Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne Æ

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  

 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F. 

Æ Årstal Sidetal – seneste år
Ært 2010 263
Ært (halvt bladløse) og byg, helsæd 1985, 1986 217
Ært, helsæd 2006 364
Ært, nedvisning 1987 176
Ært, se også markært
Ært, udsæd og N 1982 66
Ært, unormale spirer 1985 71
Ærte og bygblanding til modenhed 1988, 1989 64
Ærte/bygblanding, helsæd 1983, 1984, 1985 235
Ærte/byg-helsæd
sammel. med ital. rajgræs
1984, 1985, 1986 215
Ærtebladlus, markært 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 146
Ærte-byghelsæd 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 324
Ærtedyrkning, udsæd og N 1984 68
Ærtedyrkning, udsæd, N og kalk 1983 64
Ærtehelsæd 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 322
Ærtehelsæd eller grønært 1997, 1998, 1999, 2000 288
Ærtehelsæd, bladrandbiller 1999, 2000 295
Ærtehelsæd, græsudlæg 1996 249
Ærtehelsæd, kvælstof 1995, 1996 249
Ærtehelsæd, sorter 2003, 2004, 2005 346, 349
Ærtehelsæd, ukrudt 1999, 2000 295
Ærtekvalitetsundersøgelse 1985 73
Ærter og byg, økologisk 1988, 1989, 1990, 1991 234
Ærter, bejdsning af 1988, 1989, 1990, 1991 192
Ærter, halmmængde 1988 56
Ærter, kalium til 1987, 1988, 1989 101
Ærter, køreskader 1986, 1987, 1988 153
Ærter, mikronæringsstoffer 1987, 1988 88
Ærter, nedvisning 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 203
Ærter, Registreringsnet 2006 144
Ærter, skadedyr 2003, 2006 144
Ærter, sorter 2007 151
Ærter, sortsvalg 2007 151
Ærter, svampebekæmpelse 2013 130
Ærter, svampesygdomme 2001 130
Ærter, sygdomme 2003, 2006 146
Ærter, udsædsmængder 1988, 1989 64
Ærter, ukrudtskonkurrence 2009, 2010 263, 276
Ærter, ukrudtskontrol 2009 276
Ærter, ærtesyge 2002 251, 252
Ærter, ærteviklere 2006, 2007 152
Ærterodråd, markært 1999, 2005 140
Ærterodråd, ærter 2004 126
Ærteskimmel, bejdsning og sprøjtning 1986 139
Ærtesorter, egenskaber 2007 152
Ærtesorter, helsæd 1987, 2001, 2002, 2006 364
Ærtesorter, udbytte 2007 152
Ærtesyge 2003 232
Ærtesyge, forskellig angrebsgrad i udsæd 2002 251
Ærtesyge, markært 2005 269, 270
Ærtesyge, samdyrkning af ærter og vårbyg 2002 252
Ærtesyge, udsædsmængde 2004 254
Ærtesyge, udsædsmængde, økologisk 2004 254
Ærtesyge, ærtehelsæd 2004 253
Ærtesyge, ærter 2004, 2006 146
Ærtesyge, ærter til modenhed 2004 251
Ærteviklere 2004 123
Ærteviklere, bladlus, bladrandbiller 1987 143
Ærteviklere, feromonfælder 2007 152
Ærteviklere, flyvning 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 126
Ærteviklere, markært 2005 137
Ærteviklere, ærter 2006, 2007 152