Oprettet: 13-03-2020

Stop for markedsføring af Rizolex 10 D

Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse hos avlerne er fastsat til den 01.03.2022.

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. har meddelt ophør af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2, fordi midlet ikke længere ønskes markedsført.

  • Rizolex 10D er afmeldt pr. 01-09-2020 (sidste frist for import til Danmark)
  • Rizolex 10D må sælges i detailledet (eksempelvis grovvaren) indtil 01-03-2021
  • Rizolex 10D må anvendes og besiddes indtil 01-03-2022, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.

Rizolex 10 D kan anvendes i denne og næste sæson.

Med udfasningen af både Monceren i 2020 og pulverbaseret Rizolex i 2021 vil der ikke længere være pulverbaserede bejdsemidler til bejdsning af kartofler, hvis der ikke kommer nye produkter på markedet.

Sidst bekræftet: 13-03-2020 Oprettet: 13-03-2020 Revideret: 13-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Titus WSB - dispensationsansøgningen forventes afvist
Ansøgningen om anvendelse af Titus WSB på dispensation vil med stor sandsynlighed blive afvist af Miljøstyrelsen på grund a...
22.05.20
Titus - dispensation er forsinket
Muligheder for ukrudtsbekæmpelse uden Titus
23.04.20
Ukrudt i kartofler
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler skal du planlægge ud fra viden om ukrudtsarter på arealet. Diquat er forbudt og ny strateg...
07.04.20
Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20