Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne R

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
R Årstal Sidetal - seneste år
R 00-131 2002 227
Radrensning 2003, 2006, 2009 15
Radrensning af fabriksroer 2001 271
Radrensning af vårraps 1995, 1996, 1997, 1998 152
Radrensning i vinterhvede, økologisk 1999 263
Radrensning og båndsprøjtning, sukkerroer 1999, 2000 273
Radrensning og kemisk bekæmpelse, majs 2011 386
Radrensning, majs 1995, 1996, 1997, 2010, 2012 430
Radrensning, pil 2011 194
Radrensning, roer 2002 255
Radrensning, sukkerroer 2002 287
Radrensning, vinterraps 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2010 174
Radrensning, vintersæd 2001, 2002 88
Radrensning, vintersæd, økologisk 2002 238
Radrensning, vårbyg 1999, 2000 131
Radsåmaskine 2004 217
Rafiki 2001, 2002, 2003, 2004 20, 28
Ragnar 2003, 2004 319
Rajah 2003, 2004 308, 320, 321
Rajgræs 2001, 2004, 2005, 2008, 2013 58
Rajgræs sået i renbestand 1996, 1997 140
Rajgræs, andet års 2005 154
Rajgræs, bekæmpelse 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012 66
Rajgræs, efterafgrøder 2002 255
Rajgræs, enårig rapgræs 1997, 1999 159
Rajgræs, etablering 2007 167
Rajgræs, flere års høst 2004 140
Rajgræs, fungicidstrategi 1997 137
Rajgræs, gradueret kvælstof 1999 161
Rajgræs, græsukrudt 2004, 2005 142, 149
Rajgræs, gylle 1993 99
Rajgræs, husdyrgødning 1991 113
Rajgræs, kvælstof 2005 142
Rajgræs, meldug 1996 130
Rajgræs, renbestand 2009 157
Rajgræs, skadedyrsbekæmpelse 2007 155, 169, 171
Rajgræs, spildfrø 1998, 1999 159
Rajgræs, Stalosan 2004, 2005 142
Rajgræs, svampebekæmpelse 2007, 2008 154
Rajgræs, svampesygdomme 1999, 2000, 2004, 2005 152
Rajgræs, sygdomme 2005 142
Rajgræs, tredje års 2005 154
Rajgræs, ukrudt 2001, 2002, 2004 129
Rajgræs, ukrudtsbekæmpelse 1993, 1994, 1996, 1997 140
Rajgræs, vinterhvede 2007, 2009 50, 70
Rajgræs, vækstregulering 2004, 2005, 2007, 2008 156
Rajgræsser 2007 21
Rajgræssorter 2001, 2006, 2008, 2009, 2010 336
Rajgræstyper som mellemafgrøder 1987, 1988, 1989 241
Rajgræstyper, mellemafgrøder 1987 215
Rajsvingel 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 265
Rajsvingel til biogas 2008 184
Rajsvingel, efterafgrøder 2013 209
Rajsvingel, sorter 2009, 2010, 2011, 2012 381
Rajsvingel, økologisk 2008 273, 288
Rajsvingelsorter 2006, 2008, 2009 340
Ramularia 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 19
Ramularia, bederoer 2003 274
Ramularia, roer 2001 273
Ramularia, sukkerroer 2005 321
Ramularia, vinterbyg 2005 30
Ramularia, vårbyg 2003 105
Ramulariaangreb 2003 274
Randzoner 2013 7
Rapgræs, engrapgræs 2005 144
Rapgræs, enårig 2012 160
Rapgræs, enårig, vinterhvede 2009 68
Raps 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012 21
Raps på rækker 1999 166
Raps, bejdsning 2007 190
Raps, bladribbesnudebiller 2011 180
Raps, glimmerbøsser 2009, 2011, 2012, 2013 172
Raps, gråskimmel 2012 185
Raps, hvidblomstret, glimmerbøsser 2011 186
Raps, høsttidspunkt, svampebekæmpelse 2011 174
Raps, integreret bekæmpelse 2011 184
Raps, knoldbægersvamp 2007 184
Raps, konklusion 2012 179
Raps, kvælstof 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 137
Raps, mikronæringsstoffer 2011 184
Raps, nedvisning 2011 175
Raps, pesticidafgifter 2013 168
Raps, Phoma 2011, 2012 186
Raps, rapsjordlopper 2009 166
Raps, rodhalsråd 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 165
Raps, skadedyr 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 171
Raps, skulpegalmyg 2008, 2011, 2012, 2013 176
Raps, snegle 2009 186
Raps, spildreducerende midler 2012, 2013 168
Raps, strategi, skadedyr 2011 180
Raps, strategi, svampebekæmpelse 2011 177
Raps, svampebekæmpelse 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 185, 195
Raps, svampebekæmpelse, vinterraps 2013 161
Raps, turnip yellows virus 2012 194
Raps, ukrudt 2008, 2009 164
Raps, varslingsmodel, knoldbægersvamp 2009 178
Raps, virus 2011, 2013 169
Raps, vækstregulering 2008, 2009, 2010, 2011 174
Raps, vækstregulering, vinterraps 2013 161
Rapsen 2003 19
Rapsjordlopper 2001, 2004, 2005, 2006, 2009 20, 231
Rapsjordlopper, bekæmpelse af 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 151
Rapsjordlopper, hybridsorter, vinterraps 2007 289
Rapsjordlopper, liniesorter, vinterraps 2007 289
Rapsjordlopper, raps 2009 181
Rapsjordlopper, vinterraps 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 178
Rapssorter, Phoma 2011, 2012 190
Rapssorter, rodhalsråd 2011, 2012 190
Rasputin 2003, 2004 115, 117, 118
Ratio Vegetation Index 2002 176
Rationsgræsning 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 270
Rattle virus 1997, 1998, 1999, 2006, 2009 318
Ravenna 2002 305
Reaktionstal 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2012 285
Reaktionstal, stivelse 2002, 2003, 2004 212
Reaktivitet 2002, 2003, 2004, 2005 222
Recept 2002 96, 97, 102, 103, 104
Receptgødninger til vårbyg 1988 87
Receptpræparater, STEP 1987 88
Recrut 2002, 2003, 2004 31, 33, 34, 238
Reducerede doser 2009, 2010 301
Reducerede doser, græsukrudt, vintersæd 1989, 1990 188
Reducerede doser, kartofler 2011 303
Reducerede doser, skimmelbekæmpelse 2008 310
Reducerede doseringer 2009 298
Reducererede doser, sygdomme hvede 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993 147
Reduceret dosis, sygdomme, vinterbyg 1992, 1993 160
Reduceret dosis, sygdomme, vårbyg 1990, 1991, 1992, 1993 167
Reduceret dosis, ukrudt, hvede 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 186
Reduceret dosis, ukrudt, vårbyg 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 196
Reduceret herbicidindsats, markært 1999 150
Reduceret jordbearbejdning 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 217
Reduceret jordbearbejdning, Fusarium 2007 99
Reduceret jordbearbejdning, hvede, svampe 2013 83
Reduceret jordbearbejdning, kartofler 2003 254
Reduceret jordbearbejdning, sukkerroer 2004, 2005 319
Reduceret jordbearbejdning, svampe 2006, 2007, 2008 90
Reduceret jordbearbejdning, svampe, vinterhvede 2008 85
Reduceret jordbearbejdning, svampebekæmpelse, hvede 2012 94
Reduceret jordbearbejdning, ukrudt 2002 77
Reduceret jordbearbejdning, vinterhvede 2005 85
Reduceret jordbehandling 2001 75
Reduktion af kvælstoftilførslen 2004, 2005 14
Reduktion, næringsstofudledning 2013 191
Reetablering af udbyttepotentiale 2008 339
Reetablering, kløvergræs 2007 342
Reetablering, udbyttepotentiale 2006 361
Reflektionsmålinger 1999 196
Regina 2001 18-20, 23
Registreringsnet 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 422
Registreringsnet, bladlus 2011 314
Registreringsnet, bladlus, kartofler 2012, 2013 335
Registreringsnet, havre 2004, 2005, 2006 134
Registreringsnet, hvede 2013 67
Registreringsnet, hvedegalmyg 2006 99
Registreringsnet, kartofler 2007 308
Registreringsnet, markært 2005 137
Registreringsnet, rug 2006, 2009, 2010 16
Registreringsnet, skadegørere, hvede 2009 78
Registreringsnet, triticale 2003, 2005, 2006 42
Registreringsnet, vinterbyg 2003, 2005, 2006, 2009 31
Registreringsnet, vinterhvede 2003, 2004, 2005, 2006 54
Registreringsnet, vinterrug 2003, 2005 34
Registreringsnet, vårbyg 2001, 2004, 2005, 2006, 2009 121
Registreringsnet, ærter 2006 144
Registreringsnet, ærteviklere 2001 126
Registreringsnettet for Kartoffelskimmel 2008, 2011 19
Reglone 2001, 2002 267
Regnmålere 1981 171
Regnormeaktiviteten 2009 264
Regnormegange 2007 252
Regnormekompost 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 100
Regnormetællinger 1980 47
Regnstormen 2007 17
Reguleret storfold 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 270
Regulering af græsvækst med N 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 186
Reinaldo 2002 305
Rekyl 2002 227
Relativt høje priser 2007 22
Relativt Vegetationsindeks (RVI) 2010, 2011, 2012, 2013 286, 291
Relief 2002, 2003 20, 23, 27, 28
Reliefmeter til ruhedsmåling, jordoverflade 1987 195
Renan 2004 241
Rene roer 2006, 2007, 2008 322
Renhed 2009 17
Renhedsprocent 2009, 2010 316
Renhedsprocent, sukkerroer 2008 316
Reni 2002, 2003 20, 23, 27, 28
Rent vand 1994 212
Repel 1995 214
Resistens hvedebladplet, strobiluriner 2004 80
Resistens hvedegråplet, strobiluriner 2004 73
Resistens mod nematoder 2002 277
Resistens mod Rizomania 2001 265
Resistens mod strobiluriner, vinterhvede 2004 73, 80
Resistens Septoria, strobiluriner 2004 73
Resistens, bladlus, korn 2013 95
Resistens, bygbladplet, strobiluriner 2010 33
Resistens, strobiluriner 2004, 2007, 2008, 2009, 2011 33
Resistens, strobiluriner, byg 2011 133
Resistens, strobiluriner, bygbladplet 2012, 2013 33
Resistens, strobiluriner, hvedebladplet 2006 90
Resistens, strobiluriner, Septoria 2006 86
Resistens, strobiluriner, vårbyg 2008 121
Resistens, svampemidler 2003, 2007, 2011 33
Resistens, svampemidler, strobiluriner 2009 34
Resistensproblematik, hundegræs 2010 143
Resolut 2001 18-20, 23
Respirationsrate 1996 186
Restriktioner 2003 14
Revelj 2002 35, 36, 42, 43
Revisor 2001, 2002, 2003, 2004 115, 117, 118
Revnedannelse 2009, 2010 288, 290
Revnedannelse, kartofler 2011 294
Rhapsody 2002 305
Rhiannon, havre 2001 245
Rialto 2001 225
Ribbehøst, helsæd 2000 296
Riesling 2004 320
Rillesåning 1992, 1993, 1994 246
Rillesåning, efterafgrøder 2013 209
Rimsø projektet 1986, 1987 193/193
Rimsø projektet, planlægning 1985 212
Risikotal 2009 18, 298
Risikotal, kartofler 2002 265
Risikovurdering, goldfodsyge 2002 47
Risikovurdering, plantebeskyttelse 2007 291
Risikovurderingsskema, Fusarium 2005 93
Ritmo 2001, 2002, 2003, 2004 40, 57, 58, 180
Rival 2003 226
Rivendel 2004 320
Rizomania 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007 18
Rizomania, bederoer 2004 302
Rizomaniatolerance 2001, 2002, 2005, 2006 323
Rizomaniatolerante sorter 2003, 2004, 2005, 2008 314
Roberta 2002 275
Robigus 2003, 2004 50, 52, 53, 58
Rocket 2004 124
Rodbrand 1989 262
Rodbrand, bederoer 2004 304
Rodbrand, markært 2005 140
Rodbrand, roer 2009 331
Rodbrand, sukkerroer 2008 326
Rodbrandsvampe, bederoer 2006 336
Rodbrandsvampe, sukkerroer 2005 324
Rodbrandundersøgelse 1981, 1982 217
Roddybde 1999, 2007, 2012 304
Rodfiltsvamp 2003, 2004, 2005, 2009, 2012 347
Rodfiltsvamp, afsvampning 1982 202
Rodfiltsvamp, bejdsning 1988, 1989, 1990, 1996 , 2011, 2012 346
Rodfiltsvamp, kartofler 1978, 2006, 2007, 2013 332
Rodfiltsvamp, kartofler, bejdsning 1973 2132
Rodfuge, overflade 2005 317
Rodfure, sukkerroer 2008 316
Rodhalsråd 1993, 2007 20
Rodhalsråd, model, vinterraps  2012 188
Rodhalsråd, sorter, vinterraps 2010 177
Rodhalsråd, vinterraps 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 165
Rodhalsråd, vinterrapssorter 2011, 2012 190
Rodkanaler 2007 252
Rodskifte og N 1987 82
Rodudvikling 2011, 2012, 2013 287
Rodukrudt 2002, 2004, 2006, 2009 288
Rodukrudt i stub 1997 116
Rodukrudt, agersvinemælk, økologisk 2004 264
Rodukrudt, agertidsel, økologisk 2004 264
Rodukrudt, bekæmpelse 2009 277
Rodukrudt, bekæmpelse, agersvinemælk, tidsler 2009 277
Rodukrudt, følfod, økologisk 2004 264
Rodukrudt, gråbynke, økologisk 2004 264
Rodukrudt, korn 1996, 1997, 1998 113
Rodukrudt, kvik, økologisk 2004 263
Rodukrudt, majs 2007 371
Rodukrudt, vårbyg 2007 128
Rodukrudt, økologisk 2003 241
Rodunderskæring 2002, 2009 297, 300
Rodunderskæring, kartofler 2001, 2002 267
Rodvækst 2002, 2012, 2013 283, 286
Roecystenematoder 2001 263
Roehakning 1988 209
Roenematoder 2001 263
Roenematodresistens 1998, 1999 290
Roer 2008 185
Roer til energi 2010 323
Roer til foder 2010 323
Roer til foder og bioenergi 2013 20
Roer, bedelus 2012 371
Roer, bejdsning 2009 331
Roer, bejdsning, skadedyr 2007, 2011, 2012, 2013 350
Roer, bejdsning, svampe 2007, 2011, 2012 370
Roer, bejdsning, svampesygdomme 2013 349
Roer, dybde af rodfure 2011 334
Roer, energi 2011 333
Roer, foder 2011 333
Roer, foder og bioenergi 2012, 2013 20
Roer, gammaugler 2013 351
Roer, glathed 2011 334
Roer, grenethed 2011 334
Roer, kvikbekæmpelse 1994, 1995 240
Roer, rodbrand 2008, 2009 331
Roer, skadedyr 2012 371
Roer, sukker 2012 357
Roer, svampebekæmpelse 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 346, 357
Roer, svampesygdomme 2009, 2011 325
Roer, vaskbarhed 2011 334
Roesorter 2009 188
Roesorter, bioenergi 2011, 2012 374, 375
Roesorter, biogas 2012, 2013 351
Roesorter, energi 2011 333
Roesorter, foder 2012, 2013 351
Roetørstof, nitratindhold 1974, 1975, 1976 137
Roeål 2001 263
RO-gylle 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 102
Rosalie 2002 305
Rose 2003 233
Rosetta 2002, 2003, 2004 291
Rotari 2004 31, 33, 34
Rotorharvesåning 1987 62
Roundup 2003 15
Roundup Ready, majs 2008, 2009 366
Roundup resistent majs, ukrudt 2007 372
Roundup, rødsvingel 2005 147
Roundup, vækstregulering 2009 125
Roundup, vækststimulering 2009 35
Roundup, vækststimulering, hvede 2009, 2010 101
Roundup, vækststimulering, vinterbyg 2008 34
Roundup-resistent majs 2008, 2009, 2010 390
Roundup-tolerante foderroer 1997, 1998, 1999 301
Rt 2012 285
Rt, betydning for landbrugsafgrøder 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935 (1936) 1.M
Rt, lucerne 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 143
Rug 2002, 2003, 2006 16, 275, 298
Rug og fodermarvkål, N-mængder 1957, 1958, 1959 154
Rug og majs, 1-årige læbælter 1982 190
Rug, biogasgødning 2011 272
Rug, brunrust 2009, 2011 40
Rug, registreringsnet 2006, 2009 42
Rug, se også vinterrug    
Rug, svampebekæmpelse 2010, 2012, 2013 39
Rug, svampesygdomme 2007, 2009, 2011 40
Rug, sygdomme 2010, 2012 41
Rughejre 2001 68
Rugsorter 1981, 1982, 1983, 1984, 1987 28
Rugsorter (i øvrigt flerårig oversigt årligt) 1987 30
Rugsorter, Solidhvede 1980 40
Rugsorter, vækstreg. 1987 28
Ruhedsmålinger (jordoverflade), jordfygning 1987 195
Ruhedsmålinger, Rimsø 1986 194
Rullebordsbejdsning, kartofler 2011 308
Rulleskær 2004 217
Runal 2003 218
Rundballer, fl. ammoniak til 1987, 1988, 1989 253
Rundbælg 2009 294
Rundbælg, økologisk 2008 288
Runkelroebille 1993, 1994, 1998, 2000 271
Rust 2009, 2010 291
Rust (rattlevirus), kartofler 1997, 1998, 1999 289
Rust efterår, engrapgræs 2010 143
Rust, alm. rajgræs 2002 143
Rust, engrapgræs 2002, 2010 149
Rust, kartofler 2005, 2006, 2007, 2013 314
Rust, pil 2011 195
Rust, roer 2001 273
Rust, svampebekæmpelse 2011 40
RVI 2001, 2002, 2003, 2013 286
RVI-måling 2003, 2004, 2012 276
Rydning 2004, 2005 243
Ræddike, efterafgrøde 1998, 1999, 2002 248
Række- og frøafstand, fabriksroer 1977, 1978, 1979, 1980 180
Rækkeafstand og udsæd, helsæd 1982, 1983 209
Rækkeafstand og udsæd, vårbyg 1971 1045
Rækkeafstand, korn 1987 63
Rækkeafstand, majs 2001, 2002 311
Rækkeafstand, majs til staldfoder 1976, 1977, 1978, 1979 177
Rækkeafstand, markært 1997 134
Rækkeafstand, udsæd, hvidkløver (frø) 1986 94
Rækkeafstand, vinterraps 2002 151
Rækkeafstand, vårraps 1999 174
Rækkeafstande, udsædsmængder 1997 146
Rækkebrænder, kartofler 2002 267, 269
Rækkebrænding, kartofler 2001 256
Rækkedyrkning 2009 15
Rækkedyrkning af brødhvede, økologisk 1998, 1999, 2000 238
Rækkedyrkning af vårhvede, økologisk 2003 227
Rækkedyrkning, økologisk 2002 242
Rækkefræsning, pil 2011 194
Rødel 2013 186
Rødkløver 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 364
Rødkløver og alm. rajgræs, slæt på vandet jord 1980, 1981, 1982, 1983 206
Rødkløver til biogas 2008 184
Rødkløver, efterafgrøder 2002, 2013 195, 197, 205
Rødkløver, grøngødning 1998, 1999, 2002 245
Rødkløver, kvælstof 1992 243
Rødkløver, renbestand 1973 2138
Rødkløver, sorter 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 361
Rødkløver, vækstregulering 1988, 1989 122
Rødkløver, økologisk 2002, 2008 273
Rødkløverblandinger 2007 337
Rødsot 1990, 1991 181
Rødsot, hvede, sorter 2007 96
Rødsvingel 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 22
Rødsvingel til tørre forhold 1985, 1986, 1987, 1988 229
Rødsvingel uden udløbere 2013 136
Rødsvingel, afbrænding 2010, 2011 153
Rødsvingel, afgræsning med får 2011 153
Rødsvingel, afgræsning, får 2010 151
Rødsvingel, afpudsning 2010, 2011 153
Rødsvingel, andetårs marker 2013 136
Rødsvingel, dosering 2011, 2012 161
Rødsvingel, efterårsindsats 2010 150
Rødsvingel, efterårspleje 2010 143, 151
Rødsvingel, enårig rapgræs 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2007, 2008 146
Rødsvingel, Focus Ultra 2007 161
Rødsvingel, Fusilade Max 2007 161
Rødsvingel, gradueret kvælstof 2001 146
Rødsvingel, græsukrudt 2001, 2004, 2005 141
Rødsvingel, gylle 2007, 2008 145
Rødsvingel, gødskning 2006 155
Rødsvingel, kvælstof 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1999, 2001, 2006, 2007 160
Rødsvingel, kvælstofgødskning 2013 139
Rødsvingel, lejesæd   2013 139
Rødsvingel, mellemafgrøder 2013 200
Rødsvingel, Roundup 2005 147
Rødsvingel, sorter 2009, 2010 337
Rødsvingel, spildkord 2001 142
Rødsvingel, spildkorn 2013 137
Rødsvingel, tokimbladet ukrudt 2002, 2003 129
Rødsvingel, udbyttetab 2010, 2011, 2012, 2013 136
Rødsvingel, udlæg 2001, 2002 136
Rødsvingel, ukrudt 1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 129
Rødsvingel, vækstregulering 1986, 1987, 1988, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2013 139
Rødsvingel, væselhale 2005, 2013 136
Rødsvingeludlæg 2003 129
Røgvaskervand 1986, 1987 90
Rørgræs 2013 187
Rørgræs, gødskning 2013 187
Rørgræs, omdriftsarealer 2012 220
Råd, kartofler 2011 20
Rådgivningssystemet 2002 5
Råfosfat 1949 94
Råger, majs 2009, 2011, 2012 328
Råger, majs, skræmmemidler 2005 284
Råkali 1993 212
Råprotein 2006 283
Råprotein, vinterhvede 2002 163