Oprettet: 11-03-2020

Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler

EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler til konsum og forarbejdning.

Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder i EU (SCoPAFF) har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler til konsum og forarbejdning, som træder i kraft ultimo 2020. Det forventes, at den endelige beslutning bliver truffet i maj-juni 2020 fulgt op af en udfasningsperiode på seks måneder, hvor den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg vil være gældende. Det anbefales kun at anvende Monceren til bejdsning af spise- og læggekartofler i 2020. Det frarådes at bejdse kartofler til industriel forarbejdning.  

 

SCoPAFF har fastsat en grænseværdi for rester af pencycuron (Monceren DS 12,5 og Monceren FS 250) i kartofler til 0,02 mg/kg i kartofler til konsum, forarbejdning og foder, som er detektionsgrænsen. Monceren bliver IKKE forbudt og må derfor gerne indtil videre anvendes og forefindes på bedriften, men den nye grænseværdi bliver i praksis så lav, at det bliver svært at garantere, at de høstede kartofler ikke overskrider den nye grænseværdi.

Undersøgelser i både Danmark og udlandet har vist, at Monceren kan findes i meget lave koncentrationer under den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg, men over den nye grænseværdi på 0,02 mg/kg. Bayer A/S har derfor valgt at stoppe salget af pencycuron til brug i kartofler i hele Europa.

Det er intensionen fra EU, at der skal være en rimelig udfasningsperiode på seks måneder før ikrafttrædelsen af den nye grænseværdi. Spise- og læggekartofler, som er høstet inden november – december 2020, skal overholde den nuværende grænseværdi på 0,1 mg/kg. Dette gælder også selvom udlagring, sorteringen, vask og pakning sker efter ikrafttrædelse af den nye og lavere MRL. For kartofler, der markedsføres efter den dato (som forventes at ligge ultimo 2020), hvor de nye grænseværdier er gældende fra, skal det kunne dokumenteres, at høstdatoen har været før denne dato. Hvis ikke, høstdatoen kan dokumenteres, vil det være den nye og lavere grænseværdi, der er gældende.

I EU-lovteksten er der juridisk usikkerhed om ”produced” betyder, at kartofler er høstet eller videreforarbejdet. Det frarådes derfor at bejdse kartofler til industriel forarbejdning som fx stivelse, chips, pommes frites eller kogte, friterede og skrællede kartofler af hensyn til den juridiske usikkerhed, samt at det oftest ikke er muligt at spore forarbejdede produkter tilbage til en bestemt høstdato og -parti.

Det er avlerens ansvar at høstede kartofler overholder grænseværdierne.

Sidst bekræftet: 11-03-2020 Oprettet: 11-03-2020 Revideret: 11-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Titus WSB - dispensationsansøgningen forventes afvist
Ansøgningen om anvendelse af Titus WSB på dispensation vil med stor sandsynlighed blive afvist af Miljøstyrelsen på grund a...
22.05.20
Titus - dispensation er forsinket
Muligheder for ukrudtsbekæmpelse uden Titus
23.04.20
Ukrudt i kartofler
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler skal du planlægge ud fra viden om ukrudtsarter på arealet. Diquat er forbudt og ny strateg...
07.04.20
Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20