Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne B

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
B Årstal Sidetal – seneste år
Baccara 2002 130, 131, 302
Bacillusthuringiensis 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 314
Bactofil A 2010 217
Bælgsæd 2013 23
Bælgsæd, dyrkningssikkerhed 2010 274
Bælgsæd, høstteknikker 2010 276
Bælgsæd, konklusion 2012 154
Bæltemejetærsker 2013 288
Bageanalyser 2006 283
Bagekvalitet 2006 289
Bagekvalitet , vinterhvedesorter 1974, 1975, 1984 2031/33/20
Bagekvalitet og N 1976 34
Bagekvalitet, vårhvede 2006 290
Bagekvalitet, vårhvede og vinterhvede 1976 31
Bakteriekultur, halmnedmuldning 1987 63
Bakteriepræparat 1991, 1992, 1993, 1999 114
Bakterier, bejdsning, vårbyg 2005 260
Bakterier, havre 2009 133
Bakterieråd 2012 20
Bakteriose, havre 2010 134
Balance 2003 41, 49, 50, 55, 56
Baltimor 2003, 2004 40, 56, 57
Banga 2003 218
Bangoy 2003 238
Banguy 2002 254, 305
Barabas 2003, 2004 92, 93, 98
Baraula 2004 319
Bardelta 2003, 2004 308, 318
Barfrost 2009, 2011 22
Barjordsstribe 2012 306
Barke 2003, 2004 86, 98, 99
Bartok 2001 95-96
Barula 2003 289
Basta 2002 267
Bastille 2002 130, 131, 230, 302
Bauer 15.93.03 2004 115, 117, 118
Baxxau 2002 305
BBCH decimalskala 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 429
Bedebladlus 1994, 1995 241
Bedebladlus, bejdsning, sukkerroer 2008 327
Bedebladlus, sukkerroer 2008 326
Bedefluer, bederoer 2006 337
Beder 2004 56
Bederoer, bejdsning 1989, 1990, 1991, 1992, 2009 331
Bederoer, bejdsning, skadedyr 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 350
Bederoer, bejdsning, svampe 2006, 2007, 2011, 2012 370
Bederoer, bejdsning, svampesygdomme   2013 349
Bederoer, bladlus 2012 371
Bederoer, ferskenbladlus 1994, 1995 241
Bederoer, gammaugler 2013 351
Bederoer, husdyrgødning 1991, 1992, 1993 101
Bederoer, kvælstof 1990, 1991, 1992 74
Bederoer, kvik 1990, 1991 257
Bederoer, meldug 2006 333
Bederoer, optagningstidspunkt, svampe­ bekæmpelse 2006 335
Bederoer, rodbrand 2008, 2009 331
Bederoer, rodbrandsvampe 2006 336
Bederoer, Roundup-tolerante 1996, 1997, 1998, 1999 300
Bederoer, samensilering 1988, 1989 261
Bederoer, se også foderroer    
Bederoer, skadedyr 2006, 2012 371
Bederoer, sorter, svampebekæmpelse 2006 334
Bederoer, svampebekæmpelse 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 346, 357
Bederoer, svampemidler 2006 333
Bederoer, svampesygdomme 2009, 2011 325
Bederoesorter 2001 276
Bederoesorter, genetisk monogerme 1973, 1974, 1975, 1976, 1987 207
Bederust 2007, 2011 19
Bederust, bederoer 2003 274
Bederust, roer 2001 273
Bederust, sukkerroer 2005 321
Bedeskimmel, roer 2001 275
Bedømmelse af ukrudt 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 429
Bedømmelsesskalaer 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 429
Bedriftsløsning 2003, 2004, 2005 383
Bedriftsrådgivning 2007 380
Beelinne, kløver 1979 40
Behandlingshyppighed 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 15
Behandlingsindeks 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 405
Behandlingsindeks, kartofler 2008 310
Behandlingsindeks, sukkerroer 2003 274
Behandlingsindeks, vinterhvede 2001 89
Behandlingsintervaller, kartoffelskimmel 1994, 1995, 1996, 1997 223
Behov, mangansprøjtning, efterår 2008 2009 226
Behovsbestemt dosering 2010 301
Behovsbestemt ukrudtsbekæmpelse, vinterhvede 2011, 2012 74
Bejdsemiddel, markært 2005 139
Bejdsemidler 2007, 2009, 2011, 2012 15
Bejdsemidler, raps 2007 190
Bejdseteknik, kartofler 2012, 2013 333
Bejdseteknikker 2010 308
Bejdsning 2001, 2005, 2010 306
Bejdsning og såtid, ært 1985 147
Bejdsning og sprøjtning, trådkølle, vinterbyg 1982, 1983, 1984, 1985 131
Bejdsning, ært 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 138
Bejdsning, ærtesyge 1999 145
Bejdsning, bakteriepræparat 1998 53
Bejdsning, bederoer 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 302
Bejdsning, bygbladplet 2005 260
Bejdsning, bygstribesyge 1997, 1998, 1999, 2000 112
Bejdsning, fabriksroer 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 148
Bejdsning, foderroer 1987 148
Bejdsning, goldfodsyge 2001, 2002 45
Bejdsning, goldfodsyge, vinterhvede 2003 69
Bejdsning, havre 1997 120
Bejdsning, hvede 2013 68
Bejdsning, kartofler 1989, 1990, 2004, 2005, 2006, 2011 310
Bejdsning, kartofler, afsmag 1992, 1993 218
Bejdsning, kviksølvfrie midler 1976, 1977, 1978 69
Bejdsning, majs 1996, 2013 417
Bejdsning, majs, additiver 2012 441
Bejdsning, majs, svampesygdomme 2012 441
Bejdsning, mangan 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 184
Bejdsning, markært 1989, 1990, 1991, 1992, 2000, 2005 139
Bejdsning, nematoder, vårbyg 1982 88
Bejdsning, økologisk 1993 213
Bejdsning, rapsjordlopper 1996, 1997, 1998 148
Bejdsning, rodfiltsvamp 1996, 2012 346
Bejdsning, roer 2009 331
Bejdsning, skadedyr, bederoer 1998, 1999, 2000, 2006 337
Bejdsning, skadedyr, hvede 1983, 1984, 1985, 1986 145
Bejdsning, skadedyr, roer 2013 350
Bejdsning, skadedyr, sukkerroer 2007, 2008, 2011, 2012 372
Bejdsning, sprøjtning efterår og forår, vinterhvede 1985 120
Bejdsning, stinkbrand 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 55
Bejdsning, svampe, ærter 2001 130
Bejdsning, svampe, bederoer 2006 336
Bejdsning, svampe, sukkeroer 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 370
Bejdsning, svampesygdomme 2013 417
Bejdsning, svampesygdomme, roer 2013 349
Bejdsning, svampesygdomme, sukkerroer 2010 328
Bejdsning, vårbyg 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005 260
Bejdsning, vårbyg 2013 116
Bejdsning, vårbyg, svampesygdomme 2012 139
Bejdsning, vårraps 1985, 1988, 1989, 1990 124
Bejdsning, vinterhvede 1983, 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 50
Bejdsning, vinterraps 1993, 1994, 1995, 1996, 2007 190
Bekæmpelse af kvik 2005 279
Bekæmpelse af rodukrudt 2005 281
Bekæmpelse af ukrudt, vinterraps 2002 151
Bekæmpelse, enårig rapgræs, hvidkl. og engrapgræs 1997, 1998, 1999, 2000 150
Bekæmpelse, engrapgræsgalmyg 2003 128
Bekæmpelse, frøukrudt i majs 1995, 1996, 1997 273
Bekæmpelse, græsukrudt, engrapgræs 2010 143
Bekæmpelse, rodukrudt 2009 277
Bekæmpelse, rodukrudt, agersvinemælk, tidsler 2009 277
Bekæmpelse, stankelben 2006 358
Bekæmpelse, ukrudt, hvidkløver og engrapgræs 1999, 2000 149
Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2007, 2009 14
Bekæmpelsesmidler 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 14
Bekæmpelsesstrategi, kartofler 2007 291
Bekæmpelsestærskel bladlus, vårbyg 2002, 2003 110
Bekæmpelsestærskler skadegørere, vårbyg 2004 91
Bekæmpelsestærskler, havre 2005 129
Bekæmpelsestærskler, svampesygdomme, vinterbyg 2004, 2005 24
Bekæmpelsestærskler, vårbyg 2005 103
Bekæmpelsestærskler, vinterhvede 2005 51, 52
Bekæmpelsestidspunkt, ukrudt 2002 77
Bekæmpelsestidspunkt, ukrudt i vintersæd 2001 75
Belægningsgrad, ungkvæg på græs 1974 2155
Belastningsomfang 2009, 2011, 2012 16
Belfiore 2004 313, 315
Belize 2004 296
Belmonte 2003, 2004 291, 296
Beløvede og ubeløvede hegns lævirkning 1982 189
Beluftet svinegylle 2002 199
Beluftet, forsuret og separeret gylle 2003 179
Beluftet, forsuret og separeret svinegylle, vinterhvede 2004 197
Beluga, kartofler 2002 262
Benlate 1983 161
Berber, kartofler 2002 262
Beregnet fordampning 2013 288
Beregningsmodeller for kvælstofgraduering 2003 168
Beregningsnormer 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 426
Berlingo 2002 305
Beryllium 2003 86, 92, 93, 98, 99
Beslutningsstøtte 2009 309
Beslutningsstøtte, kartofler 2008 307
Beslutningsstøtteprogrammer 2009 8
Beslutningsstøttesystem 2009, 2010 289
Beslutningsstøttesystemer, kartofler 2006 315
Betalingsrettigheder 2007 379
Betingelser for etablering 2005 16
Betty 2003, 2004 306, 317
Betydning af sådybde, vårbyg 2011 119
Beverly 2004 296
BI 2006 10
BI 6 2003 289
Bibernelle 2006 301
Bicarbonat 2006 217
Bill 2003, 2004 40, 53, 54, 56, 57, 58
Binadan 2005, 2006 271, 288
Bintje, kartofler 2001 254
Biochar 2013 261
Biocover 2011 243
Biodiesel 2006 20
Biodiversitet 2003 6
Bioenergi 2008 184
Bioethanol 2008 188
BioForsk 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 7
BioForsk 2013 8
Biogas 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 20
Biogas, afgrøder 2009, 2011 287
Biogasgødning 2010 261
Biogasgødning, rug 2011 272
Biogasgylle 1989, 1990, 1991 116
Biogasproduktion 2011 235
Biogrow 2012 265
Biokompost 2000, 2002, 2006 240
Biologisk bejdsemiddel 1999 114
Biologisk Energi Pulver 1999 217
Biologisk jordløsning 2005, 2007, 2013 281
Biomasse 2002, 2010, 2011 235
Biomasse, efterafgrøder 2012 323
Biomasse, visuel bedømmelse 2001 68
Biomasseafgrøder 2009 188
Biomassen 2001 91
Biomasseproduktion 2009 189
Biomonitorer 2005 221
Biorek 2001 196
Bioscan 2001 196
Biospectron 1991, 1994 97
Biovækst 2006 240
Birko 2002 305
Biscay 2003, 2004 40, 53, 54, 56, 57, 58
Bistro 2003 20, 23, 27
Bittersalt microtop 2000, 2002 181, 264
Bjærgede halmmængder 1994, 1995, 1996, 2007, 2011 23
Bjærgning af avner, vinterhvede og vårbyg 1994, 1995 61
Black dot 2004 285
Bladgødningsmidler 1980 143
Bladgødningsmidler, vinterhvede 1983, 1984 161/92
Bladgødskning 1987, 1989, 1991, 1993 82
Bladgødskning med tangekstrakt 1988, 1989 220
Bladgødskning, kartofler 1985, 1986, 1991, 1992, 2002, 2004 282
Bladgødskning, majs 2002 314
Bladgødskning, vårbyg 1987 69
Bladlus 2007, 2009, 2010, 2011 17, 18
Bladlus, additiv 2004 113
Bladlus, bekæmpelse, vårbyg 2004 112
Bladlus, bekæmpelse, vinterhvede 2009 52
Bladlus, bladrandbiller og ærteviklere 1987 143
Bladlus, havre 1988 156
Bladlus, hestebønne/markært, økologisk 1994, 1995 214
Bladlus, hestebønner 1969, 1970, 1971 1057
Bladlus, hvede   2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 91
Bladlus, hvede, havrerødsot 2012 108
Bladlus, kartofler 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 348
Bladlus, kartofler, registreringsnet 2012 355
Bladlus, majs 1994 273
Bladlus, markært 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 146
Bladlus, resistens, korn 2013 95
Bladlus, roer 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 232
Bladlus, skadetærskler, vinterhvede 2002 65
Bladlus, sprøjteteknik 2009 131
Bladlus, sprøjteteknik, vårbyg 2011 133
Bladlus, sukkerroer 2012 371
Bladlus, vårbyg 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 141
Bladlus, vårbyg, tidspunkt 1982, 1983, 1984, 1985 152
Bladlus, vårhavre 1994 184
Bladlus, vårhvede 1993, 1994, 1995 187
Bladlus, vinterbyg 1991, 2013 34
Bladlus, vinterbyg, havrerødsot 2012 36
Bladlus, vinterhvede 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 99
Bladlusangreb 2007 17
Bladlusbekæmpelse, vårbyg 2008 127
Bladlusbekæmpelse, vinterhvede 2003 48
Bladlusmonitering 2009 298
Bladlusoverført virus 2009 18
Bladplet 2010 311
Bladplet, alm. rajgræs 2002 143
Bladplet, havre 1994 50
Bladplet, korn - se også svampebek.    
Bladplet, majs 2002, 2013 411
Bladplet, strandsvingel 2012 164
Bladplet, vårbyg 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 171
Bladplet, vinterbyg 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 37
Bladpletsvampe, majs 2009, 2010 362, 393
Bladpletsygdomme, engrapgræs 2010 149
Bladpletsygdomme, strandsvingel 2010 144
Bladrandbiller, bladlus og ærteviklere, ært 1984, 1985, 1986, 1987 143
Bladrandbiller, byg/ærtehelsæd 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 258
Bladrandbiller, markært 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 129
Bladribbesnudebiller 1989, 1990 126
Bladribbesnudebiller, vinterraps 2011 180
Bladrullevirus, kartofler 2003 259
Bladsvampe og optagningstidspunkt 2002 285
Bladsvampe, 1. sprøjtning, vårbyg 1981, 1982, 1983, 1984 135
Bladsvampe, alm. rajgræs 2002 143
Bladsvampe, bederoer 2004, 2005 314
Bladsvampe, dosering, vårbyg 1985, 1986, 1987 131
Bladsvampe, efterår, vinterbyg 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 23
Bladsvampe, engrapgræs 2010 149
Bladsvampe, forskellige sorter 2002, 2005 323
Bladsvampe, helsæd 1997, 1998, 1999 317
Bladsvampe, kernemajs 2010, 2011 391
Bladsvampe, majs 2010, 2011, 2012, 2013 413
Bladsvampe, majshelsæd 2010, 2011 393
Bladsvampe, roer 2001 273
Bladsvampe, sorter 2001, 2007 318
Bladsvampe, sorter, sukkerroer 2008 322
Bladsvampe, sukkerroer 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2007 312, 320
Bladsvampe, tidspunkter, vårbyg 1982, 1983, 1984 135
Bladsvampe, triticale 2001, 2002 33
Bladsvampe, vårbyg 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 104
Bladsvampe, vårbyg, resistensopdelt 1985 138
Bladsvampe, vårbyg, Tilt 250 EC 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 136
Bladsvampe, vinterbyg 2001, 2002 25
Bladsvampe, vinterhvede 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 47
Bladsvampe, vinterhvede, 2 behandlinger 1985, 1986, 1987 122
Bladsvampe, vinterhvede, delt dosis 1986, 1987 124
Bladsvampe, vinterrug 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 30
Blanding 1054 2003 220
Blanding 24, efterafgrøde 2003 223
Blanding 42 2003 291
Blanding 42, efterafgrøde 2003 225
Blanding ært/hestebønne 2003 122
Blanding nr. 23, efterafgrøde 2002 248
Blanding nr. 23, grøngødning 2002 245
Blanding Ø22 2006, 2008, 2009 290
Blanding Ø42 2006, 2008, 2009 290
Blanding, byg og ærter 1974, 1975 2043/45
Blanding, vårsæd og ærter 1973 2047
Blandinger, græsmarksplanter 2005, 2006, 2007 337
Blandinger, vårsædsarter 2009, 2011 273
Blandingsafgrøder, økologisk 1992 215
Blandingsavl, byg og ært 1989 65
Blandsæd 2001, 2003, 2005 265
Blandsæd af vårhvede og bælgplanter, demonstration 2003 244
Blandsæd af vårhvede og bælgsæd, økologisk 2003 227
Blandsæd af vinterhvede og bælgplanter 2003 244
Blandsæd med lupin 2005 265
Blandsæd, bælgplanter, økologisk 2004 268
Blandsæd, bælgsæd, økologisk 2004 232, 247
Blandsæd, eftervirkning, økologisk 2004 237
Blandsæd, lupin 2013 307
Blandsæd, økologisk 2002 235, 236
Blandsæd, vårbyg/hestebønne 2002 236
Blandsæd, vårbyg/lupin 2002 236
Blandsæd, vårbyg/lupin/markært 2002 236
Blandsæd, vårbyg/markært 2002 236
Blandsæd, vårhvede 2013 307
Blandsæd, vårhvede, økologisk 2004 232, 268
Blåsten 1989, 1990, 1991 176
Blåsten mod ukrudt 1948 55
Blåsten, mængder 1956, 1957, 1958 182
Blåsten, nedharvet eller overfladisk 1958, 1959, 1960 197
Blight Management 2006 315
Blind seed Disease 2005 148
Blindharvning 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006 301
Blindharvning, sukkerroer 2003 240
Blixen 2002, 2003, 2004 56
Blød hejre 2008 70
Blodkløver 2003 222
Blødråd 2004, 2009 298, 315
Blomkålsfrø, høsttid 1956, 1957, 1958 85
Blomstring, svampebekæmpelse, vinterraps 2012 186
Bofur 2003, 2004 318
Bogage 2002, 2003, 2004 317
Boghvede 1988, 1989 142
Boghvedesorter 1987 118
Bonanza, kartofler 2003 248
Bonapart 2001 28-29
Bonus 2001, 2002, 2003, 2004 121, 125
Boomer 2004 56
Bor 1988, 1989, 1990, 1991, 2004, 2006, 2009, 2010 220
Bor m.m. til ærter 1987 87
Bor og magnesium, raps 1978 145
Bor og magnesium, vårraps 1986, 1987 106
Bor, kløver 1983 166
Bor, majs 1996, 1997 270
Bor, spisekartofler 1979 161
Bor, vårraps 1979 143
Bor, vinterraps 1996, 1997, 1998, 2005, 2011, 2012 268
Bora 2002, 2003 233
Bordako 2002, 2003 233
Boreale 2003 20, 23, 27
Borindhold 2006 225
Boringsnære beskyttelsesområder 2013 6
Bortrac 1987 87
Bortsprøjtning af hvidkløver 2003 126
Bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs 1998, 1999, 2000 150
Bortsprøjtning, hvidkløver 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 157
Boruta 2003 233
Borweta 2001, 2002 232
Borweta, lupin 2001 229
Boston 2001, 2002, 2003, 2004 58, 180
Bovian 2001, 2002 297
Br 4539 b 1 2004 27
Br 5924c 2002 96, 97, 102, 103, 104
BR 6429c233 2003 86, 92, 93, 98
Br s 6429f31 2002 96, 97, 102, 103, 104
Braemar 2002, 2003, 2004 98
Bræmmer 1990, 1991, 1992 205
Brændstofforbrug 2001 209
Brak 2011, 2012 14
Brak, eftervirkning 1994, 1995 126
Brakarealer, udvaskning 1993 108
Bravur 2004 50, 52, 56
Brazil 2001, 2002, 2003, 2004 86, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 178, 179
Bredsåning 1987 63
Bredsåning, majs 2002, 2003, 2004 334, 347
Bredsåskær 1987 63
Bredspredning 2001, 2004, 2005, 2010 288
Bredspredning, gødning, alm. rajgræs 2010 156
Bredspredning, kløvergræs 2008 343
Bredspredning, kvælstof 2009 302
Bredspredt gødning, kartofler 2008 301
Bredspredt handelsgødning 2009 297
Breun 6336 A23 2002 96, 97, 102, 103, 104
Brigitta 2002, 2003 263
Brødhvede 2012 307
Brødhvede, DAN-gødning 1988 77
Brødhvede, kvælstof 1990, 1991, 1992, 1993 85
Brødhvede, kvalitet 1988 137
Brødhvede, økologisk 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 209
Brødhvede, svovl 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 90
Brødhvedenorm 2011, 2012 14
Brødvolumen 2005, 2006 283
Brødvolumen, vårhvede 2003 228
Brøndkarse 2013 192
Brun sæbe + sprit 1994 212
Brunplet = Septoria, korn - se også svampebek.    
Brunplet, vinterhvede 2001 52
Brunpletsyge, vinterhvedesorter 1980 37
Brunrust 2007, 2009, 2011 17
Brunrust, hvede 2007 83, 86, 98
Brunrust, rug 2007, 2009 39
Brunrust, rug, bekæmpelse 2010 41
Brunrust, triticale 2007 45, 48
Brunrust, vinterhvede 2002, 2003, 2009 83
Bruttoudbytte, forsøg (grovfoder) 1987 226
Bruttoudbytte, mark (grovfoder) 1987 226
Brutus 2001, 2002, 2003, 2004 313, 315
Burresnerre 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2009 241
Burresnerre, forårsbek. 2001 80
Burresnerre, kartofler 1995, 1996, 1997 226
Burresnerre, tidspunkt for bekæmpelse 2003 63
Burresnerre, vinterhvede 2007 78
Burresnerre, vintersæd 1997, 1998, 1999, 2002 81
Buskgræs 1992, 1993 276
Bussard 2003 218
Buxxil 2002, 2003 238
Byg contra proteinafgrøder 1974 2043
Byg med hvidkløver 1994, 1995, 1996, 1997 138, 255
Byg og halvt bladløse ærter, helsæd 1985, 1986  
Byg, fusariumtoksiner 2010, 2012 101
Byg, resistens, strobiluriner 2011 133
Byg, skadedyr 2011 133
Byg, svampebekæmpelse 2011, 2013 111
Byg, svampebekæmpelse, vårbyg 2012 127
Byg, svampesygdomme 2011 125
Byg, vækstregulering, vårbyg 2012 132
Bygbladplet 2011 17
Bygbladplet, resistens, strobiluriner 2010, 2011, 2013 33
Bygbladplet, strobiluriner, resistens 2012 34
Bygbladplet, vårbyg 2013 112
Bygrust 2011 17, 18
Bygrust, vårbyg 2013 112
Byudvikling 2011, 2012 14