Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne J

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
J Årstal Sidetal – seneste år
J & J SoilConditioner 1988, 1989, 1990 98
Jacinta 2001, 2002, 2003 96, 97
Jackpot 2001, 2002, 2003, 2004 124, 125
Jauna 2001 277
Javlo 2001, 2002, 2003, 2004 121, 125
Jern og mangan 1956 149
Jern, majs 2002 314
Jersey 2002, 2003, 2004 86, 99
Jessica 2001, 2002, 2003 28
Jord­ og planteanalyser 2006 222
Jordanalyser, drivesand efter jordfygning 1980 164
Jordanalyser, kartoffeludbytter 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 (1981) 183
Jordbearbejdning 2002, 2004, 2005, 2011 240
Jordbearbejdning forud for etablering, vinterhvede 2009 231
Jordbearbejdning,  majs, svampe- sygdomme 2012 438
Jordbearbejdning, DTR 2002 60
Jordbearbejdning, Fusarium, majs 2009 397
Jordbearbejdning, hvedebladplet 2002 60
Jordbearbejdning, kartofler 2002, 2003 254
Jordbearbejdning, kernemajs 2010, 2011 390
Jordbearbejdning, majs, Fusarium 2011 390
Jordbearbejdning, majs, Fusarium 2010 395
Jordbearbejdning, sukkerroer 2004, 2005 319
Jordbearbejdning, økologisk 2002 256
Jordbehandling, fabriksroer 1985, 1986, 1987 64
Jordbehandling, manganmangel 1994, 1995, 1999 242
Jordbindingsmiddel, Hernia 1980, 1981 171
Jordboende skadedyr 1988, 1989, 1990 173
Jordbrugskalk 2002, 2004, 2005 172, 222
Jordbrugskalk, Dolomit 2003 185
Jordbund og N, korn 1987 78
Jordbund, vindklima, læplanter 1981 168
Jordbundsanalyser 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 284
Jordbundsanalyser, udvikling 2012 287
Jordbåren infektion, kartoffelskimmel 2011 304
Jordens kulstofbalance 2008 188
Jordens ledningsevne 2009 255
Jordens makroporer 2009 262
Jordens organiske stofpulje 2011 253
Jordens porerumfang 2013 283
Jordens porøsitet 2009, 2012 302
Jordens struktur 2008 254
Jordens vandholdende evne 2011 254
Jorderosion 2001, 2007 251
Jordfasthed, kartofler 2013 323
Jordforbedringsmiddel, Agri-Gro 1995, 1996 190
Jordforbedringsmiddel, Medina 1987 88
Jordforbedringsmidler 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2002, 2005 222
Jordfygning 2003 203
Jordfygning og sandaflejring 1977 175
Jordfygning og sandaflejring, undersøgelse 1978 199
Jordfygning og teksturændringer 1977, 1987 179/195
Jordfygning, se også vinderosion    
Jordfygning, vejrbeskrivelse 1969 209
Jordfygningen, april 1980 1980 162
Jordfygningsforebyggelse 1980 164
Jordfygningsregistreringer 1978 198
Jordfygningsskader, afgrøde 1986, 1987 194/195
Jordfygningsskader, registrerede 1980 163
Jordkløver, grøngødning 1988, 1999 266
Jordlopper, vinterraps 2008 167, 180
Jordløsning 1984, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2000, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010 297
Jordløsning uden pløjning, vinterhvede 1984 58
Jordløsning via naturlige processer 2012 301
Jordløsning, kartofler 2011, 2012, 2013 323
Jordløsning, økologisk 2004 265
Jordmiddel, spinat 2009 161
Jordmodstand 2002 259
Jordmodstande 2007 256
Jordpakning 2002, 2010, 2011, 2012, 2013 279
Jordpakning, økologisk 2004 265
Jordprofiler, jordfygningsundersøgelse 1978 199
Jordprofiler, undersøgelsesmetode 1977 175
Jordprøver 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 424
Jordrøg 2011, 2012, 2013 108
Jordskok 2008, 2009 189
Jordsmitte 2009 307
Jordstabiliseringsmiddel 1986 62
Jordstruktur 2004, 2009, 2011 253
Jordtest, markært 2005 140
Jordtype, vinterhvedesorter 1986 19
Jordtype, vårbygsorter 1980, 1981, 1983, 1985, 1986 33/33
Jordtypebetegnelse 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 426
Josef 2003 218
Juliana 2002, 2003, 2004 291
Julietta 2004 294, 298
Jumis 2004 124
Justina 2002, 2003, 2004 92, 93
Jutlandia, kartofler 2001 249
Jævn udstrøning 2006 251