Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne V

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  
 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
V Årstal Sidetal – seneste år
Valg af havresort 2009, 2010, 2011 135
Valg af hestebønnesort 2011 144
Valg af markærtsort 2009, 2010, 2011 143
Valg af triticalesort 2007, 2009, 2010, 2011 43
Valg af vinterbygsort 2007, 2008, 2009, 2011 24
Valg af vinterhvedesort 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 50
Valg af vinterrapssort 2007, 2009, 2011 165
Valg af vinterrugsort 2008, 2009, 2010, 2011 37
Valg af vårbygsort 2009, 2010, 2011 112
Valiant, kartofler 2003 247
Valmue 2009 20
Valmue, ukrudtsbekæmpelse 1994 147
VA-mykorrhiza på planterødder 1978 134
Vand i gylle 1989, 1990 106
Vandbalance 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 14
Vandbalanceunderskud 2012 303
Vandforum 2012 5
Vandførende evne 2002 7
Vandhusholdning 2007 251
Vandindhold 2010, 2011 18
Vandindhold, pil 2011 190
Vanding 2006 262
Vanding, grønsager, VANDREGN 1990, 1991, 1992, 1993 67
Vanding, kløvergræs 2013 384
Vanding, majs 2006, 2009, 2010, 2011 380
Vanding, MARKVAND 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 61
Vanding, styringstavle 1994 78
Vandingsmaskine, gylle 1990, 1991, 1994 107
Vandingsprogram 2004, 2005 242
Vandingsregnskab 2004 227
Vandingsregnskaber, styring af vanding 1987 197
Vandingsstyring, VANDREGNSKAB 1997, 1998 211
Vandingsvand 2004, 2005 242
Vandløbsnære arealer 2002 7
Vandmiljøplan II 2002 167
Vandmiljøplan III 2007 8
Vandmiljøplaner 2003 5
Vandmængde, skadedyr, vårbyg 2008 128
Vandmængde, svampebekæmpelse 2004 83
Vandmængde, svampebekæmpelse, vinterhvede 2005 90
Vandmængder ved ukrudtsprøjtning 1986, 1987, 1988 200
Vandmængder, sprøjteteknik, svampebekæmpelse 2003 83
Vandmættet jord 2011 19
Vandopløseligt kalium 2004 178
Vandpest 2013 192
Vandpileurt, majs 2008, 2009 393
Vandplaner 2005, 2006, 2013 6
Vandplanter 2013 191
Vandprocent i halm, svampebekæmpelse 2002 51
Vandrammedirektiv 2010 5
Vandrammedirektivet 2004, 2006 6
Vandregnskab 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 11
Vanessa 2001, 2002, 2003, 2004 20, 25, 26, 28
Variation i kvælstofbehovet 2003 164
Variation, jordbundsanalyser 1999 205
Variation, kvælstofbehov 2009 255
Variationskoefficient 2001 197
Varig græs, skræppe 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 315
Varmerekord 2007 5
Varslingsmodel, knoldbægersvamp, raps 2009 178
Varslingsmodellen NEGFRY 1996 214
Varslingssystemer, vinterhvede 1988, 1989, 1990 146
Varslingssystemer, vårbyg 1988, 1989, 1990 164
Vedhængende jord, sukkerroer 2008 323
Vedligeholdelseskalkning 1963, 1964, 1965 294
Vedligeholdelseskalkning - 12 år 1972 2116
Vegetationsindeks 2003, 2007 243
Vegetationsindeks (RVI) 2008 245
Vejledende bekæmpelsestærskler, skadedyr, vinterhvede 2002 65
Vejledende bekæmpelsestærskler, svampesygdomme, vinterbyg 2004, 2005 24
Vejret 2005 5
Vejrforhold 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 9
Vejrforhold før en jordfygning 1980 162
Vejrinformation 1990, 1991, 1992 63
Vejrradar 1990, 1991, 1992 63
Vekselafgrøder i sukkerroesædskifte 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 219
Vekselhvede og vårdurumhvede 1984 45
Vekselvirkning, kalium og magnesium, sukkerroer 1994, 1995, 1996 220
Vekselvirkning, N og svampe 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000 70
Vekselvirkning, N, P og K, 10 år 1978 131
Vekselvirkning, N, P, K, kløvergræs 1970 254
Vekselvirkning, svovl og kvælstof, vinterhvede 1995 96
Venezia 2002 18, 19, 22, 23
Venture 2001, 2002 130, 131
Venzar, eftervirkning i vårbyg 1979 106
Verdens kornlagre 2007 22
Veris 2008 236
Verity 2003, 2004 291
Vernal 2002 254, 305
Verner 2002 227
Veronica 2002, 2003 41, 49, 50, 52, 53, 55, 56
Versus 2003, 2004 35, 37, 38
Verticale 2002 18, 19, 22, 23
Vertikalt tryk 2013 283
Viby Teknik 2004 287
Videncentret, Planteproduktion 2010 6
Vigorio 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Vikke i helsæd 1988, 1989 244
Vikke, ukrudt 2012 123
Vildtstribe 2012 306
Vildttiltag 2012 306
Vinasse til vinterhvede og vårbyg 1997, 1998, 1999 233
Vinasse, kløvergræs 1995, 1996, 1997 218
Vinassegødskning 2011 200
Vindaks 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 241
Vindaks, bekæmpelse 2012, 2013 59
Vindaks, enårig rapgræs 2003 56
Vindaks, vinterhvede 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 59
Vindaks, vinterrug 1997 71
Vinderosion og vindhastighedsmålinger 1985, 1986, 1987 213/194/194
Vinderosion, se også jordfygning    
Vindhastighed og procent læ 1974 2161
Vindklima, jordbund, læplanter 1981 168
Vindmålinger, beløvede og ubeløvede læhegn 1975 169
Vindslid 2012 17
Vinjett 2001, 2002, 2003, 2004 120, 246, 247
Vinklede dyser 2008 74
Vinklede dyser, bekæmpelse, enårig rapgræs 2009 118
Vinklede dyser, enårig rapgræs 2008 117
Vinklede dyser, enårig rapgræs i vårbyg 2007 127
Vinklede dyser, Fusarium 2006 97
Vinklede dyser, svampe, hvede 2007 102
Vinterapssorter, egenskaber 2011 168
Vinterbyg 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 16
Vinterbyg landsforsøg 2013 24
Vinterbyg som grønkorn 1995 244
Vinterbyg til helsæd 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 243
Vinterbyg, bejdsning 1993, 1994 167
Vinterbyg, bladlus 2013 34
Vinterbyg, bladlus, havrerødsot 2012 36
Vinterbyg, bladsvampe efterår 1993, 1994, 1995 171
Vinterbyg, bygrust 2007, 2009 24, 31
Vinterbyg, gylle 1992, 1993 97
Vinterbyg, havrerødsot 2006, 2007, 2013 34
Vinterbyg, helsæd 1987 216
Vinterbyg, knækkefodsyge 1991, 1992 139
Vinterbyg, konklusion 2012 24
Vinterbyg, kvælstof 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 189
Vinterbyg, landsforsøg 2012 24
Vinterbyg, mangan 1993 88
Vinterbyg, Mn. behandling af udsæd 1993, 1994 95
Vinterbyg, Planteværn Online 2012, 2013 32
Vinterbyg, registreringsnet 2006, 2009 31
Vinterbyg, skadedyr 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 174
Vinterbyg, skoldpletmodel 2012, 2013 32
Vinterbyg, sneskimmel 2006, 2007 34
Vinterbyg, sorter 2005 22
Vinterbyg, sortsforsøg 2004, 2005 25
Vinterbyg, sortsvalg 2004, 2006 22
Vinterbyg, svampe 2007 25
Vinterbyg, svampebekæmpelse 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2002, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 33
Vinterbyg, svampemidler 2007 34
Vinterbyg, svampestrategi 2007 25
Vinterbyg, svampesygdomme 2007, 2010, 2011, 2012 30
Vinterbyg, svovl 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 86
Vinterbyg, såtid 2004, 2005, 2006 23, 30
Vinterbyg, udsædsmængde 2004, 2005, 2006 23, 30
Vinterbyg, udsædsmængde, kvælstof, sygdom 1992, 1993 39
Vinterbyg, udvintringssvampe 2007 34
Vinterbyg, ukrudt 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1999, 2000 28
Vinterbyg, unormale spirer 1985 71
Vinterbyg, valg af sort 2012, 2013 24
Vinterbyg, vækstregulering 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2009 35
Vinterbyg, vækststimulering 2009 35
Vinterbygarealet 2009 16
Vinterbygsorter (i øvrigt flerårig oversigt årligt) 1987 31
Vinterbygsorter, egenskaber 2009, 2010, 2011, 2013 27
Vinterbygsorter, egenskaber og flere års resultater 2012 28
Vinterbygsorter, flere års forsøg 2005 22, 28
Vinterbygsorter, flere års resultater 2008, 2009, 2010, 2011 28
Vinterbygsorter, foderværdi 2012 2013 26
Vinterbygsorter, landsforsøg 2013 24
Vinterbygsorter, manganmangel 2005 192
Vinterbygsorter, solgt udsæd 2013 28
Vinterbygsorter, supplerende forsøg 2005 27
Vinterbygsorter, svampebekæmpelse 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 24
Vinterbygsorters egenskaber 2005, 2007, 2008 28
Vinterbygsorters udbredelse 2005 29
Vinterbælgsæd 2009, 2010, 2011 278
Vinterdodder 2005, 2006 266, 268, 277, 301
Vinterhavre 1993, 2006, 2009 279
Vinterhelsæd 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 243
Vinterhestebønne 2009, 2010 7, 263, 274
Vinterhvede 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 48
Vinterhvede direkte sået, udsædsmængde, såtid 1998, 1999 99
Vinterhvede efter andre forfrugter 2003, 2004, 2005 176
Vinterhvede med forfrugt raps 2003, 2004, 2005 176
Vinterhvede med organisk gødning, kvælstof 1997 168
Vinterhvede med/uden husdyrgødning, kvælstof 1995, 1996, 1997 167
Vinterhvede mod nye mål 2007, 2008 59
Vinterhvede på humusjord, kvælstof 1997 165
Vinterhvede til brød 2012 13
Vinterhvede, afgasset gylle 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 219
Vinterhvede, afgifter, skadedyrsmidler 2013 95
Vinterhvede, agersnegle 2002 66
Vinterhvede, aksbeskyttelse 2007, 2011, 2013 74
Vinterhvede, aksbeskyttelse, svampe 2012 84
Vinterhvede, aksfusarium 2009 95
Vinterhvede, aksløberens larve 2008 98
Vinterhvede, behovsbestemt ukrudtsbekæmpelse 2011, 2012 74
Vinterhvede, bejdsning 2013 68
Vinterhvede, bladlus 2009, 2013 91
Vinterhvede, bladlusbekæmpelse. 2009 52
Vinterhvede, brunrust 2007, 2009 83
Vinterhvede, brød           2013 51
Vinterhvede, bælgsæd, økologisk 2004 268
Vinterhvede, DAN-gødning 1988, 1994, 1995 93
Vinterhvede, direkte sået 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 223
Vinterhvede, dæksæd 2009 292
Vinterhvede, egenskaber 2013 54
Vinterhvede, etablering efter frøgræs 1988, 1997, 1998, 1999, 2000 23
Vinterhvede, foderværdi 2013 51
Vinterhvede, foderværdi, svampe 2013 77
Vinterhvede, foderværdi, svampebekæmpelse 2011 91
Vinterhvede, foderværdi, svampesprøjtning  2012 92
Vinterhvede, forfrugt 2013 52
Vinterhvede, forårs- og efterårsbekæmpelse af ukrudt 2003 64
Vinterhvede, fritflue 1994, 1995 167
Vinterhvede, fritfluer 2009 104
Vinterhvede, Fusarium 2006, 2009 94
Vinterhvede, Fusarium, sorter 2008 91
Vinterhvede, fusariumtoksiner 2006, 2010, 2012 95, 101
Vinterhvede, fusariumtoksiner, monitering  2013 87
Vinterhvede, galmyg 2006, 2008, 2013 91
Vinterhvede, glyphosat, vækststimulering 2009 89
Vinterhvede, goldfodsyge 2007 98
Vinterhvede, graduering, svampemiddel 2009 89
Vinterhvede, gulrust 2006, 2007 98
Vinterhvede, gylle efterår 1992, 1993, 1994, 1995 106
Vinterhvede, gylle til økologisk 1995, 1996 207
Vinterhvede, gødskning og halmudbytte 2013 57
Vinterhvede, halmudbytte 2013 54
Vinterhvede, havrerødsot 2008, 2012 108
Vinterhvede, helsæd 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 290
Vinterhvede, husdyrgødet 1987 78
Vinterhvede, hvedebladplet 2006, 2013 83
Vinterhvede, hvedegalmyg 2006, 2011, 2012 107
Vinterhvede, kernestørrelse 2005, 2006 67
Vinterhvede, kernestørrelse i udsæd 2004 58
Vinterhvede, klima, svampe 2013 80
Vinterhvede, knækkefodsyge 2007 84
Vinterhvede, konklusion 2012 51
Vinterhvede, kornpris, svampe 2013 79
Vinterhvede, kornpris, svampebekæmpelse 2011 91
Vinterhvede, kornpris, svampesprøjtning 2012 93
Vinterhvede, kvalitetsanalyse, økologisk 2004 240
Vinterhvede, kvalitetsanalyser 1989, 1990, 1991 21
Vinterhvede, kvik 1999 86
Vinterhvede, kvæggylle 1994, 1995, 1996, 1997 189
Vinterhvede, kvælstof 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 185
Vinterhvede, kvælstof og kalium, efterår 1997, 1998, 1999 202
Vinterhvede, kvælstoftildeling, såtid 1996, 1997, 1998, 1999 100
Vinterhvede, kyllingegødning 1994 111
Vinterhvede, kørehastighed, svampe 2011 93
Vinterhvede, kørehastighed, svampebekæmpelse 2009 90
Vinterhvede, køreskade 1994, 1995 111
Vinterhvede, landsforsøg 2012, 2013 48
Vinterhvede, mangan bejdse, goldfodsyge 1993, 1994 150
Vinterhvede, mangan til 1988 88
Vinterhvede, meldug 2006, 2007, 2011, 2012 81
Vinterhvede, meldugbekæmpelse 2010, 2013 72
Vinterhvede, merudbytter, svampe 2011 98
Vinterhvede, merudbytter, svampesprøjtning 2010 96
Vinterhvede, mikronæringsstoffer, svampe 2006 87
Vinterhvede, observationsparceller 2013 54
Vinterhvede, omkostninger ved etablering 1994, 1995 76
Vinterhvede, opkoncentreret gylle 1995 108
Vinterhvede, optisk N-Tester 2001 170
Vinterhvede, reduceret jordbearbejdning 1998, 1999, 2000 223
Vinterhvede, reduceret jordbearbejdning, svampe 2013 83
Vinterhvede, sadelgalmyg 2011 110
Vinterhvede, sen svampesprøjtning 2009 85
Vinterhvede, sengødskning, flydende gødning 1994, 1995 93
Vinterhvede, Septoria 2006, 2013 74
Vinterhvede, Septoriabekæmpelse 2010 85
Vinterhvede, skadedyr 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 90
Vinterhvede, skadedyr efterår 1995, 1996, 1998, 1999 57
Vinterhvede, skadedyr, nedsatte doser 1998, 1999 76
Vinterhvede, skadedyrsbekæmpelse 2003 85
Vinterhvede, snegle 2004, 2009, 2010 104
Vinterhvede, sneglebekæmpelse 2008 98
Vinterhvede, sorter 2007, 2013 48, 295
Vinterhvede, sorter, svampebekæmpelse 2011 94
Vinterhvede, sortsafprøvning 2004, 2006, 2007, 2008 51
Vinterhvede, sortsforsøg 2005 53
Vinterhvede, sortsvalg 2004, 2005, 2006, 2007 51
Vinterhvede, spireskadende svampe 2013 68
Vinterhvede, sprøjteteknik 2013 85
Vinterhvede, sprøjteteknik, svampe 2007 102
Vinterhvede, sprøjteteknik, svampebekæmpelse 2011 93
Vinterhvede, staldgødning, eftervirkning 1993, 1994, 1995 114
Vinterhvede, staldgødning, forårsudbragt 1993, 1994, 1995 114
Vinterhvede, stinkbrand, bejdsning 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 55
Vinterhvede, strategi, svampebekæmpelse 2009, 2012 104
Vinterhvede, strobiluriner 2006 86
Vinterhvede, stubhøjde 1998 263
Vinterhvede, supplerende forsøg 2013 52
Vinterhvede, svampe, foderværdi 2007 89
Vinterhvede, svampe, mikronæringsstoffer 2007 89
Vinterhvede, svampebekæmpelse 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 50, 70
Vinterhvede, svampebekæmpelse, additiver 2009 81
Vinterhvede, svampebekæmpelse, meldug 2009 80
Vinterhvede, svampebekæmpelse, sorter 2009 91
Vinterhvede, svampemidler, effekt 2011 101
Vinterhvede, svampesygdomme 2002, 2007, 2011, 2013 67
Vinterhvede, svaner 1997, 1998 68
Vinterhvede, svinegylle 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 194
Vinterhvede, svinegylle med gylleaktivator 1995 110
Vinterhvede, svovl mængder 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 168
Vinterhvede, svovl og kvælstof, vekselvirkning 1995, 1996, 1997 180
Vinterhvede, svovl, i gips, meldugangreb 1994, 1995 96
Vinterhvede, svovl, sengødskning 1996, 1997 180
Vinterhvede, sygdomme 2012, 2013 54
Vinterhvede, sådybder 2013 57
Vinterhvede, såmetoder 1996 195
Vinterhvede, tidlig såning 2006 62
Vinterhvede, toksiner 2007, 2013 85
Vinterhvede, udsædsbårne svampe 2013 68
Vinterhvede, udsædskvalitet 2004, 2006 67
Vinterhvede, udsædsmængder 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2013 57
Vinterhvede, ukrudt 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 66
Vinterhvede, ukrudt i tidlig sået 1998, 1999 87
Vinterhvede, ukrudt, økologisk 2004 240
Vinterhvede, ukrudtsharvning, økologisk 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 263
Vinterhvede, valg af sort 2012, 2013 48
Vinterhvede, vinterbyg og triticale til helsæd 1985, 1986, 1987 216
Vinterhvede, virussygdomme 2010 93
Vinterhvede, vækstregulering 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 106
Vinterhvede, økologisk 2002, 2003, 2004 229, 231, 240
Vinterhvedearealet 2009 16
Vinterhvedehalm 2008 218
Vinterhvedehelsæd, svampebekæmpelse 1999 317
Vinterhvedehybrider, såtid og udsædsmængde 2009 61
Vinterhvedesorter 1982, 1983, 1984, 2009 195
Vinterhvedesorter (i øvrigt flerårig oversigt årligt) 1987 18
Vinterhvedesorter 2006, foderværdi 2007 58
Vinterhvedesorter 2007, foderværdi 2008 54
Vinterhvedesorter kvælstoftildelingsstrategi 2011 60
Vinterhvedesorter med og uden gødning, økologisk 2003 217
Vinterhvedesorter og prod. syst. 1983 57
Vinterhvedesorter, egenskaber 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 57
Vinterhvedesorter, flere års forsøg 2005, 2009 58
Vinterhvedesorter, knækkefodsygeopdelt 1978, 1979, 1980 57
Vinterhvedesorter, kvælstoftildelingsstrategi 2009, 2010 65
Vinterhvedesorter, supplerende forsøg 2005, 2007, 2008 54
Vinterhvedesorter, svampebekæmpelse 2006, 2008, 2012 95
Vinterhvedesorter, svampesygdomme 2005 53
Vinterhvedesorter, såtid og kvælstofoptagelse 2010, 2011, 2012 60
Vinterhvedesorter, såtid og udsædsmængde 2009 61
Vinterhvedesorter, såtid, udsædsmængde og mellemafgrøder 2010, 2011 60
Vinterhvedesorter, tidlig såning 1998, 1999 50
Vinterhvedesorter, udbredelse 2005 62
Vinterhvedesorter, valg af 2007 51
Vinterhvedesorternes egenskaber 2010 61
Vinterhøst, hamp 2009 197
Vinterlupin 2009, 2010 274
Vinterperioden 2008 til 2009 2009 19
Vinterraps 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 22
Vinterraps på rækker 2001 151
Vinterraps på rækker, sorter 1999, 2000, 2001 151
Vinterraps, agersnegle 2000 166
Vinterraps, bejdsning 1993, 1994, 1995, 1996, 2006, 2007 190
Vinterraps, bladribbesnudebiller 2011 180
Vinterraps, bor 2005 157
Vinterraps, direkte såning 1994, 1997, 2000 226
Vinterraps, effekt af ukrudtsmidler 2002 153
Vinterraps, efterafgrøde 1998, 1999, 2002 247, 248
Vinterraps, ENTEC 2004, 2005 157
Vinterraps, etablering 2006 168
Vinterraps, etablering før høst 1996, 1997, 1998 209
Vinterraps, etableringsmetoder 2007, 2008 173
Vinterraps, fosfor 2005 157
Vinterraps, gensplejset 1998, 1999 176
Vinterraps, glimmerbøsser 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 172
Vinterraps, gråskimmel 2012 185
Vinterraps, gylle 2009 250
Vinterraps, gylle, før såning 1994 108
Vinterraps, gødskning 2003, 2004, 2005, 2006 2007 183
Vinterraps, høsttidspunkt, svampebekæmpelse 2011 174
Vinterraps, integreret bekæmpelse 2011 184
Vinterraps, kalium 2004, 2005, 2010 221
Vinterraps, kamille 2011 171
Vinterraps, knoldbægersvamp 2007 184
Vinterraps, kvælstof 1990, 1991, 1992, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 201
Vinterraps, kvælstofmængde, udbringningstid 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 138
Vinterraps, køreskade 1989, 1990, 1991, 1992 119
Vinterraps, landsforsøg 2013 155
Vinterraps, lejesæd 2003 136
Vinterraps, mikronæringsstoffer 2002, 2005, 2006, 2011 184
Vinterraps, nedvisning 2011 175
Vinterraps, nedvisningsmidler 2011 175
Vinterraps, nitrifikationshæmmer 2004 147
Vinterraps, overvintring 2003 136
Vinterraps, pesticidafgifter 2013 168
Vinterraps, pesticidafgifter, skadedyr 2013 173
Vinterraps, Phoma 2011, 2012 186
Vinterraps, placeret gødning, rækker 1998, 1999, 2000 166
Vinterraps, plantetal 2006 168
Vinterraps, rapsjordlopper 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 166
Vinterraps, rodhalsråd 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 165
Vinterraps, rækkeafstand 2002 151
Vinterraps, skadedyr 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 171
Vinterraps, skulpegalmyg 2008, 2011, 2012, 2013 176
Vinterraps, snegle 2009 186
Vinterraps, sorter 2013 155
Vinterraps, sortsafprøvning 2002, 2008 168
Vinterraps, sortsforsøg 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 170
Vinterraps, sortsvalg 2003, 2004, 2005, 2006 167
Vinterraps, spildreducerende midler 2012, 2013 168
Vinterraps, Stalosan 2003, 2005 157
Vinterraps, storknoldet knoldbægersvamp 2004, 2005, 2006 177
Vinterraps, strategi, skadedyr 2011 180
Vinterraps, strategi, svampebekæmpelse 2011 177
Vinterraps, superfosfat 2003 138
Vinterraps, supplerende forsøg 2004, 2005 158
Vinterraps, supplerende sortsforsøg 2003 136
Vinterraps, svampebekæmpelse 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 161
Vinterraps, svampebekæmpelse, efterår 2011 174
Vinterraps, svampebekæmpelse, høsttid 2012 191
Vinterraps, svampesygdomme 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 175
Vinterraps, svaner 1995, 1996, 1997, 1998 150
Vinterraps, svovl 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2004, 2005 160
Vinterraps, svovl, magnesium, bor 1997 182
Vinterraps, sygdomme 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006 169, 177
Vinterraps, såtid, kvælstof 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 138
Vinterraps, såtidspunkt 2006, 2007, 2008 164, 171
Vinterraps, TASP, gylle 1990, 1993, 1994 93
Vinterraps, turnip yellows virus 2012 194
Vinterraps, udbytte, økologisk 2004 271
Vinterraps, udsædsmængde, kvælstof 1991, 1992, 1993 126
Vinterraps, udsædsmængder 2007 183
Vinterraps, udsædsmængder, rækkeafstande 1997, 1998 145
Vinterraps, ukrudt 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2012 184
Vinterraps, ukrudt 2013 160
Vinterraps, ukrudt, radrensning 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 226
Vinterraps, ukrudtsbekæmpelse 2001 151
Vinterraps, valg af sort  2012 179
Vinterraps, virus 2011 182
Vinterraps, virus turnip 2013 169
Vinterraps, vækstregulering 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013 161
Vinterraps, økologisk 2002, 2003, 2004 267
Vinterrapssort 2004 141
Vinterrapssorter 1984, 1985, 1986, 1987, 2001, 2005 156
Vinterrapssorter, egenskaber 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013 158
Vinterrapssorter, egenskaber og flere års resultater 2010 167
Vinterrapssorter, flere års resultater 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011 168
Vinterrapssorter, landsforsøg 2002 148
Vinterrapssorter, Phoma 2011, 2012 190
Vinterrapssorter, rodhalsråd 2011, 2012 190
Vinterrapssorter, supplerende forsøg 2008 169
Vinterrapssorter, supplerende redegørelser 2007 379
Vinterrapssorter, udsædsmængder 2011 169
Vinterrapssorternes egenskaber 2002 150
Vinterrug 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 35
Vinterrug, brunrust 2011 40
Vinterrug, efterafgrøde 1988, 1999, 2002 248
Vinterrug, efterafgrøde efter byg 1978 63
Vinterrug, foderværdi 2013 36
Vinterrug, knækkefodsyge 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 34
Vinterrug, konklusion 2012 37
Vinterrug, kvælstof 1994, 1995, 1996, 1997 170
Vinterrug, landsforsøg 2012, 2013 35
Vinterrug, mangan 1993 89
Vinterrug, optimal kvælstofmængde 1989, 1990, 1991 83
Vinterrug, skadedyr 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 34
Vinterrug, som grønkorn 1995, 1996, 1997, 2000 284
Vinterrug, sortsafprøvning 2004 238
Vinterrug, sortsforsøg 2004 33
Vinterrug, sortsvalg 2004, 2005, 2006 37, 39
Vinterrug, supplerende forsøg 2013 36
Vinterrug, svampebekæmpelse 2011, 2012 41
Vinterrug, svampesygdomme 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2011 40
Vinterrug, sygdomme 2012 41
Vinterrug, sådybde 2013 38
Vinterrug, såtid og udsædsmængder 2013 38
Vinterrug, udsædsmængde 1988, 1990, 1991 34
Vinterrug, udsædsmængde, kvælstof, planteværn 1992, 1993, 1994 32
Vinterrug, udsædsmængde, økologisk 1991 233
Vinterrug, ukrudt 1989, 1990, 1991, 1997, 1999, 2000 31
Vinterrug, valg af sort 2012 37
Vinterrug, vækstregulering 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2013 35
Vinterrug, økologisk 2003, 2004 229, 230, 238
Vinterrugarealet 2009 16
Vinterrugsorter, egenskaber 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 37
Vinterrugsorter, flere års forsøg 2005 33
Vinterrugsorter, flere års resultater 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 37
Vinterrugsorter, landsforsøg 2005 35
Vinterrugsorter, sortsforsøg 2005 35
Vinterrugsorter, supplerende forsøg 2005 35
Vinterrugsorter, vækstregulering 2005 35
Vinterrybs 2005, 2006 266, 268, 269, 277, 286, 301
Vinterrybs, økologisk 2004 267
Vinterrybs, økologisk, såtid 2008 272, 282
Vinterspelt 2005, 2006 266, 267, 275
Vinterspelt, dyrkning 2006, 2008 61
Vinterspelt, sortsvalg 2006 269, 284
Vinterspelt, økologisk 2004 229, 231, 241, 235
Vinterspelt, økologisk, gødningsbehov 2008 269, 275
Vintersæd 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013 17
Vintersæd efter frøgræs 1988 63
Vintersæd og vintervikke til helsæd 1988, 1989 244
Vintersæd, bekæmpelsestidspunkt 2001 75
Vintersæd, burresnerre 2002 81
Vintersæd, effekt af ukrudtsmidler 2002, 2003 44
Vintersæd, enårig rapgræs 2008 65
Vintersæd, forfrugt kløvergræs 2011 268
Vintersæd, forfrugt korn 2011 269
Vintersæd, græsukrudt 2001 68
Vintersæd, grøngødning 2010 261, 268
Vintersæd, gødskning 2009, 2010, 2011 268
Vintersæd, jordbehandling 1989 68
Vintersæd, mangan 1993, 1994, 1995 100
Vintersæd, mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2001 86
Vintersæd, PC-Planteværn ukrudt 2001 81
Vintersæd, rødsvingel 2002 136
Vintersæd, storkenæb 2008 49, 72
Vintersæd, strategi 2003 mod ukrudt 2002 86
Vintersæd, Strategi 2004 mod ukrudt 2003 44
Vintersæd, strategi mod ukrudt 2001 84
Vintersæd, strategi, ukrudtsbekæmpelse 2012, 2013 66
Vintersæd, svaneskader 2002 67
Vintersæd, tokimbladet ukrudt 2001, 2002, 2008 71
Vintersæd, udlæg af efterafgrøder, ukrudt 2001 77
Vintersæd, ukrudt 2002, 2008 63
Vintersæd, ukrudtsbekæmpelse 2008 49
Vintersæd, økologisk 2004 235
Vintersædsarter 1977, 2006 266, 267, 275
Vintersædsarter, ukrudtsdækning, økologisk 2004 236
Vintersædsarter, økologisk 2001, 2002, 2003, 2004 229, 235
Vintersædsbaserede sædskifter 2008 240
Vintertriticale 2005, 2006 303
Vintertriticale, gulrust 2012 308
Vintertriticale, såtid, økologisk 2004 239
Vintertriticale, udsædsmængde, økologisk 2004 239
Vintertriticalesorter 2013 295
Vintervikke 2003, 2006 298
Vintervikke, efterafgrøder 2013 197
Vintervikke, grøngødning 1999 266
Vintervikke, grøngødning, økologisk 2004 244
Vintervikke, økologisk 2002 244
Vinterært 2009, 2010 274
Vip 2002, 2003 41, 49, 50, 55, 56
Virkning af grøngødning på N-min 2002 246
Virkningstid, fl. ammoniak i halm 1979 191
Virtouse 2002 35, 36, 42, 43
Virus 2005, 2009, 2011 20
Virus Y, kartofler 2003 259
Virus Y, test 2000 256
Virus, kartofler 2005, 2006, 2012 354
Virus, kartofler, forebyggende bekæmpelse 1992, 1993 217
Virus, vinterraps             2011, 2012, 2013 169
Virusgulsot 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998 250
Virusgulsot, varslingstjeneste 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 76
Virussygdomme, hvede 2010 93
Visnesyge, cephalosporium 1992, 1993 117
Visuel bedømmelse af biomasse 2001, 2002 67
Vito 2002 305
VMSP 2008 236
Vogue 2002 305
Vortex 2002 96, 97, 102, 103, 104
Vuxal 2006 228
VVM screeninger 2007 379
VVM-administrationsgrundlag 2005 6
VVM-redegørelser 2005, 2006, 2008 388
VVM-sager 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 388
VVM-screeninger 2004, 2005, 2006, 2008 388
VVM-screeningssager 2002, 2003 326
Väderstad såbedsharve 2006 259
Väderstad såmaskine 2011 156
Vækstforum 2013 6
Vækstrate, læhegnsplanter, arter 1976 175
Vækstregulatorer 2009 14
Vækstregulerende midler 2007 15
Vækstregulering og 3. svampebek., vinterbyg 1985 163
Vækstregulering og N, frøgræs 1982 167
Vækstregulering og N, svampebekæmpelse, rug 1986 65
Vækstregulering og N, udsæd, vinterhvede 1978, 1979, 1980 62
Vækstregulering og svampebek., vinterbyg 1987 151
Vækstregulering og svampebek., vinterhvede 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 150
Vækstregulering og svampebek., vinterhvedesorter 1987 21
Vækstregulering og triticalesorter 1987 35
Vækstregulering, alm. rajgræs 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 144, 155, 159
Vækstregulering, delt N, svampebek., vinterbyg 1985, 1986 67/66
Vækstregulering, delt N, svampebek., vinterhvede 1985 63
Vækstregulering, delt N, svampebek., vinterrug 1985 65
Vækstregulering, delt N, svampebek., vårbyg 1985 68
Vækstregulering, ekstra N, vårbyg 1984, 1985, 1986 153
Vækstregulering, engrapgræs 2004, 2007, 2008, 2009 145
Vækstregulering, engsvingel 2007 155, 165
Vækstregulering, frøgræs 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2000, 2001 143
Vækstregulering, havre 2008 135
Vækstregulering, hundegræs 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 154
Vækstregulering, hvede 2007, 2009, 2011 106
Vækstregulering, hvidkløver 1986, 1987 94
Vækstregulering, ital. rajgræs 2007 171
Vækstregulering, kartofler 2007 299
Vækstregulering, kløver 1989 122
Vækstregulering, maltbyg 1990, 1991, 1995, 1997 101
Vækstregulering, rajgræs 2004, 2005, 2007, 2008 156
Vækstregulering, rugsorter 1984, 1985, 1986, 1987 23/25/24/28
Vækstregulering, rødsvingel 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 154, 161
Vækstregulering, spindhør 1989, 1990 132
Vækstregulering, strandsvingel 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 153
Vækstregulering, svampebek., triticale 1985 67
Vækstregulering, svampebek., vinterhvede 1986 63
Vækstregulering, svampebek., vårbyg 1986 67
Vækstregulering, triticale 1988, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 34
Vækstregulering, triticalesorter 1986 30
Vækstregulering, vinterbyg 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 37
Vækstregulering, vinterbygsorter 1984, 1985, 1986, 1987 26/28/26/32
Vækstregulering, vinterhvede 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 , 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 101
Vækstregulering, vinterhvede og rug 1976 47
Vækstregulering, vinterraps 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 , 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 174
Vækstregulering, vinterrug 1978, 1979, 1980, 1981, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 30
Vækstregulering, vinterrugsorter 2002, 2005 35
Vækstregulering, vårbyg 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 116
Vækstregulering, vårbygsorter 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 96
Vækstregulering, vårhavre 1992, 1993, 1994, 1995 186
Vækstregulering, vårraps 1987, 1988, 1989 134
Vækstreguleringsmidler 2003, 2011 16
Vækstreguleringsmidler, rødsvingel 2009 149
Vækstrevner, kartofler 2001 253
Vækstrevner, vinterraps 2008 178
Vækststandsning 2002 267
Vækststandsning, kartofler 2002 267
Vækststandsning, læggekartofler 2011 302
Vækststimulator, Humisol 1999 234
Vækststimulatorer, majs 2001, 2002- 2006 370, 387
Vækststimulering 2005 297
Vækststimulering, glyphosat, hvede 2009 89
Vækststimulering, hvede, glyphosat 2010 101
Vækststimulering, kartofler 2001, 2004, 2006 311
Vækststimulering, Roundup, vinterbyg 2008 34
Vækststimulering, vinterbyg 2009 35
Vækststimulering, vårbyg 2009 125
Vækstvilkår 2001, 2009 5
Vækståret 2000 til 2001 2001 9
Vækståret 2005 til 2006 2006 5
Vækståret 2012 til 2013 2013 5
Værdi af høsten 2007 5
Værdital 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013 257
Værdital, gylle   2013 376
Værdital, gylle til græs 2012 400
Værditallet 2011 242
Værkstedsarealer 2009, 2011 238
Væselhale 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 74
Væselhale, frøvare 2009 150
Væselhale, rødsvingel 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 161, 162
Væselhale, vinterhvede 2009, 2010 53
Væskefraktion 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 223
Væskefraktion til vinterhvede 2005 207
Væskefraktion, kvæggylle 2009, 2011 347
Væskefraktion, kvæggylle, kløvergræs 2010 355
Vårbrandbæger i græs 1996, 1997, 1998, 1999 315
Vårbyg          2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 96, 297, 300
Vårbyg i blanding med bælgsæd 2003 211
Vårbyg med andre forfrugter 2004, 2005 174
Vårbyg med forfrugt kløvergræs 2003 147
Vårbyg med forfrugt sukkerroer 2003, 2004, 2005 174
Vårbyg og havre, gødningstyper 2011 272
Vårbyg, artsforsøg          2013 105
Vårbyg, bejdsning 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2005 260
Vårbyg, bejdsning, svampesygdomme 2012 139
Vårbyg, bjærgede halmmængder 1994 58
Vårbyg, bjærgning af avner 1994 59
Vårbyg, bladlus 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2005, 2012 141
Vårbyg, bladlus, bekæmpelsestærskler 2001 113
Vårbyg, bladlus, doser 2001 113
Vårbyg, bladlusbekæmpelse 2008 127
Vårbyg, bygrust 2007, 2008 122
Vårbyg, DAN-gødning 1987, 1988 74
Vårbyg, delt dosering, bladsvampe 1992, 1993, 1994, 1995 177
Vårbyg, dyrkning 2006 118
Vårbyg, dyrkningstiltag            2013 296
Vårbyg, effekt af ukrudtsmidler 2003, 2004, 2005 100
Vårbyg, efterafgrøder, økologisk 2004 242
Vårbyg, etablering 1996 195
Vårbyg, flyvehavre 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 196
Vårbyg, foderværdi, svampebekæmpelse 2011, 2012, 2013 116
Vårbyg, fosfor 1987, 1988, 1989 101
Vårbyg, Fusarium 2006, 2009 94
Vårbyg, fusariumtoksiner 2010, 2012 101
Vårbyg, græsukrudt 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 194
Vårbyg, gylle 1988, 1992, 1993, 1994 100
Vårbyg, gylle til overvintrende græs 1993, 1994, 1995 105
Vårbyg, gylle, kvælstof 1994, 1995, 1996, 1997 163
Vårbyg, gødskning 2007, 2012 311
Vårbyg, gødskning, værdital 2012 311
Vårbyg, halm, foderværdi 1991, 1992, 1993 273
Vårbyg, helsæd 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006 364
Vårbyg, Hydro N-Tester 2001 171
Vårbyg, jordbearbejdning 1997, 1998, 1999 241
Vårbyg, knoldbakterietilsætning 1989 100
Vårbyg, konklusion 2012 113
Vårbyg, kornbladbiller 2002 113
Vårbyg, kvælstof 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 183
Vårbyg, kvælstof, tilført organisk gødning 1994, 1995, 1996, 1997 163
Vårbyg, landsforsøg 2012, 2013 96
Vårbyg, mangan, NPK-gødning 1994, 1995 102
Vårbyg, Mn-behandling af udsæd 1994 97
Vårbyg, nedknækning aks og strå 2010 123, 124, 125
Vårbyg, nøgen 2004 97
Vårbyg, observationsparceller  2013 101
Vårbyg, PC-Planteværn 1993, 1994, 1995 181
Vårbyg, PC-Planteværn, svampebekæmpelse 2001 110
Vårbyg, placering af kvælstof, økologisk 2004 244
Vårbyg, Ramularia 2003 105
Vårbyg, Registreringsnet 2006 107
Vårbyg, sadelgalmyg 2012 141
Vårbyg, skadedyr 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 141
Vårbyg, skadedyrsbekæmpelse 2008 127
Vårbyg, sorter 2007, 2009 282
Vårbyg, sortering, svampebekæmpelse 2012 136
Vårbyg, sortsafprøvning 2004, 2007 114
Vårbyg, sortsforsøg 2004, 2005, 2006 111
Vårbyg, sortsvalg 2004, 2005, 2006, 2007 110
Vårbyg, sprøjteteknik, skadedyr 2011 133
Vårbyg, staldgødning 1992, 1993, 1994 110
Vårbyg, strategi 2005 mod ukrudt 2003, 2004 89
Vårbyg, strategi 2006 mod ukrudt 2005 100
Vårbyg, strategi, svampebekæmpelse 2001, 2010, 2011, 2012 140
Vårbyg, stribesyge 1993, 1994, 1995 174
Vårbyg, strå- og aksnedknækning, svampebekæmpelse 2012 137
Vårbyg, stubhøjde 1998 265
Vårbyg, supplerende forsøg 2013 100
Vårbyg, svampe, sorter 2006 126, 130
Vårbyg, svampebekæmpelse 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 96, 101
Vårbyg, svampemidler 2003, 2006 125
Vårbyg, svampesygdomme 2003, 2011 125
Vårbyg, svovl, mængder 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 168
Vårbyg, sygdomme 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2007 113
Vårbyg, sådybde 2012, 2013 104
Vårbyg, såmetode 2000 224
Vårbyg, såtid, økologisk 2004 231
Vårbyg, toksiner 2011 99
Vårbyg, udbringningsmåder, gylle 1990, 1991, 1992, 1993 91
Vårbyg, udbringningsstrategi for gylle 2001 190
Vårbyg, Udbytte mod nye mål 2007 123
Vårbyg, udsædskvalitet 2006, 2007 125
Vårbyg, udsædsmængde 2013 104
Vårbyg, ukrudt 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 107, 117
Vårbyg, ukrudtskonkurrence, økologisk 2004 237
Vårbyg, valg af sort 2012, 2013 96
Vårbyg, vækstregulering 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 116
Vårbyg, vårsædsarter 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 36
Vårbyg, økologisk 2002, 2003, 2004 229, 231, 242
Vårbyg, økologisk, gødningsbehov 2008 276
Vårbygdyrkning 2005 115
Vårbygdyrkning og meldugresistens 1985 69
Vårbygdyrkning, områdeforskelle 1985 69
Vårbyghelsæd, høsttid 1999, 2000, 2001 285
Vårbyghelsæd, sorter 2003, 2004, 2005 346, 348
Vårbyghelsæd, udsædsmængder 2001 287
Vårbygsorter 2001, 2009, 2010, 2013 298, 299
Vårbygsorter (i øvrigt flerårig oversigt årligt) 1987 44
Vårbygsorter med og uden gødning 2003 220
Vårbygsorter med og uden svampebekæmpelse 2005 106
Vårbygsorter og sortsblandinger, svampebek. 1983 24
Vårbygsorter, egenskaber 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 101
Vårbygsorter, egenskaber og flere års forsøg 2010 114
Vårbygsorter, flere års forsøg 2005, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 96, 103
Vårbygsorter, helsæd 2001, 2002, 2006 364
Vårbygsorter, landsforsøg 2005 105
Vårbygsorter, nye og gamle 2005 109
Vårbygsorter, opdelt efter forfrugt 2005 108
Vårbygsorter, reaktion på svampebekæmpelse 2005 108
Vårbygsorter, supplerende forsøg 2005 108
Vårbygsorter, supplerende forsøg med og uden svampebekæmpelse 2005 109
Vårbygsorter, svampebekæmpelse 2001, 2007 132, 139
Vårbygsorter, to kvælstofniveauer 1999, 2000 107
Vårbygsorter, udbredelse 2005 113
Vårbygsorter, økologisk dyrkede 2008 270, 278
Vårbygsorternes egenskaber, flere års forsøg 2011 117
Vårbygsorternes konkurrenceevne over for ukrudt 2001 121
Vårbygsorternes konkurrenceevne, ukrudt 2002 . 123
Vårdurum 1988, 2012, 2013 303
Vårdurumsorter 1987 49
Våremmer 2005, 2012, 2013 303
Våremmer, sortsvalg 2006 272, 291
Våremmer, økologisk 2004 232, 250
Vårhavre PC-Planteværn 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 118
Vårhavre, fritfluer 1994, 1995 186
Vårhavre, skadedyr 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 117
Vårhavre, sygdomme 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 117
Vårhavre, vækstregulering 1992, 1993, 1994, 1995 186
Vårhvede 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 123
Vårhvede- og durumsorter, kvalitet 1987 50
Vårhvede og vårdurum (flerårig sortsoversigt årligt) 1987 51
Vårhvede til brød 2012 13
Vårhvede, bjærgede halmmængder 1994 58
Vårhvede, blandsæd 2012 319
Vårhvede, dyrkningstiltag 2013 296
Vårhvede, glutenindhold, økologisk 2004 249
Vårhvede, gødskning 2007, 2012, 2013 125
Vårhvede, jordbearbejdning og gødskning 2003 228
Vårhvede, kompost 2012 314
Vårhvede, konklusion 2012 148
Vårhvede, landsforsøg 2013 123
Vårhvede, proteinindhold, økologisk 2004 249
Vårhvede, rækkedyrkning, økologisk 2004 232, 248
Vårhvede, skadedyr 1992, 1993, 1994, 1995 187
Vårhvede, sortsafprøvning 2004 246
Vårhvede, sortsforsøg 2007 150
Vårhvede, sortsvalg 2004, 2005, 2006 140
Vårhvede, svampebekæmpelse 2013 126
Vårhvede, svampesygdomme 2012 151
Vårhvede, svovl, økologisk 2004 247
Vårhvede, sygdomme 1992, 1993, 1994, 1995 187
Vårhvede, ukrudtskonkurrence, økologisk 2004 237
Vårhvede, økologisk 2002, 2003, 2004 246, 248
Vårhvede, økologisk, gødningsbehov 2008 276
Vårhvedesorter 2010 262, 274
Vårhvedesorter (i øvrigt flerårig sortsovers. årligt) 1987 49
Vårhvedesorter med og uden svampebekæmpelse 2005 2005 133
Vårhvedesorter, egenskaber 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 124
Vårhvedesorter, egenskaber og udbredelse 2009, 2010 136
Vårhvedesorter, flere års forsøg 2005 133
Vårhvedesorter, landsforsøg 2005 133
Vårhvedesorter, udbredelse 2005, 2007, 2012 149
Vårhvedesorternes egenskaber 2011 140
Vårhvedesorternes udbredelse 2011 140
Vårraps 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 181
Vårraps, agersennep 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 155
Vårraps, gensplejset 1996, 1997, 1998, 1999 176
Vårraps, glimmerbøsser 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2011 186
Vårraps, gylle 1990 104
Vårraps, hvidblomstret, glimmerbøsser 2011 186
Vårraps, hvide blomster 2001 155
Vårraps, høstmetoder 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 121
Vårraps, kvælstof 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 160
Vårraps, magnesiumtilførsel 1986, 1987, 1988 117
Vårraps, nedvisning 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 121
Vårraps, radrensning 1995, 1996, 1997 156
Vårraps, rækkeafstand 1998, 1999 174
Vårraps, skadedyr 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2011 186
Vårraps, sorter 2007, 2013 177
Vårraps, sortsafprøvning 2008 182
Vårraps, sortsforsøg 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 181
Vårraps, storknoldet knoldbægersvamp 1999 175
Vårraps, svovl 1988, 1989, 1990, 1991 100
Vårraps, sygdomme 1988, 1989, 1990 125
Vårraps, TASP 1993, 1994 94
Vårraps, ukrudt 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 145
Vårraps, vækstregulering 1987, 1988, 1989 134
Vårrapssort 1984, 1985, 1986, 1987, 2003 140
Vårrapssorter, egenskaber 2013 177
Vårrapssorter, landsforsøg 2002, 2013 177
Vårrug 2001, 2003, 2005, 2006 268, 278
Vårrug, ukrudtskonkurrence, økologisk 2004 237
Vårrug, økologisk 2002 233
Vårspelt 2005, 2006, 2012, 2013 303
Vårspelt, sortsvalg 2006 272, 291
Vårspelt, økologisk 2004 229, 237, 249
Vårsæd 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013 18
Vårsæd, agerstedmoder 1995 205
Vårsæd, effekt af ukrudtsmidler 2002 118
Vårsæd, frøgræs 2002 135
Vårsæd, gødskning 2007 263, 268
Vårsæd, mangan 1994, 1995 102
Vårsæd, strategi, ukrudtsbekæmpelse 2011 124
Vårsæd, ukrudt   1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 106
Vårsæd, ukrudtsbekæmpelse 2001 113
Vårsæd, økologisk, gødningsbehov 2008 276
Vårsædsarter 2005, 2006 266, 268, 278
Vårsædsarter (byg, havre, vårhvede) 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 36
Vårsædsarter, blandinger 2009, 2010, 2011 273
Vårsædsarter, økologisk 2002, 2003, 2004 229, 236
Vårsåede bælgsædsarter, forsøg med 2012 156
Vårtriticale 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2012 315
Vårtriticale, dyrkning 2004 120
Vårtriticale, gødskning 2007 263, 268
Vårtriticale, Legalo 2004 237
Vårtriticale, Nilex 2004 237
Vårtriticale, sorter 2007, 2009, 2011 278
Vårtriticale, sortsvalg 2006 272, 292
Vårtriticale, økologisk 2002, 2004 229
Vårtriticale, økologisk, gødningsbehov 2008 276
Vårtriticalesorter 2009 275
Vårtriticalesorter, økologisk dyrkede 2008 270, 279