Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne K

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
K Årstal Sidetal – seneste år
K og magnesium, vårraps 1982 169
K og P, udbringningstid 1919, 1920, 1921 (1940) 3.M
K, 60 %, Kainit og Patentkali 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 208
K, fabrikskartofler 1986 198
K, fabriksroer 1958, 1959, 1960 187
K, grundforbedring 1958 167
K, klorfri, fabrikskartofler 1986 198
K, klorfri, spindhør 1986 115
K, lucerne 1970, 1971, 1972, 1973 2139
K, magnesiumsulfat og kogsalt 1962, 1963, 1964, 1965 264
K, ærter 1987 86
Kabatiella zeae 2007 20
Kadaverskjuler 2004 201
Kainit 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 208
Kalciumchlorid 1987 88
Kalciumchlorid til jordforbedring 1987, 1988 89
Kali, se også K    
Kalikalk 1981, 1982 158
Kalikalk, fabrikskartofler 1986 198
Kalium 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 289
Kalium i afgrøderne 1970 33
Kalium til korn 2005, 2006 208
Kalium, majs 2012 423, 426
Kalium, fabriksroer 1994, 1995, 1996 220
Kalium, græs og kløvergræs 1999, 2000 285
Kalium, gødskning 2010 265
Kalium, kartofler 1991, 1992, 1993, 2001, 2003, 2004, 2013 316
Kalium, kløvergræs 2001, 2011 289
Kalium, kløvergræs, vinasse 1995, 1996, 1997 217
Kalium, kløvergræs, økologisk 1999 268
Kalium, lucerne, kløvergræs, økologisk 1995 215
Kalium, majs 2013 402
Kalium, majshelsæd 2010, 2011, 2012, 2013 402
Kalium, spisekartofler 1995, 1996, 1997 222
Kalium, vinterraps 2005 157
Kalium, vinterrug, efterår 2012 262
Kalium, ærter 1987, 1988, 1989 101
Kalium, økologiske kartofler 1995 215
Kaliumchlorid 2005 190
Kaliumgødning, kløvergræs 2009 278, 294
Kaliumgødskning 2013 189
Kaliumgødskning, eftersåning, engarealer 2012 215
Kaliumgødskning, engarealer 2011, 2012 215
Kaliumgødskning, græs 2013 188
Kaliumgødskning, græs fra engarealer 2010 188
Kaliumnitrat 2006 217
Kaliumnitrat, kartofler 1955 102
Kaliumtal 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 286
Kaliumtal, statistik 2002 209
Kaliumthiosulfat 2006 216
Kalk 2002 203
Kalk til vintersæd 1986 90
Kalk til vårraps 1989 106
Kalk, findeling 1965 296
Kalk, industrikartofler 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 161
Kalk, magnesium og N, kløvergræs 1975, 1976 139
Kalk, markært 1983 64
Kalk, natriumholdig, til roer 1988 94
Kalk, unge løvtræshegn 1976 172
Kalkammonsalpeter 1990 235
Kalkammonsalpeter til vårraps 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 116
Kalkare Zink, majs 2005 374
Kalkbehov 2008 238
Kalkbehovsbestemmelser 1966 310
Kalk-coating 1992 246
Kalkforsøget ved Sdr. Omme 1968 245
Kalk-mergelformer, Rt-virkning 1957 198
Kalkmidler 1952, 1957 195
Kalkmidler, Rt-hævning 1968 247
Kalkmidlernes findeling 1968 258
Kalkmidlernes følgestoffer 1968 253
Kalkmængder 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 163
Kalkning 2008 254
Kalkning, udbytter, Sdr. Omme 1968 250
Kalkopløsning, svinegylle 2008 222
Kalkopløsning, vinterhvede 2008 222
Kalksalpeter 1988, 1989, 1990, 1991, 2006, 2008, 2009, 2010 213, 216
Kalksalpeter, vinterhvede 1999 200
Kalkslam 2007, 2008 253
Kalkstrategi 2002, 2007, 2009 258
Kalkstrategi og nitratophobning 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2005 223
Kalkstrategi, kvælstofomsætning, udbytte 2008 253
Kamdyrkning, majs 2005, 2006, 2007 284, 362
Kamdyrkning, økologisk 2008 292
Kamille 2009 20
Kamille, vinterraps 2010, 2011, 2012 184
Kammajs 2007 267
Kammajs, økologisk 2008 274
Kamsåning, majs 2007 347
Kaplan 2004 115, 117, 118
Karakter og varighed, jordfygning 1980 162
Karate WG 2001 253
Kardal, kartofler 2001, 2002, 2003 249, 252, 258
Karnico, kartofler 2001, 2003 257, 258
Kartoffel, bejdsning, rodfiltsvamp 1989, 1990 227
Kartoffel, delt kvælstof 1990 226
Kartoffelafgiftsfonden 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10
Kartoffelbladplet 2009, 2010, 2012 344, 352
Kartoffelborerens larve i majs 1986 219
Kartoffeldyrkning 2001 247
Kartoffelfrugtsaft 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009 257
Kartoffelgengroninger 2004, 2005 300
Kartoffellagring 1988, 1989, 1990, 1991 237
Kartoffelskimmel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 326
Kartoffelskimmel, behandlingsintervaller 1994, 1995, 1996, 1997 223
Kartoffelskimmel, infektionsrisiko 2011 304
Kartoffelskimmel, kartofler 2006 315
Kartoffelskimmel, midler mod 1983 196
Kartoffelskimmel, strategier 2011 307
Kartoffelskurv og forfrugt 1977, 1978, 1979 163
Kartoffelstivelse 2007, 2008, 2009, 2011 20
Kartoffeludbytter, jordanalyser 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 183
Kartoffelvirus Y 2009, 2010, 2011 314
Kartofler 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 20
Kartofler, 2. års 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 223
Kartofler, ammoniak 2008 302
Kartofler, behandlingsindeks 2008 310
Kartofler, bejdseteknik 2012 348
Kartofler, bejdsning 2004, 2005, 2006 317
Kartofler, bejdsning, lagersvamp 1995 222
Kartofler, beslutningsstøttesystem 2008 307
Kartofler, beslutningsstøttesystemer 2006 315
Kartofler, bladlus 2006, 2012 348
Kartofler, chips 2005, 2006 308
Kartofler, chips og pulver 2008 300
Kartofler, chips, pulver 2006 308
Kartofler, cikader 2003, 2008, 2012 348
Kartofler, delt gødning 2012 336
Kartofler, delt gødskning 2004 279
Kartofler, direkte lægning 2002 272
Kartofler, dyrkningsstrategi 2012 351
Kartofler, efterafgrøder 2008 313
Kartofler, forspiring 2003 252
Kartofler, fosfor 2013 316
Kartofler, fritlevende nematoder 2006 318
Kartofler, frost 2002 263
Kartofler, grundgødskning 2007 296
Kartofler, gylle 1992, 1993, 1994 215
Kartofler, gødskning 2003, 2005, 2007, 2008 301
Kartofler, harvedybde 1994, 1995 221
Kartofler, kalium 1995, 2004 280
Kartofler, kalium, økologisk 1995 215
Kartofler, kartoffelskimmel 2003, 2004, 2006, 2008 307
Kartofler, kvælstof 1993, 1994, 1995, 2002 263
Kartofler, kvælstof, positionsbestemt 2004 278
Kartofler, læggetid 1992, 1993, 1994 216
Kartofler, læggetæthed 2003 254
Kartofler, magnesium 2004 281
Kartofler, mangan 2004 282
Kartofler, mekanisk ukrudts-bekæmpelse 2012 339
Kartofler, N, koge- og spisekvalitet 1974 2124
Kartofler, nedvisning 1992, 1993, 1994, 1995, 2003, 2008 310
Kartofler, nematoder 2006, 2008 313
Kartofler, nitrifikationshæmmer 2003, 2004 279
Kartofler, nitrifikationshæmmere 2012 336
Kartofler, NPK-gødskning 2008 302
Kartofler, opbevaring 1988 211
Kartofler, optagningstider 2007 292
Kartofler, Paratrichodorus 2008 313
Kartofler, placeret gødning 2004 279
Kartofler, placeret gødskning 2006 309
Kartofler, planteetablering 2006, 2012, 2013 314
Kartofler, plantetal 2008 305
Kartofler, plantetæthed 2004, 2005, 2006 310
Kartofler, plastdækning 2012 331
Kartofler, positionsbestemt tildeling, kvælstof 2007 295
Kartofler, pulver 2003, 2004, 2005 293
Kartofler, pulverproduktion 2007 294
Kartofler, registreringsnet 2012 355
Kartofler, rodfiltsvamp 2006 319
Kartofler, rust 2006 307
Kartofler, skadedyr 2004, 2012 348
Kartofler, sorter 2005, 2006, 2008 297
Kartofler, sortsforsøg 2003, 2004, 2007 292
Kartofler, stivelseskartofler 2004 275
Kartofler, stivelsessorter 2008 298
Kartofler, storparceller 2008 309
Kartofler, svovl 1994, 1995, 1996 213
Kartofler, tidlige 2004, 2005, 2006 310
Kartofler, tidlige kartofler 2008 297
Kartofler, tidlige sorter 2007 292
Kartofler, tidlige spise 2002 262
Kartofler, Trichodorus 2008 313
Kartofler, ukrudt 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012 338
Kartofler, virus 2005, 2006, 2012 354
Kartofler, vækstregulering 2007 299
Kartofler, vækststimulering 2004, 2006 311
Kartofler, økologisk 1988, 1989, 1990, 1991, 1999 274
Katart 2004 52
Kemikalieskader på kartofler 1988 214
Kemikanisk bekæmpelse 2002 121
Kemira Danmarks Fond 2001, 2002 8
Kemira Luftfoto 2003 164
Kemira Magnum P44 m/B 2003 270
Kemira Sensor 2001 188
Kemira-anlæg 2009 252
KemiraLORIS™ 1997, 1998, 2001 188
Kemiras Fond 2003, 2004, 2005 9
Kemira-Sensor 2000 202
Kemisk fældning 2005, 2006 235
Kemisk jordforbedringsmiddel 1974 2052
Kemisk ukrudtsbekæmpelse 2010 297
Kemisk ukrudtsbekæmpelse, pil 2011 193
Kepaløg 1992 88
Kernekvalitet i maltbygsorter 1989 47
Kernekvalitet og prod.syst., vinterhvede 1983 57
Kernekvalitet, vinterhvede 1994 28
Kernekvalitet, vårbyg 1993, 1994 48
Kernemajs 2011, 2012 14
Kernemajs, bladsvampe 2010, 2011 391
Kernemajs, Fusarium 2010, 2011 390
Kernemajs, fusariummonitering 2010, 2011 389
Kernemajs, fusariumtoksiner 2010, 2011 389
Kernemajs, høst 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 420
Kernemajs, høsttider 2010 402
Kernemajs, jordbearbejdning 2010, 2011 390
Kernemajs, kvælstof 2008, 2010, 2011, 2012 421, 422
Kernemajs, majs 2005 364
Kernemajs, monitering 2008, 2009 403
Kernemajs, monitering, vandprocent 2010 404
Kernemajs, nedvisning, glyphosat 2010 391
Kernemajs, plantetal 2007, 2008, 2010 375
Kernemajs, skadedyr 2013 417
Kernemajs, sorter 2006, 2007, 2009, 2010 373
Kernemajs, svampebekæmpelse 2009, 2010, 2012 434
Kernemajs, svampesygdomme 2013 412
Kernemajs, toksiner, Fusarium 2012 439
Kernespild, vinterhvedesorter 1980 37
Kernestørrelse i udsæd, vinterhvede 2004 58
Kernestørrelse og udsæd 1977 61
Kernestørrelse og udsæd, vårbyg 1978 61
Kernestørrelse, udsæd, vinterhvede 2007 61
Kernestørrelse, vinterhvede 1991, 2005, 2006 67
Kernestørrelse, vårbyg 1991 51
Kieselgur 1948 60
Kieserit, magnesiumgødning 1964, 1965, 1966 278
Kilo 2002, 2003 263
Kinnan 2002 227
Kirsty 2003 86, 92, 93, 98
Kitagawa-rør 2009 250
Kitin 2006 240
Klima, svampe, hvede 2013 80
Klimaeffekt 2010 243
Klimamodel, bladlus 1997, 1998, 1999 77,124
Klimaspyd 1993, 1994 78
Klinta 2002, 2003 221
Kloner af pil 1997 159
Klor 2009 304
Klorfri gødning 2009 304
Klorholdige gødninger 2009 297, 304
Kloridion 2007 247
Klorofylindhold 2002 187
Klumpsåning, majs 2006 369, 384
Kløver, svampebekæmpelse 2007 156
Kløver, økologisk 2001 243
Kløverandel 2009 349
Kløverblanding 2005 342
Kløvergræs 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 364
Kløvergræs som forfrugt, økologisk 2000 241
Kløvergræs til slæt, vandet 1980, 1981, 1982, 1983 204
Kløvergræs uden dæksæd 2006 295
Kløvergræs uden dæksæd, økologisk 2008 273
Kløvergræs, arter 2010 284
Kløvergræs, bibernelle, økologisk 2004 265
Kløvergræs, kalium 2010 284
Kløvergræs, kalium, økologisk 1995 215
Kløvergræs, kommen, økologisk 2004 265
Kløvergræs, kvælstof 1989, 1990, 1992, 1993 245
Kløvergræs, magnesium 1977, 1978, 1979, 1980 191
Kløvergræs, metoder til etablering 1993, 1994, 1995 243
Kløvergræs, persille, økologisk 2004 265
Kløvergræs, skårbehandling 2000 287
Kløvergræs, som efterafgrøde 1988 94
Kløvergræs, såmetoder 1993 247
Kløvergræs, såtid 2011 288
Kløvergræs, tidlig såning 2010 265
Kløvergræs, tidlig såning, efterårssået 2010 281
Kløvergræs, udsædsmængde 1993 247
Kløvergræs, urter, økologisk 2004 265
Kløvergræs, vanding 2013 384
Kløvergræs, økologi 2011 288
Kløvergræs, økologisk 2008 273, 284
Kløvergræs, økologisk afgræsnings- prognose 2012 326
Kløvergræsblandinger 2007 337
Kløvergræsudlæg, bladrandbiller 1992, 1993, 1994 260
Kløvergræsudlæg, i vintersæd 1995 244
Kløvergræsudlæg, kvælstof 1992, 1993, 1994 253
Kløvergræsudlæg, natrium 1992 245
Kløvergræsudlæg, ukrudt 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2000 290
Kløverrige frøblandinger 1985, 1986, 1987 213
Kløversnudebiller, hvidkløver 1994 130
Kløvertæthed 2013 375
Kløverudlæg i vinterhvede 1987 65
Kløverål, undersøgelser og forsøg 1948, 1949, 1950 73
Knasttromle, såbedstilberedning 1979 50
Knold- og rodfrugter 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 17
Knoldbakterier 1989, 1990, 1991 98
Knoldbægersvamp 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2004, 2007, 2012 22
Knoldbægersvamp, vinterraps 2007, 2008, 2010 165
Knoldskimmel 2007 19
Knoldstørrelse 1988, 1989, 1990 224
Knopbrydning, pil 2011 191
Knoporm i kartofler 1979 163
Knopormebekæmpelse, grønsager 1978 154
Knopudvikling, pil 2011 192
Knækkefodsyge og bladsvampe, vinterbyg 1985 133
Knækkefodsyge og bladsvampe, vinterrug 1982, 1983, 1984, 1985 129
Knækkefodsyge og gylle 1989 109
Knækkefodsyge, hvede 2007 84
Knækkefodsyge, prod.syst., vinterhvede 1981, 1982, 1983 60/61/57
Knækkefodsyge, vinterhvede 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 56
Knækkefodsyge, vinterhvede, Derosal og Sportak 1986 118
Knækkefodsyge, vinterhvede, Sportak efterår og forår 1987 121
Knækkefodsyge, vinterhvedesorter 1978, 1979,1980 57
Knækkefodsyge, vinterrug 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 30
Knækkefodsyge, vinterrug, Sportak efterår og forår 1987 127
Knækkefodsyge, vintertriticale 1986 126
Kobber 1990, 2009 223
Kobber i afgrøderne 1970 53
Kobber i NPK 1966 299
Kobber og zink, eftervirkning af kartoffelsprøjtning 1958 13
Kobber, majs 2002, 2012 426
Kobber, vårbyg 1993 90
Kobbergødninger 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 296
Kobberkisaske, blåsten 1958, 1959, 1960, 1961 248
Kobbermangel, indkredsning 1955, 1977 151/120
Kobbermidler (Ulfborg) 1970 370
Kobbermidler, korn 1987 87
Kobberoxychlorid 1987, 1991 104
Kobbertal 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2012 286
Koge- og spisekvalitet, N, kartofler 1974 2124
Kogefasthed 1990 225
Kogesalt, sukkerroe 1992, 1993 226
Kogetest 2009 299
Kolbemajs, høst 2008, 2011 395
Kolbemajs, høsttider 2010 399
Kolbemajs, plantetal 2008 349
Koldtest, majs 1998, 2000, 2004, 2005, 2012 328
Koldtest, majsfrø 2001, 2002 321
Kollektiv læplantning 1950-1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1997, 2000, 2001, 2002 217
Kollektiv plantning 2006 263
Kollektive læplantningsprojekter 2003, 2004, 2005 243
Kollektive projekter 2012 305
Kolumbus 2004 319
Kombi-såmaskine 1982 149
Kombisåning 1982, 1987 62
Kombisåning og furepakning 1985 57
Kommen 2006 301
Kommende restriktioner 2013 6
Kommercielle firmaer 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 10
Kompensatorisk vækst 2009 19
Kompost 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 100,102
Kompost, vårbyg 2006 239
Kompost, økologisk 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 211
Komposteret dybstrøelse 1994, 1995, 1996 209
Komposteret fiberfraktion, vårbyg 2008 233
Kompostering 2009 252
Kompostudtræk 1989, 1990 221
Koncentrationskurve (nitrat) 1987 69
Koncept, nedfældning 2007 230
Kondensat, luftrensning 2003 177
Kongskilde Germinator 1987 64
Kongskilde Vibromaster 1987 64
Konklusion, svampesprøjtning, hvede 2012 104
Konklusioner, skadedyr, vinterhvede 2003 48
Konklusioner, svampebekæmpelse vinterhvede 2003 45
Konkurrenceevne over for ukrudt, hvedesorter 2002 84
Konkurrenceevne over for ukrudt, sorter 2001 85
Konkurrenceevne over for ukrudt, vårbygsorter 2002 123
Konkurrenceevne, bygsorter 1990, 1991 221
Konkurrenceevne, ukrudt 2003 65
Konkurrenceevne, ukrudtsbekæmpelse 2012, 2013 63
Konkurrenceevne, vinterraps 1997 147
Konkurrenceevne, ærtetyper 1997 133
Konkurrenceindeks, ukrudt 2011, 2012, 2013 63
Konservesærter 1989 170
Konsulent  ERFA-grupper 2013 8
Kontant 2001, 2002 125, 126
Kontiki 2001 260
Kontinuerlig grovfoderproduktion 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 184
Kontrolleret dræning 2013 291
Korn 2001 13
Korn og ærter i blanding 1988 206
Korn, energi 1997, 1998 156
Korn, svampemidler 2006 57
Korn, svampemidler, effekt 2007, 2010, 2011, 2012 102
Kornafgrøderne 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 17
Kornarter 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 48
Kornbladbillens larve 2007 17
Kornbladbiller 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2011 18
Kornbladbiller, vårbyg 2001, 2002, 2004, 2005, 2011 133
Kornbladfluer, korn 2005 126
Kornblomst 2001, 2002, 2004, 2005 71
Kornblomst, bekæmpelse 2012 76
Kornblomst, vinterhvede 2011 76
Korndyrkning uden jordbehandling 1969 273
Kornkali 1996, 1997, 1998 242
Kornkali til sukkerroer 1996, 1997, 1998 242
Kornlaboratoriet, Koldkærgård 2009, 2011, 2012, 2013 9
Kornpris 2009, 2010, 2011 5
Kornpris, svampe, hvede 2013 79
Kornpris, svampebekæmpelse 2007 54, 89
Kornpris, svampebekæmpelse, hvede 2009, 2010, 2011 91
Kornpris, svampebekæmpelse, vinterhvede 2008 50, 82
Kornpris, svampebekæmpelse, vårbyg 2009 126
Kornpris, svampesprøjtning, hvede 2012 93
Kornpris, ukrudtsbekæmpelse 2007 53
Kornpriser, svampebekæmpelse 2002 109
Korpral 2002 35, 36, 42, 43
Korrektion, afregningspris 2007 208
Korsblomstrede efterafgrøder 2008, 2009 244
Korsblomstrede efterafgrøder, økologisk 2002 250
Korsblomstrede mellem- og efterafgrøder, sorter 2010 228
Korsblomstrede mellemafgrøder 2013 200
Kortego 2001, 2002, 2003, 2004 35, 37, 38, 239
Kortlægning 2002 91
Kortlægning, elektrisk ledningsevne 2008 238
Kortlægning, humusområder 2008 238
Kortlægning, højdedata 2008 238
Korund 2002 35, 36, 42, 43
Kosack 2001, 2002 35, 36, 38, 42, 43
Kransskimmel, raps 2009 181
Kris 2001, 2002, 2003, 2004 57, 58
Krista 2003 218
Kronrust 2007, 2008, 2011, 2013 22
Kronrust, alm. rajgræs 2009, 2010 158
Kronrust, havre 2007 147
Kronrust, rajgræs 2003 297
Kronrust, slætgræs 2003 297
Kronrør 1988, 1989 122
Kryolitkalkslam 1971 1102
Krøllede blade 2006 226
K-strategi, ærter 1987 86
Kt 2004, 2005, 2012 286
KU, LIFE 2010 6
Kuldioxyd-beriget vand 1988, 1989 213
Kuldioxyd-vand 1990 67
Kul-flyveaske (Agrinalka) 1976 111
Kulstoflagring 2013 261
Kulti Seeder 2001, 2007 231
Kuras, kartofler 2001, 2002, 2003 247, 252, 258
Kvadratnet 1998, 1999 194
KVADRATNETTET 1986, 1987, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2012
254
Kvalitet 2009 17
Kvalitet gennem vækstperioden 2009 344
Kvalitet, korn 2011, 2012 18
Kvalitet, læggekartofler 2012 19
Kvalitet, maltbyg 2008 115
Kvalitet, svampe, vårbyg 2006, 2007 141
Kvalitet, svampebekæmpelse, vinterhvede 2008 84
Kvalitet, svampebekæmpelse, vårbyg 2008 127
Kvalitet, vårbyg, svampe 2006 129
Kvalitetsanalyse, vinterhvedesorter 1977, 1982 33/42
Kvalitetsanalyser 2005 256
Kvalitetsanalyser, vinterhvede 1989, 1990, 1991 21
Kvalitetsegenskaber 2005 263
Kvalitetshvede, N 1985, 1986, 1987 70/68/24
Kvalitetshvede, svampebekæmpelse 2008 82
Kvalitetstillæg 2003, 2004, 2005 175
Kvasir 2004 124
Kvik 2001, 2002, 2004, 2006 303
Kvik forår før vårbyg 1978, 1979, 1980, 1981 (1980) 91
Kvik før høst, spireevne i vårbyg 1982 100
Kvik før høst, vintersæd 1999, 2000 80
Kvik før høst, vårbyg 1984 162
Kvik før og efter høst, vårbyg 1983 102
Kvik før slæt 1985 172
Kvik i foderroer 1988, 1994, 1995, 1996 231
Kvik i grovfoder 1986, 1987, 1988, 1989 206
Kvik i kornsædskifte 1988 188
Kvik i majs 1987, 1988, 1996, 1997, 1998 279
Kvik i vinterhvede 1999, 2005 76
Kvik i ærter 1988 189
Kvik, bederoer 1982, 1983, 1984, 1987 180
Kvik, fabriksroer 1983 126
Kvik, frøgræs 1984 100
Kvik, majs 2004, 2005, 2006 391
Kvik, markært 2004 125
Kvik, Monitor 2007 80
Kvik, slætgræs 1984 162
Kvik, stub 1997, 1999 130
Kvik, stub efter vårbyg 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 99
Kvik, stub efter vårbyg, Roundup-doser 1985 170
Kvik, stubjord, halmbehandling 1974, 1975, 1976 77
Kvik, vinterhvede, efterår 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 91
Kvik, vårbyg, kemisk/mekanisk 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 91
Kvik, vårraps 1982 180
Kvik, vårsæd 1999, 2000 128
Kvik, ært 1987, 1988, 1989, 1996, 1997, 1998 131
Kvikbeh., eftervirkning 1987 181
Kvikbekæmpelse 2002, 2005 279
Kvikbekæmpelse, mekanisk contra kemisk 1972 2049
Kvikbestand 2009 288
Kvikfrø i udsæd 1972 2151
Kvik­killer 2006 304
Kvik-killer 2005 283
Kvik-Up harve 2002, 2003, 2005 279
Kvægejendomme, kvælstofforsøg 2004 325
Kvæggylle 1990, 1991 108
Kvæggylle, majshelsæd 2010, 2011 372
Kvæggylle, vinterhvede 1994, 1995, 1996, 1997 189
Kvæggylle,vårbyg 1999, 2000 206
Kvælstof 2003 14
Kvælstof og fosfor, spildevandsslam 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 229
Kvælstof og kalium, vinterhvede efterår 1997, 1998, 1999 202
Kvælstof og udsædsmængder, havre 1992, 1993, 1994 51
Kvælstof som additiv 2004 103
Kvælstof til gyllegødet vinterhvede 2003, 2004 171
Kvælstof til vinterraps 2004, 2005 157
Kvælstof, 2.-3. års alm. rajgræs til frøavl 1996 160
Kvælstof, alm. rajgræs 1986, 1987, 1988, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 166
Kvælstof, andre afgrøder 2006 195
Kvælstof, bederoer 1990, 1991, 1992 72
Kvælstof, boghvede 1988, 1989 142
Kvælstof, brødhvede 1991, 1992, 1993 85
Kvælstof, byg og ært 1988, 1989 64
Kvælstof, byg/ært 1990, 1991, 1992 264
Kvælstof, byg/ærtehelsæd 1994, 1995, 1996 246
Kvælstof, deling 2004 172
Kvælstof, eftergødskning af kartofler 1997 222
Kvælstof, eftergødskning, helsæd 1987, 1988 226
Kvælstof, efterår og forår, rødsvingel 1989, 1990 113
Kvælstof, engrapgræs 2007, 2008, 2009 143
Kvælstof, fabrikskartofler 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 281
Kvælstof, forårsudlagt kløvergræs 2007 343
Kvælstof, frøgræs 2001 143
Kvælstof, græs 1989, 1990, 1991, 2009 342
Kvælstof, hamp 2007 194
Kvælstof, havre 1992, 1993, 1996, 1997, 2000 175
Kvælstof, helsæd 1991, 1992, 1993 258
Kvælstof, hvidkløvergræs 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994 242
Kvælstof, hør 1989, 1990 132
Kvælstof, ital. rajgræs 1988, 1989, 1990, 1992, 1999, 2001, 2002 147
Kvælstof, kartofler 1988, 1989, 1990, 2000, 2001, 2006, 2013 316
Kvælstof, kernemajs 2008, 2010, 2011, 2012 421, 422
Kvælstof, kløvergræs 2006, 2007, 2009, 2010, 2013 366
Kvælstof, kløverudlæg 1992, 1993, 1994 253
Kvælstof, majs 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012
421, 426
Kvælstof, majshelsæd 2010, 2011, 2012, 2013 400
Kvælstof, maltbyg 1989, 1990, 1991, 1992, 2004 100
Kvælstof, mængde og fordeling, hvidkløvergræs 1989, 1990, 1991 260
Kvælstof, nøgen havre 2006 138
Kvælstof, oliehør 1987, 1988 126
Kvælstof, positionsbestemt, kartofler 2004 278
Kvælstof, rødsvingel 1987, 1988, 1992, 1999, 2001, 2007, 2009 143
Kvælstof, slæt 2009 342
Kvælstof, spisekartoffel 1994 215
Kvælstof, stigende mængder 2008, 2012 246
Kvælstof, stigende mængder, oversigt 2012, 2013 228
Kvælstof, strandsvingel 2009 144
Kvælstof, sukkerroe 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 226
Kvælstof, sukkerroer 2012 366
Kvælstof, svampe, hvede 2006 99
Kvælstof, svampebekæmpelse, kvalitet, vårbyg 1993, 1994 48
Kvælstof, svampebekæmpelse, vårbyg 1994 48
Kvælstof, triticale 1997, 1998, 1999, 2000 180
Kvælstof, udbringningstider 1985, 1986, 1987, 1988 80
Kvælstof, udbringningstider, vinterraps 1992, 1993, 1994, 1995 144
Kvælstof, vekselvirkning, svampemidler 1998, 1999 74
Kvælstof, vinterbyg 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2008, 2009, 2012 250
Kvælstof, vinterbyg til malt 1994 40
Kvælstof, vinterhvede 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2008, 2009, 2012 248
Kvælstof, vinterhvede med husdyrgødning 2006 194
Kvælstof, vinterhvede med organisk gødning 1997 168
Kvælstof, vinterhvede med/uden husdyrgødning 1995, 1996, 1997 167
Kvælstof, vinterhvede på humusjord 1997 165
Kvælstof, vinterhvede, efterår 2012 261
Kvælstof, vinterraps 1990, 1991, 1992, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2007, 2009, 2012 250
Kvælstof, vinterraps, efterår 2012 255
Kvælstof, vinterraps, såtid 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 138
Kvælstof, vinterrug 1994, 1995, 1996, 1997, 2000 180
Kvælstof, vinterrug, efterår 2012 262
Kvælstof, vårbyg 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2008, 2009, 2012 246
Kvælstof, vårbyg med husdyrgødning 2006 192
Kvælstof, vårbyg med og uden husdyrgødning 1996 152
Kvælstof, vårbyghelsæd 1992, 1993, 1994 253
Kvælstof, vårhvede 1992, 1993, 1994, 2012 247
Kvælstof, vårraps 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 160
Kvælstof, ærtehelsæd 1995, 1996 249
Kvælstofbalance 2002, 2006, 2008, 2009, 2010 207
Kvælstofbalancer, udegrise 1995 123
Kvælstofbehov 2001, 2006 200
Kvælstofbehov vurderet ud fra jordprøveanalyser 2002 172
Kvælstofbehov, vinterhvede 2002, 2008, 2009 49
Kvælstofbehov, vårbyg 2008, 2009 106
Kvælstofbehovet 2004, 2005 22
Kvælstofeftervirkning 2005 182
Kvælstofejendomme 2002, 2003, 2004, 2005 180
Kvælstofforbruget 2004, 2005, 2006 2007, 2008 14
Kvælstofforbruget, handelsgødning 2003 14
Kvælstofformer 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 166
Kvælstofforsøg, kvægejendomme 2004 325
Kvælstoffrigivelse 2005 229
Kvælstofgødskn. og svampebek. 1988, 1989 153
Kvælstofgødskning 2013 189
Kvælstofgødskning, græs 2013 188
Kvælstofgødskning, vinterraps 2009 174
Kvælstofhusholdningen 2001, 2002 5, 7
Kvælstofinhibitor 2008, 2009 215
Kvælstofisotoper, 15-N 1996 186
Kvælstof-koncentrat, Biorek 1999, 2000 210
Kvælstofkoncentrater 2004 158
Kvælstofkvote 2002 166
Kvælstofkvoter 2007 8
Kvælstofmangel 2007 20
Kvælstofmineralisering 1991, 1996, 2002 172
Kvælstofmængder 2012, 2013 10
Kvælstofnormer 2002, 2004, 2005 173, 181
Kvælstofoptagelse 1998, 2007, 2008, 2009, 2011 228
Kvælstofoptagelse efterår, såtid 2012 275
Kvælstofoptagelse efterår, vinterhvedesorter 2012 275
Kvælstofoptagelse, græs 2013 188
Kvælstofoverskud 2004, 2006 198
Kvælstofpris 2001, 2002 164
Kvælstofprognose 2006, 2007 213
Kvælstofprognose i 2002 2002 170
Kvælstofprognosen 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 254
Kvælstofprognosen 2010 2010 211
Kvælstofprognoserne, 1995-2012 2012 255
Kvælstofpulje 2006 199
Kvælstofrespons 2008 337
Kvælstofrespons, hvidkløver 2008 337
Kvælstofrespons, kløvergræs 2008 337
Kvælstofrespons, lucerne 2008 337
Kvælstofrespons, rødkløver 2008 337
Kvælstofretention 2013 6
Kvælstofstrategier 2001 172
Kvælstofstrategier i vinterhvede 2003 158
Kvælstoftab 2008 205
Kvælstoftildeling, vårhvede til brød 2012 149
Kvælstoftildelingsstrategi, vårhvede til brød 2011 141
Kvælstoftilførsel og meldugangreb 1996 157
Kvælstoftilførsel, optimal 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 74
Kvælstoftyper 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 81
Kvælstoftyper, vinterhvede 2009, 2011 215
Kvælstofudvaskning 1992, 1993, 1994, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 226
Kvælstofudvaskning efter vinterraps 2012 281
Kvælstofudvaskning, majs 2013 208, 213, 216
Kvælstofudvaskningen 2006 6, 198
Kvælstofundersøgelser 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 78
Kvælstofvirkning, væskefraktion fra kvæggylle 2011 348
Kyllingegødning, vinterhvede 1994 111
Kyros 2001 277
Kystnære farvande 2013 6
Kællingetand 2002, 2009 278, 292
Kællingetand, grøngødning 1998, 1999, 2000, 2002 245
Kællingetand, renbestand 1973 2138
Kämpe II 2003, 2004 319
Københavns Universitet 2011, 2012, 2013 8
Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 11
Köckerling 2001 210, 211
Kød- og benmel 1999, 2000, 2011 242
Kødbenmel 2001 199
Kørehastighed, svampe, hvede 2011 93
Kørehastighed, svampebekæmpelse, hvede 2009, 2010 92
Kørehastighed, svampebekæmpelse, vinterhvede 2005 91
Kørehastighed, ukrudt, vårbyg 2012, 2013 110
Køreskade 2002, 2012 398
Køreskade med gyllevogn 1994, 1995 111
Køreskade, kørespor, vårbyg 1984 197
Køreskade, nedfældning 2008, 2009 249
Køreskade, raps 1989, 1990, 1991, 1992 121
Køreskade, ært 1987 141
Køreskader 2004, 2007 232
Køreskader i ærter 1986, 1987, 1988 153
Køreskader, græs 2008 346
Køreskader, kartofler 2001, 2002 267
Kørespor, køreskade, vårbyg 1984 197
Kålbrok 1989, 1990, 1991, 1992 134
Kålbrok, efterafgrøder 2011 187
Kålbrok, foderradise 2011 187
Kålroer 2006 287
Kålroer, efterafgrøde 2003 223, 225
Kålroer, fodermarvkål, foderbeder 1957 85
Kålroer, økologisk 2002 251
Kålskimmel, vinterraps 2008 179