Oprettet: 01-05-2019

Fortsat usikkerhed om dispensation til brug af Titus WSB i kartofler

Miljøstyrelsen har fortsat udeståender ift. den sundhedsmæssige vurdering af Titus WSB i forbindelse med dispensationsansøgningen.

Miljøstyrelsen har fortsat udeståender ift. den sundhedsmæssige vurdering af Titus WSB. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Corteva at afgøre om de kan fremskaffe den nødvendige dokumentation.

Det er derfor nødvendigt planlægge en alternativ strategi uden brug af Titus WSB og hurtigt at disponere indkøb af ukrudtsmidler, så grovvaren og firmaerne har mulighed for at hjemtage de nødvendige mængder.

Se tidligere meddelelse om ukrudtsbekæmpelse uden Titus WSB

Sidst bekræftet: 01-05-2019 Oprettet: 01-05-2019 Revideret: 01-05-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Pesticidrester i kartofler
Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggek...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20