Tilbud om gratis salmonella-rådgivning gælder stadig

SEGES tilbyder fortsat en rådgivningspakke til besætninger i salmonellaniveau 2. Pakken indeholder bl.a. besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.


Besætninger i salmonellaniveau 2 kan få gratis besøg af en dyrlæge fra SEGES.

I øjeblikket ligger 236 malkekvægsbesætninger i salmonellaniveau 2. For at hjælpe dem af med smitten opfordres de til at tage imod den rådgivningspakke, som SEGES siden april sidste år har stillet til rådighed. Pakken indeholder gratis besætningsbesøg af en dyrlæge fra SEGES, som forud for besøget vurderer besætningens salmonella-handlingsplan. Under besøget sætter dyrlægen fokus på sanering og de udfordringer, ejeren oplever, saneringen giver. Det anbefales at invitere den praktiserende dyrlæge og evt. kvægkonsulent med til besøget. Efter besøget får besætningsejeren en kort mailrapport med de områder, som det blev aftalt at gå videre med. Rapporten sendes også til dyrlægen og evt. kvægkonsulenten.

Efterfølgende kan dyrlæge og landmand til enhver tid kontakte SEGES-dyrlægen for at få sparring og stille spørgsmål. Udgifter til blodprøver, mælkeprøver, andre rådgivere o. lign. skal besætningsejeren selv betale.

Hvis man er interesseret i pakken, kan henvendelse ske til konsulent Lene Trier, SEGES på T 8740 5237 eller ltr@seges.dk.

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2017.