Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - april 2016

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2016.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

1.Forbrug af KSS generelt

2.Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

3.Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

4.Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

5.Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

6.Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. %
RDM 416 6,7 5.752 93,3 6.370 7,5 78.208 92,5
HOL 6.010 7,4 75.471 92,6 68.003 7,1 893.115 92,9
Jersey 2.973 22,9 9.986 77,1 26.711 15,2 149.936 84,8
DRH 18 2,8 619 97,2 619 4,7 12.529 95,3

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne.

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 5.126 19,93 20.598 80,07
Køer - 1. lakt. 889 3,63 23.590 96,37
Køer - 2. lakt. 384 2,12 17.758 97,88
Køer - øvr. lakt. 387 1,73 22.014 98,27
HOL Kvier 61.941 22,57 212.522 77,43
Køer - 1. lakt. 6.780 2,35 281.214 97,65
Køer - 2. lakt. 2.910 1,30 221.700 98,70
Køer - øvr. lakt. 2.382 0,93 253.145 99,07
Jersey Kvier 14.012 26,71 38.456 73,29
Køer - 1. lakt. 7.127 15,44 39.025 84,56
Køer - 2. lakt. 4.387 11,93 32.376 88,07
Køer - øvr. lakt. 4.158 7,67 50.065 92,33
DRH Kvier 447 13,36 2.899 86,64
Køer - 1. lakt. 93 2,25 4.047 97,75
Køer - 2. lakt. 52 1,77 2.891 98,23
Køer - øvr. lakt. 45 1,34 3.311 98,66


2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at 40% af alle røde og Holstein besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er 60% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger 20-40% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 281 43,77
Køer - 1. lakt. 290 9,31
Køer - 2. lakt. 249 4,42
Køer - øvr. lakt. 277 4,69
HOL Kvier 2.189 44,18
Køer - 1. lakt. 2.211 6,20
Køer - 2. lakt. 2.122 3,72
Køer - øvr. lakt. 2.144 2,38
Jersey Kvier 386 65,28
Køer - 1. lakt. 383 42,56
Køer - 2. lakt. 361 34,35
Køer - øvr. lakt. 393 23,92
DRH Kvier 44 31,82
Køer - 1. lakt. 41 9,76
Køer - 2. lakt. 39 2,56
Køer - øvr. lakt. 36 0,00

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en meget stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS.

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.604 35,37 8.411 64,63
Køer - 1. lakt. 603 21,69 2.177 78,31
Køer - 2. lakt. 143 18,69 622 81,31
Køer - øvr. lakt. 205 21,13 765 78,87
HOL Kvier 59.677 40,09 89.196 59,91
Køer - 1. lakt. 5.129 25,84 14.717 74,16
Køer - 2. lakt. 1.977 22,56 6.785 77,44
Køer - øvr. lakt. 1.182 26,19 3.331 73,81
Jersey Kvier 13.347 37,78 21.985 62,22
Køer - 1. lakt. 6.412 30,76 14.430 69,24
Køer - 2. lakt. 3.665 29,51 8.755 70,49
Køer - øvr. lakt. 3.243 28,96 7.957 71,04
DRH Kvier 253 29,91 593 70,09
Køer - 1. lakt. 42 25,45 123 74,55
Køer - 2. lakt. 10 16,67 50 83,33
Køer - øvr. lakt. 0 - 0 -

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en større andel af 1. insemineringerne end af alle insemineringer. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes til almindelig sæd.

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.516 49,25 3.623 50,75
Køer - 1. lakt. 422 30,56 959 69,44
Køer - 2. lakt. 90 25,00 270 75,00
Køer - øvr. lakt. 123 24,95 370 75,05
HOL Kvier 44.617 56,31 34.624 43,69
Køer - 1. lakt. 3.434 38,85 5.406 61,15
Køer - 2. lakt. 1.192 32,49 2.477 67,51
Køer - øvr. lakt. 726 35,54 1.317 64,46
Jersey Kvier 9.476 51,95 8.764 48,05
Køer - 1. lakt. 4.045 42,19 5.543 57,81
Køer - 2. lakt. 2.274 38,79 3.588 61,21
Køer - øvr. lakt. 1.981 38,02 3.229 61,98
DRH Kvier 175 38,13 284 61,87
Køer - 1. lakt. 23 37,10 39 62,90
Køer - 2. lakt. 8 27,59 21 72,41
Køer - øvr. lakt. 0 - 0 -

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 122 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 48,7 51,3
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,0 8,5
IO56 62,6 65,4

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 956 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 53,8 46,2
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,5 7,9
IO56 59,8 70,2

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 244 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 51,9 47,1
Kviens alder ved 1. inseminering 13,8 14,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 6,5 3,9
IO56 61,3 65,8

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 27 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,2 65,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,5 88,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,20 2,12
Køernes gennemsnitlige NTM 9,3 6,7
IO56 59,2 56,8

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 136 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 38,4 61,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,7 99,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,22 2,21
Køernes gennemsnitlige NTM 6,8 4,7
IO56 52,1 62,3

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 157 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 41,8 58,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 71,6 89,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,91 1,92
Køernes gennemsnitlige NTM 5,2 2,1
IO56 54,4 58,4

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 11 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 25,9 74,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,2 87,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,66 2,69
Køernes gennemsnitlige NTM 3,9 2,2
IO56 52,5 55,2

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:79 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,8 64,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,9 99,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,94 2,86
Køernes gennemsnitlige NTM 6,0 2,9
IO56 46,5 59,1

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 124 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 40,7 59,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 70,0 84,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,54 2,48
Køernes gennemsnitlige NTM 4,5 1,1
IO56 50,6 56,2

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år.

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 13 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 29,4 70,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 75,6 79,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,00 2,95
Køernes gennemsnitlige NTM 8,8 4,7
IO56 52,0 57,5

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 50 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 38,1 61,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,2 111,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,06 2,93
Køernes gennemsnitlige NTM 2,1 -0,6
IO56 52,6 60,4

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 92 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 40,9 59,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 74,3 87,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,57 2,59
Køernes gennemsnitlige NTM 1,4 -1,9
IO56 52,6 63,0