Lovkrav bliver videoovervåget

Overvågningskameraer skal hjælpe med at undersøge, om kravene i Lov om hold af malkekvæg har den positive effekt på køernes adfærd og velfærd, som var tiltænkt.

Bruger kalvene i fællesboksene de børster, de har krav på ifølge Lov om hold af malkekvæg? Og kan ny viden om køer og kviers adfærd omkring kælvning give nye anbefalinger til, hvordan vi skal opstalde og indrette til især kælvekvierne i forbindelse med kælvning?

Det, og ti andre områder i Lov om hold af malkekvæg, undersøger SEGES i år og næste år.

Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen og dyrlæge Peter Raundal, SEGES har, på baggrund af den nyeste viden, udvalgt områder til nærmere undersøgelse blandt andet via videoovervågning.

”Det er helt oplagt at filme køernes adfærd. På den måde kan vi dokumentere det, landmændene ser til daglig, og dermed få viden om, om lovkravene har den effekt på køernes velfærd, som var tiltænkt,” forklarer Vibeke Fladkjær Nielsen.

Hun er netop ved at få de sidste aftaler i hus, så der kan laves videoovervågning af kalvenes brug af børster, antallet af ædepladser i laktationen, køernes adfærd ved separation i enkeltkælvningsboks og køers adfærd i blindgange. I blindgange foreskriver loven maks. syv sengebåse. Dette antal kan til tider give hovedbrud, når stalde skal indrettes. Derfor undersøges det, hvilken betydning antallet af sengebåse op til en blindgang har på køers adfærd.

Klogere på madrasser

SEGES er også i gang med at undersøge markedet for madrasser.

”Vi har hårdt brug for en opdatering på madras fronten. Så vi er i gang med at få et overblik over, hvad der er på markedet, og hvordan køerne ligger i dem. Igen benytter vi videoovervågning, så vi både kan offentliggøre små videosekvenser, der viser, hvad køerne synes om madrasserne og hvilke sengebåse køerne egentligt synes, der er HOT og hvilke er NOT i stalden. Et er, hvad vi mennesker synes, noget andet er, hvad køerne fortæller os,” fortæller Vibeke Fladkjær Nielsen.

Videosekvenserne bliver ledsaget af en vejledning i, hvad der er vigtigt at tage højde for, når man investerer i nye madrasser, blandt andet holdbarhed, hårdhed og behov for strøelse

Projektet, der er støttet af Kvægafgiftsfonden, er to-årigt. Der vil løbende komme resultater og viden fra projektet, men de afsluttende resultater forventes først i slutningen af 2018.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 16, 2017