Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne D

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
D Årstal Sidetal – seneste år
DAISY 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2005, 2006, 2008 195
Daisy modellen 2013 288
DAISY-modellen 2008 234
Danchalk 2008 222
Danergo 2003, 2004 308, 318
Danfoil 2001 252
Danfoil sprøjte 1988, 1989, 1990, 2000 71
DanGødning 2003, 2008, 2009, 2010 213
Dan-gødning 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 178
Danish Agro 2013 11
Danmarks JordbrugsForskning 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 7, 8, 10
Danmarks Statistik 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 13
Dansk Markdatabase 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 406
Dansk Planteproduktion   2009, 2011, 2012, 2013 11
Danuta 2002 96, 97, 102, 103, 104
DAPS, PC-Planteværn 2001 115
DAPS-model 1999, 2000, 2001 81
Database for Markforsøg 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 7
Databaseanvist bek., svampe 1988, 1989, 1990 146, 164
Databaseanvist bek., ukrudt 1988, 1989, 1990 182, 198, 205
Database-valgt, ukrudtsm., vårbyg 1987 158
Datcha 2002 305
Davina 2002 130, 131
DDP Bor 2010 221
DDP-Mangan 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 218
Deben 2002, 2003, 2004 40, 53, 54, 57, 58, 180
Decantercentrifuge 1998 205
Deformation 2010 258
Deforme knolde 2009 305
Deformiteter, kartofler 2006, 2007 290
Dejtest, vinterhvedesorter 1977 33
Dekantercentrifuge 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 252
Dekantercentrifugering 2004 158
Deling af kvælstof, alm. rajgræs 2012 166
Delmarker 1999, 2000 199, 203
Delmarkmetoden 1998 183
Delmarksinddeling 2006 228
Delphi 2002 278
Delt aksbeskyttelse, hvede 2011 90
Delt aksbeskyttelse, vinterhvede 2002 50
Delt dosering 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 56, 97
Delt gødning, kartofler 2012 336
Delt gødskning, kartofler 2004, 2013 315, 317
Delt kvælstof 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 83
Demonstration, efterafgrøder 2010 225
Demonstration, såmetoder i vinterraps 1997 148
Demonstrationer 2007, 2011 227
Demonstrationsbrug 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 194
Demonstrationsprojekt 2002 206
Demonstrationsprojekter, økologisk 2002 258
Den Kgl. Veterinær­ og Landbohøjskole 2006 7
Den økologiske frøproduktion 2007 21
Denise 2003 86, 92, 93, 98
Denitrifikation 1997 189
Depot Plant, vinterhvede 2008 233
Depot Plant, vårbyg 2008 232
Det dyrkede areal 2006, 2008, 2009 12
Det Europæiske Fællesskab 2008, 2009, 2010 9
Det samlede høstudbytte 2001, 2004, 2006, 2007, 2009 21
DFF, majs 2010, 2011 384
DGI-nedfældning 2004, 2005 172, 214
Dialog 2002, 2003, 2004 86, 95, 96, 99
Diammoniumfosfat 1971, 2007 215
Diammoniumsulfat 2008, 2009 219
Dianella, kartofler 2001, 2002 261
Dicamba, sprøjtetid, ukrudt, vårbyg 1978, 1979, 1980, 1981 98
Didin 1987 81/89
Didin, efterårsudbragt fl. ammoniak 1984 91
Diflufenican 2012 429
Digital korttegning 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 406
Dinaro 2004 35, 37, 38
Direkte lægning, kartofler 2002 272
Direkte såning 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2009, 2010, 2011, 2012 289
Direkte såning belyst ved kvælstofforsøg 1979 51
Direkte såning, fastliggende forsøg 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 58
Direkte såning, nedvisning 1995, 1996, 1997 66
Direkte såning, ukrudt 1989 186
Direkte såning, vinterhvede 1994, 1995, 1998, 1999 99
Direkte såning, vinterraps 1994, 1995, 1997 147
Direkte tærskning 1990 123
Direktoratet for FødevareErhverv 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 9
Dirigent 2001, 2002 35, 36, 42, 43
Discountdyrkning 2003, 2004, 2005, 2006 246
Discountdyrkning, vårbyg 2005, 2008 266
Diskant 2002, 2003, 2004 20, 27, 28
Dithane DG 2002 264
Dithane NT 2001 252
Ditta, kartofler 2002, 2003 253
DLBR Mark 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 444
DLBR Markjournal Online 2007, 2008 9
DLBR Markkort Online 2006, 2007, 2008, 2009 406
DLG 2013 11
DLG StalosanPremix 2003 270
DMPP 2003, 2004, 2005, 2006 204
Dobbelt rækkeafstand, vintersæd, økologisk 2002 238
Dobbeltpløjning, rodukrudt 2011 285
Dobbeltrækkesåning, majs 1988, 1989 219
Dodder, økologisk 2004 267
Dolly 2003, 2004 27
Dolmen 2001, 2002 18, 19, 22, 23
Dolomit 2002, 2004, 2005 222
Dolomitammonsalpeter 1960, 1961, 1962, 1963 ,1964, 1965 212
Dolomitkalk 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 2005, 2009 259
Dolomitkalt, magnesiumgødning 1955 142
Domen 2002 227
Dominator 2001, 2002, 2003 32, 34, 35, 214
Dominik 2004 115, 117, 118
Dominika 2002, 2003 263
Doser, bladlus, vårbyg 2001 113
Doser, svampebekæmpelse, vinterhvede 2003 75
Dosering, ukrudt, vårbyg 1987 157
Dosis-respons kurver, frøgræs 2010 160
Doyen 2003, 2004 243
DP 10-9476 2003, 2004 313, 315
DP 10-9823 2003 285, 286, 287
DP 40 9711 2003, 2004 313, 315
DP 95-54 2002, 2003 277, 278, 284
DP 95-9258 2002, 2003 277, 278, 284
DPTA 2006 222
Dragon 2002 228
Drechslera, majs 2002 303
Dryssehæmningsmiddel, alm. rajgræs 2012 175
Dryssespild, alm. rajgræs 2012 175
Dryssespild, frøgræs 2010 144
Dryssespild, strandsvingel 2012 165
Drænafstrømning 2013 290
Drænforsøg 2013 289
Dræning 1988 66
Dræningstilstand, undersøgelse, danske jorders 1973 2055
Drænmaterialer 2013 290
Drænmetoder 2013 290
Drænvand, bioenergi 2013 191
Drænvand, proteinfoder   2013 191
Drænvandsundersøgelser 1987 69
DS 4081 2003 265
DS4052 2002 280
DSV 0041 2004 24, 27
Dtpa 2007 226
DTR 2005, 2006, 2007 258
DTR, hvede 2007 93
DTR, monitering 2002 60
DTR, svampebekæmpelse, hvede 2011 92
DTR, vinterhvede 2002, 2003 47
Duktus 2001 28-29
Durum- og vårhvedesorter, kvalitet 1987 50
Dyb jordløsning 2007 255
Dybpløjning 1971, 1974 1051/2052
Dybpløjning, tidspunkter, efterår 1974 2048
Dybpløjning, undergrundsløsning 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 246
Dybstrøelse 1993, 1994, 1995, 2002, 2009 294
Dybstrøelse fra kvæg, vårbyg 1998, 1999, 2000 214
Dybstrøelse fra svin, vinterhvede 1998, 1999, 2000 213
Dybstrøelse, slagtekyllinger 2010 238
Dybstrøelse, vårsæd, økologisk 1994, 1995, 1996, 1997 218
Dybsåning 2011 293
Dybt rodnet 2007 238
Dyna Drive 2006 304
Dyrket areal 2005 14
Dyrkning af maltmyg 2005 113
Dyrkning, genmodificerede sukkerroer (GMO) 1999, 2000 269
Dyrkning, hamp 2007 193
Dyrkning, helsæd 2002 301
Dyrkning, hvid hvede 2008 62
Dyrkning, industrihamp 2007 193
Dyrkning, majs 2002 302
Dyrkning, maltbyg 2004, 2006 117
Dyrkning, pil 2011 190
Dyrkning, vinterspelt 2006, 2008 61
Dyrkning, vårbyg 2006 118
Dyrkning, vårtriticale 2004 120
Dyrkningsegenskaber, se sortsegenskaber    
Dyrkningsegenskaber, vinterbyg 2002 21
Dyrkningsegenskaber, vinterrug 2002 28
Dyrkningsplan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 422
Dyrkningsstrategi 2006 247
Dyrkningsstrategi, kartofler 2012 351
Dyrkningssystemer, vinterhvede 2000, 2001 92
Dyrkningssystemer, økologisk korn 1997, 1998, 1999, 2000 249
Dyrkningsvejledning 2003, 2006, 2010, 2012, 2013 7
Dyrkningsåret 2003 til 2004 2004 5
Dyser, Fusarium 2006 97
Dyser, skadedyr, vårbyg 2005 126
Dyser, skadedyrsbekæmpelse, vårbyg 2004, 2008 128
Dyser, svampebekæmpelse 2004 83
Dyser, svampebekæmpelse, vinterhvede 2005 90, 91
Dyser, vinklede, bekæmpelse, enårig rapgræs 2009 118
Dysetype 1988 199
Dysetype, svampebekæmpelse 1998, 1999, 2000 70
Dysetype, ukrudt, vårsæd 1998, 1999, 2000 127
Dysevalg, skadedyr, vårbyg 2009 131
Dækningsbidrag 2002 208
Dækningsmetoder, ensilage 1979 192
Dækningsprocent, ukrudt 2001, 2002 67
Dæksæd 1987 65
Dæksæd og kløvergræs 2007 266
Dæksæd, N-mængder 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 171
Dæksæd, ukrudt 1991, 1992, 1993, 1994 255
Dæksæd, vintersæd 1994 246
Dæksæd, vårhvede 2006 296
Dæksæd, økologisk 2008 284
Dæksædens planteafstand 1977, 1978, 1979 171
Dæktryk 2010, 2011, 2012, 2013 281, 288