Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne G

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
G Årstal Sidetal - seneste år
G205 2002 232
Galega 1989, 1990, 1991, 1992 248
Galicia 2002, 2003, 2004 40, 53, 54, 57, 58
Galmyg 1989, 1990, 1991, 1992 113
Galmyg, engrapgræs 2004 128
Galmyg, feromonfælder 2008 94
Galmyg, hvede 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 91
Galmyg, hvede, bekæmpelse 2006, 2007 106
Galmyg, vinterhvede 2005, 2006, 2008 93
Galmyg, vinterraps 2008 181
Gambian 2001, 2002 297
Gamet 2001, 2002, 2003 32, 34, 35
Gammaugler, bederoer 2013 351
Gandalf 2003, 2004 296
Gasbrænding 1988, 1989, 2006 274
Gasbrænding af ukrudt 2006 301
Gasbrænding af ukrudt, majs 2005 283
Gasbrænding, kartofler 2001, 2002 267
Gasbrænding, roer 2002 256
Gasbrænding, sukkerroer 2003 240
Gazelle 2002 305
GC-MS 2004 201
Gefion 2001, 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Gemma 2002, 2003, 2004 317
Generelle vækstbetingelser 2007 16
Genetisk stabilitet, kartofler 2001 258
Gengroning, kartofler 2002 270
Gengroninger, kartofler 2004, 2005 300
Genmodificerede foderroer (GMO) 2001 278
Gennemsnitlige optimale kvælstofmængder 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 161
Gennemsnitstemperatur 2006, 2011, 2012, 2013 11
Gennemsnitstemperaturen, efteråret 2006 2007 16
Gensplejsede foderroer 2001 278
Gensplejsning, foderroer 1999, 2000 278
Gensplejsning, majs 1999 337
Gensplejsning, sukkerroer 1999 292
Gensplejsning, vinterraps 1998, 1999 176
Gensplejsning, vårraps 1996, 1997, 1998, 1999 176
Genvækst, cikorie 2002 248
Genvækst, kløver 2013 154
Gerion 2001 37, 39, 43
Gips 1996, 1997, 1998, 2007, 2008 253
Gips, superfosfat, kålroer 1959, 1960 193
Girojet sprøjte 1986, 1987, 1988 199
GK Tavasz 2002 228
Gladys 2003 20, 23, 27
Glasgow 2004 50, 52
Glathedskarakter 2005 240
Glimmerbøsser 2004, 2005, 2009, 2011 22
Glimmerbøsser, følsomhed 2002 155
Glimmerbøsser, olieræddike 2009, 2010 182
Glimmerbøsser, pyrethroider 2002 155
Glimmerbøsser, raps 2009 184
Glimmerbøsser, vinterraps 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 172
Glimmerbøsser, vårraps 1983, 1985, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2011 186
Global 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Globus 2003 41, 49, 50, 55
Gloria 2003 235
Glucosinolat, proteinrige plantearter 1982 172
Glucosinolatindhold, raps 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 138
Gluten 2006 283
Glycin betain 2007 222
Glyphosat 2002, 2006, 2007, 2009, 2011 16
Glyphosat før høst 2001 74
Glyphosat i stub 2003 102
Glyphosat, nedvisning, kernemajs 2010 391
Glyphosat, udbragt omkring knopbrydning 2011 192
Glyphosat, vækststimulering 2009 35, 125
Glyphosat, vækststimulering, hvede 2009, 2010 101
GM-majs 2009, 2010 362, 390
GMO foderroer 1999, 2000 278
GMO sukkerroer 1999, 2000 269
GMO, majs 2008 352
GMO-majs 1999, 2000, 2008 377
Godiva, kartofler 2002, 2003 257
Godiwa 2003 221
Gold hejre 1999, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011 75
Gold hejre, vinterhvede 2009 75
Gold hejre, vintersæd 1998 78
Goldfodsyge 2007, 2009 240
Goldfodsyge, bejdsning 2000, 2001 47
Goldfodsyge, bekæmpelse 2005 77
Goldfodsyge, hvede 2007 98
Goldfodsyge, jordtype 2002, 2003 71
Goldfodsyge, mangan 1993, 1994, 1995 157
Goldfodsyge, manganmangel 2002 47
Goldfodsyge, monitering 2001 48
Goldfodsyge, reduceret jordbearbejdning 2008 265
Goldfodsyge, såtid 2003 70
Goldfodsyge, såtider 2003 69
Goldfodsyge, såtidspunkt 2002 45
Goldfodsyge, vekselvirkning mangan 2003 71
Goldfodsyge, vinterhvede 2002, 2003, 2004 45, 70
Goldfodsygeindeks 2002 45
Goldoli 2002 254, 305
Goltix 2001, 2003 271
Gotlandsk Borst 2003 218
GPS 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 446
GPS 2013 424
GPS-systemet 2004, 2005 225
GPS-teknik 1997, 1998 185
Gradueret fotobestemmelse 2003 274
Gradueret gødskning, alm. rajgræs 2002 145
Gradueret gødskning, kartofler 2002 263
Gradueret kvælstof, alm. rajgræs 2001 145
Gradueret kvælstof, frøgræs 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 144
Gradueret kvælstof, rødsvingel 2001 146
Gradueret kvælstoftilførsel 2001 190
Gradueret markkort 2003 274
Gradueret plantedyrkning 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 118
Gradueret sprøjtning, ukrudtsbekæmpelse 2010 81
Graduering, gylle 2002 196
Graduering, svampemiddel, hvede 2009 89
Graduering, svampemiddel, vinterhvede 2005, 2006 99
Grain-Set 2002 313
Granta 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Graveprøver 2006 262
Green Farm Energi 2003 177
Green Farm Energy 2003, 2004 195
Greenseeker N-sensor 2012 258
Grommit 2001, 2002, 2003, 2004 40, 53, 54, 58, 180
Grovfoder 2004, 2005 18
Grovfoder, mineralindhold 1989, 1990, 1991, 1992 280
Grovfoderafgrøder 2009, 2010 20
Grovfoderkæden 2006, 2007 9
Grovfoderproduktion, forenklet 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 226
Grovfoderudbytte, landsdelsopdelt 1987 230
Grovfoderudbytte, årsvariation 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 227
Grubbesåning 2007, 2008 264
Grubning 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1999, 2002, 2013 281
Grundgødskning, kartofler 2007 296
Grundgødskning, vinterraps 2011 218
Grundvand, svovlindhold 1990 96
Grundvandet 2005, 2006 6
Grundvandsprojekt 2002 206
Grundvandssædskifte 2002 206
Grundvandsundersøgelser 1987 69
Grupperådgivning 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Gryner 2002 125, 126
Grynhavre, såtider 2009, 2010 272
Grynhavrekvalitet 2010 262
Græs 2004, 2005 18
Græs og grovfoder 2003, 2008, 2010, 2013 21, 361
Græs og grønne afgrøder 2003 277
Græs, bederoer (sammenligning) 1962, 1963, 1964, 1965 143
Græs, engarealer 2010, 2011, 2012 214
Græs, foderværdi 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 275
Græs, fortørring 2000 287
Græs, gylle 1989, 1990 105
Græs, kvælstof 1988, 1989, 1990, 1991 258
Græs, metoder til etablering 1993, 1994, 1995 243
Græs, mineralindhold 1989, 1990, 1991, 1992 281
Græs, omdriftsarealer 2012 220
Græs, stankelben 1987, 1988, 1992, 1994, 1995, 1996 238
Græs, svovl 1989, 1990, 1991 99
Græsarter til intensiv produktion 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 223
Græsarter til tørre vækstforhold 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 229
Græsarter, efterafgrøde efter helsæd 1981, 1982, 1983 204
Græsarter, intensiv græsproduktion 1984, 1985, 1986, 1987 209
Græsarter, N-mængder 1973, 1974, 1975 147
Græsarter, skridningstid, mineralindhold, fordøjelighed 1970 268
Græsarter, tørre vækstforhold 1984, 1985, 1986, 1987 212
Græsblandinger 2005, 2006, 2008 186
Græsblandinger i afgræsningsforsøg 1994, 1995, 1996, 1997 245
Græsblandinger, biogasproduktion 2009 191
Græs-bælgplanter konkurrence 2008 336
Græsfluer 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 153
Græsfrø, vårsæd 2002 135
Græsfrø, økologisk 2001 243
Græsmarksbælgplanter 2002 244
Græsmarksplanter 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 21, 361
Græsmarksplanter, slæt 2007 333
Græsproduktion på UK-brug 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 273
Græsprognosen 2005 18
Græssorter, Alm. rajgræs 2012, 2013 358
Græssorter, rajsvingel 2012 379
Græssorter, strandsvingel 2012 379
Græsstribe 2012 306
Græstetani og mineralstof i græs 1960 119
Græstetani, årsager 1975 166
Græstørstoffets næringsværdi 1966 188
Græstørstoffets næringsværdi, N-mængder 1965, 1966 187
Græsudlæg 2008 195
Græsudlæg, majs 1997, 1998, 1999 332
Græsudlæg, ukrudt 1988, 1989, 1990 184
Græsudlæg, vintersæd 1995, 1996, 1997 245
Græsudlæg, ærtehelsæd 1995, 1996 249
Græsukrudt 2001, 2004, 2009 16, 20
Græsukrudt og spildkorn, rødsvingel 2012 163
Græsukrudt, alm. rajgræs 2001, 2002, 2003, 2007 168
Græsukrudt, engrapgræs 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2012 158
Græsukrudt, engrapgræs, efterår 2010, 2011, 2012 160
Græsukrudt, engrapgræs, forår 2010 145
Græsukrudt, engrapgræs, vinter 2012 160
Græsukrudt, frøgræs 2001 141
Græsukrudt, hundegræs 2003, 2007, 2009 152
Græsukrudt, kartofler 1979, 1980, 1981 163/185
Græsukrudt, lucerne 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 2081
Græsukrudt, rajgræs 2004, 2005 149
Græsukrudt, rødsvingel 2004 135
Græsukrudt, strandsvingel 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 153
Græsukrudt, tidligt sået vinterhvede 2008 68
Græsukrudt, vinterhvede 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 101
Græsukrudt, vinterhvede, forår 1981 109
Græsukrudt, vintersæd 2001, 2002 67
Græsukrudt, vintersæd, efterår 1978, 1979, 1980, 1981 108
Græsukrudt, vårbyg 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 161
Græsvækst 2012, 2013 21
Græsvæksten 2007, 2008 20
Græsår 2011, 2012 21
Grøn Vækst 2009, 2010 5
Grøn vårbyg 2006 273
Grøn vårrug 2006 298
Grønbrak 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 109
Grønbyg 1997, 1998, 1999, 2006 295, 298
Grønbyg m. udlæg 1999 273
Grønbyg og byghelsæd, høsttider 1983, 1984, 1985 237
Grønbyg, sorter 2004 327, 330
Grøngødning og pløjefri dyrkning 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 51
Grøngødning som efterafgrøde 1998 225
Grøngødning, efterafgrøde 1987 215
Grøngødning, efterårssået 2001 234
Grøngødning, udlæg 1999, 2000 , 2001 235
Grøngødning, vintersæd 2011 271
Grøngødning, økologisk 2002 245
Grønkorn 2002 298
Grønkorn af vinterbyg og vinterrug 1995, 1996, 1997 245
Grønkorn af vinterrug 1999, 2000 284
Grønne afgrøder 2002 300
Grønne regnskaber 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 446
Grønrug, kvælstof 1990, 1991 270
Grønrug, ukrudt 2000 285
Grønt regnskab 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 446
Grønt Udviklings- og Demonstrations Program 2011, 2012, 2013 11
Grønært 2001, 2006 272, 295
Grønært eller ærtehelsæd 1997, 1998, 1999, 2000 288
Gråbynke 2001, 2002, 2003, 2004 105
Gråbynke, majs 2004, 2005, 2006, 2008 375
Gråplet = Septoria, korn - se svampebek    
Gråplet, hvede 2006 87
Gråplet, vinterhvede 2001, 2003, 2005, 2006 56
Gråskimmel 2012 22
Gråskimmel, vinterraps 2008, 2012 185
GSA-produkt 1989 105
Gul lupin 2009, 2012 324
Gul lupin, grøngødning, økologisk 2004 244
Gul okseøje 1988, 1989, 1990, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013 106
Gul okseøje, vårbyg 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 2003 101
Gul okseøje, ærter 2002 132
Gul sennep 1987, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006, 2008, 2009, 2011 229
Gul stenkløver 2010 268
Gul stenkløver, grøngødning 1998, 1999 273
Gule fangbakker, kartofler 2003 258
Gule græsflue 1989, 1990 150
Gule limplader, kartofler 2003 258
Gulerod, økologisk 1993 212
Gulerodsfluer 1989 221
Gulrust 2001, 2007, 2009, 2011, 2012 22
Gulrust, aggressiv gulrust 2010 49
Gulrust, hvede 2007 98
Gulrust, rug 2009 42
Gulrust, triticale 2009, 2010, 2011, 2012 47
Gulrust, vinterhvede 1972, 1973, 1974, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 56
Gulrustbekæmpelse, triticale 2010 47
Gulstribe, vinterhvede 2006 87
Gummigranulat, jordforbedringsmiddel 1977 48
Gunhild 2001, 2002, 2003, 2004 115, 117, 118
Gylle 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012 20
Gylle (kvæg), bederoer 1983, 1984 163/93
Gylle (svin), vårbyg 1982, 1983, 1984 161/163/93
Gylle mod jordfygning 1980 165
Gylle til efterafgrøde 2001 269
Gylle til fabriksroer 1994, 1995, 1996 221
Gylle til majs, økologisk 2003 238
Gylle til vinterhvede 2011 246
Gylle til vinterhvede, økologisk 1995, 1996, 2003 218
Gylle til vårbyg 1987 76
Gylle til vårsæd, økologisk 2002 242
Gylle, bederoerækker 1987 89
Gylle, flere års forsøg 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 222
Gylle, frøgræs 1994, 1995, 1996 181
Gylle, kartofler 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 2009 302
Gylle, majs 2004, 2005, 2008, 2009 365, 380
Gylle, opkoncentreret til vinterhvede 1995 108
Gylle, rajgræs 1992, 1993 99
Gylle, rødsvingel 2007, 2008, 2009 148
Gylle, stigende mængder og handelsgødning 1984 93
Gylle, vinterhvede, tidspunkt 2009 203
Gylle/halmkompost 1987 90
Gylleanalyse 1975, 2001 197
Gylleforsuring 2013 373
Gyllegødet vinterhvede 2002 176
Gyllekoncentrat 1989 116
Gyllemængder, fodersukkerroer 1979, 1980, 1981 188
Gyllenedfældning, ukrudtseffekt 1988, 1989, 1990 214
Gyllens ammoniumkvælstof, opfindelse 1996 186
Gylleseparation 1997, 1998, 1999 220
Gylleseparering 2003, 2004, 2005, 2009 252
Gylleudbringning i vårbyg 2013 251
Gylleudbringning, HeVa-sået vinterraps 2008 233
Gylleudbringning, med vandingsmaskine 1994, 1995 114
Gærekstrakt 1992 179
Gærpræparat 1991 184
Gødning til græs 1998, 1999 310
Gødning til sukkerroer 2005 318
Gødningsanvendelsen 2003 14
Gødningsfirmaer 2006, 2007, 2008, 2010 9
Gødningsforbruget 2006 15
Gødningsforsøg, energipil 2011 195
Gødningsforsøg, pil 2010 186
Gødningsmængde, optimal 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 74
Gødningsomkostninger pr. foderenhed 1988 231
Gødningsplaner 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 422
Gødningsstrategi, strandsvingel 2009 152
Gødningstype, alm. rajgræs 2012 167
Gødningstypens betydning for manganmangel 2002 185
Gødningstyper 2001, 2006, 2009 200
Gødningstyper fra svin 2002, 2003 181
Gødningstyper, sukkerroer 2006 331
Gødningstyper, vinterhvede 2001, 2002 174
Gødningstyper, vårbyg og havre 2011 272
Gødningsudbringning, alm. rajgræs 2010 156
Gødningsvirkning, restprodukter 2002 202
Gødskning 2005 294
Gødskning af læhegn 1976 172
Gødskning efter planteanalyser, metodebeskrivelse 1979 137
Gødskning med råkali, økologisk 1993 212
Gødskning og svampebekæmpelse 1988, 1989, 1990 147
Gødskning, efterafgrøder 2011 235
Gødskning, kartofler 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 302
Gødskning, majs 2003, 2004, 2005, 2009 380
Gødskning, placeret 2007 290
Gødskning, selen 2006 362
Gødskning, sukkerroer 1991, 1992, 1993, 2006 330
Gødskning, vinterhvede, økologisk 2002 239
Gødskning, vinterraps 2003, 2004, 2005, 2007, 2012 257
Gødskning, vinterspelt 2006 285
Gødskning, vintersæd 2009, 2010, 2011 268
Gødskning, vårsæd 2006 280, 281
Gødskning, vårsædsarter 2006 267
Gødskning, økologisk 2002 233
Gødskningsstrategi, økologisk 2002 256
Gødskningsstrategier, Alm. rajgræs       2013 310