Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Kvæg - økologi

Økologisk kvægproduktion

 Artikler

 Øko-slætprognose

Klik på billedet

 Øko-afgræsningsprognose

Klik på billedet

 Se video

Nye artikler

Ny udskrift i DMS giver overblik over behandlinger i økologiske kvægbesætninger
DMS-udskriften ”Behandlingsoversigt øko” optæller løbende behandlinger på enkeltdyr i økologiske besætninger. Udskriften gi...
24.05.17

Tjekliste til fokus på dødfødte kalve i økologiske malkekvægsbesætninger
Rådgivningsværktøjet sikrer, at alle sten bliver vendt i besætninger, som har problemer med for mange dødfødte kalve.
24.05.17

Spørgeguide til besætningsbesøg med fokus på dødfødte økologiske kalve
Under gennemgang i stalden formuleres åbne spørgsmål under de syv temaer. Rådgiveren sikrer, at landmanden tager stilling t...
24.05.17

Gode drivveje giver færre benproblemer hos malkekøer på græs
Malkekøer har markant færre benproblemer, når drivvejen mellem stalden og græsmarken har fast grund præpareret med asfalt, ...
23.05.17

Økologiske dyr på græs kræver særlig opmærksomhed for at undgå leverikter.
Forekomsten af leverikter er højere hos økologiske slagtedyr end hos konventionelle. Det viser en opgørel-se på fem års dat...
23.05.17

Fortørringsprognosen rækker nu længere frem
Fortørringsprognosen er blevet opdateret, så den nu beregner tørstofindholdet i kløvergræs på skår op til 60 timer frem - m...
19.05.17

Friske analyser af slætgræs 2017 – Uge 20
Ligesom de foregående år har SEGES i samarbejde med lokale rådgivere i DLBR indsamlet prøver af frisk slætgræs til analyse ...
18.05.17

Slætgræsprognoser til økologiske bedrifter
Slætprognose for foderværdi og udbytte i kløvergræs til anvendelse på bedrifter med en økologisk driftsform er opdateret og...
18.05.17

Ansvarlig

Økologi
Specialkonsulent
Finn Strudsholm
Økologi Innovation