Oprettet: 05-04-2019

Sonis i bakkesvingel, engrapgræs og rajsvingel

Ved vækstregulering af bakkesvingel, engrapgræs og rajsvingel skal man være opmærksom på at midlet Sonis ikke er tilladt i de arter.

Sonis er et nyt vækstreguleringsmiddel. Midlet indeholder 250 g/l Trinexacpac og er identisk med Moddus M. Man skal dog være opmærksom på at midlet er godkendt i enkeltarter og i den godkendelse mangler bakkesvingel (Tidligere stivbladet svingel), engrapgræs og rajsvingel. Sonis må derfor ikke bruges i de 3 arter. En anvendelse i de 3 arter er omfattet af krydsoverensstemmelse.

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 05-04-2019 Revideret: 05-04-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesn...
23.12.19
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19
Godkendelse af ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø om efteråret
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i en...
14.08.19
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2019
I 2019 bør der være gode muligheder for at etablere alm. rajgræs i renbestand i august måned. Læs om etablering og se løsni...
05.08.19