Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne P

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F. 
 
P Årstal Sidetal - seneste år
P i afgrøderne 1970 49
P og K, udbringningstid 1919, 1920, 1921 (1940) 3.M
P værdier 2007 381
P, græs, lavbundsjord 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 143
P, jordanalysemetoder, kontrol på 1985 91
P, lucerne 1973, 1974, 1975, 1976 150
P, mængder og plac, til kontrol på jordanalysemetoder 1985 91
P, nitrofosfat, facerformfosfat, magnesiumammoniumfosfat 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 275
P, placering 1982 159
P, råfosfat 1949 94
P, se også fosfor    
P, store mængder (afsl. beretning) 1949 98
P, superfosfat, kornstørrelse, nedbringning 1943 18.M
P, vinterhvede 1987 85
P, vårbyg 1987 85
Padderokudtræk 1988 208
Pakket jord 2007 18
Pakning 2001 213
Pakningseffekt 2011 260
Pakvalse 2003 191
Palermo 2002, 2003 263
Pampas 2003, 2004 319
Panda, kartofler 2003 248
Pantentkali 2009 294
Paragon 2002, 2003 225, 226
Paraplov 1985 61
Parasitbeh., ungkvæg på græs 1973 2158
Parasitologiske undersøgelser, græsmarker 1974 2156
Parasol 2001, 2002, 2003, 2004 28
Paratrichodorus, kartofler 2008 313
Partout 2001 32-34, 220
Pasadena 2001, 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Passat 2001, 2002 305
Passion 2002, 2003, 2004 20, 28
Patentkali 1964, 1993, 2004, 2005, 2006 208
Patrel 2003, 2004 52
Patricio 2003, 2004 306, 317
PBIS 00/84 2003 41, 49, 50, 55
PC-Markforsøg 2007, 2009 6
PC-Planteværn 2001, 2002, 2003 8
PC-Planteværn – ukrudt, markært 2001 133
PC-Planteværn, foderroer 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 281
PC-Planteværn, græsukrudt, vintersæd 1996, 1997 74
PC-Planteværn, havre 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 118
PC-Planteværn, rug 1996, 1997, 1998, 1999 34
PC-Planteværn, skadedyr, vinterhvede 1997, 1998, 1999 77
PC-Planteværn, skadedyr, vårbyg 1998, 1999, 2002 114
PC-Planteværn, sukkerroer 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 273
PC-Planteværn, sukkerroer, ukrudt 2001 271
PC-Planteværn, svampe og skadedyr i hvede 1995, 1996 61
PC-Planteværn, svampe, vinterbyg 2001 26
PC-Planteværn, svampe, vinterhvede 1990, 1991, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000 67
PC-Planteværn, svampesygdomme, vinterhvede 2001 62
PC-Planteværn, svampesygdomme, vårbyg 1991,1998, 1999 121
PC-Planteværn, sygdomme hvede 1991 167
PC-Planteværn, sygdomme og skadedyr, vårbyg 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 102
PC-Planteværn, tokimbladetukrudt 1995, 1996, 1997 80
PC-Planteværn, ukrudt, bederoe 1995 239
PC-Planteværn, ukrudt, markært 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000 143
PC-Planteværn, ukrudt, raps 1991, 1992, 1993 130
PC-Planteværn, ukrudt, vinterhvede 1998, 1999 88
PC-Planteværn, ukrudt, vintersæd 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2001 81
PC-Planteværn, ukrudt, vårbyg 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 126
PC-Planteværn, ukrudt, vårsæd 2001 115
PC-Planteværn, vinterbyg 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 26
PC-Planteværn, vinterrug 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 34
PC-Planteværn, vintersæd 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 86
PC-Planteværn, vårbyg, svampebekæmpelse 2001 110
PC-Planteværn, vårhavre 1993, 1994, 1995 185
PC-Planteværn, vårhvede 1993, 1994, 1995 187
Pelleas 2003, 2004 241
Penetreringsmodstand 2009, 2012 298
Penetrometer 2002 259
Penetrometermålinger 1990, 2002, 2009 262
Penetrometerundersøgelse 2007 256
Penta 2001, 2002, 2003, 2004 241
Pentium 2001, 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Pentrometer 2003 195
Perdita 2002 96, 97, 102, 103, 104
Perfector 2003, 2004 50, 52
Permanent hvidkløver 1996, 1997 219
Pernilla 2003 263
Persille 2006 301
Persisk kløver 2003, 2006 298
Persistensforsøg 2009 339
Persistensforsøg, græsarter 2008 335
Perun 2002, 2003, 2004 306, 317
Pesticidafgifter, skadedyr, hvede 2013 95
Pesticidafgifter, skadedyr, vinterraps 2013 173
Pesticidafgifter, svampesprøjtning, hvede  2012 100
Pesticidafgifter, svampesprøjtning, vinterraps   2013 168
Pesticidbelastning 2013 16
Pesticidbelastningsindikator (PBI) 2012 16
Pesticidbelastningsindikatoren 2013 16
Pesticidhandlingsplan II 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 10
Pesticidhandlingsplaner 2003 5
Pesticidplan 2004-2009 2003, 2007 10
Pesticidplanens mål 2009 15
Pesticidafgifter, svampebekæmpelse, hvede 2013 85
PEU 2006 219
PEU-måling 2008 211, 218
PEU-værdi 2007, 2008, 2009 222, 227
PF 18147-52 2003 86, 92, 93, 98
PF 500-562 2004 24
PF 500-683 2004 23, 24
PF 600-545 2004 23, 24
Pf/Pi 2005 318
P-gødninger 1947, 1948, 1949 94
P-gødninger, udbringningsmåder 1981 145
Phacelia 1987, 1988, 1989, 1990 251
Philadelphia 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Philippa 2002, 2003, 2004 291
Phoma 1991, 1992, 1993, 2007, 2012 20
Phoma, fusarium og rodfiltsvamp, kartofler 1978 161
Phoma, vinterraps 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 165
Phoma, vinterrapssorter 2011, 2012 190
Phomamodel, vinterraps 2012 188
Phosphit, majshelsæd 2011 372
Phosphit, vinterhvede 2012 266
Physiolith 2007 224
Picasso 2001, 2002, 2003, 2004 31, 33, 34
Piezometerrør 2013 290
Pil 1997, 2011 190
Pil, afpudsning etårs skud 2013 186
Pil, gødningsforsøg 2013 185
Pil, udbytte 2012 203
Pil, vandindhold 2013 184
Piledyrkning 2010 185
Pilesorter 2013 182
Pilleret hønsegødning 2005 259
Pimpernel 2003, 2004 313, 315
Pindsvineknop 2013 192
Pinochio 2001, 2002, 2003, 2004 121, 124, 125
Pirat 2001, 2002, 2003 41, 49, 50, 52, 53, 55, 56
PK-placering, vårbyg 1982 149
PK-slam 1985 91
Placeret gødning 2004 279
Placeret gødning, kartofler 2003 254
Placeret gødning, vårbyg med svinegylle 2008 101
Placeret gødskning 2007 290
Placeret gødskning, kartofler 2002, 2006 309
Placeret handelsgødning 2009 297
Placeret kvælstof 2001, 2003 161
Placering af gylle 2006 273, 299
Placering af gylle i majs 2000 249
Placering af gylle til majs 2001 240
Placering af gødning 2001, 2002 177
Placering af gødning til roer 1988, 1989, 1990 235
Placering af gødning, kartofler 1991, 1992 225
Placering af gødning, vinterhvede 1998, 1999 201
Placering af gødning, vinterraps 1998, 1999, 2000 166
Placering af gødning, vårbyg 1993 81
Placering af gødningen, nedpløjning 1999, 2000 225
Placering af handelsgødning, sukkeroer 1999 293
Placering af kvæggylle, majs 2002 313
Placering af kvælstof 2009, 2010 288, 293
Placering af natriumgødning, sukkerroer 1995, 1996 219
Placering af næringsstoffer, sukkerroer 1998, 1999 293
Placering og bredspredning af gødning, majs 1993, 1994 271
Placering, fl. ammoniak 1987 82
Placering, fl. ammoniak og NPK-gødning 1986, 1987 82
Placering, fl. ammoniak, vårbyg 1983 153
Placering, fosfor, vinterhvede 2008, 2009 200
Placering, fosfor, vårbyg 2009 203
Placering, gylle, majs 2002 254
Placering, gødning 2007, 2008 301
Placering, gødning, maltbyg 2008 115
Placering, gødning, sukkerroer 2005 318
Placering, handelsgødning 2007 233
Placering, handelsgødning, vårbyg 2008 230
Placering, kalium, vårbyg 2009 203
Placering, kvælstof 2002, 2007 215
Placering, kvælstof, vinterhvede 2008, 2009 200
Placering, N, fabriksroer 1980 135
Placering, NPK med combi- og vingeskærsåmaskine, og af PK (+ fl. ammoniak), vårbyg 1982 149
Placering, NPK og urea, vårbyg 1983 154
Placering, NPK, bederoer 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 137
Placering, NPK, fabrikskartofler 1983, 1984, 1985 218
Placering, NPK, fabriksroer 1982 150
Placering, NPK, vårbyg 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1984 85
Placering, NPK, vårraps 1980, 1981, 1982 151/150
Placering, NPK-gødning 1973 2096
Placering, P 1981, 1982 145/159
Placering, P, silomajs 1973, 1974, 1975, 1976 151
Placering, PK 1987 82
Placering, svovlsur ammoniak 2007 220
Placering, vårbyg 2012 265
Placeringseffekt af gylle 2001 191
Plansprøjtning, fly og traktor, byg, hvede 1972, 1973, 1974, 1975 61
Plansprøjtning, traktor, vårbyg/vinterhvede 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 72
Plant et træ - kampagnen 1983 186
Plant Plus, kartofler 2006 316
Planteanalyser 1987, 1994, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 254, 256
Planteanalyser, majs 2011, 2012 426
Planteanalyser, mikronæringsstoffer 1987 87
Planteanalyser, Registreringsnettet 2007 225
Planteanalyser, som diagnoseredskab 1995, 1996 192
Planteanalyser, vinterhvede, eftergødskning 1982 155
Planteanalyser, vårbyg, eftergødskning 1982 154
Planteavlsfaglige medarbejdere 2010, 2011, 2012, 2013 450
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet  2006, 2011, 2012, 2013 10
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, havre 2004, 2005, 2006 134
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, hvedegalmyg 2006 99
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, markært 2005 137
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, rug 2004 32
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, triticale 2004, 2005, 2006 42
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, vinterbyg 2004, 2005, 2006 24
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, vinterhvede 2004, 2005, 2006 54
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, vinterrug 2005 34
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, vårbyg 2004, 2005, 2006, 2009 121
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, ærter 2006 144
Planteavlskurser 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 396
Planteavlsmøder 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Planteavlsrådgivning 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 422
Plantebeskyttelse, risikovurdering 2007 291
Plantebeskyttelse, økologisk 1994 212
Plantebeskyttelsesmidler 2011, 2012, 2013 16
Plantebestand, kløvergræs 1993 247
Plantedirektoratet 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 8
Plantedirektoratet, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte 2009, 2010 7
Plantedirektoratets normer 2001, 2002, 2003, 2005 183
Planteetablering, kartofler 2006, 2012 334
Planteforædlere 2003, 2004, 2005 9
Planteforædlerne 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 11
Plantehøjde, energipil 2011 195
PlanteInfo 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 11
PlanteInfo, kartofler 2002 266
Planteprøver 2009 251
Plantesaftanalyser 2009 201, 222
Plantesensorer 2002 187
Plantetal og ukrudtsdækning, rugdyrkning 1994 33
Plantetal, energipil 2011 194
Plantetal, fabriksroer 1986, 1987, 1988, 1989 231
Plantetal, havre 1992 48
Plantetal, kartofler 2008 305
Plantetal, kernemajs 2007, 2008, 2010 375
Plantetal, kolbemajs 2008 349
Plantetal, majs 1973, 1974, 1975, 1976, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 360
Plantetal, majssorter 2000, 2002 310
Plantetal, markært 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 64
Plantetal, spisekartofler 1988, 1989, 1990, 1994 224
Plantetal, vinterhvede 1989 26
Plantetal, vinterhvede og vinterbyg 1986 70
Plantetrimning, vinterhvede 1997, 1998, 1999 76
Plantetæthed 2005, 2007 290
Plantetæthed, kartofler 2004, 2005, 2006 310
Plantetæthed, spisekartofler 2007 290, 297
Plantetæthed, stivelseskartofler 2007 297
Planteværn og N, rug 1987 29
Planteværn og N, vinterbygsorter 1987 33
Planteværn og N, vinterhvede 1987 22
Planteværn og udsædsmængder, vinterhvede 1994 29
Planteværn Online 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10, 11, 429
Planteværn Online, majs 2004 355
Planteværn Online, skadedyr, vårbyg 2002 114
Planteværn Online, svampebekæmpelse, vinterhvede 2004 77
Planteværn Online, ukrudt 2004, 2005 71, 73, 118
Planteværn Online, vinterbyg 2012, 2013 32
Planteværn Online, vinterhvede 2002, 2005 83
Planteværn Online, vintersæd 2004 66
Planteværn, triticale 2002 33
Planteværn, vinterbyg 2002, 2003 22
Planteværn, vårbyg 2002 105
Planteværn, økologisk 1992, 1993, 1994 212
Planteværnsmidler 2001 13
Plantning 2004, 2005 243
PlantPlu 2009 309
Plastdække 2009 299
Plastdække, kartofler 2007, 2008 298
Plastdækning 2003, 2009, 2010 290
Plastdækning, kartofler 2012 331
Plastdækning, majs 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 350, 368
Plastdækning, majs, ukrudt 2007 372
Plasticdækning, majs 1984, 1985, 1986 224
Plastnet, som lægivere 1972, 1973 2159/2162
Platine 2001, 2002, 2003, 2004 28
Plato 2004 33
Pleje af græs, engarealer 2011 198
Pletskimmel, roer 2001 273
Plænetyper, alm. rajgræs 2009, 2010 144
Pløjedybde 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999 241
Pløjefri 2002 212
Pløjefri dyrkning 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013 278
Pløjefri dyrkning, fabriksroer 1977 47
Pløjefri dyrkning, grøngødning 1982 51
Pløjefri dyrkning, majs 2002, 2003, 2004, 2005 352, 365
Pløjefri dyrkning, svampesygdomme, hvede 2003 78
Pløjefri dyrkning, vinterhvede 2005 85
Pløjefri etablering, sukkerroer 2004, 2005 319
Pløjefri korndyrkning 1969 273
Pløjesål 2009 262, 266
Pløjetider 2003 200
Pløjetidspunkt 1999, 2005 263
Pløjning 2002, 2004, 2010 252
Pløjning efterår, forår og manglende 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 48
PocketDiagnostic 2001 253
Podning 1992 246
Poet 2004 93
Pointskema, knoldbægersvamp 1991, 1992 132
Pointskema, knækkefodsyge 1991, 1992, 1993, 1994 152
Polaire 2002, 2003 238
Polim 2003 277, 278, 284
Polsukker 2005, 2011, 2012, 2013 343
Pongo 2002 227
Poppel 2011 190
Poppel og rødel, artsforsøg 2012 213
Poppel, rust 2013 187
Poppelsorter 2013 186
Pore-organisation 2011 254
Porerumfang 2011 259
Portland 2002 254, 305
Porøsitet 2011 254
Positionsbestemt bekæmpelse, agertidsel 2003 69
Positionsbestemt dyrkning 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 424
Positionsbestemt gylletildeling 2003 173
Positionsbestemt gødskning, kartofler 2001, 2003 250
Positionsbestemt K-tildeling, kartofler 2002 263
Positionsbestemt planteavl 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 424
Positionsbestemt plantebeskyttelse 2000, 2001, 2002 90, 290
Positionsbestemt plantedyrkning 2001, 2003 164
Positionsbestemt sprøjtning, kartofler 2003 260
Positionsbestemt svampebekæmpelse 2003 84
Positionsbestemt tildeling af kvælstof 2005 205
Positionsbestemt tildeling, svinegylle 2003 172
Positionsbestemt ukrudtsbekæmpelse 2003 273
Positionsbestemt ukrudtsbekæmpelse, sukkerroer 2003 274
Positionsbestemt ukrudtssprøjtning 2002 290
Posmo, kartofler 2001, 2002 260
Potato Micronutrient Complex 2007 298
Power 2002, 2003, 2004 92, 93, 95, 96, 99, 243
PPF-duetskær 2001 211
PR39P49 2002 305
Pralbønne 2006, 2007 267
Pratylenchus, kartofler 2008 313
PremixStalosan 2004 208
PremixStalosan til sukkeroer 2003 271
Prestige 2001, 2002, 2003, 2004 86, 95, 96, 97, 99
Pretti 2002 305
Prima 2001, 2002, 2003 233
Prima, lupin 2001 229
Pris, korn, svampebekæmpelse, vinterhvede 2008 50, 82
Priser 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 405
Priser på planteprodukter 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 401
Prisforhold, svampebekæmpelse hvede 2007 54, 89
Prisrelationer 2008, 2009 6
Prisrelationer, optimale kvælstofmængder 2009 212
Probat 2001 46
Procent renhed 2005 317
Procent sukker 2005 317
Procent vandoptagelse, vårhvede 2003 228
Proces 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Prod.syst. (plantetal), vinterhvede 1981, 1982, 1983 59/59/56
Prod.syst. og forfrugt, rug 1983 60
Prod.syst. og kernekvalitet, vinterhvede 1983 57
Prod.syst. og knækkefodsyge, vinterhvede 1983 57
Prod.syst. og vinterhvedesorter 1983 57
Prod.syst., landsdele, vårbyg 1983 61
Prod.syst., max. beh. vinterrug 1985 65
Prod.syst., max. beh., rug 1984 64
Prod.syst., max. beh., vinterbyg 1984, 1985 65/67
Prod.syst., max. beh., vinterhvede 1984, 1985 61/63
Prod.syst., max. beh., vårbyg 1985 68
Prod.syst., meldug, vårbyg 1983 61
Prod.syst., rug 1980, 1981, 1982, 1983 60
Prod.syst., rug, forfrugtsopdelt 1981, 1982 63/62
Prod.syst., vinterbyg 1978, 1979, 1980, 1981 61
Prod.syst., vinterhvede 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 58
Prod.syst., vinterhvede, knækkefodsygeopdelt 1981, 1982 60/61
Prod.syst., vinterhvede, landsdelene 1984 63
Prod.syst., vinterhvede, sortsopdelt 1981, 1982 60/60
Prod.syst., vinterhvede, udbytteniveaudelt 1981 60
Prod.syst., vårbyg 1983, 1984 61/66
Prod.syst., vårbyg, landsdelene 1982, 1984 64/67
Producent, kartofler 2002, 2003 247, 252, 259
Producenter af jordforbedringsmidler 2006 9
Produktionsafgiftsfonde 2011, 2012, 2013 7
Produktionssystemer, se Prod.syst.    
Prognose 2006 201
Prognose for indtjening 2012 5
Prognose for kvælstofbehovet 2005 2005 187
Prognose for omlægning 2002 219
Prognose, indtjening 2013 5
Prognose, kvælstofbehov 2009, 2010 210
Prognosen for kvælstofbehovet 2002 2002 170
Prognose-N-behov 1987 69
Progres 2003 226
Projektejendomme, N-forsøg 1984 74
Projektering 2004, 2005 243
Promille stokløbere 2005 317
Promilleafgiftsfonden 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7, 10
Proradix 2002 265
Proradix, kartofler 2003 257
Protamylasse, vårbyg 2008, 2009 257
Protein i byg og N-gødskning 1977 61
Protein i vårbyg og N 1979 120
Protein og mineraler, afgrøder, gødskningsforsøgene 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 3
Proteinafgrøder 2012, 2013 309
Proteinafgrøder contra vårbyg 1974 2043
Proteinafgrøder, eftervirkning 1973 2046
Proteinanalyse, faldtal, vinterhvedesorter 1971 1033
Proteinbestemmelser i vårbyg 1973, 1975 2090/92
Proteinforsyning 2013 364
Proteinindhold 2007 206
Proteinindhold, korrektion for 1999 185
Proteinindhold, sengødskning 1992, 1993 82
Proteinkvaliteten 1995, 1996 169
Proteinproduktion, rødkløverbaserede blandinger 2011 350
Proteinrige plantearter 1979, 1980, 1981 (1982) 170
Proteinrige plantearter, aminosyresammensætning 1982 170
Proteinrige plantearter, glucosinolat og tannin 1982 172
Protinus 2010 218
Provita, kartofler 2002 262
Præcisionssåbedsharve 1987 64
Præparater, biodynamisk 1993 212
Præsentation af resultaterne 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 9
Prøveflader 1987 69
Prøvetagningsdybde, reduceret 1996 163
Prøvetagningstidpunkt 2006 203
Pseudomonas chlororaphis 2005 260
Pt 1987, 2004, 2005, 2012 286
Pulverproduktion, kartofler 2007 294
Puna 2003 243
Punktnedfælder, fl. ammoniak 1980 133
Punktnedfældning, fl. ammoniak i kløvergræs 1977, 1978 149/170
Punktnedfældning, fl. ammoniak, vårbyg 1979 125
Punto 2001, 2002, 2003 220, 221
P-værdier 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 425
Pyrethroider, glimmerbøsser 2002 155
Pyrethroider, kartofler 2001 253
Pyrolyse 2013 261