Ny dyse kan spare tid og vand på kvægbedrifter

Et roterende sprayhoved rengør mælketanken langt mere effektivt end den spray Ball, de fleste vaskeanlæg har i dag.

 
Denne dyse kan afkorte vasketiden med otte minutter. Foto: FORCE Technology
 

Langt de fleste danske mælketanke rengøres i dag med en såkaldt spray Ball.

På mejerierne er man dog for længst gået fra spray Ball’s, da rengøringseffekten ikke er tilstrækkelig god i de store tanke – specielt ikke i toppen af tanken. På den baggrund har man afprøvet, om et roterende sprayhoved, som anvendes til rengøring på mejerierne, også vil forbedre rengøringen af bedrifternes mælketanke.

Resultatet viser, at et roterende sprayhoved sparer både tid og vand samtidig med, at rengøringskvaliteten som minimum opretholdes. Forsøget har specielt fokuseret på at optimere rengøringstiden, da den er vigtig på både AMS-bedrifter og på bedrifter, der er presset på bufferkapacitet. Og det viser sig, at rengøringstiden kan reduceres med ca. 27 pct. med fuldt ud samme rengøringskapacitet.

Samme vaskekvalitet – 2.000 kr. billigere

Der er foretaget to forskellige forsøg med det roterende sprayhoved.

I det første forsøg ændrede man vaskerutine fra et koldt og et varmt forskyl til ét lunkent forskyl på 35-38oC. Resten af vaskerutinen forløb uændret. Dette gav en besparelse på 10 kr./vask i vand og energi, hvilket svarer til en besparelse på ca. 2.000 kr. årligt. Derudover blev vasketiden reduceret fra 26 minutter til 23 minutter.

I det andet forsøg ændrede man også forskyllet fra et koldt og et varmt til ét lunkent forskyl. Samtidig reducerede man den varme vask med to minutter og desinfektionen med syre med tre minutter. På grund af den større mekaniske effekt i det roterende sprayhoved blev tanken mindst lige så ren som tidligere til trods for den kortere vasketid. Den samlede vasketid blev reduceret fra 26 minutter til 18 minutter, og man vurderer, at der, ligesom i det første forsøg, spares ca. 2.000 kr. årligt i vand og energi.

Relaterede links

5 fokuspunkter forbedrer mælkekvaliteten
Nu mangler Connie ikke vand
Pumpetiden ved vask af malkeanlæg er urimelig lang

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 4, 2018