Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne Ø

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.

Ø Årstal Sidetal - seneste år
Øget proteinforsyning, kløvergræs 2011 354
Øget proteinforsyning, slætstrategi 2012, 2013 364
Øjeplet, majs 2013 411
Øjepletsvamp 2007 20
Økohypper, kartofler 2001 257
Økologi 2009, 2012 9
Økologisk artsforsøg 1999 261
Økologisk bejdsning 1993 213
Økologisk brødhvede 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 209
Økologisk brødhvede, rækkedyrkning 1998, 1999, 2000 238
Økologisk byg og ært 1989, 1990 221
Økologisk byg/ærtehelsæd 1992 215
Økologisk efterafgrøde 1997, 1998, 1999, 2000 244
Økologisk græs- og kløverfrø 2009 21
Økologisk græsfrø 2001, 2004, 2005 20
Økologisk grøngødning, N-min 1999 264
Økologisk gulerod 1993 212
Økologisk gødskning med råkali 1993 212
Økologisk hamp 2010 191
Økologisk hestebønne/markært, bladlus 1994, 1995 214
Økologisk husholdningskompost 1988 208
Økologisk kløver 2001 243
Økologisk kløver og rajgræs, samdyrkning 1999, 2000 248
Økologisk kløvergræs, etablering 1995, 1996 210
Økologisk kløvergræs, kalium 1999 268
Økologisk kompost 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 211
Økologisk korn, dyrkningssystemer 1997, 1998, 1999, 2000 249
Økologisk lucerne, kløvergræs, kalium 1995 215
Økologisk lupin til helsæd 1999 269
Økologisk majs, hypning 1996 207
Økologisk majs, ukrudtsharvning 1996 207
Økologisk markært til helsæd 1998, 1999 269
Økologisk markært, ukrudtsharvning 1997, 1998, 1999 264
Økologisk oliehør, ukrudtsharvning 1996 206
Økologisk plantebeskyttelse 1994 212
Økologisk planteværn 1992, 1993, 1994 212
Økologisk soja 2007 289
Økologisk vinterhvede, gylle 1995, 1996 207
Økologisk vinterhvede, radrensning 1999 263
Økologisk vinterhvede, såtid og udsædsmængde 1998, 1999, 2000 240
Økologisk vinterhvede, ukrudtsharvning 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 239
Økologisk vinterrug, udsædsmængde 1991 233
Økologisk vintersæd, fåreafgræsning 1996 203
Økologisk vårbyg, ukrudtsharvning 1995, 1996, 1997 215
Økologisk vårhvede, ukrudt 1999 264
Økologisk vårhvede, ukrudtsharvning 1988,1999 264
Økologisk vårsæd, dybstrøelse 1994, 1995, 1996, 1997 218
Økologiske blandingsafgrøder 1992 215
Økologiske kartofler 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2001 251
Økologiske kartofler, forspiring 1989 219
Økologiske kartofler, kalium 1995 215
Økologiske rådgivningsaktiviteter 2001 307
Økologiske sammenbyggede grovfodersystemer 1998, 1999 270
Økologiske sortsforsøg 2001 218
Økologiske spisekartofler, stødpletter 1995, 1996 210
Økonomi, jordbearbejdning 1999 244
Økonomi, stigende mængder kvælstof til kløvergræs og græs 2011 346, 347
Økonomiforsøg (N) 1987 79
Økonomiforsøg P og K, vårbyg 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 159
Økonomiforsøg, P og K, fodersukkerroer 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 132
Økonomiforsøg, PK, græs og kløvergræs 1978 130
Økonomiforsøg, PK, sammendrag 10 år 1978 131
Økonomisk optimal kvælstofmængde 2008, 2009, 2010, 2011 210
Økonomisk optimering, prisrelation 2012 253
Øko-star 2003 218
Ølandshvede 2003 226
ØllingsøeMicro 1993 90
Øverlig stubbearbejdning 2006 251