Det er bare med at komme i gang med hestebønner

Holger Hedelund Poulsen er konventionel mælkeproducent og har dyrket hestebønner de seneste fem år.


Holger Hedelund Poulsen planlægger 29 ha med hestebønner igen i 2018. Foto: Niels Aage Skoubo.

Holger Hedelund Poulsen undrer sig. Han forstår ikke, at der er så få mælkeproducenter, der har kas­tet sig over hestebønner.

”Det er bare med at komme i gang – og det er det for alle mælkeproducenter. Jeg tror, vi kun lige har set starten af GM-fri-fodring, og hvis alle tror, at de kan bruge raps, bliver der problemer, dels med for høj efterspørgsel, dels med fosforproblematikken,” mener han.

Holger Hedelund Poulsen begyndte selv med hestebønner for fem år siden. Dengang havde han fem ha, men har i 2017 haft 29 ha med den alternative afgrøde.

”Det passer fint med markplanen, og det er, hvad vi kan bruge. Køerne udnytter dem godt, selv om de ikke er toastet eller valset hårdt. Der kan være en tendens til, at bønnerne har vanskeligt ved at afgive vand og vanskeligt ved at optage vand. Men så sætter vi dem i støb natten over,” fortæller Holger Hedelund Poulsen, der har 190 jerseykøer ved Skanderborg.

Før udfodring valser han hestebønnerne med samme valse, som han bruger til at valse korn. Hans erfaring er dog, at det kræver en valse med en stor diameter, så bønnerne ikke ruller i valseren.

Behandler med syre

I 2015 og 2016 høstede Holger Hedelund Poulsen hestebønner med 16 pct. vand og kunne nøjes med at blæse en smule i dem i planlageret. I 2017 var vandindholdet derimod 24-25 pct., og her valgte han en lidt alternativ løsning.

”I 2017 prøvede vi for første gang at tilsætte propionsyre. Vi brugte ti liter syre pr. ton. Det er samme dosering som til kernemajs, og det fungerede godt. Vi har aldrig haft problemer med varmedannelse,” fortæller Holger Hedelund Poulsen.

I de år, der ikke har været så våde, har han ikke behandlet hestebønnerne på nogen måde ud over valsning – hverken crimpet eller toastet.

”Jeg tror ikke, det er nødvendigt, hvis man har godt med stivelse i rationen i form af korn og majs. Toastning har nok mest sin relevans, når man fodrer med rigtig meget græs,” mener han.

I 2017 høstede han hestebønnerne 29.-30. september. I 2018 vil han igen have 29 ha med hestebønner, men satse på at få dem høstet tidligere, gerne først i september.

Relaterede links:
Mælkeproducent: Hestebønner er nemme i marken og våde på lageret
Store og våde udbytter i hestebønner
Hør mere om hestebønner på kongressen
Afprøv hestebønner i FMS

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2018