Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne H

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
H Årstal Sidetal - seneste år
H68303 2002, 2003, 2004 294, 298
Ha støtte 2007 379
Hacada 2001, 2002, 2003, 2004 31, 33, 34, 238
Haglbyger 2002 15
Haglskade 2002 264
Haiti 2001, 2002, 2003, 2004 291, 296
Halm 2008 218
Halm (byg), fl. ammoniak, mængder 1979 191
Halm i »rør« og markstak 1988 245
Halm, biogas 2013 204
Halm, fjernelse, afbrænding eller nedmuldning 1986, 1987 63
Halm, fl. ammoniak 1987, 1988, 1989 253
Halm, fl. ammoniak, temperaturkurver 1976 169
Halm, fl. ammoniak, virkningstid 1978 190
Halm, foderværdi 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 272
Halm, nedbringning 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 50
Halm, nedbringning, regnormetællinger 1980 47
Halm, toksiner 2006 96
Halmafbrænding 1987 63
Halmafbrænding, agersnegle 2002 66
Halmarter, fl. ammoniak 1979 190
Halmaske 1986, 2006 210
Halmaske til korn og vinterraps 2005 191
Halmaske til vårbyg 2004 178
Halmaske, korn, vinterraps 2006 209
Halmbehandling, kvik i stub 1974, 1975, 1976 77
Halmkvalitet 1989 60
Halmmængde, bjærget 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 55
Halmmængder 1988, 1994, 1995, 1996, 2003, 2011 18
Halmnedmuldning 1987, 1988, 1989, 1993, 2005, 2011 240
Halmnedmuldning og svampebekæmpelse 1991 170
Halmprognose 2001 16
Halmprøver 2006 96
Halmsnitning 1987 63
Halmsnitning, efterafgr. sneglebælg, ital. rajgræs 1977 48
Halmstrigle 2003, 2004 218
Halmudbytte 2007, 2008, 2009 21, 188, 210, 230
Halvbrak, økologisk 2002 257
Halvmarksforsøg 2002 193
Halvmøl, majs 2013 417
Hamlet, kartofler 2002 262
Hamp 1998, 2004, 2008, 2009, 2012 321
Hamp, dyrkning 2007 193
Hamp, fiberudbytte 2007 194
Hamp, forarbejdning 2004 152
Hamp, høst 2004 151
Hamp, høstteknik 2011, 2012 321
Hamp, kvælstof 2007 194
Hamp, udbytte 2007 195
Hampefrø 2010 191
Handelsgødning 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 16
Handelsgødning, nedpløjning 2000 225
Hanekro, kartofler 2007 300
Hanekro, vårbyg 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 174
Hanna 2001, 2002 18, 19, 20, 22, 23
Harald 2001 46
HardiTwin 2001 252
HardiTwin sprøjte 1990, 1991, 1992, 2000 71
Hardy 2002, 2003, 2004 121, 124, 125
Harmony SX, sen anvendelse 2009 394
Harpet kalk 2009 259
Harriot 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Harvedybde, kartofler 1994, 1995, 1996, 1997 223
Harvest Master 2001 251
Harvesål 2007 255
Harvetandsåmaskine 1972 2050
Harvning, roer 2002 255
Harvningsbehov 1996 205
Ha­støtte 2002, 2003, 2005, 2006 396
Ha-støtte 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Hattrick 2002, 2003, 2004 40, 53, 57, 58, 180
Havalger 2006 205
Havana 2001, 2002, 2003 263
Haveaffald 1996, 2000 218
Havefrø 1998, 2004, 2013 23
Havefrøafgrøder 2009 21
Haveparkaffald 2006 240
Havre 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 118
Havre, efterafgrøder, økologisk 2004 245
Havre, fusariumtoksiner 2013 120
Havre, gødskning 2007 263, 268
Havre, havrepletbakteriose 2009 133
Havre, havreål 2011 138
Havre, konklusion 2012 143
Havre, kronrust 2007 147
Havre, kvælstof 1992, 1993 50
Havre, landsforsøg 2012, 2013 118
Havre, nøgen brand 2009 136
Havre, nøgen havre 2006 138
Havre, planteværn 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 175
Havre, Registreringsnet 2006 134
Havre, se også vårhavre    
Havre, skadedyr 2009 137
Havre, sort havre 2006 138
Havre, sorter 2009, 2011 275
Havre, sortsforsøg 2005 130
Havre, sortsvalg 2004, 2005, 2006, 2007 142
Havre, svampebekæmpelse 2007, 2008 133
Havre, svampesygdomme 2009, 2010, 2011, 2013 120
Havre, såning 2009 274
Havre, såtid 2011 276
Havre, udsædsmængde 1992, 1993 50
Havre, valg af sort 2012, 2013 118
Havre, vækstregulering 1992, 1993, 2008 135
Havre, vårsædarter 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 36
Havre, økologisk 2002, 2003, 2004 237, 245
Havre, økologisk, gødningsbehov 2008 276
Havre, økologisk, udsædsmængde 2008 271, 281
Havre/ært, helsæd 2000 295
Havrebladplet 2003, 2007 17
Havrebrand 2009 136
Havrecystenematoder 2005, 2006 135
Havrecystenematoder, havre 2011 138
Havrecystenematoder, majs 2002 316
Havrenematodbekæmpelse 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 64
Havrepletbakteriose 2009 133
Havrepletbakteriose, havre 2010 134
Havrerødsot 1990, 2007 16
Havrerødsot, hvede 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 90
Havrerødsot, hvede, sorter 2007 96
Havrerødsot, vinterbyg 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 106
Havrerødsot, vinterbyg, bladlus 2012 36
Havrerødsot, vinterhvede 2008 98
Havresorter 2006, 2009, 2010, 2013 302
Havresorter (i øvrigt flerårig sortsoversigt årligt) 1987 45
Havresorter med og uden svampebekæmpelse 2005 130
Havresorter, egenskaber 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 119
Havresorter, egenskaber og udbredelse 2008, 2009 135
Havresorter, egenskaber, udbredelse 2010 132
Havresorter, flere års forsøg 2005 128, 131
Havresorter, landsforsøg 2005 130
Havresorter, supplerende forsøg 2005 130
Havresorter, svampebekæmpelse 2007 147
Havresorter, udbredelse 2005, 2007, 2012 145
Havresorternes egenskaber 2011 137
Havresorternes udbredelse 2011 137
Havreål 2005 129
Havreål, havre 2006, 2011 138
Havreål, kemisk bekæmpelse 1962, 1963, 1964 18
Havreål, undersøgelse 1935, 1936, 1937 (1940) 6.M
Havvand 2008 253
HE115-98 2002 30, 31, 32
Headland Guard 2000 2007 298
Hegndal 2002 198
Hejre 2001 68
Hekla 2001, 2002, 2003, 2004 20, 291, 296
Hektarstøtte 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Hektolitervægt, vinterhvede 2002 163
Hel og halv normaldosering, ukrudt, vintersæd 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 93
Hel, halv og kvart normaldosering, ukrudt, vårsæd 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 128
Helium 2002, 2003, 2004 95, 96, 99, 179
Helminthosporiumsolani 2004 286
Helsæd 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 19
Helsæd, bygsorter 1981, 1982, 1983 208
Helsæd, dyrkning 2002 301
Helsæd, græsudlæg 1992, 1993 261
Helsæd, havre/ært 2000 295
Helsæd, hestebønne/lupin 1999 336
Helsæd, kvælstof 1992, 1993, 1994 253
Helsæd, majssorter 2006 366, 374
Helsæd, N-mængder 1976, 1977, 1978 173
Helsæd, rajgræstyper 1992 266
Helsæd, ribbehøst 2000 296
Helsæd, skadedyr 1992, 1993 260
Helsæd, stubhøjde 1998 263
Helsæd, svampebekæmpelse 1997, 1998, 1999 317
Helsæd, tilsætning af fl. ammoniak 1980 203
Helsæd, triticale 1998 261
Helsæd, udsæd og rækkeafstand 1982, 1983 209
Helsæd, ukrudt 1991, 1992, 1993, 1994 261
Helsæd, vinterhvede 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 290
Helsæd, vårbyg 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006 364
Helsæd, vårbygsorter 2001, 2002, 2006 364
Helsæd, ært 2006 364
Helsæd, ærtesorter 2001, 2002, 2006 364
Hendrix 2002 96, 97, 102, 103, 104
Hensynet til naturen 2001, 2002 5
Herbali 1996, 2001 251
Herbasan 2001, 2003 271
Herbicider 2006, 2007, 2009, 2011 16
Herbicidresistens 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 63
Hereward 2001, 2003, 2004 241
Hestebønne 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 315, 322
Hestebønne og lupin, høstteknikker 2011 281
Hestebønne og markært 2004 125
Hestebønne som grønafgrøde 1969, 1970, 1971, 1972 2140
Hestebønne, aminosyrer 2012 316
Hestebønne, bladlus 2012 316
Hestebønne, bladlus, økologisk 1993, 1994 212
Hestebønne, Columbo 2002 236
Hestebønne, helsæd 1999 336
Hestebønne, høsttid 2012 315
Hestebønne, landsforsøg 2012 156
Hestebønne, samdyrket 2007 267
Hestebønne, samdyrkning med majs 2005 370
Hestebønne, Scirocco 2002 236
Hestebønne, sorter 2012, 2013 130
Hestebønne, såmetode 2012 317
Hestebønne, udbytte, økologisk 2004 271
Hestebønne, valg af sort 2012 156
Hestebønne, økologisk 2004, 2008 274, 292
Hestebønner 2003 122
Hestebønner og byg til helsæd 1984, 1985, 1986 214
Hestebønner, sortsvalg 2005 273
Hestebønner, økologisk 2003 235
Hestebønnesorter 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 65
Hestebønnesorter, høsttid 2013 304
Heyne 2003 218
HI0032 2001 260
HI0033 2002, 2003 265
HI0036 2002 278
HI0063 2002, 2003 263
HI0212 2003, 2004 293, 297
HI0219 2003 263
HI0233 2003 263
HI0237 2002, 2003 263
HI0345 2004 293, 297
Himalaya 2003, 2004 23, 24, 25, 26
HI-phos 2009 222
Hjemmehørende arter 2006 264
Hjælpestoffer 2007, 2008, 2009 14
Hjælpestoffer i planteproduktionen 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10
HM1746 2001 260
Hoechst Cu-Mn 1987 87
Holberg 2001 46
Holger 2003 218
Holme 2001, 2002 275
Honningurt 1987, 1988, 1989, 2009, 2012 322
Horisontalt tryk 2013 282
Hormonskade, fabriksroer 1984 197
Horsch 2001 210, 211
Horsch Terrano 2006 259
Horschduetskær 2002 215
HorschPPF-duetskær 2001 211
Hudson 2002 254, 305
Hule knolde 2010 291
Hule knolde, kartofler 2007, 2011 297
Hu-man 15 2002, 2003, 2004 181
Humbolt 2003 35
Humbolt30 2001 35
Humic Substances 2005, 2011 249
Humifirst 2007, 2008 351
Humisol vækststimulator 1999, 2000 246
HumiZink 2009 218
Humlesneglebælg 2004, 2005, 2006 20
Humlesneglebælg, efterafgrøder 2013 197
Hundegræs 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 140, 188
Hundegræs til tørre forhold 1985, 1986, 1987, 1988 229
Hundegræs, agerrævehale 2002 141
Hundegræs, efterafgrøder 2013 208
Hundegræs, enårig rapgræs 1996 133
Hundegræs, græsukrudt 2003, 2005, 2006, 2007 161
Hundegræs, kvælstof 2005 141
Hundegræs, resistensproblematik 2010 143
Hundegræs, skadedyr 2006, 2007, 2008 149
Hundegræs, skadedyrsbekæmpelse 2007, 2008 149
Hundegræs, svampebekæmpelse 2007, 2008 149
Hundegræs, svampesygdomme 2004, 2006, 2007, 2008 149
Hundegræs, sygdomme 2005, 2006 148
Hundegræs, tokimbladet ukrudt 2003 130
Hundegræs, ukrudt 1988, 2004 128, 135
Hundegræs, vækstregulering 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 154
Hurrikan 2002 305
Hurtigmetode, nitrattest 1988 102
Husdyrgødet byg 1990, 1991 76
Husdyrgødet vinterhvede 1987, 1990, 1991 78
Husdyrgødet vårbyg 1987 76
Husdyrgødning 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 242
Husdyrgødning og affaldsprodukter 2006 230
Husdyrgødning, analyser 1992 108
Husdyrgødning, eftervirkning 1994 88
Husdyrgødning, kartofler 2009 302
Husdyrgødning, komposteret 1988 93
Husdyrgødning, majs 2008 351
Husdyrgødningsanalyser 1975 115
Husholdningsaffald 1989, 1990, 1991, 1992 102
Husholdningsaffald, komposteret 1988 93
Husholdningskompost 1987 90
Husholdningskompost, økologisk 1988 208
Hushållningssällskaperne i Skåne 2001, 2002 7
Hussar 2001 71
Hvede i permanent hvidkløver 1997 219
Hvede, afgifter, skadedyrsmidler 2013 95
Hvede, agersnegle 2002 66
Hvede, aksbeskyttelse 2007, 2011, 2013 74
Hvede, aksbeskyttelse, svampe 2012 84
Hvede, aksfusarium 2009 95
Hvede, aksløberens larve 2008 98
Hvede, bejdsning 2013 68
Hvede, bladlus 2001, 2009, 2013 91
Hvede, bladlusbekæmpelse 2009 52
Hvede, brunrust 2007, 2009 83
Hvede, foderværdi, svampe 2013 77
Hvede, foderværdi, svampebekæmpelse 2011 91
Hvede, foderværdi, svampesprøjtning 2012 92
Hvede, fritfluer 2009 104
Hvede, Fusarium 2006, 2007, 2009 94
Hvede, Fusarium, sorter 2008 91
Hvede, Fusarium, toksiner 2006 96
Hvede, fusariumtoksiner 2010, 2012 95, 101
Hvede, fusariumtoksiner, monitering 2013 87
Hvede, galmyg 2006, 2008 93
Hvede, glyphosat, vækststimulering 2009 89
Hvede, goldfodsyge 2007 98
Hvede, graduering, svampemiddel 2009 89
Hvede, gulrust 2006, 2007 98
Hvede, havrerødsot 2008, 2012 108
Hvede, havrerødsot, sorter 2007 96
Hvede, hvedebladplet 2006, 2013 83
Hvede, hvedegalmyg 2006, 2011, 2012, 2013 91
Hvede, klima, svampe 2013 80
Hvede, knækkefodsyge 2007 84
Hvede, kornpris, svampe 2013 79
Hvede, kornpris, svampebekæmpelse 2011 91
Hvede, kornpris, svampesprøjtning 2012 93
Hvede, kørehastighed, svampe 2011 93
Hvede, kørehastighed, svampebekæmpelse 2009 90
Hvede, meldug 2006, 2007, 2011, 2012 81
Hvede, meldugbekæmpelse 2010, 2013 72
Hvede, merudbytter, svampe 2011 98
Hvede, merudbytter, svampesprøjtning 2010 96
Hvede, mikronæringsstoffer, svampe 2006 87
Hvede, reduceret jordbearbejdning, svampe 2013 83
Hvede, sen svampesprøjtning 2009 85
Hvede, Septoria  2006, 2013 74
Hvede, Septoriabekæmpelse 2010 85
Hvede, skadedyr 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 90
Hvede, skadedyrsbekæmpelse 2003 85
Hvede, skadegørere 2006 54
Hvede, snegle 2009, 2010 104
Hvede, sneglebekæmpelse 2008 98
Hvede, sorter, svampebekæmpelse 2011 94
Hvede, spireskadende svampe 2013 68
Hvede, sprøjteteknik 2013 85
Hvede, sprøjteteknik, svampe 2007 102
Hvede, sprøjteteknik, svampebekæmpelse 2010, 2011 93
Hvede, strategi, svampebekæmpelse 2009, 2012 104
Hvede, strobiluriner 2006 86
Hvede, svampe, foderværdi 2007 89
Hvede, svampe, mikronæringsstoffer 2007 89
Hvede, svampebekæmpelse 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 70
Hvede, svampebekæmpelse, additiver 2009 81
Hvede, svampebekæmpelse, DTR 2011 94
Hvede, svampebekæmpelse, meldug 2009 80
Hvede, svampebekæmpelse, sorter 2009 91
Hvede, svampemidler, effekt 2011, 2012 102
Hvede, svampesygdomme 2002, 2007, 2011, 2013 67
Hvede, svaneskader 2002 67
Hvede, sygdomme 2012 78
Hvede, toksiner 2007, 2011, 2013 85
Hvede, udsædsbårne svampe 2013 68
Hvede, virussygdomme 2010 93
Hvede, vækstregulering 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 106
Hvede, vårhvede, svampebekæmpelse 2013 126
Hvedebladplet 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 17, 290
Hvedebladplet, hvede 2003, 2013 83
Hvedebladplet, monitering 2002 60
Hvedebladplet, resistens, strobiluriner 2004, 2006 90
Hvedebladplet, svampe, hvede 2007 93
Hvedebladplet, svampebekæmpelse, hvede 2011 92
Hvedebladplet, svampesprøjtning 2012 94
Hvedebladplet, vinterhvede 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 85
Hvededyrkningsudvalget, beretning 1950 44
Hvedegalmyg 2007, 2009 99
Hvedegalmyg, bekæmpelse 2006, 2007 106
Hvedegalmyg, feromonfælder 2007, 2008 94
Hvedegalmyg, hvede 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 91
Hvedegalmyg, sædskifte 2012 109
Hvedegalmyg, vinterhvede 2005, 2006, 2008 93
Hvedegråplet 2004 45
Hvedegråplet, hvede 2006 56, 87
Hvedegråplet, vinterhvede 2003, 2005 50, 84
Hvedegulstribe 2006 87
Hvedesorter, svampebekæmpelse 2008, 2010, 2012 95
Hvedesorters konkurrenceevne, ukrudt 2002, 2003 65
Hvedestinkbrand 1989, 1990, 1991, 1992 139
Hvid hvede, dyrkning 2007, 2008 62
Hvidblomstret raps, skadedyr 2013 173
Hvidblomstret vårraps, glimmerbøsser 2011 186
Hvidkløver 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 22
Hvidkløver + cikorie, efterafgrøde 2003 223, 225
Hvidkløver og engrapgræs 2001 136
Hvidkløver, Aberystw, grøngødning 2002 245
Hvidkløver, afgræsningsforsøg 1992, 1993, 1994 242
Hvidkløver, afhugning (frø) 1971 1110
Hvidkløver, bortsprøjtning 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 157
Hvidkløver, efterafgrøder 2002, 2013 197, 205
Hvidkløver, engrapgræs 2002, 2004 128
Hvidkløver, grøngødning 1999 264
Hvidkløver, kløversnudebiller 1994 130
Hvidkløver, Milo, grøngødning 2002 245
Hvidkløver, nedvisning 2006, 2007 156
Hvidkløver, Reglone 1997, 1998 134
Hvidkløver, renbestand 1973 2138
Hvidkløver, Rivendel, grøngødning 2002 245
Hvidkløver, sorter 2009, 2010 337
Hvidkløver, svampebekæmpelse 2007 156
Hvidkløver, svampesygdomme 2006, 2007 156
Hvidkløver, sygdomme 2006 147
Hvidkløver, udlæg 2001 135
Hvidkløver, ukrudt 1994, 1995, 2002 137
Hvidkløver, ukrudtsbekæmpelse 1998, 1999, 2001, 2002 138
Hvidkløver, vækstregulering 1988, 1989 122
Hvidkløver, økologisk 2008 273
Hvidkløverblandinger 2007 337
Hvidkløverfrø 2006 20
Hvidkløvergræs, kvælstof 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994 242
Hvidkløversorter 1997, 1998, 1999, 2000, 2006 352
Hvidkløverudlæg 2006 304
Hvidkløverudlæg, ukrudt 1991, 1992, 1993, 1994 255
Hvidkløverudlæg/hvidkløver, ukrudtsbekæmpelse 1995, 1996 131
Hvidløg 1995 214
Hvidløgsekstrakt 1995 159
Hvidmelet gåsefod, kartofler 2007 300
Hviletid, kløvergræs 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 140
Hvirvelkammerdyse 1986, 1987, 1988 199
HY 99188 2002 27, 28, 29
HY-00205 2003 32, 34, 35
HY-0121 2003 32
HY-01211 2003 34, 35
HY-98185 2001 28-29
HY-98186 2001, 2002 27, 28, 29
Hybnos 1 2003, 2004 50, 52, 180
Hybrid rajgræs 2006, 2007, 2008, 2009 340
Hybrid rajgræs, kvælstof 2006 149, 166
Hybrid rajgræs, sorter 2009, 2010 336
Hybrid rajgræs, vækstregulering 2006 149, 166
Hybrid rajgræssorter 2006, 2008, 2009 340
Hybridhvede, udsædsmængde 1999 101
Hybridmix, vinterraps 1994, 1995 140
Hybridrajgræs 2003, 2004, 2005 20
Hybridrug 2003, 2006 266, 267, 275
Hybridrug, økologisk. 2002, 2004 229, 235
Hybris 2001 46
Hydraulisk sprøjte 1988, 1989, 1990 216
Hydrauliske dyser, CDA-metode, sprøjteteknik 1982 135
Hydro N-Sensor 2001, 2002, 2003 164, 169, 260
Hydro N-Tester 1997, 1998, 1999, 2000, 2003 156, 157
Hydrogen 2002, 2003, 2004 86, 95, 96, 97, 99, 178, 243
Hydromag 1996 258
Hydrophos 1992 217
Hydros Fond 2006 9
HydroSensor 2001 91
Hykor 2002, 2003, 2004 306, 317, 321
Hypning, majs 1995 269
Hypning, majs, økologisk 1996 207
Hyrdetaske 2009 20
Høj svingel til tørre forhold 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 229
Højde over jorden 2005 317
Højdemodel 2002 191
Højdemålinger 2003 164
Højere udbytte bedre økonomi 2006, 2007 9
Højrisikomidler 2010 299
Højt udbyttepotentiale, maltbyg 2004 100
Højteknologisk gylleseparering 2003, 2004 194
Højværdiprotein 2010 191
Hønsetarm 2004 59
Hør 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999 134
Hør, ukrudtsbekæmpelse 1996, 1997, 1998, 1999 176
Hørfibre 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 178
Hørmåtter 1999 179
Høst 2010 17
Høst af ærter som grønt 1997, 1998, 1999, 2000 288
Høst, kernemajs 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 420
Høst, kolbemajs 2008, 2009, 2011 395
Høst, majs 2003 306, 323
Høst, majshelsæd 2008, 2011 395
Høst, majskolber 2000 307
Høsten 2003, 2009, 2012 18
Høsten 2013 18
Høstmetoder i vårraps 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 121
Høstmetoder, vinterraps 1987 113
Høstmetoder, vårraps 1979, 1987 145/111
Høstopgørelse 2010 17
Høstprognose 2001, 2005, 2006, 2010, 2011 18
Høstprognose, majshelsæd 2008, 2010 399
Høstprognosen 2007 18
Høstteknik, hamp 2012 321
Høstteknikker, hestebønne og lupin 2011 281
Høsttid, majs 2002 321
Høsttid, svampebekæmpelse,vinterraps 2012 191
Høsttid, vårbyghelsæd 1999, 2000, 2001 285
Høsttider af ærter til ensilering 1997, 1998, 1999, 2000 288
Høsttider, grønbyg og byghelsæd 1983, 1984, 1985 237
Høsttider, kernemajs 2010 402
Høsttider, kolbemajs 2010 399
Høsttider, majs 2003, 2004, 2005 357
Høsttider, majs efter frost 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 251
Høsttider, majshelsæd 2010 399
Høsttidspunkt, lucerne 2008 187
Høsttidspunkt, majs 2009, 2010 360
Høsttidspunkt, svampebekæmpelse, vinterraps 2011 174
Høstudbytte 2001, 2005, 2008, 2009 21
Høstudbytte, pil 2010 185
Høstudbytter, pilemarker 2013 178
Høstvejret 2003 5
Håndhakning 2003 240
Håndhakning, roer 2002 255
Håndterminaler 2009 6
Håndterminaler/mobiltelefoner 2010 7