Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne E

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
E Årstal Sidetal – seneste år
E105 2003 233
Eclipse 2001 127
EDB-vandingsstyring 1988, 1989, 1990, 1991 68
EDB-varsling, svampe 1988, 1989, 1990 146, 164
EDB-varsling, ukrudt 1988, 1989, 1990 182, 198, 205
Eddikesyre i sprøjtevand 1988 200
Edel 2002, 2003 221
Eden 2004 124
EF 486 Dasas 2003, 2004 308, 318
Effect 2002, 2003 20, 23, 27, 28
Effekt af ukrudtsmidler 2006 106, 142, 371
Effekt af ukrudtsmidler i markært 2001 134
Effekt af ukrudtsmidler i vintersæd 2004, 2005 46
Effekt af ukrudtsmidler i vårbyg 2004, 2005, 2006 106
Effekt af ukrudtsmidler i vårsæd 2001 117
Effekt af ukrudtsmidler, majs 2004, 2005, 2006 371
Effekt af ukrudtsmidler, markært 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 142
Effekt af ukrudtsmidler, vinterraps 2002 153
Effekt af ukrudtsmidler, vintersæd 2002, 2003 44
Effekt af ukrudtsmidler, vårbyg 2003 87
Effekt af ukrudtsmidler, vårsæd 2002 118
Effekt, midler i kløvergræs 1995 253
Effekt, nedfældet gylle 2009 344
Effekt, svampemidler, korn 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 102
Effekt, svampemidler, sukkerroer 2011 329
Effekt, ukrudt, raps 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 142
Effekt, ukrudtsmidler i vårsæd 2000 127
Effekt, ukrudtsmidler, vintersæd 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2007 81
Effekt, ukrudtsmidler, vårbyg 2007 129
Effekten af efterafgrøder 1998 223
Effekter, svampemidler, korn 2008 92
Effektive Mikroorganismer (EM) 1999, 2000 56
Effektskema, ukrudt i bederoer 1990 215
Effektskema, ukrudt vårsæd 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 129
EFOS 2007, 2008, 2009, 2010 410
Efter- og mellemafgrøder 2012 8, 223
Efter- og mellemafgrøder, sorter 2012 230
Efterafgrøde 2008 188, 240
Efterafgrøde efter byghelsæd 1979, 1980, 1981 195
Efterafgrøde efter helsæd, græsarter 1981, 1982, 1983 204
Efterafgrøde, høstet eller nedpløjet, eftervirkning 1968, 1969, 1970, 1971 1128
Efterafgrøde, ukrudtsbekæmpelse 2001 77
Efterafgrøde, vinterrug efter byg 1978 63
Efterafgrødekravet 2010 8
Efterafgrødensforfrugtværdi, N-mængder 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 141
Efterafgrøder 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 223, 322
Efterafgrøder i havre, økologisk 2003 224
Efterafgrøder i vårbyg, økologisk 2003 222
Efterafgrøder og halmsnitning 1977 48
Efterafgrøder til nedpløjning 1987 215
Efterafgrøder udlagt i majs 2003 239
Efterafgrøder, arter  2013 195
Efterafgrøder, biogas 2012, 2013 204
Efterafgrøder, biomasse 2013 311
Efterafgrøder, bælgplanter 2013 195
Efterafgrøder, dyb rodvækst 2006 290
Efterafgrøder, eftervirkning 1988, 1989 242
Efterafgrøder, havre 2005 261
Efterafgrøder, kartofler 2008 313
Efterafgrøder, kålbrok 2011 187
Efterafgrøder, lavt ressourceforbrug 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 185
Efterafgrøder, majs 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 208
Efterafgrøder, majs, screening 2012 238
Efterafgrøder, nedpløjning 1987, 1988, 1989, 1990 251
Efterafgrøder, reduceret jordbearbejdning 2004, 2005 239
Efterafgrøder, typer 2012 227
Efterafgrøder, ukrudtsbekæmpelse, majs 2010 391
Efterafgrøder, vinterhvede 2008 48
Efterafgrøder, vårbyg 2005, 2006 270, 287
Efterafgrøder, vårsæd 2009 243
Efterafgrøder, økologisk 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 247, 248, 251
Efterafgrøder, økologisk dyrkning 2008 272, 283
Efterafgrøderne vinterraps, ræddike 1997, 1998, 1999, 2000 245
Eftergødskning 1989, 1990, 1991, 2003 143
Eftergødskning af helsæd 1987, 1988 226
Eftergødskning af kartofler 1999 199
Eftergødskning af vårbyg 1999 199
Eftergødskning efter kemiske planteanalyser 1972 2112
Eftergødskning vårbyg, nitrattest 1984 78
Eftergødskning, kartofler 2003 248
Eftergødskning, majs 2007 348, 367
Eftergødskning, N, byghelsæd 1987 218
Eftergødskning, planteanalyser, eftervirkning, vårbyg 1975 113
Eftergødskning, vinterhvede, planteanalyser 1982 155
Eftergødskning, vårbyg 2003 154
Eftergødskning, vårbyg, let sandjord, gm. fl. ammoniak 1984 87
Eftergødskning, vårbyg, planteanalyser 1982 154
Eftergødskningsprogrammet 2004 176
Efterslæt 1998, 1999, 2000 214
Eftersåning med urter og enghø 2011 201
Eftersåning, engarealer 2010 188
Eftervirkning 2001, 2007, 2011, 2012 227
Eftervirkning af bælgsæd og blandsæd 2003 212
Eftervirkning af bælgsæd, økologisk 2002 238
Eftervirkning af eftergødskning, vårbyg 1975 113
Eftervirkning, atrazin, vårbyg 1983 112
Eftervirkning, brak 1994, 1995 126
Eftervirkning, byg, hestebønner og ærter 1975 45
Eftervirkning, efterafgrøde, nedpløjet, høstet 1968, 1969, 1971 1128
Eftervirkning, efterafgrøder 1988, 1989 , 2013 195
Eftervirkning, engrapgræs efter hvidkløver (frø) 1986 95
Eftervirkning, engrapgræsfrø efter hvidkløver 1987 95
Eftervirkning, grøngødning 2000 243
Eftervirkning, kvik 1989, 1990, 1991 227
Eftervirkning, kvikbeh. 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 171/181
Eftervirkning, proteinafgrøder 1973 2046
Eftervirkning, staldgødning 1993, 1994 112
Eftervirkning, ukrudtsbek., kløvergræs 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 162
Eftervirkning, ukrudtsm. i korn m. kløverudl. 1986, 1987 159
Eftervirkning, Venzar i vårbyg 1979 106
Efterårs- og forårsbekæmpelse, ukrudt 2002 81
Efterårs- og forårspløjning 2003 192
Efterårsgødskning 1988, 1989, 1990, 1991 105
Efterårsgødskning og udvintring 1987, 1988 89
Efterårsgødskning, vintersæd 2003 192, 197
Efterårsindsats, rødsvingel 2010 150
Efterårs-N, vinterhvede 1987 82
Efterårspleje, alm. rajgræs 2009 156
Efterårspleje, rødsvingel 2010 143, 151
Efterårspløjning 2004 215, 225
Efterårssået grøngødning 2001 234
Efterårssået grøngødning, økologisk 2002, 2003 221
Efterårssåning, engarealer 2011, 2012 215
Efterårstilførsel, kvælstof 2001, 2002 179
Efterårsudbringning 1990, 1991 110
Efterårsudlagt kløvergræs 2009, 2011 288
Efterårsudlæg 2005, 2006, 2007 341
Efterårsudlæg af græs og kløvergræs 1994, 1995, 1996, 1997 245
Efterårsudlæg, græs 1993, 1994 246
Efterårsudlæg, kløvergræs 2005, 2006 358
Efterårsvirkning, spildevandsslam 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 199
Egenskaber, havresorter 2004 2006 137
Egenskaber, markærtsorter 2005, 2006, 2007 152
Egenskaber, triticalesorter 2004, 2005, 2006 44
Egenskaber, vinterbygsorter 2005 28
Egenskaber, vinterhvedesorter 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 56
Egenskaber, vinterrapssorter 2002 150
Egenskaber, vinterrugsorter 2004, 2005, 2006 39
Egenskaber, vårbygsorter 2005, 2006 114
Egenskaber, vårhvedesorter 2005, 2006 141
Egenskaber, ærtesorter 2007 152
Egne planer 2009 6
Egon 2003, 2004 246, 247
EHA 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 445
EHA 2013 423
EKO 131018/01 2003 218
Eksportør af markfrø 2005, 2006 14
Elan 2003 236
Eldorado 2001 32-34
Eldrevet centrifugalspreder 2009 234
Elektronisk Hektarstøtte Ansøgning 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 445
Elektronisk Hektarstøtte Ansøgning 2013 423
Elementært svovl 2003, 2004 182
ELISA 2000 256
Elkana, kartofler 2003 247
Elvis 2003, 2004 241
EM-38 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 424
Eminent 2003, 2004 120, 246, 247
Energi 2008 184
Energi, triticale 1998, 1999 180
Energiafgrøder 1995, 1998, 1999, 2008, 2009, 2010 185
Energipil 2010 185
Energipil, afpudsning 2012 212
Energipil, glyphosat 2013 180
Energipil, grøngødning 2013 186
Energipil, gødningsforsøg 2012 210
Energipil, mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse 2012 207
Energipil, sortsforsøg 2012 209
Energipil, sortsforsøg 2013 182
Energipil, ukrudt 1994, 1995 209
Energipil, ukrudtsbekæmpelse 2012, 2013 180
Energipil, økologisk 2013 186
Energipoppel, ukrudtsmidler 2012 205
Energiproduktion, rødkløverbaserede blandinger 2011 350
Energiroer 2010, 2011 333
Energiroer, svampebekæmpelse 2012, 2013 357
Enggræs, gødningsværdi 2012 312
Engrapgræs 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 133
Engrapgræs og hvidkløver 2001 136
Engrapgræs, afgrødeskade 2012 160
Engrapgræs, afgrødetolerance 2010 143
Engrapgræs, alm. og enårig rapgræs 2011 148
Engrapgræs, alm. rajgræs 2003, 2004 128
Engrapgræs, bekæmpelse, græsukrudt 2010 143
Engrapgræs, bjærgede halmmængder 1994, 1995, 1996 119
Engrapgræs, bladpletsygdomme 2010 149
Engrapgræs, bladsvampe 2010 149
Engrapgræs, bortsprøjtning af hvidkløver 2003 126
Engrapgræs, eftervirkning efter hvidkløver (frø) 1986 95
Engrapgræs, efterårsbehandling 2013 133
Engrapgræs, enårig rapgræs 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 143
Engrapgræs, følsomme sorter 2013 134
Engrapgræs, første års marker 2011 148
Engrapgræs, galmyg 2004 128
Engrapgræs, græsukrudt 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 158
Engrapgræs, gylle 1995, 1996 181
Engrapgræs, gødskning 2006 147
Engrapgræs, herbicidskade 2011 149
Engrapgræs, hvidkløver 2002, 2004 128
Engrapgræs, knæbøjet rævehale 2006 153
Engrapgræs, kvælstof 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 145
Engrapgræs, meldug 2010 149
Engrapgræs, merudbytter 2013 135
Engrapgræs, middelkombinationer 2013 133
Engrapgræs, N, efterår 1966 130
Engrapgræs, nye midler 2001 139
Engrapgræs, off-label godkendelse 2010 143
Engrapgræs, rapgræs 2005 144
Engrapgræs, Reglone 1998 134
Engrapgræs, rodukrudt  2013 135
Engrapgræs, rust 1991, 1992, 1993, 2002, 2010 149
Engrapgræs, rust, efterår 2010 143
Engrapgræs, skadedyr 2007 158
Engrapgræs, skadedyrsbekæmpelse 2007 158
Engrapgræs, skadevirkning 2013 133
Engrapgræs, svampebekæmpelse 2007, 2008 140
Engrapgræs, svampesygdomme 2003, 2004, 2007 158
Engrapgræs, sygdomme 1986, 1987, 1988, 1996, 1997, 1998 141
Engrapgræs, tokimbladet ukrudt 2002 140
Engrapgræs, tolerance 2013 134
Engrapgræs, udbyttetab 2011 148
Engrapgræs, ukrudt 2006 147
Engrapgræs, vækstregulering 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 140
Engrapgræsfrø efter hvidkløver, eftervirkning 1987 95
Engrapgræsgalmyg 1991, 1992, 2002, 2004 134
Engrapgræsgalmyg, bekæmpelse 2003 128
Engrapgræsrust 2011, 2012 22
Engrossalget, pesticider 2009 15
Engsvingel 2004, 2005, 2006, 2007 155, 329
Engsvingel, skadedyr 2006, 2007 165
Engsvingel, skadedyrsbekæmpelse 2007 155, 165
Engsvingel, svampebekæmpelse 2007 155, 165
Engsvingel, svampesygdomme 2006, 2007 165
Engsvingel, ukrudt 2004 129, 137
Engsvingel, vækstregulering 2005, 2006, 2007 155, 165
Engsvingelsorter 2006 350
Enigma 2003, 2004 121, 124, 125
Enkeltbetalingsordningen  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Ensilage, dækningsmetoder 1979 192
Ensileringsundersøgelser 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 138
ENTEC 2006 204
ENTEC, kartofler 2003 249
ENTEC, vinterraps 2004, 2005 157
ENTEC-gødninger 2003, 2004, 2005 170, 189
Envol 2002, 2003 263
Envoteck 1995, 1996, 1997 191
Enårig rapgræs 2003, 2007, 2010, 2013 65
Enårig rapgræs, engrapgræs 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2013 133
Enårig rapgræs, frøgræs 1996, 1997, 1999 159
Enårig rapgræs, hundegræs 1996, 2009 143
Enårig rapgræs, lucerne 2011 355
Enårig rapgræs, rødsvingel 2007, 2009 149
Enårig rapgræs, sprøjtetidspunkt 2008 65
Enårig rapgræs, ukrudt 2011 169
Enårig rapgræs, ukrudt i frøgræs 1986, 1987 100/98
Enårig rapgræs, vinklede dyser 2008 117
Enårig rapgræs, vinterhvede 2007, 2009, 2010, 2011 67
Enårig rapgræs, vinterraps 2010 164, 172, 174
Enårig rapgræs, vintersæd 1995, 1996, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008 65
Enårig rapgræs, vårbyg 2004, 2005, 2007 127
Enårig rapgræs, vårsæd 2002 116
Enåring rapgræs, efterårsbek. i engrapgræs 1973, 1978 2123/149
Epidan 1988, 1989 161
Epso Combitop 2006 228
Epso Microtop 2004, 2007 224
EPSO Top 2004, 2005, 2010 220
Erasmus 2004 115, 117, 118
Erbe 2003 218
Erfa-grupper 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Erhvervsfinansieret forskning 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 9
Erhvervsudviklingsordningen 2008, 2010, 2011, 2013 10
Erstatningsfonden for Markfrø 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 9
Erstatningsfonden for Sædekorn 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10
Erwinia 2004 285
Erwinia, kartofler 2005 301
Erwinia-komplekset 2009 298
Escape 2001, 2002, 2003, 2004 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Esme 2002 227
Esprit 2001 30
Etablering, græs 1992, 1993, 1994, 1995 243
Etablering, kløvergræs 1992, 1993, 1994, 1995 245
Etablering, kløvergræs, økologisk 1995, 1996 210
Etablering, rajgræs 2007 167
Etablering, strandsvingel 2007 162
Etablering, vinterhvede efter vinterraps 2008 241
Etablering, vinterraps 2009 268
Etablering, vårsæd 2009 22
Etableringsmetoder, vinterraps 2007, 2008, 2009 172, 268
Ethosan 2001, 2003 271
Etna 2002, 2003, 2004 296
Eunova 2002, 2003 221
EU-reformen 2004, 2005, 2006 14, 385
Eurofins 2004 201
Eurofins Steins Laboratorium 2009, 2010, 2011, 2012 7
Eurofins Steins Laboratorium 2013 9
Evacrop 2011 226
Exclusiv 2003 218
Exclusive 2004 124
Exellenz 2001 40