Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne N

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
N Årstal Sidetal – seneste år
N (ks), byg 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 200
N efter jord og planteanalyser 1987 69
N med nitrifikationshæmmere, kartofler 1986, 1987 199
N og kalk, udsæd, markært 1983 64
N og planteværn, rug 1987 29
N og planteværn, vinterbygsorter 1987 33
N og planteværn, vinterhvede 1987 22
N og protein, vårbyg 1977, 1979 61/120
N og udsæd, dæksæd for frøafgrøder 1978, 1979 142/141
N og udsæd, markært 1984 68
N og vækstregulering, frøgræs 1979, 1980, 1981, 1982 167
N og vækstregulering, rug 1975 103
N og vækstregulering, svampebek., rug 1986 65
N og vækstregulering, udsæd, vinterhvede 1978, 1979, 1980 62
N PRO 2006 205
N, bagekvalitet, vår- og vinterhvede 1976 34
N, Chile-, kalkammon- og natriumkalkammon salpeter, fabriksroer 1974, 1975, 1976, 1977 105
N, delt og vækstregulering, vinterbyg 1985 89
N, delt og vækstregulering, vinterhvede 1983 156
N, delt, alm. rajgræsfrø 1987 96
N, delt, fabrikskartofler 1980, 1981, 1982, 1983 194
N, delt, fabriksroer 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 83
N, delt, forår-efterår, frøgræs 1974 2113
N, delt, grønsager 1979 150
N, delt, kartofler 1986 198
N, delt, rug 1983, 1985, 1986 158/90/86
N, delt, vandet vårbyg 1987 82
N, delt, vinterbyg 1984, 1986 90/86
N, delt, vinterbyg, (2- og 3-delt) 1985 89
N, delt, vinterhvede 1984, 1985, 1986, 1987 88/88/85/82
N, delt, vinterhvede, udbringningstider 1985 88
N, delt, vinterraps 1985 106
N, delt, vækstreg., svampebekæmpelse, vinterbyg 1985, 1986 67/66
N, delt, vækstreg., svampebekæmpelse, vinterrug 1985 65
N, delt, vækstreg., svampebekæmpelse, vårbyg 1985 68
N, delt, vækstreg., svampebekæmpelse,vinterhvede 1985 63
N, delt, vårbyg 1970, 1972, 1987 82
N, delt, vårraps 1985, 1986, 1987 106
N, dæksæd 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 171
N, efterafgrødens forfrugtværdi 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 141
N, eftergødskning, byghelsæd 1987 218
N, fabriksroer 1984, 1985, 1987 79
N, fastliggende forsøg 1970 237
N, flydende, UAN-30 1962 167
N, frøgræs 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 143
N, græsarter 1973, 1974, 1975 147
N, helsæd 1976, 1977, 1978 173
N, husdyrgødede fodersukkerroer 1986 81
N, husdyrgødet vinterhvede 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 (1987) 78
N, husdyrgødet vårbyg 1987 76
N, industrikartofler 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 161
N, kalk og magnesium, kløvergræs 1975, 1976 139
N, kartofler, koge- og spisekvalitet 1974 2124
N, kløvergræs og rent græs 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 131
N, korn 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 78
N, kvalitetshvede 1985, 1986, 1987 70/68/24
N, oliehør 1987 115
N, P, K, vekselvirkning i kløvergræs 1970 254
N, regulering af græsvækst 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 186
N, rødsvingelfrø 1987 96
N, se også kvælstof    
N, sen udbringning, frøgræs 1972 2121
N, slætgræs 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 218
N, spindhør 1985 116
N, stubmarker 1964, 1965, 1966 325
N, svampebek. og vækstregulering, rug 1987 28
N, triticale 1986 81
N, udbringningstid efter temperatursum, græs 1984, 1985, 1986 208
N, urea og kalkammonsalpeter, frøgræs 1973 2120
N, valmue, spinat og radis (frø) 1975, 1976, 1977 129
N, vinterraps, efterår 1971, 1987 1114/106
N, vinterraps, efterår, tider 1987 106
N, vårdurum 1986 79
N, vårhvede 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1984 79
N, vårraps 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 105
N-28, vinterhvede 1985 85
N-30 1987 81
N-30, kløvergræs 1975 105
N-30, vinterhvede 1979 130
N-30, vårbyg 1979 130
N-30, vårraps 1975 105
N-32 2004, 2008, 2009, 2010 213
N-32, kvælstofinhibitor 2010 213
Nabovirkning, markært 1990, 1991 62
Nabovirkning, rugsorter 1990, 1991 34
Na-kalkammonsalpeter til fabriksroer 1987 79
Na-kalkammonsalpeter, græs, højt K-niveau 1977, 1978, 1979 175
Na-molybdat 1987 87
Naomie 2003 20, 23, 27
Napier 2001 40
Native 2003 86, 92, 93, 98
Natlimurt 2012 124
Natrium 2001 268
Natrium i afgrøderne 1970 38
Natrium til græs 1998, 1999 310
Natrium til hvidkløvergræs 1999, 2000 286
Natrium til kløvergræs 1992 245
Natrium til sukkerroe 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 226
Natrium til sukkerroer, placering 1994, 1995, 1996 219
Natriumholdig kalk til roer 1988 94
Natriumholdige N-gødninger, bederoer 1978 127
Natriumkalkammonsalpeter, græs, højt K-niveau 1977, 1978, 1979 175
Natriumtilførsel til fabriksroer 1986, 1987 79
Natskygge og nælde, foderroer 1980, 1982 115/124
Nattefrost 2011 22
Nattefrost og lævirkning 1974 2165
Natur- og vildttiltag 2013 292
Natur- og vildtvenlige tiltag 2013 292
Natura 2000 2005, 2006 6
Naturens kredsløb 2002 5
NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning     2011, 2012, 2013 9
Naturplaner 2005, 2006 6
Naturtiltag 2012, 2013 292
Naxos 2001, 2002 305
N-behov 1987 67/69
nBTPT (N-(n-butyl)-thiophosphoric triamide 2010, 2011 216
N-deling, se N, delt 1987 82
Nedbringning af halm 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 50
Nedbringning af kvælstof, alm. rajgræs 2012 167
Nedbør 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 11
Nedbørsmængder 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 13
Nedbørsmålere 1981 171
Nedbørsmåling 1980 166
Nedfælderaggregater 2011 244
Nedfælderskær 2012 398
Nedfældet svinegylle 2009 253
Nedfældning 2005, 2013 251
Nedfældning af fl. ammoniak, skærtyper og kørehastighed 1985 61
Nedfældning af gylle 1989, 1990, 1991, 1992, 2001, 2004, 2005, 2011 244
Nedfældning af gødning 1992 81
Nedfældning af kalkammonsalpeter, urea og fl. ammoniak 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 2095
Nedfældning af svinegylle, vinterhvede 2004, 2006 232
Nedfældning af svinegylle, vårbyg 2006 234
Nedfældning og strigling i kløvergræs 1997, 1998 228
Nedfældning, faste gødninger 1975 105
Nedfældning, gylle 2012, 2013 373
Nedfældning, gylle, majs 2000, 2002 254
Nedfældning, gylle, slætgræs 1990, 1991, 1992, 1993 99
Nedfældning, gylle, vinterhvede 2009 203
Nedfældning, gødning, alm. rajgræs 2010 156
Nedfældning, kvæggylle, afgasset gylle, vårbyg 1999, 2000 205
Nedfældning, kvæggylle, slætgræs 2005 216
Nedfældning, kvæggylle, vinterhvede 1996, 1997, 1998 194
Nedfældning, svinegylle, afgasset gylle, vinterhvede 1999, 2000 208
Nedfældning, svinegylle, vinterhvede 2005, 2008, 2009 247
Nedfældning, svinegylle, vårbyg 2005 215
Nedfældning, vinterhvede, økologisk 2002 239
Nedfældningsmetoder 2011 245
Nedfældningsskader, vinterhvede 1974 2095
Nedfældningsskader, vårbyg 1974 2094
Nedknækning, aks og strå, vårbyg 2010 124, 125
Nedknækning, aks, vinterbyg             2010 34
Nedknækning, strå, vinterbyg 2010 34
Nedknæknng, aks, vårbyg 2010 123
Nedmuldning af forfrugt, vårhvede 2003 229
Nedmuldning af kløvergræs 2001 242
Nedmuldning, frøgræshalm 1997 204
Nedmuldning, halm 1991, 1992, 1993, 2008 240
Nedmuldning, kløvergræs 2000 246
Nedmuldning, økologisk 2002 256
Nedpløjning af gylle 1989 111
Nedpløjning af handelsgødning 1999, 2000, 2001 215
Nedpløjning af kvælstof til sukkerroer 1988 83
Nedpløjning af N, fabriksroer 1987 82
Nedpløjning, gylle, majs 2002 254
Nedsat dosis, ukrudt, vårbyg 2003 100
Nedsat fordampning fra bladene 2010 259
Nedsatte doser, skadedyr, vinterhvede 2002 65
Nedsatte doser, svampebekæmpelse, vinterbyg 2004 29
Nedsatte doser, ukrudt, vårsæd 2001 114
Nedtørring 2010, 2011 18
Nedvisning 2010 288
Nedvisning af kartoffeltop 1980, 1981, 1982, 1983 196
Nedvisning, direkte såning 1996, 1997 66
Nedvisning, frøgræs 1983, 1984 172/100
Nedvisning, hestebønner 1986 179
Nedvisning, kartoffeltop 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995 221
Nedvisning, kartofler 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008 310
Nedvisning, melkartofler 2002 267
Nedvisning, oliehør 1987, 1988 126
Nedvisning, vinterraps 2011 175
Nedvisning, vårraps 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 121
Nedvisning, ært 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 203
Nedvisningsmidler, vinterraps 2011 175
NegFry 1997, 1998, 1999 282
N-ejendomme 2001 163
NEL20 2010, 2012, 2013 427
NELp20 2007, 2008, 2009, 2011 403
Nemakill 2002, 2003, 2004 294, 298
Nematod, kemisk bekæmpelse, havreål 1962, 1963, 1964 18
Nematodbek., konservesærter 1979 151
Nematodbek., sorter 1973, 1974, 1975 60
Nematoder 2004, 2005, 2006, 2007 18
Nematoder, bejdsning, vårbyg 1982 88
Nematoder, havre 2006, 2011 138
Nematoder, kartofler 2006, 2008 313
Nematoder, majs 2002 315
Nematoder, roer 2001 263
Nematodesmitteracernes udbredelse 1979 64
Nematodresistens 2001, 2002, 2003, 2005 2006, 2010, 2012, 2013 342
Nematodresistente og tolerante sorter 2007 316
Nematodresistente sorter 2003, 2005, 2006, 2010 318
Nematodresistente sorter, sukkerroer 2008, 2009, 2011 323
Nematodresistente sukkerroesorter 2012, 2013 342
Nematodtal efter høst 1973 2021
Nematodtolerance 2003, 2005, 2006, 2010 318
Nematodtolerante sorter 2003, 2005, 2006, 2008, 2010 318
Nematodtolerante sorter, sukkerroer 2008, 2009, 2011 323
Nematodtolerante sukkerroesorter 2012, 2013 342
Neruda 2002, 2003 86, 92, 93, 95, 98, 99, 220
Nescio 2002, 2003 238
NE-sorter 2009, 2010 314, 322
Nestor 2001 277
Nettomerudbytte 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 427
Nettomerudbytte, rødsvingel 2010 151
Nettoudbytte i krybbe (grovfoder) 1987 226
New Zealand, NFTS 2012 7
NFC 200-57 2002, 2003 26
NFC 401-11 2003 86, 92, 93, 98
NFC Tipple 2004 92, 93
N-former 1986, 1987 83/81
N-forsyning 1987 67/69
N-gødninger og Rt, kalk, Rt og udbytte 1978 121
N-gødningernes udbyttevirkning, bederoer 1978 121
N-gødningernes udbyttevirkning, korn 1978 120
Nicheproduktion 2009 20
Nikita 2001, 2002 27, 28, 29
NIR 2002, 2006 222
NIRO/FLÄKT 1989 105
Nitouche 2001, 2002, 2003, 2004 121, 125
NitraMan 2004, 2005 171, 194
Nitrat 2007 239
Nitratindhold, drænvand 2012, 2013 6
Nitratkoncentration 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006 237
Nitrat-kvælstof i roetørstof 1974, 1975, 1976 137
Nitrat-N, slætgræs, faregrænse 1975 157
Nitratophobning 1991, 1992, 2002 204
Nitratpulje 1996 186
Nitrattest 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 76
Nitrattest i planter 1987 69
Nitrattest, hurtiganalyse, vårbyg, eftergød.-behov 1984 78
Nitratudvaskning 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 201
Nitratudvaskning, efter handelsgødningsmængde 1994 124
Nitratundersøgelser 1988, 1989 80
Nitrifikation 1996 185
Nitrifikationshæmmer 2004, 2005, 2010, 2011 374
Nitrifikationshæmmer, kartofler 2003, 2012 336
Nitrifikationshæmmer, vinterraps 2004 147
Nitrifikationshæmmere 1987, 1988, 1989, 2004 174
Nitrifikationshæmmere, kartofler 1987 199
Nitrifikationshæmmere, kartofler 2013 317
Nitrifikationshæmmere, vårbyg 2003 160
Nitrifikationshæmning, fl. ammoniak efterår, Didin 1984 91
Nitrifikationsinhibitor 1990, 1991 95
Nitrifikationsinhibitorer 2006 204
Nitrofosfat 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 275
Nitro-Max 1988, 1989, 1990 98
NK 96 300 2002 227
N-koncentrat  2003 179
N-koncentrat iblandet svinegylle 2003 177
N-koncentrat, vårbyg 2004 196
N-koncentrater 2003, 2004, 2005 209
N-koncentrater, vinterhvede 2004 195
N-koncentratet 2002 198
N­les 1 2006 198
N-merudbyttekurver 1978, 1979 115/119
N-min 1987, 2001, 2002, 2006, 2009, 2013 260
N-min analyser 2009 251
N-min efterår, vinterhvede 2012 276
N-min indhold, alm. rajgræs 2010 155
N-min og husdyrgødning 1987 76
N-min, brakarealer 1993 108
N-min, fodersukkerroer 1990, 1991, 1992 72
N-min, græs 2013 190
N-min, grøngødning økologisk 1999 264
N-min, havre 1992, 1993, 1994 51
N-min, helsæd 1991, 1992, 1993 258
N-min, jordløsning 1990, 1991, 1992, 1993 65
N-min, triticale 1994 34
N-min, vinterbyg 1992, 1993 38
N-min, vinterbyg til malt 1994 40
N-min, vinterhvede 1992, 1993, 1994 27
N-min, vinterrug 1992, 1993, 1994 32
N-min, vårbyg 1993, 1994 48
N-nedpløjning, fabriksroer 1987 82
Nobilia 2002, 2003, 2004 20, 23, 24, 28
N-observationsejendomme 1976 90
Nord 96600/8 2004 23, 24
Nord 98/119 2002 125, 126
Nordic Field Trial System 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 7
Nordic Field Trial System 2013 8
Nordkær 1996, 1997, 1998 198
NorFor 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 427
Norge, NFTS 2012 7
NoroTec Mangan 2010 219
NoroTec Universal 2010 219
Norotech X-12 2010 219
Norsk Hydros Fond 2001, 2002, 2003 9
Norsk Hydros N-Sensor 1998, 1999 208
Novo-Gro 1996, 1997, 1999 225
NovoGro 30 2006, 2007 202
NovoGro 30 til vårbyg 2005 224
NovoGro 30, vinterraps 2008 251
NovoGro til vårbyg 2002, 2003, 2004 209
Novo-slam 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 130
Novus 2002 27, 28, 29
NP 11-23-0, majs 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 210
NP-gødning, majs 2002 315
NPK, placering, fabrikskartofler 1985 218
NPK, placering, fabrikskartofler m. fl. ammoniak 1984 207
NPK, placering, vårraps 1980 151
NPK-gødning, placering 1986, 1987, 1988 82
NPK-koncentrat 2003 179
NPK-mængder 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 2088
NPK-placering, vårbyg 1984 85
NPKS-16-2-7-12 2007 213
NPK-suspension 1979, 1980 130/138
N­-Plus 2004, 2005, 2006 205
N-Plus til vinterhvede 2004 173
NPRO 2007 213
N-prognose 1985, 1987 77/69
N-prognoser i vinterhvede, forskningsprojekt 1984 74
NS 20-10, Dangødning 2010 216
NS 2206 2003 20, 23, 27
NS 24-7, kartofler 2008 303
NS 27-14 2010 216
NS 27-4 2010 213, 216
NS 95119/3 2002 18, 19, 22, 23
N-Sensor 1998, 1999, 2001 185
N-serve 1987 89
NS-fraktion 2005 206
NSL 00-4582A 2003 86, 92, 93, 98
NSL 00-5033 2003 86, 92, 93, 98
NSL 98-6042 2004 23
NSL 99-8088 B 2003 20, 23, 27
NSL WW48 2003 41, 49, 50, 55
N-Tester 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 157
N-udbringning, fabriksroer 1987 82
N-udbringningstider, vinterhvede 1978 122
Nu-Plus 1999 217
NutriGrow 1996 168
Nutrimix 2005, 2006, 2007, 2008 216
NutriNostica 2007 221
Nye arter i kløvergræs 2007 280
Nye forsøgsopgaver 2013 10
Nye græsarter i blanding med rødkløver 2003, 2004 309, 320, 321
Nye græsarter, renbestand 2003, 2004 309
Nye og gamle vårbygsorter 2005 109
Nye svampemidler, effekt 2002 62
Nye svampemidler, hvede 2010 83
Nyhedsbrev 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 422
Nyt fra Danmarks Statistik 2009 13
Nælde og natskygge, foderroer 1980, 1982 115/124
Næringsmangel 2011 21
Næringsstoffer, majs 2005 354, 374, 376
Nøgen brand, havre 2009 136
Nøgen havre 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 271
Nøgen havre, dyrkning 2007, 2008 132
Nøgen havre, kvælstof 2006 138
Nøgen havre, udsædsmængder 2006 138
Nøgen havre, økologisk 2004 229, 237
Nøgen vårbyg 2004 97
Nøgenbrand, vårbyg 1988, 1989, 1990 38
Nøgenbygbrand, vinterbyg 1992, 1993 158