VIDEO: Grundig vurdering af ungtyrene kan give bedre afregning

Se denne film, hvor Lene og Lars Jørgensen fortæller om, hvordan de vurderer deres ungtyres vægt før de slagtes.

Af Camilla Kramer, Udviklingscenter for Husdyr på Friland og Linda Rosager Duve, SEGES


Tyrenes kropsbygning giver et fingerpeg om slagtevægten. Klik på billedet for at se videoen. Foto: Camilla Kramer

Når du skal bestemme dig for, om dine ungtyre skal sendes til slagt, er det vigtigt at være opmærksom på kvalitetskravene til levering af øko-ungtyre for at opnår den bedst mulige afregningspris.

Vær sikker på, at du opfylder kravene både mht. tyrekalvens alder, form og minimumsvægt, så du opnår den bedst mulige afregning for dyret. Det er f.eks. rigtigt ærgerligt at sende dyret til slagt, når det er for gammel til at få kontrakttillægget.

Det er muligt at opnå et ekstra tillæg, hvis der tegnes kontrakt på ungtyrene hos Friland A/S.

 

For at opnå kontrakttillægget hos Friland A/S skal:

  • Ungtyren være mellem 12- 24 måneder ved slagt
  • Dyret have en slagtevægt på minimum 210 kg
  • Have en form på 1-5 og fedme på 1-3

Bemærk, at der kun er mulighed for at få kontrakttillæg i udvalgte måneder. 

 

Udviklingscenter for Husdyr på Friland gennemfører i samarbejde med SEGES projektet ”Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace”.

Læs mere om økologiske ungtyre her

Filmen er udarbejdet i projektet ”Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace”, hvor Lene og Lars Jørgensens ungtyreproduktion følges med fokus på slagtestrategi og økonomi i 2018-2019. Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug, Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse.