Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne S

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
S Årstal Sidetal - seneste år
S 2686 2004 35, 37, 38
S2161 2002 280
Sadelgalmyg, hvede 2011 110
Sadelgalmyg, vårbyg 2012 141
Safari 2001, 2003 271
Safrani 2004 119, 120
Saftkvalitet 2002, 2005 317
Sage 2002 227
Saigon 2004 296
Salt, fabriksroer 1994, 1995, 1996 220
Saltskader 2012 17
Saltvandsmetoden 2006 297
Samdyrkning af kløver og rajgræs, økologisk 1999, 2000 248
Samdyrkning, majs 2006 300
Samdyrkning, økologisk 2008 274
Samensilering af bederoer 1989, 1990 265
Samfundets biprodukter 1996, 1997, 1998, 1999 228
Samlede høstudbytte 2013 23
Samlet høstudbytte 2003, 2005, 2010 22
Samlet indtjening 2010 5
Sammenbyggede grovfodersystemer 1997, 1998, 1999 312
Sammenbyggede grovfodersystemer, økologisk 1998, 1999 270
Sammendrag, kvælstofmængder til korn 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 78
Sammenpakning, løs jord 1978 48
Samproduktion, foder og energi 2009 191
Samson Agro 2011 244
Samurai 2004 50, 52
Samyl 2004 50, 52
Sandaflejring, jordfygning, undersøgelse 1978 199
Sandflugt 1991, 2011, 2012, 2013 20
Sandflugt, kartofler 2003 255
Sandfælder, fygejordsopsamling 1987 194
Sandindtrængning 2013 289
Santana 2002, 2003 118, 121, 122, 230
Santiago 2002 305
Saprofytiske svampe, vårbyg 1985 136
Sara 2003, 2004 308
Saturna, kartofler 2002, 2003 248, 260
Sauerbeck/Rietz metode 2001 200
Sava, kartofler 2001, 2003 248, 253, 260
Saxild 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Scan Airclean 2003, 2004 196
Scandium 2004 92, 93, 243
Scarlett 2001, 2002, 2003, 2004 86, 99
Schw 41-1954 2003 226
Schw 41-9154 2002 228
Scirocco 2001, 2002, 2003 235
Screening af majssorter, økologisk dyrkning 2002 254
Screening, ukrudtsmidler 2008 141, 156
Screening, ukrudtsmidler, frøgræs 2007 171
SE 95185 2001 28
SE Wikingett 2002 96, 97, 102, 103
Sebastian 2002, 2003, 2004 95, 96, 99, 179
Sedimentation, vårhvede 2003 228
Sedimentationsværdi 2006 283
Sejet 2002 35, 43, 96
Seks­rækkede hegn 2006 263
Selektiv ukrudtsharvning 2002 242
Selen 2002, 2006, 2007 225
Selen i afgræsningsgræs 1974 2155
Selen, udsprøjtning 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 144
Selenholdig gødning 2002, 2007 225
Selenholdige gødninger, græs 2006 362
Sen aksbeskyttelse, vinterhvede 2006, 2007 89
Sen anvendelse, Harmony SX 2009 394
Sen anvendelse, MaisTer 2009 395
Sen behandling, engrapgræs 2010 146
Sen supplerende aksbeskyttelse, hvede 2007 89
Sen svampebekæmpelse, hvede 2011, 2012 92
Sen svampebekæmpelse, vinterhvede 2008 79
Sen svampesprøjtning, hvede 2009 85
Sen sået græs og korn 1992 250
Sen såtid og udsædsmængder, vintersædsarter 2010, 2011, 2012 64
Senat 2001, 2002, 2003, 2004 40, 53, 58
Sencis 2003 221
Sencor WG 2001, 2002 270
Sengødskning af interventions- eller brødhvede 1999 200
Sengødskning af vinter- og vårhvede 1991, 1992, 1993 83
Sengødskning og svampbekæmpelse 1990, 1991, 1992 264
Sengødskning, brødhvede 1989, 1990 85
Sengødskning, flydende gødning, vinterhvede 1994, 1995 93
Sengødskning, kartofler 1993 215
Sengødskning, vårhvede 1992, 1994 85
Sennep, kålbrok 2011 187
Sensorbaseret graduering, svampemiddel, vinterhvede 2005, 2006 99
Sensorbaseret ukrudtsbekæmpelse 2010 80
Sensormåling, agerpadderokke 2010 119
Sensormålinger 2002 187
Sensorsystem, Hydro 1999 161
Separeret gylle, analyser 2005 212
Separeret kvæggylle, græs 2010 355
Separering, kvæggylle 2009 203
Septoria 2007, 2009, 2011, 2012 17
Septoria = brunplet og gråplet, korn, - se svampebek.    
Septoria, hvede 2006, 2011, 2013 74
Septoria, resistens, strobiluriner 2006 86
Septoria, sprøjtetidspunkter 2013 80
Septoria, vinterhvede 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 56, 86
Septoriabekæmpelse, hvede 2010 85
Septoria-modellen, PC-Planteværn 2001 63
Seresta, kartofler 2003 247
SG-L-1951 2003 118, 121
SG-L-34 2003 118, 121
Shamrock 2001, 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56, 218
Sheila 2003 263
Shirlan 2001, 2002 264, 266
Shurecrop 1988 208
Siberia 2002, 2003, 2004 28
Sibulis 2002 305
Sideskud, majs 2002 307
Sif flow-diagram 1989, 1990 166
Signifikansniveau 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 425
Signum, kartofler 2003 247
Sikem 2003, 2004 308
Sildig rajgræs 2009 243
Sildige typer, rajgræs 2011 22
Silikatholdige forbindelser 2006 209
Siljan 2003 41, 49, 50, 55
Silomajs, gylle 1993 102
Simba 2002, 2003, 2004 92, 95, 96, 97, 99, 243
SimDen 2006 198
Siolit Plus 1995, 1996 181
Site Mate 2002 91
SJ 007298 2004 23, 24
SJ 2506 2004 92, 93
SJ 3065 2004 92, 93
SJ 5508 2002 96, 97, 102, 103, 104
SJ 8041 2003 86, 92, 93, 98
SJ 981509 2002 221
SJ 993098 2002 222, 224
SJ 996103 2002 19, 22, 23
Skadedyr 2002 155
Skadedyr efterår, vinterhvede 1995, 1996, 1998, 1999 57
Skadedyr og sygdomme, frøgræs 1986 97
Skadedyr og ukrudt, kombineret, foderroer 1970, 1971, 1972, 1973 2069
Skadedyr, additiv, vårbyg 2005 126
Skadedyr, alm. rajgræs 2007 169
Skadedyr, bederoer 2006 337
Skadedyr, bejdsning, sukkerroer 2008 327
Skadedyr, bekæmpelse, vårbyg 2004 112
Skadedyr, engrapgræs 2007 158
Skadedyr, engsvingel 2007 165
Skadedyr, foderroe 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2000 280
Skadedyr, frøgræs 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 2002 144
Skadedyr, havre 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2004, 2006, 2009 137
Skadedyr, helsæd 1992, 1993 260
Skadedyr, hundegræs 2007, 2008 149
Skadedyr, hvede 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 90
Skadedyr, hvede, bejdsning 1983, 1984, 1985, 1986 145
Skadedyr, hvidkløver (frø) 1984 97
Skadedyr, ital. rajgræs 2007 171
Skadedyr, kartofler 2003, 2004, 2007, 2012 348
Skadedyr, majs              2011, 2012, 2013 417
Skadedyr, maltbyg 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 100
Skadedyr, markært 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005 137
Skadedyr, nedsatte doser, vinterhvede 1998, 1999, 2000 72
Skadedyr, nedsatte doser, vårbyg 1997, 1998, 1999, 2000 121
Skadedyr, olieræddike 2008, 2009, 2010 182
Skadedyr, raps 2009 181
Skadedyr, sprøjteteknik 2009 131
Skadedyr, sprøjteteknik, vårbyg 2005, 2008, 2011 133
Skadedyr, strandsvingel 2007, 2008 152
Skadedyr, sukkerroer 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2012 371
Skadedyr, triticale 1997, 1998, 1999, 2000 36
Skadedyr, vinterbyg 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 2013 34
Skadedyr, vinterhvede 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 101
Skadedyr, vinterraps 1986, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 171
Skadedyr, vinterrug 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 34
Skadedyr, vårbyg 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 141
Skadedyr, vårhvede 1992, 1993, 1994, 1995 187
Skadedyr, vårraps 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2011 186
Skadedyr, ærter 1984, 1985, 1986, 1987, 2003, 2006 144
Skadedyr, ærteviklere 2005 137
Skadedyrsbekæmpelse, engrapgræs 2007 158
Skadedyrsbekæmpelse, engsvingel 2007 155, 165
Skadedyrsbekæmpelse, hundegræs 2007, 2008 149
Skadedyrsbekæmpelse, hvede 2010 101
Skadedyrsbekæmpelse, rajgræs 2007 155, 169, 171
Skadedyrsbekæmpelse, sprøjteteknik 2004 113
Skadedyrsbekæmpelse, strandsvingel 2007, 2008 152
Skadedyrsbekæmpelse, vinterhvede 2003 48, 85
Skadedyrsbekæmpelse, vinterhvede, doser 2003 48
Skadedyrsbekæmpelse, vinterraps 2011 184
Skadedyrsbekæmpelse, vårbyg 2003, 2004, 2008 127
Skadedyrsmidler 2003, 2007, 2010 15
Skadedyrsmidlers skånsomhed 1985, 1986, 1987 184
Skadegørere vårbyg 2004 89
Skadegørere, havre 2004, 2006 134
Skadegørere, hvede, registreringsnet 2009 78
Skadegørere, rug 2004, 2006 38
Skadegørere, triticale 2001, 2004, 2006 42
Skadegørere, vinterbyg 2004, 2006 24
Skadegørere, vinterhvede 2001, 2004, 2006 54
Skadegørere, vinterrug 2001 27
Skadegørere, vårbyg 2001 94
Skader forårsaget af svaner, vinterhvede 1997, 1998 68
Skader forårsaget af svaner, vinterraps 1995, 1996, 1997, 1998 150
Skader, IPU-blandinger 1996 80
Skadetærskel, bladlus, vårbyg 2002 115
Skadetærskler, bladlus, vinterhvede 2001 66
Skadetærskler, havre 2005 129
Skadetærskler, skadedyr, vinterhvede 2002 65
Skadetærskler, vinterhvede 2005 51, 52
Skadetærskler, vårbyg 2005 103
Skagen 2002 96, 97, 102, 103
Skalaer, meldugbedømmelse 1979 18
Skalmeje 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Skarp øjeplet, vinterhvede 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 56
Skater 2002, 2003, 2004 40, 53, 54, 57, 58
Skiftefolde, udnyttelseskontrol 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 153
Skiftefolde, ungkvæg 1974 2154
Skimmel 2007 19
Skimmel, spinat 2008 162
Skimmelfavorabelt vejr 2007 19
Skimmelstyring 2012, 2013 327
Skimmelstyring, kartofler 2002 266
Skimmelvejr 2009 307
Skiveskær 2004, 2005, 2006, 2009 248
Skiveskærsnedfældning 2004, 2005, 2009 250
Skiveskærsåmaskine 2001, 2002, 2003 191
Skiveskærsåning 2006 251
Skoldplet 2003, 2007, 2011, 2012 17
Skoldplet, korn - se svampebek.    
Skoldplet, vinterbyg 2005, 2010 30
Skoldplet, vårbyg 2005, 2013 111
Skoldpletmodel, vinterbyg 2012, 2013 32
Skridningstid, alm. rajgræs, udbyttefordeling 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 189
Skridningstid, græsser, fordøjelighed, mineralindhold 1970 254
Skrælpløjning 1940 5.M
Skræppe i græs 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 315
Skuddiameter, energipil 2011 195
Skudtal, pil 2011 194
Skulpegalmyg 1992 134
Skulpegalmyg, raps 2009 185
Skulpegalmyg, vinterraps 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 176
Skulpesnudebille 1992 134
Skulpesvamp 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 133
Skulpesvamp, olieræddike 2009 186, 187
Skulpesvamp, vinterraps 2008, 2010 165
Skumningstendens, maltbyg, svampebekæmpelse 2012 137
Skurv og rodfiltsvamp, kartofler, bejdsning 1971, 1972, 1973 2132
Skurv, kartofler, forfrugt 1979 163
Skyline 2003 118, 121
Skånsomhed, skadedyrsmidler 1987 184
Skårbehandling af slætgræs 2000 287
Skårlægning 2001, 2008 343
Skårlægning af engrapgræs 1988, 1989 124
Skårlægning, radisfrø 1979, 1980, 1981 154
Skårlægning, vårraps 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 121
Slam, for Novo Nordisk 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 130
Slam, PK 1985 91
Slangeafstand 1992, 1993, 1994 106
Slangeudlægning 2009 250
Slangeudlægning, gylle 1990, 1991, 1992, 1993, 2012, 2013 373
Slangeudlægning, vinterhvede, økologisk 2002 239
Slæbesko 1992, 1993 93
Slæbeskonedfældning 2009 250
Slætandel, kløvergræs 2010 352
Slætantal og udbytte 2008 340
Slætblandinger 2007 337
Slætforsøg 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 329
Slætforsøg, rajsvingel til foder og energi 2009 188
Slætforsøg, rødkløver til foder og energi 2009 188
Slætgræs, gylle 1991, 1992, 1993 99
Slætgræs, svovl 1989, 1990, 1991 100
Slætinterval, ital. rajgræs 1967 238
Slætstrategi, højtydende græsarter 2008 340
Slætstrategi, kløvergræs 2010, 2011 354
Slætstrategier 2008 186
Slætstrategier, biogasproduktion 2009 191
Slættidspunkt 2009 188
Smag, kartofler 2007 292
Smagstest 2009, 2010 290
Smagstest, kartofler 2008 297
Smagsvurdering 2010, 2011 294
Smalbladet lupin 2003, 2005, 2006, 2012 322
Smalbladet lupin, afgrødehøjde, økologisk 2004 255
Smalbladet lupin, Borweta 2002 236
Smalbladet lupin, grøngødning, økologisk 2004 244
Smalbladet lupin, Prima 2002 236
Smalbladet lupin, spireevne, økologisk 2004 270
Smalbladet lupin, såtid, økologisk 2004 232, 257
Smalbladet lupin, udbytte, økologisk 2004 271
Smalbladet lupin, udsædsmængde, økologisk 2004 232, 256
Smalbladet lupin, ukrudt, økologisk 2004 255
Smalbladet lupin, ukrudtsbekæmpelse 2007 265
Smalbladet lupin, vanding 2007 274
Smalbladet lupin, økologisk 2002, 2003, 2004 254
Smalbladet lupin, økologisk, ukrudtsbekæmpelse 2008 271, 281
Smalbladet lupin, økologisk, vanding 2008 271, 281
Smalbladet mærke 2013 192
Smilla 2003, 2004 95, 96, 243
Smitterisikotal, kartofler 2007 310
SMS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
SMS service 2007 378
Smuggler 2003, 2004 50, 52, 53, 54
Smælderlarver 2002, 2009 316
Smælderlarver, kartofler 2007 304
Småbeplantninger 2004, 2005 243
Småfoldsgræsning 1992, 1993 277
Småplantninger 2006 263
Snedække 2006 11
Snegle 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2000, 2009 231
Snegle, hvede 2009 103
Snegle, hvede, raps 2010 104
Snegle, raps 2009 186
Snegle, vinterhvede 2001, 2002, 2004 2005, 2008 98
Sneglebælg 1990, 1991, 1992, 1999, 2000, 2002, 2003 18
Sneglebælg, grøngødning 2002 245
Sneglefælde 1990, 2008 99
Sneglefælder, hvede, raps 2010 104
Sneglefælder, vinterraps 2010 182
Snerlepileurt 2004 2005 75
Snerlepileurt i roer 1988, 1989 212
Snerlepileurt i ærter 1988, 1989, 1990 206
Snerlepileurt, kartofler 2007 300
Sneskimmel 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2007, 2010, 2011 22
Sneskimmel, trådkølle, vinterbyg 1979, 1980, 1981, 1982 81
Sneskimmel, vinterbyg 2006, 2007 34
Sneskimmel, vinterrug 1986 123
Soiltex, jordstabiliseringsmiddel 1986 62
Soja 2012 321
Sojabønne, økologisk 2008 274, 293
Sol IV 2003 218
Solde, FarmTest 2003 133
Solist 2001, 2002, 2003, 2004 40, 53, 54, 57, 58, 180, 241
Solist, kartofler 2002 262
Solsikke, sorter 1994 147
Solskinstimer 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 9
Solskinstimer, antal 2011, 2012, 2013 11
Solskoldninger, vinterhvede 2003 76
Solubor 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1997, 1998, 2006, 2007, 2008, 2010 222
Sommer/efterårsudlæg, ukrudtsbekæmpelse 1996, 1997 140
Sonet 2002, 2003 233
Sort havre 2003, 2004, 2005, 2006 138
Sort natskygge, kartofler 2007 300
Sortben 2003, 2004 285
Sortbensyge 1991, 2009, 2010 288
Sortbensyge i kartofler, bekæmpelse 1971 1123
Sortbrak 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 109
Sorter af alm. rajgræs 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006 350
Sorter af alm. rajgræs og hybridrajgræs 2003 285
Sorter af bederoer 2001 276
Sorter af boghvede 1988, 1989 142
Sorter af cikorie 2003 243
Sorter af engsvingel 2006 350
Sorter af fabrikssukkerroer 2001 259
Sorter af foderroer 2001 276
Sorter af hestebønne 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 62
Sorter af hvidkløver 1997, 1998, 1999, 2006 352
Sorter af hør 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 178
Sorter af ital. rajgræs 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2003 287
Sorter af majs, økologisk 2001 239
Sorter af rajsvingel 1993, 1994 241
Sorter af rødkløver 2003 289, 290
Sorter af solsikke 1994 147
Sorter af sukkerroer 2001, 2003, 2004, 2005 311
Sorter af sukkerroer, bladsvampe 2002 284
Sorter af timothe, hundegræs og engsvingel 2003 288
Sorter med resistens, nematoder 2005, 2006 322
Sorter med tolerance, nematoder 2005 311
Sorter, Alm. rajgræs 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 360
Sorter, bladsvampe 2007 318
Sorter, bladsvampe, sukkerroer 2008 322
Sorter, chips og pulver 2007 294
Sorter, chipskartofler 2007 290
Sorter, engsvingel 2004, 2005, 2007, 2008 332
Sorter, fabriksroer 2007 314
Sorter, foder- og energiroer 2010, 2011 333
Sorter, Fusarium 2009 95
Sorter, græsser 2011, 2012 379
Sorter, grønbyg 2004 327, 330
Sorter, havre 2009 282
Sorter, hundegræs 2004, 2005 327, 336
Sorter, hvede, havrerødsot 2007 96
Sorter, hvede, svampe 2007 94
Sorter, hvede, svampebekæmpelse 2006, 2012 95
Sorter, hvidkløver 2004, 2005, 2008 333
Sorter, hybrid rajgræs 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 332
Sorter, ital. rajgræs 2004, 2005 327, 336
Sorter, italiensk rajgræs 2013 362
Sorter, kartofler 2006, 2008 297
Sorter, kernemajs 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 360, 373
Sorter, majs 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 386, 396
Sorter, majshelsæd 2009 367
Sorter, markært 2007 151
Sorter, modtagelighed, Fusarium, triticale 2008 91
Sorter, modtagelighed, Fusarium, vinterhvede 2008 91
Sorter, pulverkartofler 2007 290
Sorter, rajsvingel 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 360
Sorter, rødkløver 2004, 2008, 2012, 2013 361
Sorter, rødsvingel 2008 333
Sorter, stivelse 2013 313
Sorter, strandsvingel 2010, 2011, 2012, 2013 360
Sorter, sukkerroer 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 339, 340
Sorter, sukkerroer, svampe 2005 322
Sorter, svampebekæmpelse, hvede 2009, 2010, 2011 94
Sorter, svampebekæmpelse, vinterhvede 2005, 2008 87
Sorter, svampebekæmpelse, vårbyg 2005 121
Sorter, sygdomsmodtagelighed 2006 323
Sorter, timote 2008 333
Sorter, timothe 2004, 2005 327, 336
Sorter, tolerance, nematoder 2006 322
Sorter, vinterbyg 2005 22
Sorter, vinterbyg, svampe 2006 35
Sorter, vinterraps 2011, 2012, 2013 155
Sorter, vårbyg 2009 282
Sorter, vårbyghelsæd 2003, 2004, 2005 348
Sorter, vårraps 2007, 2011, 2013 177
Sorter, vårtriticale 2009 285
Sorter, ærtehelsæd 2003, 2004, 2005 346, 349
Sorter, ærter 2007 151
Sortering, maltbyg, svampe 2006, 2007 137
Sortering, maltbyg, svampebekæmpelse 2012 136
Sortering, svampe, vårbyg 2006 131
Sortering, svampebekæmpelse 2002 109
Sortering, svampebekæmpelse, maltbyg 2011 132
Sortering, svampebekæmpelse, vårbyg 2008, 2009, 2010 125
Sorters følsomhed for manganmangel 2006 211
Sort­hvid luftfotos 2006 229
SortInfo 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10, 11
SortInfo.dk 2011, 2012, 2013 9
Sortjordsnedfældning 2005 214
Sortrust 2013 22, 147
Sortrust, alm. rajgræs 2010 158
Sortsafprøvning 2004, 2005 8, 254
Sortsafprøvning, triticale 2002, 2004 238
Sortsafprøvning, vinterhvede 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 55
Sortsafprøvning, vinterraps 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 166
Sortsafprøvning, vinterrug 2004 238
Sortsafprøvning, vårbyg 2004, 2008, 2009, 2010 109
Sortsafprøvning, vårhvede 2004 246
Sortsafprøvning, vårraps 2001, 2002, 2008, 2009 186
Sortsafprøvning, økologisk 2003 214
Sortsafprøvningen 2006, 2011, 2012, 2013 9
Sortsafstamning, bælgsædsorter (i øvrigt årligt) 1987 61
Sortsafstamning, korn (i øvrigt årlig oversigt) 1987 53
Sortsafstamning, korn og bælgsæd 1984, 1985, 1986 50/53/55
Sortsblanding som målesort 1983 18
Sortsblanding, havre 1982 35
Sortsblanding, markært 2001 128
Sortsblanding, rug 1982 42
Sortsblanding, vinterbyg 1987 32
Sortsblanding, vinterhvede 1981, 1982, 1983, 1984 40/41/40/20
Sortsblanding, vårbyg 1981 30
Sortsblandinger og vårbygsorter, svampebek. 1983 24
Sortsblandinger, vårbyg 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 37
Sortsegenskaber, vinterhvede 1987 19
Sortsegenskaber, vinterhvedesorter 1986 19
Sortsforskelle, manganmangel 2002 183
Sortsforsøg 2007, 2008, 2011 229, 232
Sortsforsøg, energipil 2011 194
Sortsforsøg, havre 2001, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 131
Sortsforsøg, hestebønne 2010 141
Sortsforsøg, kartofler 2001, 2002, 2007, 2008, 2010 290
Sortsforsøg, markært 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 140
Sortsforsøg, markærtsorter 2005 138
Sortsforsøg, pil 2010 186
Sortsforsøg, triticale 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 43
Sortsforsøg, vinterbyg 2001, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 24
Sortsforsøg, vinterhvede 2001, 2002, 2005 53
Sortsforsøg, vinterraps 2001, 2003, 2004, 2005 158
Sortsforsøg, vinterrug 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 37
Sortsforsøg, vårbyg 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 111
Sortsforsøg, vårhvede 2001, 2002, 2009, 2010 136
Sortsforsøg, vårraps 2001, 2003, 2004, 2005 165
Sortsforsøg, økologisk 2001 218
Sortsopdeling, prod.syst., vinterhvede 1981, 1982 60/60
Sortsrepræsentanterne 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 11
Sortstypers konkurrenceevne 2001 85
SortsValg 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 10
Sortsvalg, havre 2004, 2005, 2006, 2008 129
Sortsvalg, markært 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 138
Sortsvalg, triticale 2004, 2005, 2006 41
Sortsvalg, vinterbyg 2004, 2006 22
Sortsvalg, vinterhvede 2004, 2005, 2006 48
Sortsvalg, vinterraps 2003, 2008 164
Sortsvalg, vinterrug 2004, 2005, 2006 37
Sortsvalg, vårbyg 2004, 2005, 2006, 2008 100
Sortsvalg, vårhvede 2004, 2005, 2006 140
Sortsvalg, vårhvede, økologisk 2004 232
Sortsvalg, ærter 2007 151
Spadeprøve 2002 258
Spaderulleharve 2002 214
Spadona 2003 243
Spearhead 2001 256
Specialfræser, lavbundsjord, såbed 1978 48
Speedy 2002 305
Spektrale målinger 2002 187
Spildevand, fra Løvens Kemiske Fabrikker 1995 129
Spildevandsslam 1988, 1989, 1990, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2010 246
Spildevandsslam, eftervirk. hvede før såning 1996, 1997, 1998, 1999 228
Spildevandsslam, eftervirk. kvælstof og fosfor 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 229
Spildfrø 2003 197
Spildfrø, alm. rajgræs 2001 141
Spildfrø, rajgræs 1998, 1999 159
Spildkartofler 2004, 2007 128
Spildkartofler, bekæmpelse 1992, 1993, 1996 216
Spildkartofler, vårbyg 2007 128
Spildkorn 2002, 2003, 2004, 2007, 2009 20
Spildkorn i frøgræs 1978, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 117
Spildkorn og ukrudt, vinterraps 1984, 1985, 1986, 1987 112, 113
Spildkorn, alm. rajgræs i renbestand 2012 168
Spildkorn, frøgræs 1983, 1986, 1987 98
Spildkorn, rødsvingel 2001 142
Spildkorn, strandsvingel 2009 153
Spildkorn, vinterraps 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 164
Spildkornsplanter, kartofler 2007 300
Spildreducerende midler, vinterraps 2012, 2013 168
Spinat 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 182
Spinat, afgrødeskader 2011, 2012 177
Spinat, Asulox 2010 161
Spinat, bejdsning 2002 156
Spinat, bekæmpelse, svampesygdomme 2006 185
Spinat, båndsprøjtning 2002 157
Spinat, dispensation 2011, 2012 177
Spinat, off-label godkendelse 2010 162
Spinat, radrensning 2002 157
Spinat, svampebekæmpelse 2007, 2008 162
Spinat, svampesygdomme 2004, 2013 23
Spinat, sygdomme 1992, 2002, 2003, 2005, 2006 183
Spinat, udbytte 2011, 2012 177
Spinat, udsædsbårne svampe 2007 198
Spinat, udsædsbårne sygdomme 2006 183
Spinat, ukrudt 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 177
Spinatfrø 2003, 2004, 2005, 2006 20
Spinatskimmel 2008 162
Spinatudbytter 2011, 2012, 2013 23
Spindhør 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 171
Spindhørsorter 1985, 1986, 1987 117
Spirede frø 2010 17
Spireevne i vårbyg, kvik før høst 1982 100
Spireevne, olieræddike 2009 187
Spireevne, ukrudtsfrø i gylle 1982 217
Spirehæmmende stoffer 2002 213
Spirehæmning 2003 199
Spireskadende svampe, hvede 2013 68
Spiring i aks 2010 17
Spiring i akset 2007 18
Spisekartofler 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2007, 2012 331
Spisekartofler, sorter 1984, 1985 205/216
Spiseløg 1989 171
Spisesorter 2009 299
Splitbehandling, rødsvingel 2010 151
Sponsor 2001, 2002, 2003 118, 121, 122
Sponsorer 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 8
Sponsorer og uvildighed 2006 9
Sporuleringsrisiko 2009 309
Spotlight 2001, 2002 268
Springer Meliorator 1991, 1992, 1993 65
Springhaler 1988, 1989, 1990 173
Springhaler, foderroer 1987 148
Sprint, kartofler 2002 262
Sprækker i lerjord 2003 15
Sprøjtefrie randzoner 2001, 2002 326
Sprøjtefrie zoner 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 205
Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 2013 16
Sprøjteplan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 422
Sprøjteskade 1992 205
Sprøjteskade, fabriksroer 1984 197
Sprøjteskærme, støvreduktion 2000 274
Sprøjtesvovl 1990, 1991, 1992, 1993, 2005 196
Sprøjteteknik 2004 113
Sprøjteteknik, bladlus, vårbyg 2009 131
Sprøjteteknik, CDA-metode, hydrauliske dyser 1982 135
Sprøjteteknik, Fusarium 2006 97
Sprøjteteknik, hvede, svampe 2007 102
Sprøjteteknik, kartofler 1991, 1992, 2001, 2007 308
Sprøjteteknik, skadedyr, vårbyg 2005, 2008 128
Sprøjteteknik, svampe, hvede 2013 85
Sprøjteteknik, svampebekæmpelse 1998, 1999, 2000 70
Sprøjteteknik, svampebekæmpelse, hvede 2009, 2010, 2011 93
Sprøjteteknik, svampebekæmpelse, vinterhvede 2003, 2005 90, 91
Sprøjteteknik, tidselbekæmpelse 2004, 2005, 2006 123
Sprøjteteknik, vinklede dyser 2007 127
Sprøjteteknik, vinklede dyser, svampe 2007 102
Sprøjteteknik, vårbyg, skadedyr 2011 133
Sprøjteteknik, vårbyg, ukrudt, kørehastighed 2012 125
Sprøjteteknik, vårbyg, ukrudt, kørehastighed             2013 110
Sprøjtetid, dicamba, ukrudt, vårbyg 1978, 1979, 1980, 1981 98
Sprøjtetid, vårbyg, indkredsning 1978, 1979, 1980, 1981 81
Sprøjtetidspunkt i vårbyg 2004, 2005 117
Sprøjtetidspunkt mod ukrudt 2006 122
Sprøjtetidspunkt, bladsvampe, vinterhvede 1990, 1991, 1992 143
Sprøjtetidspunkt, enårig rapgræs 2008 65
Sprøjtetidspunkt, græsukrudt, vintersæd 1995, 1996, 1997, 1999 82
Sprøjtetidspunkt, ukrudt i vårbyg 2006 122
Sprøjtetidspunkt, ukrudt, vinterhvede 2010 71
Sprøjtetidspunkter, Septoria 2013 80
Sprøjtetyper 1989, 1990, 1991 240
Stabil 2004 121, 125
Stakado 2001, 2002, 2003 41, 49, 50, 53, 55, 56
Staldfodring 1989, 1990, 1991 293
Staldgødning 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 90
Staldgødning, vinterhvede 1993, 1994, 1995 114
Staldgødning, vårbyg 1993, 1994, 1995 115
Staldgødningsanalyser 1958, 1959, 1960 174
Staldsystemer 2006, 2007 233
Stalosan 2003, 2004, 2005 142
Stalosan G 2002, 2004 209
Stalosan G, slætgræs 2005 344
Stalosan, alm. rajgræs 2003, 2004, 2005 152
Stalosan, kartofler 2003 252
Stalosan, majs 2004, 2005 372
Stalosan, rajgræs 2004, 2005 152
Stalosan, vinterraps 2003, 2005 157
Stangbønne 2007 267
Stankelben 2006 358
Stankelben i græs 1989, 2000 290
Stankelbenlarver 2006 272
Stankelbenlarver, foderroer 1986 146
StarchUp, kartofler 2003 247
Staring Miljø 2005 212
Staring-anlæg 2009 252
Starteffekt af fosfor 1990, 1991 99
Startgødning, majs 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 422
Startgødning, majshelsæd 2010, 2011 372
Startgødning, vårbyg 2006 270
Startgødskning, bederoer 1972 2100
Startgødskning, fosfor 1987 85
Startgødskning, vårbyg 2006 288
Statistikbanken 2008, 2009 13
Statistiske modeller 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 425
Statur 2001, 2002 35, 43
Statur Sejet 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Stava 2003 218
Steadfast 2003 41, 49, 50, 55
Stedmoder 2004 67
Stedmoder i vintersæd 2001 72
Stefani 2004 306, 317
Stefano, kartofler 2003 248
Steins Laboratorium 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 7
Stella 2002 227
Stemphylium, olieræddike 2009 187
Sten 2005 297
Stenstrenglagte bede, kartofler 2007 299
STEP, receptpræparater 1987 88
Stephanie 2002 18, 19, 22, 23
Stercus-blanding 2008 232
Stigende mængde kvælstof til vårbyg 2002 158
Stigende mængde udsæd, vårbyg 2004 321, 322
Stigende mængde udsæd, vårbyg som grønkorn 2003, 2004 310
Stigende mængder kvælstof 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 204
Stigende mængder kvælstof til havre 2003 147
Stigende mængder kvælstof til vinterbyg 2003, 2004, 2005 176
Stigende mængder kvælstof til vinterbyg, triticale og vinterrug 2002 164
Stigende mængder kvælstof til vinterhvede 2003, 2004, 2005 174
Stigende mængder kvælstof, forårsudlagt kløvergræs 2005 329
Stigende mængder kvælstof, græsarter 2010, 2011, 2012 391
Stigende mængder kvælstof, havre 2001 159
Stigende mængder kvælstof, kløvergræs 2005, 2006 361
Stigende mængder kvælstof, majs 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 267
Stigende mængder kvælstof, nye græsarter 2009, 2010 339
Stigende mængder kvælstof, rent græs 2005 345
Stigende mængder kvælstof, sammendrag 2009 212
Stigende mængder kvælstof, vinterbyg, triticale, vinterrug 2001 163
Stigende mængder kvælstof, vinterhvede 2001 159
Stigende mængder kvælstof, vårbyg 2001 157
Stigende mængder udsæd 2002 299
Stigende mængder udsæd af vårbyg til grønkorn 2003 292
Stinkbrand 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 55
Stivelse, vinterhvede 2002 163
Stivelseskartofler 2005, 2006, 2008, 2011, 2012 332
Stivelsespct. og kali, kartofler 1986 198
Stok 2001, 2003, 2004 121, 124, 125
Stokløbere 2005, 2006, 2007 315
Stokløbertendens 2007, 2008 320
Stokløbning 2006, 2009, 2010, 2011 19
Stokløbning, tidlig såning 2011, 2012, 2013 338
Store fosforsyremængder 1949 98
Store nedbørsmængder 2010 5
Store Vildmose 2007 19
Storke + hejrenæb, vinterhvede 2007 77
Storkenæb 2004 68
Storkenæb, majs 2006 389
Storkenæb, vintersæd 2008 49, 72
Storkenæb, vårsæd 2002 117
Storkenæb, ærter 2002 132
Storknoldet knoldbægersvamp 1988, 1989, 1998, 1999, 2004 286
Storknoldet knoldbægersvamp, raps 2007 184
Storknoldet knoldbægersvamp, vinterraps 2004, 2005 162
Storm 2003, 2004, 2013 14
Stormøllen A/S 2004 208
Storparceller, kartofler 2008 309
Strandsvingel 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 187
Strandsvingel, afgrødeskaden 2013 140
Strandsvingel, bladplet 2011, 2013 141
Strandsvingel, bladpletsygdomme 2010 144
Strandsvingel, dryssetab 2011, 2012 165
Strandsvingel, efterafgrøder 2013 195, 205, 208
Strandsvingel, etablering 2007 162
Strandsvingel, frøtab 2011 154
Strandsvingel, græsukrudt 2004, 2006, 2007, 2008 151
Strandsvingel, gødskning 2013 187
Strandsvingel, herbicidtolerance 2013 140
Strandsvingel, meldug 2011, 2013 141
Strandsvingel, merudbytter 2011 153
Strandsvingel, omdriftsarealer 2012 220
Strandsvingel, skadedyr 2006, 2007, 2008 152
Strandsvingel, skadedyrsbekæmpelse 2007, 2008 152
Strandsvingel, sorter 2009, 2010, 2011, 2012 381
Strandsvingel, strategi, middelvalg 2011 153
Strandsvingel, svampebekæmpelse 2007, 2008 152
Strandsvingel, svampesygdomme 2006, 2007, 2008 152
Strandsvingel, sygdomme 2005, 2006 148
Strandsvingel, ukrudt 2004, 2005 142, 148
Strandsvingel, ukrudtsbekæmpelse 2004 128
Strandsvingel, vækstregulering 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 153
Strandsvingel, økologisk 2008 288
Strandsvingelsorter 2008, 2009 340
Strategi 2002 mod ukrudt i vårsæd 2001 118
Strategi 2003 mod ukrudt i ærter 2001, 2002 134
Strategi 2003 mod ukrudt, vintersæd 2002 86
Strategi 2004 mod ukrudt i markært 2003 119
Strategi 2004 mod ukrudt, vintersæd 2003 44
Strategi 2004 mod ukrudt, vårbyg 2003 89
Strategi 2005 mod ukrudt i markært 2004 122
Strategi 2005 mod ukrudt, vårbyg 2004 89
Strategi 2005, ukrudt i vintersæd 2004 42
Strategi 2006 mod ukrudt, markært 2005 136
Strategi 2006 mod ukrudt, vårbyg 2005 100
Strategi 2006, ukrudt i vintersæd 2005 45
Strategi 2007 mod ukrudt 2006 143
Strategi 2007 mod ukrudt i markært 2006 143
Strategi for gødskning, vinterbyg 2004, 2005 23
Strategi mod ukrudt, majs 2013 409
Strategi mod ukrudt, vintersæd 2001 84
Strategi svampebekæmpelse, vårbyg 2001 110
Strategi, kvælstof, vårbyg 2008, 2009 106
Strategi, skadedyr, vinterraps 2011 180
Strategi, skadedyrsbekæmpelse, vinterhvede 2004 49
Strategi, skadedyrsbekæmpelse, vårbyg 2004 91
Strategi, svampe, vinterhvede 2003 46
Strategi, svampe, vårbyg 2005 102
Strategi, svampebekæmpelse, havre 2005 129
Strategi, svampebekæmpelse, hvede 2009, 2012 104
Strategi, svampebekæmpelse, majs 2012 438
Strategi, svampebekæmpelse, sukkerroer 2008 315
Strategi, svampebekæmpelse, vinterhvede 2004, 2005, 2008 50
Strategi, svampebekæmpelse, vinterraps 2011 177
Strategi, svampebekæmpelse, vårbyg 2009, 2010, 2011, 2012 140
Strategi, svampesprøjtning, vinterhvede 2006 57
Strategi, svampesygdomme, vinterhvede 2001 65
Strategi, ukrudt 2007 112
Strategi, ukrudt vårsæd 2009 107
Strategi, ukrudt, majs 2011, 2012 434
Strategi, ukrudt, vinterraps 2010 164
Strategi, ukrudt, vårbyg 2007 112
Strategi, ukrudt, vårsæd 2008 102
Strategi, ukrudtsbekæmpelse i vintersæd 2012, 2013 66
Strategi, ukrudtsbekæmpelse i vårsæd 2010, 2011, 2012, 2013 109
Strategi, ukrudtsbekæmpelse, majs 2009 366
Strategi, ukrudtsbekæmpelse, vinterhvede 2007 53
Strategiafprøvninger mod kvik 2005 282
Strategier 2011, 2012, 2013 409
Strategier for kvikbekæmpelse 2003 241
Strategier, kartoffelskimmel 2011 307
Strg110.98 2001 124-125
Stribegræsning 1992, 1993 277
Stribegræsning, udnyttelseskontrol 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 153
Stribesyge 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000 112
Stribesygeundersøgelse 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 71
Strigling 1988 208
Strigling, majs 1995, 1996, 1997 273
Strobiluriner 2001 48
Strobiluriner, bederoer 2004 301
Strobiluriner, byg 2008, 2009 108
Strobiluriner, resistens 2003, 2007, 2009, 2011 33
Strobiluriner, resistens, byg 2011 133
Strobiluriner, resistens, bygbladplet 2010, 2012 34
Strobiluriner, resistens, vårbyg 2008 121
Strobiluriner, resistens, bygbladplet 2013 33
Strobiluriner, vinterbyg 2002, 2003 29
Strobiluriner, vinterhvede 2002, 2003, 2005, 2006 86
Strobiluriner, vinterhvede, afprøvning 1995, 1996 52
Strobiluriner, vårbyg 2002, 2003, 2004 89, 106
Strobilurinernes forgrønnende effekt 2004 73
Strobilurinernes fysiologiske effekt 2004 73
Strobilurinernes langtidsvirkning, vinterhvede 1996, 1997 54
Strobilurinresistens 2004, 2005 15
STRU 98.1436.1 2003 41, 49, 50, 55
Strukturskader 2002, 2008 346
Strukturskader, kloakledninger 1971, 1972, 1978, 1979, 1980 51
Strukturskader, motorvejsarbejde 1980 51
Strukturudviklingen 2005 15
Struvit 2012 265
Strå- og aksnedknækning, svampebekæmpelse    2013 116
Stråforkortning, se også vækstreg.    
Stråforkortning, vinterbyg 1988 32
Stråforkortning, vinterrug 1988 28
Strålængde 2008, 2009 195
Strånedknækning, havre 2008 135
Strånedknækning, svampebekæmpelse 2012 137
Strånedknækning, svampebekæmpelse, havre 2007 147
Strånedknækning, svampebekæmpelse, vårbyg 2007, 2011 132
Strånedknækning, vinterbyg 2008, 2010 34
Strånedknækning, vårbyg 2008, 2009, 2010 123, 124, 125
Stråtæthed 2009 196
Stubbearbejdning 2001, 2003, 2004 222
Stubbearbejdning, ukrudt 2003 68
Stubbearbejdningsredskab 2001, 2004 215
Stubbearbejdningsstrategier 2003 196
Stubbehandling, ukrudt 2002 90
Stubharve 2002, 2004, 2005 231
Stubhøjde 1998 263
Stubhøjde, majs 1993 ,1997, 2006, 2007, 2008 380
Stubprøver 2007 259
Styrede afgræsningssystemer, ungkvæg 1974 2157
Styring af vanding 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 67
Styring af vanding, vandingsregnskaber 1987 197
Stængelbakteriose 2004 286
Stængelbasisanalyse (nitrat) 1987 69
Stødpletter, spisekartofler, økologisk 1995, 1996 210
Største kornhøst 2009 17
Suez 2003, 2004 293, 297
Sugeceller 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 231
Sugefælder, fygejordsmåling 1987 194
Sugepumper, flyvejordsopsamling 1987 194
Sukkerindhold 2009, 2010 317
Sukkerindhold, roer 2008 316
Sukkerprocent 2009 17
Sukkerroer 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 19
Sukkerroer til fabrik 2001 259
Sukkerroer, bejdsning 1988, 1989, 1990, 1997, 2009 331
Sukkerroer, bejdsning og sprøjtning, skadedyr 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2000 271
Sukkerroer, bejdsning, skadedyr 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 350
Sukkerroer, bejdsning, svampe 2006, 2007, 2011, 2012 370
Sukkerroer, bejdsning, svampesygdomme 2013 349
Sukkerroer, bladlus 2012 371
Sukkerroer, bladsvampe 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 282
Sukkerroer, chilesalpeter kontra kalkammonsalpeter 1990 235
Sukkerroer, gammaugler 2013 351
Sukkerroer, gylle 1993, 1994, 1995, 1996 221
Sukkerroer, gylle og placering af handelsgødning 1999 293
Sukkerroer, kalium, magnesium og salt 1994, 1995, 1996 220
Sukkerroer, kornkali 1996, 1997, 1998 242
Sukkerroer, kvælstof 1988, 1989, 1990 234
Sukkerroer, kvælstof og natrium 1991, 1992, 1993 226
Sukkerroer, meldug 2006 333
Sukkerroer, natrium 1988, 1989, 1990 232
Sukkerroer, natrium, placeret 1994, 1995, 1996, 1997 230
Sukkerroer, nedfældning af gylle 1994 226
Sukkerroer, optagningstidspunkt, svampe­ bekæmpelse 2006 335
Sukkerroer, placering af gødning 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 225
Sukkerroer, placering af næringsstoffer 1998, 1999 293
Sukkerroer, plantetal 1986, 1987, 1988, 1989 231
Sukkerroer, radrensning og båndsprøjtning 1999 295
Sukkerroer, rodbrand 2008, 2009 331
Sukkerroer, rodbrandsvampe 2006 336
Sukkerroer, se også fabriksroer    
Sukkerroer, skadedyr 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2012 371
Sukkerroer, sorter 2007, 2008, 2009, 2010 319
Sukkerroer, sorter, svampebekæmpelse 2006 334
Sukkerroer, svampebekæmpelse 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 346
Sukkerroer, svampemidler 2006 333
Sukkerroer, svampesygdomme 2009, 2011 325
Sukkerroer, svovl 1995, 1996, 1997 231
Sukkerroer, sædskifte 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 217
Sukkerroer, tidlig og sen optagning 1992, 1993, 1994, 1995 229
Sukkerroer, ukrudt 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004 294, 300
Sukkerroer, ukrudt, økologisk 2004 262
Sukkerroer, ukrudtsbekæmpelse 2002 255
Sukkerroer, økologisk 2003, 2004 234
Sukkerroesorter 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013 340
Sukkerroesorter, modtagelighed, bladsygdomme 2010, 2011, 2012, 2013 339
Sukkerroesorter, nematodresistens 2007 316
Sulfammo 2006 205
Sulfammo NPRO 2007 213
Sulfammo NS 2318 2007 214
Sulfammo-gødning 2005 171, 189
Sulfatbestemmelse 1988 86
Sulfosulfuron 2005 15
Sulli 2002 305
Sumi-Alpha 2001 253
Supplerende forsøg med og uden svampebekæmpelse, vårbygsorter 2005 109
Supplerende forsøg, havresorter 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 145
Supplerende forsøg, sorter, bælgsæd 2009 6
Supplerende forsøg, sorter, korn 2009 6
Supplerende forsøg, sorter, raps 2009 6
Supplerende forsøg, triticalesorter 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 45
Supplerende forsøg, vinterbygsorter 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 27
Supplerende forsøg, vinterhvedesorter 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 55
Supplerende forsøg, vinterrapssorter 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 182
Supplerende forsøg, vinterrugsorter 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 39
Supplerende forsøg, vårbygsorter  2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 117
Supplerende sortsforsøg, vinterraps 2003 136
Surtvirkende kvælstofgødninger 2004 157
SV Weitor 2002 96, 97, 102, 103
Svampe og skadedyr, vinterhvede 1976, 1977, 1978, 1979 83
Svampe og skadedyr, vårbyg 1976, 1977, 1978, 1979 84
Svampe- og skadedyrsbek., vårbygsorter 1977 23
Svampe, efterår, vinterbyg 1998, 1999 24
Svampe, foderbygsorter 2006 130
Svampe, foderværdi, vinterhvede 2006 88
Svampe, Fusarium, toksiner, hvede 2006 96
Svampe, havre 2006 134
Svampe, hvede 2006 54
Svampe, hvede, aksbeskyttelse 2012 84
Svampe, hvede, klima 2013 80
Svampe, hvede, merudbytter 2011, 2013 86
Svampe, hvede, sprøjteteknik 2013 85
Svampe, hvede, sprøjtetidspunkter 2013 80
Svampe, hvedebladplet 2013 83
Svampe, hvedebladplet, vinterhvede 2006 90
Svampe, jordbearbejdning, majs 2012 438
Svampe, kornpris, hvede 2013 79
Svampe, kvælstof, hvede 2006 99
Svampe, maltbygsorter 2006 126
Svampe, mikronæringsstoffer, hvede 2007 89
Svampe, mikronæringsstoffer, vinterhvede 2006 87
Svampe, reduceret jordbearbejdning, hvede 2013 83
Svampe, rug 2006 38
Svampe, sen sprøjtning, vinterhvede 2008 79
Svampe, sensorbaseret graduering, svampemiddel 2006 99
Svampe, strategi, vårbyg 2005 102
Svampe, strånedknækning, havre 2007 147
Svampe, sukkerroer 2005 321
Svampe, sukkerroer, bejdsning 2005 324
Svampe, triticale 2006 42
Svampe, vinterbyg 2005, 2006 24
Svampe, vinterhvede, Fusarium 2008 85, 90
Svampe, vinterhvede, hvedebladplet 2008 85
Svampe, vinterhvede, reduceret jordbearbejdning 2008 85
Svampe, vinterhvede, strategi 2002, 2003 46
Svampe, vårbyghelsæd 1990, 1991, 1992, 1997, 1998 265
Svampebek. og gødskning 1988, 1989, 1990 147
Svampebek. og vækstreg., N, rug 1987 28
Svampebek. og vækstreg., vinterhvedesorter 1987 21
Svampebek., bladsv., 1. sprøjtning, vårbyg 1981, 1982, 1983, 1984 135
Svampebek., bladsv., dosering, vårbyg 1985, 1986, 1987 131
Svampebek., bladsv., tidspunkter, vårbyg 1982, 1983, 1984 135
Svampebek., bladsv., vinterhvede 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 121
Svampebek., bladsv., vinterhvede, 2. behandling 1985, 1986, 1987 122
Svampebek., bladsv., vinterhvede, delt dosis 1986, 1987 124
Svampebek., bladsv., vårbyg 1985, 1986 134/129
Svampebek., bladsv., vårbyg, resistensopdelt 1985 138
Svampebek., bladsv., vårbyg, Tilt 250 EC 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 136
Svampebek., dobbelt forsøg, vårbygsorter 1981 22
Svampebek., engrapgræs 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996, 1997 137
Svampebek., forskellige hvedesorter 2000 65
Svampebek., kvælstof, vårbyg 1994 48
Svampebek., maltbyg 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 115
Svampebek., sukkerroe 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000 272
Svampebek., triticale 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 36
Svampebek., triticalesorter 1995 33
Svampebek., vinterbyg 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 23
Svampebek., vinterhvede 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 52, 56
Svampebek., vinterhvede, kvælstof 1998, 1999, 2000 70
Svampebek., vinterhvedehelsæd 1999 317
Svampebek., vinterhvedesorter 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 20
Svampebek., vækstreg. og N, rug 1986 65
Svampebek., vækstreg., delt N, vinterbyg 1986 66
Svampebek., vækstreg., delt N, vinterhvede 1985 63
Svampebek., vækstreg., delt N, vinterrug 1985 65
Svampebek., vækstreg., delt N, vårbyg 1985 68
Svampebek., vækstreg., triticale 1985 67
Svampebek., vækstreg., vinterhvede 1986 63
Svampebek., vækstreg., vårbyg 1986 67
Svampebek., vårbyg 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 112
Svampebek., vårbygsorter 1978, 1979, 1980, 1982, 1987 22/43/37
Svampebek., vårbygsorter og sortsblandinger 1983, 1984 24/33
Svampebek., vårhvede og vårdurum 1987 50
Svampebek., vårhvedesorter 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 188
Svampebek., ærtehelsæd 1998 271
Svampebekæmpelse vinterhvede, konklusioner 2003 45
Svampebekæmpelse, additiver, hvede 2009 81
Svampebekæmpelse, additiver, vinterhvede 2008 79
Svampebekæmpelse, afgifter, hvede 2012 100
Svampebekæmpelse, afgifter, hvede 2013 85
Svampebekæmpelse, aks- og strånedknækning, vårbyg 2011 132
Svampebekæmpelse, aksbeskyttelse,vinterhvede 2008 79
Svampebekæmpelse, bederoer 2004, 2006 324, 325, 333
Svampebekæmpelse, bederoer, optagningstidspunkt 2006 335
Svampebekæmpelse, bederoer, sorter 2006 334
Svampebekæmpelse, bejdsning, bederoer 2004 304
Svampebekæmpelse, betydning kornpris, vinterhvede 2008 50, 82
Svampebekæmpelse, blomstring, vinterraps  2012 186
Svampebekæmpelse, delt aksbeskyttelse, hvede 2011 90
Svampebekæmpelse, DTR, hvede 2011 92
Svampebekæmpelse, efterår, vinterraps   2011, 2012 186
Svampebekæmpelse, engrapgræs 2007, 2008 140
Svampebekæmpelse, engsvingel 2007 155, 165
Svampebekæmpelse, foder- og energiroer 2012 378
Svampebekæmpelse, foderbyg 2002, 2003, 2008 122
Svampebekæmpelse, foderbygsorter 2001, 2005, 2007 139
Svampebekæmpelse, foderkvalitet, vårbyg 2007 141
Svampebekæmpelse, foderværdi, hvede 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 77
Svampebekæmpelse, foderværdi, vinterhvede 2008 82
Svampebekæmpelse, foderværdi, vårbyg 2008, 2009, 2011, 2012 132
Svampebekæmpelse, fusariumtoksiner 2012 95
Svampebekæmpelse, havre 2005, 2006, 2007, 2008 133
Svampebekæmpelse, hektolitervægt, hvede 2012 93
Svampebekæmpelse, hundegræs 2007, 2008 149
Svampebekæmpelse, hvede 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 70
Svampebekæmpelse, hvede, hvedebladplet 2007, 2012 94
Svampebekæmpelse, hvede, kornpris 2007 54, 89
Svampebekæmpelse, hvede, meldug 2011 82
Svampebekæmpelse, hvede, Septoria 2011 85
Svampebekæmpelse, hvede, strategi 2012 104
Svampebekæmpelse, hvede, årsvariation 2007 98
Svampebekæmpelse, hvedesorter 2004, 2010, 2012 95
Svampebekæmpelse, hvidkløver 2007 156
Svampebekæmpelse, høsttid, vinterraps 2012 191
Svampebekæmpelse, høsttidspunkt, vinterhvede 2008 84
Svampebekæmpelse, høsttidspunkt, vinterraps 2011 174
Svampebekæmpelse, kernemajs 2009 396
Svampebekæmpelse, kornpris, hvede 2009, 2010, 2011, 2012 93
Svampebekæmpelse, kornpris, vårbyg 2009 126
Svampebekæmpelse, kvalitet, vårbyg 2006, 2008 127
Svampebekæmpelse, kørehastighed, hvede 2009 90
Svampebekæmpelse, majs 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 434
Svampebekæmpelse, majs, strategi 2012 438
Svampebekæmpelse, maltbyg 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2012 134, 137
Svampebekæmpelse, maltbygkvalitet 2007 141
Svampebekæmpelse, maltbygsorter 2001, 2007, 2011 129
Svampebekæmpelse, markært 2003, 2005 139
Svampebekæmpelse, meldug, hvede 2009, 2012 81
Svampebekæmpelse, meldug, vinterhvede 2008 77
Svampebekæmpelse, optagningstidspunkt, bederoer 2004 303
Svampebekæmpelse, optagningstidspunkt, sukkerroer 2010 327
Svampebekæmpelse, PC-Planteværn 2001 110
Svampebekæmpelse, rajgræs 2007, 2008 154
Svampebekæmpelse, reduceret jordbearbejdning 2007 93
Svampebekæmpelse, reduceret jordbearbejdning, hvede 2012 94
Svampebekæmpelse, roer 2001, 2009, 2010, 2013 346
Svampebekæmpelse, roer, optagningstid 2009 328
Svampebekæmpelse, rug 2010, 2011, 2012, 2013 39
Svampebekæmpelse, sen bekæmpelse, hvede 2011 91
Svampebekæmpelse, Septoria 2006 87
Svampebekæmpelse, sorter 2001 274
Svampebekæmpelse, sorter, bederoer 2004 303
Svampebekæmpelse, sorter, hvede 2009, 2011 94
Svampebekæmpelse, sorter, sukkerroer 2005 322
Svampebekæmpelse, sorter, vinterbyg 2008, 2009, 2010, 2011 35
Svampebekæmpelse, sortering, maltbyg 2007, 2011, 2012 136
Svampebekæmpelse, sortering, vårbyg 2008, 2010 125
Svampebekæmpelse, spinat 2007, 2008 162
Svampebekæmpelse, sprøjteteknik 2004 83
Svampebekæmpelse, sprøjteteknik, hvede 2010 92
Svampebekæmpelse, sprøjteteknik, vinterhvede 2003 83
Svampebekæmpelse, strandsvingel 2007, 2008 152
Svampebekæmpelse, strategi, hvede 2009 51
Svampebekæmpelse, strategi, vinterhvede 2008 50
Svampebekæmpelse, strategi, vårbyg 2001 110
Svampebekæmpelse, strå- og aksnedknækning, vårbyg 2012 137
Svampebekæmpelse, strånedknækning, vårbyg 2007 132, 140
Svampebekæmpelse, sukkerroer 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 367
Svampebekæmpelse, toksiner, hvede 2007 101
Svampebekæmpelse, triticale 2002, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 45
Svampebekæmpelse, triticale, sorter 2006 44
Svampebekæmpelse, triticalesorter 2002, 2005 39
Svampebekæmpelse, vandprocent i halm 2002 51
Svampebekæmpelse, vinterbyg 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 33
Svampebekæmpelse, vinterbygsorter 2002, 2004, 2005 26
Svampebekæmpelse, vinterhvede 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 51
Svampebekæmpelse, vinterhvede, doser 2003 75
Svampebekæmpelse, vinterhvede, dosis, aksbeskyttelse 2008 82
Svampebekæmpelse, vinterhvede, strategi 2004 48
Svampebekæmpelse, vinterhvedesorter 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 87
Svampebekæmpelse, vinterraps 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 161
Svampebekæmpelse, vinterraps, strategi 2011 177
Svampebekæmpelse, vintersæd 2001 110
Svampebekæmpelse, vårbyg 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 111
Svampebekæmpelse, vårbyg, sorter 2006 126, 130
Svampebekæmpelse, vårbyg, strategi 2012 140
Svampebekæmpelse, vårbygsorter 2001, 2004, 2005 121
Svampebekæmpelse, ærter 2003, 2004, 2006 146
Svampemidler 2007, 2010 15
Svampemidler, bederoer 2004, 2006 333
Svampemidler, effekt, korn 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012 102
Svampemidler, effekt, sukkerroer 2011 329
Svampemidler, effekter 2005 51
Svampemidler, korn 2006 57
Svampemidler, korn, effekt 2001, 2004, 2007, 2008, 2013 88
Svampemidler, sukkerroer 2008, 2009, 2010 315
Svampemidler, triticale 2001 34
Svampemidler, vinterbyg 2001, 2005, 2006, 2007 34
Svampemidler, vinterrug 2001 30
Svampemidler, vårbyg 2001, 2003, 2005, 2006 125
Svampesprøjtning, afgifter, vinterraps 2013 168
Svampesprøjtning, biomasse, hvede 2009 89
Svampesprøjtning, merudbytter, hvede 2010 96
Svampesprøjtning, toksiner 2006 96
Svampestrategi, vinterbyg 2007 25
Svampesygdomme i vinterraps 2004 147
Svampesygdomme, alm. rajgræs 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 154
Svampesygdomme, bederoer 2003, 2006 333
Svampesygdomme, bejdsning 2013 417
Svampesygdomme, bejdsning, sukkerroer 2008, 2010 328
Svampesygdomme, bejdsning, vårbyg 2012 139
Svampesygdomme, engrapgræs 2003, 2004, 2007 158
Svampesygdomme, engsvingel 2007 165
Svampesygdomme, frøgræs 2002 144
Svampesygdomme, havre 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2013 120
Svampesygdomme, hestebønner 1986 141
Svampesygdomme, hundegræs 2004, 2007, 2008 149
Svampesygdomme, hvede 2007, 2011, 2013 67
Svampesygdomme, hvede, kørehastighed 2011 93
Svampesygdomme, hvede, registreringsnet 2009 78
Svampesygdomme, hvidkløver 2007 156
Svampesygdomme, hør 1994, 1999 177
Svampesygdomme, ital. rajgræs 2007 171
Svampesygdomme, kransskimmel, raps 2009 181
Svampesygdomme, majs 2013 411
Svampesygdomme, markært 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 2005, 2013 130
Svampesygdomme, olieræddike 2009, 2010 182
Svampesygdomme, rajgræs 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2004, 2005 152
Svampesygdomme, roer 2009 327
Svampesygdomme, rug 2007, 2009, 2011 40
Svampesygdomme, spinat 2002, 2003, 2004, 2008 162
Svampesygdomme, strandsvingel 2007, 2008, 2012, 2013 139
Svampesygdomme, strategi, bederoer 2004 294
Svampesygdomme, sukkerroer 2003, 2011 325
Svampesygdomme, triticale 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 46
Svampesygdomme, varslingsmodel, raps 2009 178
Svampesygdomme, vinterbyg 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 30
Svampesygdomme, vinterbyg, angrebsstyrke 2008 30
Svampesygdomme, vinterhvede 2004, 2005, 2008 75
Svampesygdomme, vinterraps 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005 163
Svampesygdomme, vinterrug 1989, 1991, 1992, 2000, 2001, 2003, 2008 41
Svampesygdomme, vårbyg 2001, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 125
Svampesygdomme, vårhvede 2012, 2013 126
Svampesygdomme, ært 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 139
Svampesygdomme, ærter 2001 130
Svaner, skader, vinterhvede 2003 85
Svaner, vinterhvede 1997, 1998, 2001 67
Svaner, vinterraps 1995, 1996, 1997, 1998 150
Svaner, vintersæd 2002 67
Sverige, NFTS 2012 7
Sveriges Lantbruksuniversitet 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 8
Svidninger 2012 263
Svidninger, gødningstyper 2012 264
Svidninger, næringsstoffer 2012 263
Svidningsskade 2009 306
Svidningsskade, kartofler 2007 300
Svinegylle 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003 176, 181
Svinegylle til vinterraps 2011 246
Svinegylle, vinterhvede, nedfældning 1999 218
Svinegylle, vinterhvede, tidspunkt 2009 245
Svinegylle, vinterhvede, ukrudtsstrigling 1999 219
Svinegylle, vinterraps, før såning 2009 250
Svinegylle, økologisk 1994, 1995, 1996 209
Svovl 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006, 2009 228
Svovl i afgrøderne 1970 57
Svovl og kvælstof, vekselvirkning, vinterhvede 1995, 1996, 1997 180
Svovl til vårbyg 2002 180
Svovl til vårhvede 2005 262
Svovl, alm. rajgræs 2002, 2003 133
Svovl, analyser 1988, 1989 102
Svovl, brødhvede 1988 87
Svovl, frøgræs 1993, 1994, 1995, 1996 170
Svovl, græs 1989, 1990, 1991, 1999 311
Svovl, i gips, meldugangreb, vinterhvede 1994, 1995 96
Svovl, kalium, vinterraps 1992 88
Svovl, kartofler 1994, 1995, 1996 213
Svovl, kvælstof, brødhvede 1992, 1993, 1994 90
Svovl, kålroer 1959, 1960 193
Svovl, magnesium og bor til vinterraps 1997 182
Svovl, magnesium, mikronæringsstoffer, vinterhvede 2001 176
Svovl, majs 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012 426
Svovl, maltbyg 2001 176
Svovl, markært 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 99
Svovl, mængder, vårbyg og vinterhvede 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 168
Svovl, raps 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 87
Svovl, sengødskning, vinterhvede 1996, 1997 180
Svovl, sukkerroer 1996 221
Svovl, tilførsel i vinterhvede 1993, 1994, 1995 95
Svovl, udsprøjtet, bederoer 1981 147
Svovl, vintersæd, flere års forsøg 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 98
Svovl, vintersæd, sent i vækstsæsonen 1995 97
Svovl, vårbyg 2001 175
Svovl, vårraps 1987 88
Svovlgødskning 2006, 2008 225
Svovlgødskning, vårhvede 2006 271
Svovlmangel 2009 218
Svovlsur ammoniak 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 213, 218
Svovlsur ammoniak, vinterbyg 2008 213
Svovlsyre 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2004, 2007 202, 230
SW 95185 2001 29
SW Celine 2004 121
SW Gnejs 2003 41, 49, 50, 55
SW Hurtig 2003 41, 49, 50, 55
SW Immer 2003 86, 92, 93, 98
SW Kadrilj 2004 119, 120
SW Kerstin 2002 125, 126
SW Marietta 2002 96, 97, 102, 103
SW RK 9004 2003, 2004 308, 320
SW Talentro 2004 35, 37, 38
SW Valentino 2003, 2004 35, 37, 38
SW Vals 2002, 2003 226
SW Weitor 2002 104
SW Wikingett 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
SWS 98/22 2003 118, 121
SWS 99/82 2004 124
SWUB 99-9 2002 18, 19, 22, 23
Sygdomme og skadedyr, frøgræs 1986 97
Sygdomme, bederoer 2006 333
Sygdomme, engrapgræs 2003 126
Sygdomme, foderroe 1993 233
Sygdomme, frøgræs 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 156
Sygdomme, havre 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006 138
Sygdomme, helsæd 1991, 1992, 1993 277
Sygdomme, hvede 2010 82
Sygdomme, hvedesorter 2010 93
Sygdomme, kartofler 2007 304
Sygdomme, majs 2008, 2009, 2011 389
Sygdomme, markært 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2005 139
Sygdomme, oliehør 1987 115
Sygdomme, rajgræs 2005 142
Sygdomme, rug 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 41
Sygdomme, spinat 2003, 2005 168
Sygdomme, sukkerroer 2005 314, 321
Sygdomme, triticale 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2012 47
Sygdomme, vinterbyg 2003, 2005, 2010, 2011 30
Sygdomme, vinterhvede 2003, 2005, 2006, 2012 78
Sygdomme, vinterraps 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005 157, 162
Sygdomme, vinterrug 2003 33
Sygdomme, vårbyg 2005, 2006, 2007, 2009 121
Sygdomme, vårhvede 1992, 1993, 1995, 2012 151
Sygdomme, vårraps 1985, 1987, 1988, 1989, 1990 125
Sygdomme, ærter 1993, 1994, 2003, 2006 146
Sygdomsmodtagelighed 2006 323
Symbol 2002, 2003, 2004 53, 54, 58
Symphony 2001, 2002, 2003 238
Syreforbrug 2013 253
SyreN 2010, 2011 243
Syretilsætning, vinterhvede 1995 111
Sædekornsomsætning (i øvrigt årlig oversigt) 1987 51
Sædskifte, 2. års kartofler 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 223
Sædskifte, hvedegalmyg 2012 109
Sædskifte, majs 2002 315
Sædskifte, ukrudt, majs 2007 349
Sædskifteforsøg 1970, 1973 210/2039
Sædskifteforsøg i vinterhvede og vårbyg 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 36
Sædskifteforsøg med fabriksroer 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 217
Sædskifteforsøg, fabrikssukkerroer 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 205
Sædskifteforsøg, korn 1986 68
Sædskifteforsøg, vintersæd 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 35
Sædskifter 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2011 238
Sædskiftesygdomme, ært 1991, 1992, 1993 277
Søgaardfonden 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10
Sølvskurv 2004 285
Søslam 1990, 1991 120
Såafstand, gen. monogerme fodersukkerroer 1976, 1977, 1978, 1979 166
Såbed 1987 64
Såbed, lavbundsjord, specialfræser 1978 48
Såbed, vårbyg 1984 56
Såbedskvalitet, roer 1975, 1976, 1977, 1978 193
Såbedstilberedning 2011 17
Såbedstilberedning, furepakning og kombisåning 1985 57
Såbedstilberedning, knasttromle 1979 50
Såbedsudbedring efter jordfygning 1980 164
Såbed-såning, een arbejdsgang, fabriksroer 1975 53
Sådato, majs 2002 315
Sådybde, majs 2009, 2011 291, 293
Sådybde, markært 1985 72
Sådybde, vårbyg 2012 121
Såmaskiner 2009 355
Såmetode, centrifugalspreder 1972 2046
Såmetode, fabriksroer 1975 53
Såmetode, korn 1987 62-63
Såmetode, majs, dobbeltrækkesåning 1987 219
Såmetode, roer 1987 64
Såmetode, vårbyg 2000 224
Såmetoder 1997, 1998, 1999, 2000 224
Såmetoder, kløvergræs 1993, 1994, 1995 243
Såmetoder, majs 2003, 2004 334, 347
Såmetoder, vinterhvede 1996, 1999, 2000 223
Såmetoder, vinterraps 1996 196
Såmetoder, vinterraps, demonstration 1997 148
Såmængder af hvidkløver 1988 107
Såning af græs i majs 1997, 1998, 1999 332
Såning, direkte 1989 68
Såning, havre 2009 274
Såning, majs 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 379
Såperiode, vinterhvede 1995, 1996 81
Sårækkeafstand og bredsåskær 1984, 1985, 1987 63
Såteknik 2003 191
Såteknik, kløvergræs 2006 359
Såtid (sen), vinterhvedesorter 1985, 1986 21/21
Såtid og jordbehandling i vinterhvede 1996, 1997, 1998 177
Såtid og udsædsmængde i vinterbyg 2005 28
Såtid og udsædsmængde, hybridrug 2011, 2012 40
Såtid og udsædsmængde, økologisk vinterhvede 1998, 1999, 2000 240
Såtid, fabriksroer 1981, 1982, 1983, 1984 210
Såtid, gen. monogerme fodersukkerroer 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 199
Såtid, havre 2011 276
Såtid, majs 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 2009, 2011 291
Såtid, quinoa 2009 276
Såtid, rug 1991 233
Såtid, udsædsmængde, direkte sået vinterhvede 1998, 1999, 2000 97
Såtid, udsædsmængde, kemisk bekæmpelsesindsats 2002 87
Såtid, ukrudtsbekæmpelse 2012, 2013 63
Såtid, vinterbyg 2003, 2004, 2005, 2006 23, 30
Såtid, vinterbygsorter 1984 25
Såtid, vinterhvede 1983, 1984 63/68
Såtid, vinterraps 2009 174
Såtid, vårraps 1977, 1979 128/144
Såtid, vårraps og vårrybs 1978 145
Såtid, vårrybs 1979 144
Såtid, økologisk 2002 240
Såtider 2011 288
Såtider og kvælstof, vinterraps 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 143
Såtider, goldfodsyge 2003 69
Såtider, grynhavre 2009 284
Såtider, kløvergræs 2011 288
Såtider, smalbladet lupin 2005, 2006 293
Såtider, vinterhvede 1995, 1996, 1997 82
Såtidspunkt 2008, 2011 223
Såtidspunkt og kvælstof, vinterhvede 1997, 1998, 1999, 2000 99
Såtidspunkt og udsædsmængde, vinterhvede 1991 27
Såtidspunkt, efterafgrøder, majs 2013 212
Såtidspunkt, triticale 1997, 1998, 1999 41
Såtidspunkt, vinterraps 2007, 2008 164, 171
Såtidspunkter, majs 2009 278
Såtidspunkter, vinterraps 2009, 2010 169