 118, 121
Amino-N 2002 276
Aminosyrer 2010 191
Aminosyresammensætning, proteinrige plantearter 1982 170
Aminotal 2009, 2010 318
Aminotal, sukkerroer 2008 316
Amistar-dyse, svampebekæmpelse, vinterhvede 2005 90
Ammoniak, kartofler 2008 302
Ammoniakbehandling, halmarter, se også Fl. ammoniak og Halm    
Ammoniakdeposition 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 388
Ammoniakdeposition, biomonitering 2005 220
Ammoniakfordampning 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 2012, 2013 251, 379
Ammoniakfordampninger, lugtgener 2009 247
Ammoniakvand 2004 195
Ammoniumsulfat 2004, 2006 217
Ammoniumthiosulfat 2002, 2004, 2006 216
Amos 2003, 2004 308, 320
Amsinckia, bek., vårbyg 1984 168
Amtsmodellen 2005 6
Analyse, bygkerner 1981 32
Analyse, majsfrø, økologisk 2008 293
Analysemetoder, majs, økologisk 2008 274
Analyser af gylle 2001 197
Analyser, husdyrgødning 1975 116
Anbefalede kvælstofmængder 2001 214
Andel, hvidkløver 2009, 2010 346
Andel, rødkløver 2009 348
Andemad 2013 192
Anemona 2003 263
Anioner 1987, 1988, 1989 108
Anjou 219 2002 305
Annabell 2003, 2004 86, 98, 99
Annabelle, kartofler 2002 262
Ansager Septec 2003 173
Antal skud, energipil 2011 194
Antallet af forsøg 2007 2007, 2009, 2010 6
Antares 2002 305
Antonia 2003, 2004 179, 184
Antracnose, smalbladet lupin 2006 294
Antto 2002 227
Anvendelsesorienterede aktiviteter 2010 9
Aphanomyces, ærter 2004 126
Aphanomyces, markært 2005 140
Apollo 2002 130, 131
Apostrof 2002 305
Ararat 2004 50, 52, 56
Arcadia 2002 96, 97, 102, 103, 104
Arealanvendelse 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 15
Argenta 2004 291
Arielle, kartofler 2002 262
Artana, kartofler 2003 247, 250
Arter af vintersæd, forfrugt vinterhvede 2009, 2010, 2011, 2012 61
Arter af vintersæd, forfrugt vinterraps 2010, 2011, 2012 63
Arter, græsmarksplanter 2006 353
Arter, kløvergræs, økologisk 2008 286
Artsforsøg 1998, 1999 42
Artsforsøg, økologisk 1999 261
Artsforsøg, vintersæd 1987, 1992, 1993, 1994, 2002 34
Ascona 2002 305
Asier 1988 93
Askari 2003, 2004 31, 33, 34
Aske af halm 1986 88
Asketis 2003, 2004 241
Aspen 2002 227
Assist 2003 263
Astoria 2003, 2004 86, 98, 99
Asulox, spinat 2010 161
Atego 2003 112, 114
Athos 2002 130, 131, 302
Atlantic 2001 128
Atlas 2002 232
Atrazin, eftervirkning, vårbyg 1983 112
Attika 2003, 2004 121, 125
Aurelia 2003 235
Auriga 2003 221
Aurora 2003 226
Automatisk jordprøveudtager 2008 236
Automatisk udbyttemåling, kartofler 2001 251
Autorisationsansøgninger 2003, 2004 363
Autostyrede redskaber 2011 244
Avance 2003, 2004 296
Avanti 2003, 2004 31, 33, 34
Avenir 2003 238
Avne- og halmmængder 1994, 1995 61
Avnespreder 2007 251
Avnetransportør 1994, 1995 61
Axxon 2003, 2004  
Azotobacter, vårbyg 2010 217