Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne T

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
T Årstal Sidetal – seneste år
2R19 2004 293, 297
3,4-dimethylpyrazole-phosphat 2003 , 2004, 2005 189
3540 2003 218
3K09 2003 265
Tabelbilaget 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 7, 429
Tacoma 2004 23, 24
Taifun 2004 246, 247
Tallerkenharve 2002, 2003, 2004 217
Tallerkenharvning 2001 211
Talman 2002 305
Tandskær 2003, 2004, 2005, 2006 246
Tandskærssåmaskine 2008 261
Tandskærsåmaskine 2001, 2004, 2005, 2007 261
Tandskærsåning 2006 251
Tang som gødning 1992 210
Tangekstrakt 1988, 1989 220
Tangmel 1988, 1989 220
Tannin, proteinrige plantearter 1982 172
Tanninindhold, bygkerner 1978 192
Tarzan 2002 305
TASP, gylle, raps 1990, 1993, 1994 93
Tassilo 2001, 2002, 2003 238
Tattoo 2001 252
TDR 2001, 2006 229
Teknologisk Institut 2004 201
Teksturen i pløjelaget 1996 165
Teksturændringer, jordfygning 1987 195
Telemålere 2003 156
Telemålinger 2002, 2003 165
Temperatur 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 9
Temperatur i halm tilsat fl. ammoniak 1988 245
Temperatur og lævirkning 1974 2164
Temperaturer 2002 9
Temperaturkurve, fl. ammoniak i halm 1976 169
Temperatursum, forårs-N, græs 1984, 1985, 1986 208
Temperatursum, fritfluer, begyndende flyvning 1985 260
Temperatursum, fritfluers "generationsskifte" 1985 260
Tendens til stokløbere 2006 322
Tendens, stokløbere 2008 320
Tensiometermåling 1981 174
Tensiometermåling, måledybde 1980, 1982 167/193
Tensiometermåling, undersøgelse af egnethed 1979 196
Tensiometermåling, vandingsbehov 1983 187
Tensiometre 1978 203
Terbutylazin 2009 19
Terra 2001, 2002, 2003, 2004 241
Terrabiosa (Effektive Mikroorganismer) 2003 145, 186
Terralyt Plus 2002 313
Terralyt Plus, majs 2000 308
Testforsøg 2005 312
Testmarker, N-min 1987 69
Tetraploide fodertyper, alm. rajgræs 2010 155
Tetraploide typer, alm. rajgræs 2010 144
Texter 2003 86, 92, 93, 98
Thetford 2002 96, 97, 102, 103, 104
Thiosulfat 2006 216
Thomasfosfat (afsl. beretning) 1960 186
Thrift 2001 223
Thrips, vinterrug 1986, 1987 142
Ti meter randzoner 2012 6
Tidlig bekæmpelse, tokimbladet ukrudt, vinterhvede 2012 76
Tidlig dybpløjning 1963, 1964 249
Tidlig nattefrost 2005 19
Tidlig pløjning og pakning, vintersæd 1994 188
Tidlig såning 2012 272
Tidlig såning, vinterhvede 2006 62
Tidlig såning, vinterhvedesorter 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 44
Tidlig såning, vintersæd 2011, 2012 272
Tidlige kartofler 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 294, 295
Tidlige sorter 2010 291
Tidlige sorter, kartofler 2007, 2011 294
Tidlige spisekartofler 2001, 2002, 2009, 2011 294
Tidlige spisekartofler, sorter 1983, 1985 192/217
Tidligt såede vinterhvedesorter 2005 55
Tidselbekæmpelse, sprøjteteknik 2004, 2005, 2006 123
Tidselbekæmpelse, økologisk 2003 242
Tidsforbrug, jordbearbejdning 1999 245
Tidsler 2002, 2006, 2009 288, 289
Tidsler, fabriksroer 1983 138
Tidsler, majs 2008 375
Tidsler, ukrudtsbekæmpelse, økologisk 2002 258
Tidspunkt for bekæmpelse, burresnerre 2003 63
Tidspunkt for kvælstoftildeling, vinterhvede 2001 172
Tidspunkt for tildeling af kvælstof, vinterhvede 2002 175
Tidspunkt, bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede 2002 77
Tidspunkt, tilførsel, svinegylle 2008 223
Tiffany 2003, 2004 296
Tigris 2003, 2004 308, 318
Tildelingskort 2004 185
Tilførselsstrategier for kvælstof i vinterhvede 2003 159
Tilgængeligt vand 2001 183
Tilsætningsmidler til svinegylle, vårbyg 1999 217
Tilvækst, optagningstid og opbevaring, fabriksroer 1979 166
Tilvækstkurver, afgræsningsforhold 1975 164
Timbo 2003 36, 38, 39
Timing, ukrudtsbekæmpelse vintersæd 2008 49
Timote 2011 22
Timote, sorter 2009, 2010 337
Timothe, vækstregulering 1990 114
Tinker 2003 , 2004 121, 124, 125
Titlis 2003 218
Titus 2001 , 2002 270
Tiva, kartofler 2002 261
Tivoli 2002 , 2003 , 2004 317
Tokimbladet ukrudt 2005, 2013 65
Tokimbladet ukrudt, alm. rajgræs 2003 132
Tokimbladet ukrudt, engrapgræs 2002 140
Tokimbladet ukrudt, hundegræs 2003 130
Tokimbladet ukrudt, rødsvingel 2002 , 2003 129
Tokimbladet ukrudt, vinterhvede 2003, 2007, 2009, 2010, 2011 67
Tokimbladet ukrudt, vintersæd 2001 , 2002 , 2004, 2005, 2008 71
Tokimbladet ukrudt, vårbyg 2007 126, 129
Tokimbladet ukrudt, vårsæd 2002 116
Toksiner 2008 9
Toksiner, byg 2009 94
Toksiner, Fusarium, hvede 2013 85
Toksiner, Fusarium, kernemajs 2012 439
Toksiner, Fusarium, majs 2007, 2008, 2009 396
Toksiner, Fusarium, vinterhvede 2008 90
Toksiner, Fusarium, vårbyg 2008 91
Toksiner, halm 2006 96
Toksiner, havre 2013 120
Toksiner, hvede 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 95
Toksiner, kernemajs 2009 396
Toksiner, korn 2010 97
Toksiner, majs 2010, 2011, 2013 416
Toksiner, majs, jordbearbejdning 2010, 2011 390
Toksiner, vinterhvede 2004, 2005 92
Toksiner, vårbyg 2009, 2011 99
Tommi 2003 41, 49, 50, 55
Topik 100 EC 2001 70
Topografiske målinger 2003 167
Topper 2002 305
Toptrækning 2010 299, 308
Toptrækning, kartofler 2011 303, 310
Totalkvælstof 2011, 2012 286
Totalkvælstof i jord 2005 182
Tower 2001 260
Trampesti 2006 264
Transgene foderroer 1996, 1997, 1998, 1999 300
Transgene sukkerroer 1999 292
Travix 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Trefaktorielt afgræsningsforsøg 2012 8
Tremplin 2003, 2004 35, 37, 38
Tre­rækkede hegn 2003, 2006 263
Tre-årsgennemsnit 2009 15
Triamant 2004 35, 37, 38
Triazoler, svampebekæmpelse 2004 73
Trichodorus, kartofler 2008 313
Triclor 2002 30
Tricolor 2001, 2002 , 2003 , 2004 35, 38, 239
Trigantus 2003 36, 38, 39
Trimaran 2001, 2002 , 2003 39
Trimeste 2003 38
Trimester 2003 36, 38, 39
Triplefosfat 2007 215, 247
Trips 2011 19
Trips, vinterbyg 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 29
Trips, vinterhvede 1993, 1994 164
Trips, vinterrug 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 33
Trips, vårbyg 1993, 1994 171
Triso 2003 , 2004 246, 247
Tritex 2003 41, 49, 50, 55
Triticale 2002 , 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 42
Triticale , såtid 2001 232
Triticale, aksfusarium 2009 95
Triticale, egenskaber 2013 43
Triticale, energi 1998, 1999 180
Triticale, flere års forsøg 2005 37
Triticale, foderværdi 2013 42
Triticale, Fusarium 2006 96
Triticale, Fusarium, sorter 2008 91
Triticale, gulrust 2009, 2011, 2012 47
Triticale, helsæd 1987, 1988, 1989, 1998 261
Triticale, konklusion 2012 44
Triticale, landsforsøg 2012, 2013 42
Triticale, Registreringsnet 2006 42
Triticale, sorter, svampebekæmpelse 2006 44
Triticale, sortsafprøvning 2004 238
Triticale, sortsforsøg 2004, 2005, 2006 43
Triticale, sortsvalg 2004, 2005, 2006, 2007 44
Triticale, stubhøjde 1998 263
Triticale, supplerende forsøg 2013 43
Triticale, svampebekæmpelse 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 42, 45
Triticale, svampesygdomme 2008, 2011 46
Triticale, sygdomme 2007, 2012, 2013 43
Triticale, såtid, økologisk 2004 230
Triticale, udbyttestabilitet 2013 43
Triticale, udsædsmængde, såtid 1998, 1999 41
Triticale, ukrudt 1999, 2000 36
Triticale, valg af sort  2012 44
Triticale, økologisk 2002 , 2003, 2004 229, 230, 235, 238
Triticalearealet 2009 16
Triticalesort, valg 2008 42
Triticalesorter 1984, 1985 32/30
Triticalesorter og vækstreg. 1987 35
Triticalesorter, egenskaber 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 46
Triticalesorter, flere års forsøg 2009, 2010 47
Triticalesorter, flere års resultater 2008, 2011, 2012 46
Triticalesorter, landsforsøg 2005 39
Triticalesorter, supplerende forsøg 2005 39
Triticalesorter, svampebekæmpelse 2005 39
Triticon 2003 36, 38, 39
Tritikon 2004 35, 37, 38
Trocadero 2003, 2004 308, 318
Tromling 2006 297
Tromling, fabriksroer, før og efter såning 1973 2055
Tromling, sandjord og humusjord 1975 52
Troon 2003, 2004 95, 96, 97
Troya 2001 277
Tryk (stress) i trædefladen 2010 256
Trykfordelingen i kontaktfladen 2012 294
Trykkets forplantning i jorden 2010 256
Trykskader 2010 298
Træarter 2011 190
Træartsforsøg 2013 186
Træartsforsøg, rødel 2011 196
Trædefladeareal 2012 296
Trædefladestress 2012 294
Træer 2004, 2005 230
Trådkølle, bejdsning og sprøjtning, vinterbyg 1985 131
Trådkølle, vinterbyg 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000 24
Tudor 2004 121, 124, 125
Tulsa 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Tundra 2003, 2004 319
Tunis 2004 293, 297
Turbo Seed H 2008 351
TurboSeed m. Zn. 2009 218
Turboseed, majs 2005 374
Turner 2002 130, 131
Turnip yellows virus 2011, 2013 169
Turnip yellows virus, vinterraps 2012 194
Turnips 2005, 2006 287
Turnips, efterafgrøde 2003 223, 225
Turnips, økologisk 2002 251
Tusindkornsvægt 2011 230
Tusnelda 2003 20, 23, 27
TV-inspektion 2013 290
Twincap dyser 2005 91
Typer af grønafgrøder 2003 292, 293
Typer af kvælstofgødninger, vinterhvede 2006 206
Typer af ærtesorter til byg/ærtehelsæd 1997 258
Tæger 2005, 2010 311
Tæger, kartofler 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 , 2001 , 2002 , 2003 258
Tæpperør 2013 289
Tærskler, bladlus, vinterhvede 2001 66
Tønder kompost 1995, 1996 190
Tørke 2005 17
Tørkeperiode 2006 5
Tørre vækstforhold, græsarter til 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 229
Tørret slam 1987 90
Tørret spildevandsslam 2002 203
Tørret vinasse 1995, 1996 209
Tørringsafgrøder 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 145
Tørringsafgrøder, eftervirkning 1976 147
Tørringsafgrøder, jordtyper 1976 147
Tørringsafgrøder, Rt, Cat og basemætn. i og under pløjelaget 1976 145
Tørstoffraktion 2002 198