Tilbud om hjælp til sanering for Salmonella Dublin

SEGES Kvæg tilbyder nu besætninger, som kæmper med salmonellasanering, en pakke, der bl.a. indeholder besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.

Hvis besætningen er i salmonella-niveau 2, og saneringen ikke forløber helt, som den skal, er der hjælp at hente. For at få de sidste niveau 2-besætninger i mål med sanering inden ud­gangen af 2016, tilbyder SEGES Kvæg helt ekstraordinært en salmonella-pakke, som inde­holder følgende:

    Gratis besætningsbesøg af en dyrlæge fra SEGES Kvæg. Under besøget bliver der sat fokus på sanering og de udfordringer, der er i besætningens aktuelle situation. Det anbefales at invitere den praktiserende dyrlæge og evt. kvægkonsulent med til besøget. Hvis den praktise­rende dyrlæge ikke deltager, kontakter SEGES Kvæg ham efterfølgende telefonisk. Forud for besøget vurderer SEGES Kvæg besætningens salmonella-handlingsplan.

    Efter besøget får man en kort mailrapport med de områder, som det blev aftalt at gå videre med. Rapporten sendes også til dyrlægen og evt. kvægkonsulenten.

    Efter cirka to måneder følger SEGES Kvæg ­telefonisk op på besøget, men besætningsejer og rådgivere kan også henvende sig under forløbet. Udgifter til blodprøver, mælkeprøver, ­andre rådgivere o. lign. skal besætningsejeren selv betale.

Hvis man er interesseret i pakken, kan henvendelse ske til konsulent Lene Trier, SEGES Kvæg på ­­T 8740 5237 eller ltr@seges.dk 

 

Pakken indeholder:

  • Vurdering af besætningens handlingsplan
  • Vurdering af besætningens salmonella­relevante data
  • Besætningsbesøg med fokus på sanering
  • Rapport til besætningsejer, dyrlæge og evt. konsulent
  • Telefonisk opfølgning efter ca. to måneder.

Husk også, at det er muligt – gratis – at få en dyrlæge fra SEGES Kvæg ud til erfamøder, staldskoler og andre informationsmøder om salmonella­sanering.

 


Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 07 – 2016