Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne I

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
I Årstal Sidetal – seneste år
Idumeja 2002 227
Idun 2001, 2002, 2003, 2004 291, 294, 298
Ilias 2003 41, 49, 50, 55
Iltfri inkubation 2002 172
Immobilisering 1996 186
Imperial 2001 32-33
Importører og fabrikanter af plantebeskyttelsesmidler 2003, 2004, 2005 9
Importører, plantebeskyttelsesmidler 2008 9
Importørerne 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 11
Importørerne og fabrikanterne af plante¬≠beskyttelsesmidler 2006 9
Importørerne, plantebeskyttelsesmidler 2010 9
Ina 2002, 2003, 2004 40, 57
Indhold i avner og halm 1994 60
Indiana 2002, 2003, 2004 306, 317
Individuel læplantning 2001 215
Individuel plantning 2006 263
Individuelle projekter 2002 217
Indkredsning, kobbermangel 1977 120
Indkredsning, sprøjtetid, vårbyg 1978, 1979, 1980, 1981 81
Indkøbsordninger 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 424
Indol 2005 170, 189
Indolderivater 2006 205
Indsatsplaner 2004 6
Industrihamp 2008 190
Industrihamp, dyrkning 2007 193
Infektionsrisiko 2010 299
Infektionsrisiko, kartoffelskimmel 2011 304
Infiltrationsevne 2007 251
Ingen pløjning 2009 266
Ingrid 2002 227
Injektionssprøjte 2002 290
Injektordyse 1998, 1999, 2000 71
Innovationsloven 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 11
Insektbekæmpelse, kartofler 2001, 2002 266
Insekticider 2006, 2007, 2009, 2011 16
Insektmidler, nedfældet, sukkerroer som monokultur 1987 205
Insektvold 2006, 2012 306
In-situ metoden 1991 91
Inspiration 2004 50
Integreret bekæmpelse, agerrævehale 2011, 2012, 2013 63
Integreret dyrkning af vårbyg 1996, 1997, 1998 105
Integreret dyrkning, vinterhvede 1994 165
Integreret plantebeskyttelse 2009 15
Integreret planteværn, vinterhvede 1992, 1993, 1994 206
Integreret svampebekæmpelse, vinterraps 2011 184
Intense 2001, 2002 130, 131
Intensiv græsproduktion, græsarter 1984, 1985, 1986, 1987 209
IPA 2007 222
iPAQ 2002 91, 196
IPM 2009 15
Isabella 2004 92, 93
Isaria N-sensor 2012 258
iSeed 2008, 2010 354
iSeed, startgødning 2010 355
Isolde 2001 18-21, 23
Isotta 2004 92, 93
Isåning, græs 2008 339
Ital. rajgræs 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 21, 155, 171
Ital. rajgræs efter helsæd, sorter 1994 242
Ital. rajgræs sammenl. med byg/ærte-helsæd 1984, 1985, 1986 215
Ital. rajgræs til frø, kvælstof 1999 160
Ital. rajgræs uden dæksæd 1972, 1988, 1989, 1990 243
Ital. rajgræs uden dæksæd, sorter 1989, 1990, 1991 264
Ital. rajgræs uden dæksæd, varieteter 1968, 1969, 1970, 1971 1129
Ital. rajgræs, bekæmpelse 1996 73
Ital. rajgræs, bjærgede halmmængder 1994, 1995 60
Ital. rajgræs, efterafgrøde 1971, 2003 225
Ital. rajgræs, kvælstof 1988, 1989, 1990, 2001, 2006 149, 166
Ital. rajgræs, mellemafgrøde 1987, 1988, 1989, 1990 249
Ital. rajgræs, skadedyr 1988, 2007 171
Ital. rajgræs, svampesygdomme 2007 171
Ital. rajgræs, vækstregulering 2007 171
Ital. rajgræs/rødkløver, kvælstof 1992 243
Ital. rajgræssorter 1998, 1999 308
Italiensk rajgræs 2011 235
Italiensk rajgræs, bekæmpelse 2012 68
Italiensk rajgræs, sorter 2013 362