Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne F

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
F Årstal Sidetal – seneste år
4K20 2004 294, 298
F 2677 2002 18
F 6411 2001, 2002 125, 126
F 91061 2002 125, 126
F128 2001 123-124
FAB 617 2003 86, 92, 93, 98
Fabel Sejet 2002, 2003 86, 92, 93, 95, 98, 99
Fabio 2004 318
Fabius 2002 305
Fabrikanter, plantebeskyttelsesmidler  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 11
Fabrikskartofler, kvælstof 1995, 1996 212
Fabrikskartofler, sorter 1985 215
Fabriksroer se også sukkerroer    
Fabriksroer, bejdsning 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992 230
Fabriksroer, delt N 1985 83
Fabriksroer, frøafstand, frøtype 1972 2135
Fabriksroer, husdyrgødning 1991, 1992 96
Fabriksroer, kvælstof, natrium 1989, 1990, 1991, 1992 227
Fabriksroer, markspiring og plantebestand 1979 165
Fabriksroer, N 1985 83
Fabriksroer, N-gødningstyper 1977 105
Fabriksroer, placering 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 226
Fabriksroer, plantetal 1986, 1987, 1988, 1989 231
Fabriksroer, række- og såafstand 1977, 1978, 1979, 1980 180
Fabriksroer, skadedyr 1990 236
Fabriksroer, sorter 2007 314
Fabriksroer, sygdomme 1990, 1991, 1992 228
Fabriksroer, såbed 1987 64
Fabriksroer, såtid 1981, 1982, 1983, 1984 210
Fabriksroer, tilvækst, optagningstid og opbevaring 1976, 1977, 1978, 1979 166
Fabriksroer, ukrudt 1989, 1990, 1991, 1992 231
Fabriksroesorter 1984, 1985, 1986, 1987 207
Fabrikssukkerroesorter, udbytte, sukkerpct., IV-tal 1986 205
Facerformfosfat 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 275
Fakse, kartofler 2001, 2003 248
Faktaark, vedligeholdelse af læhegn 2006 265
Faldtal 2011 18
Faldtal, proteinanalyse, vinterhvedesorter 1971 1033
Faldtal, vårhvede 2003 228
Faldtalsundersøgelse, rug 1982 66
Falsk såbed 1996, 1997, 1998 69
Fangafgrøder 1988, 1989, 1990, 1991 121
Fangbakker, rapsjordlopper 2008, 2009 183
Fangel Biogasanlæg 2002, 2007 202, 230
Farandole 2002 35, 36, 42, 43
Farm Site Mate 2002 196
Farm­N 2006 198
FarmTest 2003, 2010, 2013 291
FarmTest, Alfa GR/E 2003 133
FarmTest, solde 2003 133
Farvevajd 2005, 2006, 2007 239
Fasan 2001, 2002, 2003 226
Fast gødning fra høns med gødningsbånd 2010 238
Fast gødning, skrabehøns 2010 238
Fast staldgødning 1992, 2002 200
Fastliggende demonstrationer 2004, 2005 233
Fastliggende forsøg 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 223
Fastliggende forsøg, jordbearbejdning 2010 234
Fastliggende forsøg, kvælstof 1998, 1999, 2000, 2005, 2008, 2009 214
Fastliggende forsøg, stigende mængde kvælstof 2001 167
Fastliggende kvælstofforsøg 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 2001, 2002 166, 170
Fastliggende N-forsøg 1970 237
Fastliggende N-forsøg, kalkvirkning i fabriksroer 1978 122
Fastliggende N-forsøg, kalkvirkning i vårbyg 1978 122
Fastsættelse, kvælstofbehov 2010 211
Fastyl 2003, 2004 308, 318
Faust 2002 230
Faustina 2002 96, 97, 102, 103, 104
FD 98005-9 2003 41, 49, 50, 55
Fecuva, kartofler 2002 261
Fede syrer 2006 217
Fedtsyreindhold, Line vårraps, Candlevårrybs 1979, 1980, 1981 (1982) 171
Felicitas 2003 86, 92, 93, 98, 99
Felopa 2002, 2003, 2004 306, 317
FeMan 2013 255
Fenix 2001, 2002 270
Ferment 2001 95-96, 100-103, 223
Fernando 2004 31, 33, 34
Feromonfælder, hvedegalmyg 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 107
Feromonfælder, ærter 2006 144
Feromonfælder, ærteviklere 2004, 2005, 2007 152
Ferskenbladlus 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 240
Festulolium, rajsvingel 1992 245
FetrilonCombi 1980 143
FetrilonCombi 3 1983 161
Fiber- og væskefraktion 2004 192
Fiberfraktion 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 239
Fiberfraktion til vinterhvede 2005 207
Fiberfraktion, vårbyg 2009 252
Fiberfraktioner, gylleseparering 2009 203
Fiberpiller 2003, 2004, 2005 206
Fiberproduktion 1989 60
Fiberslam 1996 190
Fiberudbytte, hamp 2007 194
Fidelio 2001 32-33
FIEN 3/89/2 2001 123-124
Filea, kartofler 2002 262
Filter, dræning 2013 289
Final K 2005 201
Final K, majs 2005 354, 376
Fiorina 2003 226
Fjerkrægødning 1990, 1991, 1992, 1993, 2007, 2010 237
Fjerkrægødning, vinterhvede 2008, 2009 203, 246
Fjerkrægødning, vårbyg 2006, 2008 101, 230
Fjernelse af næringsstoffer ved slæt 2011 197
Fl. ammoniak forår, tetraploidital, rajgræs uden dæksæd 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 1130
Fl. ammoniak i halm, flyvehavrens spireevne 1977 169
Fl. ammoniak og kalkammonsalpeter, frøgræs 1976 117
Fl. ammoniak og placering, NPK, fabrikskartofler 1984 207
Fl. ammoniak, byghalm i rundballer, forskellig fugtighed og henliggetid 1987 233
Fl. ammoniak, byghalm, forskelligt vandindhold 1987 231
Fl. ammoniak, fordeling i rundballer 1987 233
Fl. ammoniak, forår i vinterhvede 1977 112
Fl. ammoniak, frøgræs, 1975, 1980 125/148
Fl. ammoniak, frøgræs, udbringningstid 1976 117
Fl. ammoniak, frøgræshalm, stigende mængde 1982 211
Fl. ammoniak, græs, efterår og forår 1973, 1974, 1975 145
Fl. ammoniak, halm, konserverende effekt 1987 233
Fl. ammoniak, halmarter 1979 190
Fl. ammoniak, kalkammonsalpeter, vårraps 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 105
Fl. ammoniak, kløvergræs 1971 1092
Fl. ammoniak, mængder til byghalm 1979 191
Fl. ammoniak, nedfældet i vinterhvede 1975 101
Fl. ammoniak, nedfældet i vintersæd 1980 133
Fl. ammoniak, nedfældning, skærtyper, kørehastighed 1985 61
Fl. ammoniak, punktnedfælder 1980 133
Fl. ammoniak, punktnedfældning i kløvergræs 1977, 1978 149/170
Fl. ammoniak, tilsætning til helsæd 1980 203
Fl. ammoniak, vinterhvede 1983, 1985 152/86
Fl. ammoniak, virkningstid i halm 1978, 1979 190/191
Fladebelastning 2013 16
Fladebelastning (BF) 2012 16
Fladsprededyser 1998, 1999, 2000, 2004 103
Flair 2001, 2002, 2003, 2004 40, 57
Flammebehandling 1989 221
Flammekultivering, bederoer 1965 74
Flere års forsøg, havresorter 2005 128, 131
Flere års forsøg, markært 2008, 2009, 2010, 2011 144
Flere års forsøg, triticale 2005 37
Flere års forsøg, vinterbygsorter 2005 28
Flere års forsøg, vinterhvedesorter 2005 43
Flere års forsøg, vinterrugsorter 2005 33
Flere års forsøg, vårbygsorter 2005 98, 110
Flere års forsøg, vårhvedesorter 2005 133
Flere års høst, alm. rajgræs 2004 140
Flere års høst, rajgræs 2004 140
Flexgødning 2009 215
Flip 2002 35, 36, 39, 40, 42, 43
Florett 2004 50
Flow-diagram, fodsyge 1989, 1990, 1991, 1992 141
Flowmåler 2006 251
Fluorescens 2006, 2007, 2008, 2009 228
Fluorescens­assisteret mangansprøjtning 2006 218
Fluorescensmåling 2008 214, 215
Fluorescensmålinger 2007, 2009 225, 226
Fly, plansprøjtning 1975 61
Flydelag, afgasset gylle 1999 227
Flydende ammoniak 1989, 2001, 2002, 2009 305
Flydende ammoniak, antal spyd 1988 246
Flydende ammoniak, byghalm 1987, 1988, 1989 253
Flydende ammoniak, kartofler 2006, 2007 297
Flydende ammoniak, placering 1988 82
Flydende ammoniak, raps 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 116
Flydende ammoniak, se også fl. ammoniak    
Flydende fosfor 2009 222
Flydende gødning 1992, 1993, 1994, 1995, 2001 266
Flydende gødning, calciumklorid, brødhvede 2012 261
Flydende gødninger 1979, 1987 130/81
Flydende handelsgødning 2009 305
Flydende N-gødning i vinterhvede 1985 85
Flyveaske 1976 112
Flyvehavre 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002 119
Flyvehavre, vårbyg 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1986, 1987 158/154
Flyvehavre, vårraps 1982 180
Flyvehavres spireevne, fl. ammoniak i halm 1977 169
Flyvejordsopsamling 1987 194
Flämingsprofi 2004 115, 117, 118
Foder- og energiroer 2010, 2011 333
Foderafgrøder 2007 266
Foderafgrøder, kløvergræs 2007 282
Foderafgrøder, økologisk 2008 273, 288
Foderbyg, svampebekæmpelse 2005, 2006, 2007, 2008 122
Foderbygsorter, svampebekæmpelse 2001 106
Foderefterafgrøder efter helsæd 2007 282
Foderefterafgrøder, økologisk 2008 273, 290
Foderkvalitet, svampe, hvede 2007 89
Foderkvalitet, svampe, vårbyg 2007 141
Fodermarvkål 2006, 2007 266
Fodermarvkål og rug, N-mængder 1957, 1958, 1959 154
Fodermarvkål, bederoer, kålroer 1957 85
Fodermarvkål, roer, majs 1956 74
Fodermarvkål, økologisk 2008 273, 288
Foderradise 2012 322
Foderradise, kålbrok 2011 187
Foderraps 2006, 2007 266
Foderraps, efterafgrøde 2002, 2003 223, 225
Foderraps, økologisk 2002, 2008 273, 292
Foderroer 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 333
Foderroer, bladlus 1993, 1994, 1995 241
Foderroer, gylle 1993 102
Foderroer, kvik 1994, 1995 240
Foderroer, PC-Planteværn 1995, 1996, 1997 238
Foderroer, se også bederoer    
Foderroer, svampebekæmpelse 2012, 2013 357
Foderroer, ukrudt 1993, 1994, 1995 238
Foderroesorter 2001, 2012 374, 375
Foderroesorter, foderværdi 2011 333
Foderrybs 2006, 2007 266
Foderrybs, økologisk 2008 273, 292
Fodersukkerroer som monokultur 1981, 1982, 1983, 1984 210
Fodersukkerroer, frøtyper og frøafstande 1974, 1975 140
Fodersukkerroer, gyllemængder 1979, 1980, 1981 188
Fodersukkerroer, kvælstof 1990, 1991, 1992 72
Fodersukkerroer, optagningstider 1983, 1984, 1985 222
Fodersukkerroer, såafstand 1976, 1977, 1978, 1979 166
Fodersukkerroer, såtid 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 199
Fodertyper, alm. rajgræs 2009 154
Fodervikke 2003 222
Fodervikke, efterafgrøder 2013 197
Fodervikke, grøngødning, økologisk 2004 244
Fodervikke, økologisk 2002, 2008 273
Foderværdi 2007 28
Foderværdi, græs 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 273
Foderværdi, halm 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 272
Foderværdi, havresorter 2013 119
Foderværdi, havresorter 2006 2007 144
Foderværdi, havresorter 2007 2008 130
Foderværdi, havresorter 2008 2009 135
Foderværdi, havresorter 2009 2010 132
Foderværdi, havresorter 2010 2011 136
Foderværdi, havresorter 2011 2012 144
Foderværdi, majs 1993 278
Foderværdi, svampe, hvede 2007, 2013 77
Foderværdi, svampebekæmpelse, hvede 2009, 2010, 2011 91
Foderværdi, svampebekæmpelse, vårbyg 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 132
Foderværdi, svampebekæmpelse,vinterhvede 2008 82, 84
Foderværdi, svampesprøjtning, hvede 2012 92
Foderværdi, svampesprøjtning, vinterhvede 2006 88
Foderværdi, triticalesorter 2007, 2009, 2011 44
Foderværdi, triticalesorter 2007 2008 44
Foderværdi, triticalesorter 2009 2010 46
Foderværdi, triticalesorter 2011 2012 45
Foderværdi, vinterbygsorter 2011 26
Foderværdi, vinterbygsorter 2007 2008 27
Foderværdi, vinterbygsorter 2008 2009 27, 135
Foderværdi, vinterbygsorter 2009 2010 27
Foderværdi, vinterbygsorter 2011 2012 27
Foderværdi, vinterhvedesorter 2006 2007 58
Foderværdi, vinterhvedesorter 2007 2008 54
Foderværdi, vinterhvedesorter 2008 2009 56
Foderværdi, vinterhvedesorter 2009 2010 58
Foderværdi, vinterhvedesorter 2010 2011 54
Foderværdi, vinterhvedesorter 2011 2012 55
Foderværdi, vinterrugsorter 2007, 2011 38
Foderværdi, vinterrugsorter 2007 2008 39
Foderværdi, vinterrugsorter 2008 2009 41
Foderværdi, vinterrugsorter 2009 2010 39
Foderværdi, vinterrugsorter 2011 2012 38
Foderværdi, vårbyg, svampe 2006 131
Foderværdi, vårbygsorter 2007, 2013 99
Foderværdi, vårbygsorter 2007 2008 105
Foderværdi, vårbygsorter 2008 2009 111
Foderværdi, vårbygsorter 2009 2010 112
Foderværdi, vårbygsorter 2010 2011 114
Foderværdi, vårbygsorter 2011 2012 117
Foderværdianalyser, korn 1986 48
Foderværdier, græs i forsk. afgræsningssystemer 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 272
Foldsystemer, ungdyr 1973 2156
Folva, kartofler 2001, 2002, 2003 260
Fonden for økologisk landbrug 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10
Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 8
Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning, Alstedgaard 2001, 2002 6
Fondet for Forsøg med Sukkerroer 2010 9
Fontane, kartofler 2003 248, 251, 254
Forbruget af bekæmpelsesmidler 2002 13
Forbruget af handelsgødning 2001, 2003 13
Forbruget af hjælpestoffer 2010 14
Fordampning, lævirkning 1974 2162
Fordelingssystemer, kemikalier 1986, 1987, 1988 199
Fordøjelighed, skridningstid, græsser 1970 254
Forebyggelse af jordfygning 1980 164
Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark 2005 241
Forenklet grovfoderproduktion 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 226
Forenklet jordbearbejdning 2005, 2006 274
Forfatterne 2004 5
Forfrugt hvede 2007 17
Forfrugt og N, korn 1987 78
Forfrugt, prod.syst., rug 1981, 1982, 1983 63/63/60
Forgiftning efter nedvisning 2004 226
Forgrønnende effekt, strobiluriner 2003, 2004 73
Forkortelser 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 430
Forskellig optagningstid, bladsvampe 2005 323
Forskellige typer gødning fra svin 1998, 1999 225
Forskelligt indhold, hvidkløver 2010 346
Forskelligt indhold, rødkløver 2010 346
Forspiring 2002 264
Forspiring af bygudsæd 1989 45
Forspiring, kartofler 2001, 2003 252
Forspiring, økologiske kartofler 1989 219
Forsurende gødninger 2008 213
Forsuret gylle, kløvergræs 2008 345
Forsuret kvæggylle 2011 347, 348
Forsuret kvæggylle, slætgræs 2008, 2010 357
Forsuret svinegylle 2002, 2005 212
Forsuret, beluftet gylle 2005 206
Forsuring, gylle 2013 373
Forsøg med natur- og vildtvenlige tiltag 2012 8
Forsøg- og forskningssudvalg 2009, 2010 6
Forsøgenes nummerering 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 429
Forsøgenes sikkerhed 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 425
Forsøgsafdeling Koldkærgård 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 7
Forsøgsarbejdets omfang 2012, 2013 7
Forsøgsled 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 426
Forsøgsopgaver 2009 7
Forsøgsopgaverne 2012 7
Forsøgsplanernes udformning 2008 8
Forsøgsstrategimødet 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 7
Forsøgsudvalg 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 6
Forsøgsudvalgenes sammensætning 2011, 2012 6
Forsøksringene 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 8
Fortsat bygdyrkning, afbrydelse 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 57
Fortsat hvededyrkning 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 63
Fortynding af gylle 1989, 1990 106
Fortørring af græs 2001 283
Fortørring af græs og kløvergræs 2000 287
Fortørring, kløvergræs 2008, 2009 358
Forudsigelser, høstens størrelse 2009 17
Forvarmning af læggekartofler 1992 219
Forvejring, græs 2008 341
Forædlerbeskyttelse, kornsorter (i øvrigt årligt) 1987, 1988 (1987) 52
Forædlerne 2005, 2006, 2007, 2009 7
Forårs- og efterårsbekæmpelse af ukrudt, vinterhvede 2003 64
Forårsbehandling af stub 2002 214
Forårsbekæmpelse, burresnerre 2003 64
Forårsbekæmpelse, enårig rapgræs, vintersæd 2008 66
Forårsharvning og tromling, vinterhvede 1983 55
Forårsjordbehandling før såning, vårbyg 1972 2050
Forårspløjning 2004 215, 225
Forårsslæt, ital, rajgræs (frø) 1971 1113
Forårsudlæg 1989, 1990, 1991, 2007 339
Forårsudlæg, kløvergræs 2004, 2005, 2006 355
Fosfattal (Pt) 1987 85
Fosfor 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 14
Fosfor i afgrøderne 1970 49
Fosfor, majs 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2012 426
Fosfor, se også P    
Fosfor, vinterhvede 2008 211
Fosforcoatning af udsæd 2001 200, 269
Fosforgødskning 2013 189
Fosforgødskning, græs 2013 188
Fosfortal 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2012 15, 286
Fosfortal, statistik 2002, 2003, 2004, 2005 226
Fotosyntesepotentialet 2008 214
Fox 480 SC 2008 49, 71
Fox, vinterraps 2010 173
Foxtrot 2002, 2003 277, 278, 284
Franzi 2002, 2003, 2004 28
FRDK 2005 241
Freddy 2001, 2002, 2003, 2004 115, 117, 118
Fremavl af ærter i blanding med vårbyg 2003 232
Fremspiring 2007, 2009 16
Frilandsgrise 1993, 1994, 1995 122
Fritfluebekæmpelse efter varsling, merudbytte 1985 262
Fritfluer 1989, 1990 150
Fritfluer, flyvekurver, 2. og 3. generation 1985 261
Fritfluer, græs 1984 149
Fritfluer, græs efter helsæd 1983, 1984, 1985 154
Fritfluer, græs efter slæt 1985 155
Fritfluer, hvede 2009 104
Fritfluer, majs 1984, 1993, 1994 273
Fritfluer, vinterhvede 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 67
Fritfluer, vårhavre 1994, 1995 186
Fritflueregistreringer 1979, 1980, 1981, 1982 214
Fritflueregistreringer, diagram, sommeren 1985 263
Fritflueskader, skjulte, havreaks i helsæd 1983 232
Fritflueundersøgelser 1985, 1986 231
Fritfluevarsling 1984, 1985 249/261
Fritlevende nematoder 2005, 2009 318
Fritlevende nematoder, kartofler 2006, 2007, 2008 313
Fritlevende nematoder, majs 2011 395
Frontier 2004 92, 93
Frost, kartofler 2002 263
Frost, majs, høsttider 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 251
Frostskader 2009 18
Fræsning 2006 297
Fræsning contra pløjning 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 48
Frø 2002 135
Frø til udsæd 2011, 2012 14
Frø, industriafgrøder 2001 135
Frøafgiftsfonden 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10
Frøafgrøder 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 20
Frøafgrøder, ukrudtsbekæmpelse 2001 135
Frøafstand, frøtype, fabriksroer 1972 2135
Frøblandinger, kløverrige 1985, 1986, 1987, 1988 224
Frøblandinger, slæt 1981, 1982, 1983, 1984 222
Frøbærende strå pr. m2 2002 67
Frøbårne sygdomme, ært 1989, 1990, 1991, 1992 178
Frøgræs 2004, 2011 14
Frøgræs, enårig rapgræs 1996, 1997, 1999 159
Frøgræs, gradueret kvælstof 2001 144
Frøgræs, gradueret kvælstoftilførsel 1997, 1998, 1999, 2000 158
Frøgræs, græsukrudt 2001 141
Frøgræs, gylle 1991, 1992, 1994, 1995 112
Frøgræs, jordbearbejdning 1997, 1998, 1999 240
Frøgræs, kvælstof 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 143
Frøgræs, N, efterår og forår 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 130
Frøgræs, skadedyr 2002 144
Frøgræs, skadedyrsangreb 2013 22
Frøgræs, svampesygdomme 2002 144
Frøgræs, svovl 1993, 1994, 1995 99
Frøgræs, Tribunil 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 139
Frøgræs, ukrudt 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 151
Frøgræs, vækstregulering 2001 143
Frøgræs, vårsæd 2002 135
Frøgræshalm, fl. ammoniak, stigende mængde 1982 211
Frøgræsstub, behandling 1997, 1998, 1999 240
Frøgræsudlæg 2002 135
Frøgræsudlæg, ukrudt 2001 139
Frøgræsudlæg, ukrudtsbekæmpelse 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 151
Frøspild i frøgræs, forebyggelse 1979 141
Frøstørrelse og udsædsmængde, markært 1993, 1994, 1995 66
Frøstørrelser, majs 2007, 2008, 2009 378
Frøsåkasser 1993, 1994, 1995 244
Frøtype, frøafstand, fabriksroer 1972 2135
Frøtyper og frøafstande, fodersukkerroer 1974, 1975 140
Frøudbytter 2009 21
Frøukrudt, majs, metoder 1995, 1996, 1997 273
Fulcrum CRV 2004 283
Fuldgødskning med væskefraktion 2006 235
Fuldgødskning, væskefraktion 2007, 2008 223
Fulton 2003 20, 23, 27
Fungicider 2006, 2009, 2011 16
FunkiManura 2002, 2003 177, 178, 179
Furebundsløsning 2000, 2002 258
Furepakning 1989, 1990 63
Furepakning, såbedstilberedning og kombisåning 1985 57
Fusarium 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 20
Fusarium, byg 2009 94
Fusarium, halm 2006 96
Fusarium, hvede 2003, 2006, 2007, 2009 94
Fusarium, jordbearbejdning, majs 2009 397
Fusarium, kartofler 1978 161
Fusarium, kernemajs 2010, 2011 390
Fusarium, majs 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 416
Fusarium, majs, jordbearbejdning 2010, 2011 390
Fusarium, reduceret jordbearbejdning 2007 99
Fusarium, sprøjteteknik 2006 97
Fusarium, toksiner, hvede 2011 99
Fusarium, toksiner, majs 2012 439
Fusarium, toksiner, monitering 2006 95
Fusarium, toksiner, vinterhvede 2008 90
Fusarium, triticale 2006 96
Fusarium, vinklede dyser 2007 102
Fusarium, vinterhvede 2002, 2005, 2008 85, 90
Fusarium, vårbyg 2003, 2006, 2008, 2009 94
Fusarium, vårbyg, toksiner 2011 99
Fusariummonitering, kernemajs 2010, 2011 389
Fusariummonitering, majs 2008 378
Fusariumtoksiner 2007, 2011 17
Fusariumtoksiner, byg 2009 94
Fusariumtoksiner, havre 2013 120
Fusariumtoksiner, hvede 2005, 2009, 2012, 2013 85
Fusariumtoksiner, korn 2010 97
Fusariumtoksiner, korn, monitering 2013 87
Fusariumtoksiner, majs 2009, 2010, 2011 389
Fusariumtoksiner, svampebekæmpelse 2007 101
Fusariumtoksiner, vinterhvede 2004, 2005 92
Fusariumtoksiner, vårbyg 2008, 2009, 2012 101
Futura 2001 18-19, 21, 23
Fylgia 2002 228
Fyrtårnsprojekt 2008 9
Fyrtårnsprojekter 2007 9
Fysiologisk alder 2009, 2010 294
Fysiologisk effekt, strobiluriner 2004 73
Fysiologiske bladpletter, hvede 2003 77
Fysiologiske bladpletter, vinterbyg 2007 35
Fysiologiske bladpletter, vinterhvede 2008 79
Fysiologiske pletter, vinterhvede 2001 52
Fysiologiske pletter, vårbyg 2002 110, 112
Fælder, hvedegalmyg 2006 99
FødevareErhverv 2008 9
Fødevareministeriet 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 9
Fødevareministeriet, FødevareErhverv 2009 8
Følfod 2003, 2006, 2009, 2010, 2011 285
Første slæt 2009, 2011, 2012 20
Fåreafgræsning, vintersæd, økologisk 1996 203