Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Sundhed og sygdomme > Smitsomme sygdomme

Smitsomme sygdomme

SEGES, Kvægs veterinære beredskab samarbejder med Fødevarestyrelsen om et beredskab til at begrænse spredning af en evt. smitsom sygdom. Denne hjemmeside indeholder en generel beskrivelse af smitsomme kvægsygdomme og anmeldepligtige kvægsygdomme. Den fulde liste over anmeldepligtige sygdomme fremgår af ”Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmelderpligtige sygdomme”.

For hver sygdom omfattet af beredskabet gives her en beskrivelse af symptomer, forekomst og bekæmpelsestiltag, samt links til relevante informationer. 


 Artikler

 Gratis Abortundersøgelser

 

 Regler

 Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab omfatter
ca. 70 sygdomme hos husdyr, hvoraf nogle kan smitte mennesker (zoonoser).

Sygdommene bekæmpes af hensyn til:

- dyrenes velfærd
- for at undgå smitte til mennesker
- af hensyn til fødevaresikkerheden
- for at opretholde eksporten af
 fødevarer
- for at forbedre landmændenes
 produktionsøkonomi

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 Anmeldepligt

En anmeldepligtig sygdom er en sygdom, der skal indberettes til Fødevarestyrelsen.

Loven siger, at:
"Den, som i sin varetægt har dyr, som er eller kan mistænkes for at være angrebet af en af de sygdomme, der er nævnt i de §25 anførte lister 1 og 2, skal tilkalde en dyrlæge."

(§27 i LOV nr. 432 af 9. juni 2004: Lov om hold af dyr).

Dyrlægen skal ved mistanke om udbrud af anmeldepligtige sygdomme underrette den lokale Fødevareregions veterinærafdeling.

Hvilke sygdomme der er anmelde-
pligtige fremgår af bekendtgørelse nr. 1123 af 22. november 2004.

Nye artikler

Ansvarlig

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion