Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-08-2017

  

Oprettet: 27-08-2010
Revideret: 15-12-2010

Egenkontrol og branchekoder i kvægbruget

I kvægbruget findes der på nuværende tidspunkt tre egenkontrolprogrammer, som kvægbrugere skal følge.

 

Målet med egenkontrolprogrammer er, at landmanden har kendskab til og følger den altid gælden lovgivning på de specifikke områder. Herved kvalitetssikres produktionen.

 

Følgende egenkontrolprogrammer findes:

 1. Egenkontrol i mælkeleverende besætninger
 2. Egenkontrol med hygiejneregler på foder og fødevareområdet
 3. Egenkontrol med dyrevelfærd.

Det er den enkelte landmands ansvar at følge et egenkontrolprogram.

I alle tre tilfælde er det muligt at følge en branchekode for at opfylde kravet om et egenkontrolprogram. Branchekoder beskriver branchens retningslinjer til, hvordan kravene efterkommes.

 

Branchekoderne er godkendt af Fødevarestyrelsen.

 

Her på siden vil du altid kunne finde den nyeste udgave af branchekoderne, idet der kan ske opdateringer af branchekoderne.

 

I det følgende henvises til de tre branchekoder på de nævnte områder:

 

 1. Egenkontrol i mælkeleverende besætninger   
  "Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger"
  Branchekoden henvender sig til alle mælkeleverende besætninger og omfatter krav til dyrevelfærd, hygiejnisk drift samt sikring af mælkekvalitet.
  (Se ændringer for denne branchekode nederst på denne side)
   
 2. Egenkontrol med foderhygiejne
  "Branchekode for god produktionspraksis i primærproduktionen"
  Branchekoden henvender sig til alle landmænd, der producerer foder til husdyr og fødevarer.
   
 3. Egenkontrol med dyrevelfærd
  Når du indgår en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning med din besætningsdyrlæge, er det også et krav, at du følger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd.

Bemærk:

Ændringer i Branchekode for mælkeleverende besætninger (15. dec. 2010)
Branchekoden er blevet revideret. Der er primært tale om tekniske justeringer, således at samtlige krav nu henviser til lovgivningen. Krav der ligger udover lovgivningen vil fremover alene stå i mejeriernes kvalitetsprogrammer. Den samlede kravpakke er altså den samme og den enkelte landmand vil derfor ikke opleve nogen ændring i dagligdagen.

Nedenfor er de vigtigste ændringer kort gennemgået: 
Afsnittet på side 1 hvor det tidligere var en underskrevet erklæring om at man i besætningen følger branche-koden er slettet. Det er meningen at landmanden i fremtiden skal kunne vise at han ved hvor den ligger på nettet og hvad der står i den.

Begrebet ”nær grænseværdien” er fjernet fra Branchekoden, da det ikke er et lovkrav. Mejerierne kan indføre forskellige foranstaltninger i deres kvalitetsprogrammer der skal hjælpe til, at tegn på kvalitetsbrist findes hurtigst muligt, så man kan nå at tage hånd om dem inden de bliver så alvorlige at det betyder udelukkelse mm.

Temperaturgrænserne har i tidligere udgave ligget 2 grader under lovgivningens krav som er 6 og 8 °C, men er nu rettet ind efter lovkravet. Der er så tilføjet en henvisning om at Mejeriernes kvalitetsprogrammer kan være skærpede i forhold til loven.

Optegnelser over den besætningsansvarliges anvendelse af lægemidler og tilbageholdelsestider er rettet ind efter nugældende lov.

I kapitel 2 findes et afsnit om at tankvognschaufføren rent undtagelsesvis må medtage mælk med en temperatur på op til 12 °C, hvis afhentningen sker inden for 2 timer efter endt malkning. Her er tilføjet at dette ikke gælder for AMS besætninger, da man i disse besætninger ikke kan bruge begrebet ”endt malkning” da malkningen er en kontinuerlig proces.

I kapitel 4 er sætningen om at svin og fjerkræ ikke må opholde sig i kostalden slettet, da det ikke er et lovkrav.

I samme kapitel er henvisningen til bilag 7- Krav til udendørs omladningstanke til rå mælk… udskiftet med en henvisning til ”Tekniske krav til mælkekøletanke” og bilag 7 er slettet.

I samme bilag under punktet ”Markedsføring på særlige vilkår” er der indsat en sætning om at mejerier, der udtager prøver til celletalsanalyse hver dag, har dispensation til at benytte mælken fra første levering efter leveringsstoppet, således at mejeriet ikke behøver at køre ud til besætningen med det ene formål at udtage en prøve, og at landmanden ikke behøver at hælde mælken i gylletanken.

Sidste afsnit med henvisninger til lovgivningen er revideret til nugældende udgaver.

 

Sidst bekræftet: 15-08-2013 Oprettet: 27-08-2010 Revideret: 15-12-2010

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Anbefalinger, når du modtager og afsender varer
Læs her, hvilke forholdsregler du bør tage i forhold til coronasmitte, når bedriften modtager og afsender dyr og varer.
31.03.20
Kodødelighed
20.03.20
Kodødelighed
20.03.20