Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne L

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
L Årstal Sidetal – seneste år
Ladoga 2003, 2004 319
Lagerfasthed, kartofler 2001 255
Lagerforskydninger 2009 15
Lageropbygning 2007 14
Laika 2003 236
Lamberto 2001, 2002, 2003, 2004 35, 37, 38, 239
Lancelot 2003 41, 49, 50, 55
Landbohøjskolen 2006 10
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion 2010, 2011, 2012, 2013 4
Landbrugets fonde 2005 9
Landbrugets Kornforædlingsfond 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 9
LandbrugsInfo 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 422
Landbrugsnatur 2009 5
Landbrugsplanter, gensplejsede 1999 176
Landbrugsproduktionen og omgivelserne 2001, 2002 5
Landdistriktsmidler 2006 9
Landdistriktsprogrammet 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 10
Landora 2002, 2003, 2004 86, 95, 96, 99
Landovervågnings-oplande 2000 2001 6
Landsdelene, hvededyrkning 1984 63
Landsdelene, prod.syst., vårbyg 1982 64
Landsdelene, vårbygdyrkning 1984 67
Landsdelsopdelt, grovfoderudbytte 1987 230
Landsdelsprognosen 1986, 1987 76/69
Landsforsøg, havresorter 2005 130
Landsforsøg, markærtsorter 2005 138
Landsforsøg, triticalesorter 2005 39
Landsforsøg, vinterrugsorter 2005 35
Landsforsøg, vårbygsorter 2005 105
Landsforsøg, vårhvedesorter 2005 133
Landsforsøg, vårrapssorter 2002 155
Landsforsøgene® 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7
Landsforsøgsenheder 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7
Landsforsøgsplaner 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 8
Landskabsplaner 2006 264
Landsudvalget for Byggeri og Teknik 2003, 2004, 2005, 2006 10
Lang2057 2004 313
Langfe1030 2004 313
Langfingerharve 1988 208
Langnp2057 2004 313
Langsigtet ukrudtsbekæmpelse 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 73
Langsigtet ukrudtsbekæmpelse, vinterhvede 2009 76
Langtidseffekter 2001, 2003 192
Laser 2002 130, 131
Latente bakterieinfektioner 2011 20
Latitude 2002 90
Latoya 2002 275
Laura 2003, 2004 319
Lavbundsjord, omlægning af græs, specialfræser 1977 149
Lavbundsjord, P til græs 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 143
Lavbundsjord, specialfræser 1978 48
Lavbundsjord, udlægsmetoder 1962, 1963, 1964 135
Lavdriftsdyse 1998, 1999, 2000 71
Leader 2007 224
Leader Axis 2006 228
Leader MnZn 2007 222
Leader Vital 2006, 2007 224
Ledningsevne 2000, 2001, 2002, 2004, 2013 287
Ledningsevnemåling 2003, 2005 205
Legron 2002 35, 36, 42, 43
Leguan 2001, 2002, 2003 117, 225, 226
Lejesæd 2007 208
Lejesæd, alm. rajgræs 2010 159
Lejesæd, hvede 2007 109
Leo 2002 125, 126
Lerjordskartofler 2008 306
Levende hegn 2001, 2002, 2004, 2005, 2010 260
Lexus 2003, 2004 52
LG 3214 2002 305
Liegnius 2003 277, 278, 284
Lifavour 2003 277, 278, 284
LIFE 2005, 2006 7
Limajor 2003 236
Limes 2003 41, 49, 50, 55
Lina 2002 227
Linus 2001, 2002 104
Lipo 2004 318
Literra 2002, 2004 306, 317
Lithium 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Liva, kartofler 2003 248
LMU 013 2003, 2004 308, 318
LMU 020 2004 318
Loft 2001, 2002, 2003 238
Logaritmeforsøg, meldug, hvede 2009 81
Logaritmesprøjte 2002 8
Logaritmesprøjte, svampesygdomme 2004 72
Logaritmesprøjtning 2003, 2006 7
Logaritmesprøjtning, kartofler 2008 306
Logaritmesprøjtning, meldug, hvede 2010, 2011, 2012 84
Logaritmesprøjtning, ukrudt, majs 2007 370
Lokale planteavlskontorer 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 6
Lomerit 2002, 2003, 2004 20, 28
Louisdor 2003 41, 49, 50, 55
Louise 2001, 2002, 2003, 2004 28
Lov om Miljømål 2004 6
Lovbestemt sortsafprøvning 2004, 2005, 2006, 2009 7
Lovbestemte gødskningsnormer 2002 5
Lovpligtige gødningsnormer 2003 6
Lovpligtige gødskningsnormer 2001 6
LP 1124.8.98 2003 86, 92, 93, 98
LP 8161.2.94 2002 30, 31, 32
LPF 00153 2002, 2003 277, 278, 284
LPF 00162 2002, 2003 277, 278, 284
LPF 98135 2002 292
LPF 98138 2002 292
LPF 98139 2002 292
LPH61 2004 31, 33, 34
LPH63 2004 31, 33, 34
LSD-værdi 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,, 2010, 2011, 2012 448
LSD-værdi 2013 425
Lucerne 2006, 2009, 2013 364
Lucerne, genvækst efter grønthøster 1961, 1962, 1963, 1964 134
Lucerne, græsukrudt 1993, 1994, 1995 248
Lucerne, grøngødning 1998, 1999 264
Lucerne, kalium, økologisk 1995 215
Lucerne, K-tilførsel 1973 2139
Lucerne, P 1973, 1974, 1975, 1976 150
Lucerne, renbestand 1973 2138
Lucerne, renbestand og blanding 1987 216
Lucerne, Rt 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 143
Lucerne, udlægsmetode 1991, 1992, 1993 248
Lucerne, ukrudt 1993, 1994, 1995 247
Lucernefrø, coated 1992 246
Ludmilla 2002 18, 19, 22, 23
Ludo 2001, 2002, 2003, 2004 20, 25, 26, 28
Luftassisteret sprøjte 2001 252
Luftpermeabilitet 2011, 2013 283
Luftsprøjte 2001 252
Lugtenheder 2004 202
Lugtgener 2009 245, 249
Lugtmålinger 2007, 2008, 2009 250
Lugtmålinger efter gylleudbringning 2004 200
Lugtpanel 2009 250
Lugtreduktion 2005 214
LugtTek 2004 201
Lungeormsyge 1992, 1993 277
Lupin 2009, 2010, 2011, 2013 305
Lupin til helsæd, økologisk 1999 269
Lupin, blandsæd 2012 319
Lupin, grøngødning 1999 273
Lupin, helsæd 1998, 1999 336
Lupin, såtider 2013 306
Lupin, vanding 2013 309
Lupin, økologisk, vanding 2008 281
Lupiner 2012 317
Lupiner, sorter 2012 318
Lupiner, sådybde 2012 319
Lupiner, såtid 2012 318
Lupiner, vanding 2012 319
Lupus 2001, 2002, 2003 39
Lux 2001, 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Luxor 2002 275
Lyre 2003 41, 49, 50, 55
Lys bladplet, vinterraps 1998, 1999 171
Lyse-siv 2010, 2011, 2012 215
Lysiba, vårbyg 2001 245
Lyspletsyge 1989, 1990 97
Læ, målt øst og vest for læskærm 1974 2161
Læeffektsmålinger, Rimsø 1987 193
Lægejordrøg 2004, 2008, 2010 118
Lægejordrøg, vårbyg 2009 120
Læggeafstand, kartofler 2008 305
Læggekartofler 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2001, 2008, 2009 303
Læggekartofler, overskårne 2012 336
Læggetid, kartofler 1992, 1993, 1994 215
Lægning 2007 19
Læhegn 2004, 2005, 2012 305
Læhegn og lejesæd 1977 175
Læhegn og vandprocent i korn 1977 174
Læhegn, gødskning 1976 172
Læhegnstilvækst 1976 173
Læhegnsvirkninger, undersøgelse 1982 188
Læplanter, kriterier for egnethed 1981 168
Læplanter, vindklima, jordbund 1981 168
Læplanternes indbyrdes placering og vækstvilkår 1981 169
Læplanternes sundhedstilstand 1981 169
Læplantning 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 293
Læplantning, tilskud 2001 215
Læplantning, udtynding 2001 216
Læplantninger, løvtræ, kalkning 1976 172
Læplantningsbekendtgørelse 2003 202
Læplantningsordning 2002 218
Læplantningsprojekter 2004, 2005 243
Læplantningsstatistik 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 196
Læskærmstyper 1974 2162
Lætræer og buskes egnethed, iagttagelser 1981 167
Lætræer, opdyrket hedejord 1970 187
Lætræsarter og læhegnstyper 1963 72
Lævirkning og fordampning 1974 162
Lævirkning og nattefrost 1974 2165
Lævirkning og temperatur 1974 2164
Lævirkning og udbyttemåling 1974 2166
Lævirkning, beløvede og ubeløvede læhegn 1975 169
Lævirkning, kvier 1972 2158
Lævirkning, malkekøer 1971 1145
Lævirkningsundersøgelse, forsøgsplan og apparatur 1974 2160
Lævirkningsundersøgelser 1961, 1965, 1966, 1967 263/364
Lævirkningsundersøgelser, vårbyg 1977 174
Løbetarmorm og coccidier, afgræsning 1974 2157
Løbetarmormlarver, græsprøver 1973 2158
Løgolie 1989 221
Løvsnudebillens larver, vinterhvede 1996 66
Løvtræshegn 2009 273