Oprettet: 02-02-2018
Revideret: 18-12-2018

Nye og ændrede godkendelser 2018

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2018", (deadline 1.december 2017).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Amistar  Movento SC
Argylene Plus  Movento SC 100 (sukkermajs) 
Asulox             Movento SC 100 (rodfrugter) 
Cerone Mycostop WP
Conserve (bladselleri) Nonicotinoider
Concerve (bær)             Ortiva Top (1-203)                     
Contans Prestige FS 370 
Diabolo Prestop Mix WP 
Folicur Xpert Prestop WP
Gaucho WS 70   
Geoxe 50 WG Proman (havefrøarter) 
Gnatrol SC   
Gozai Proman (kartofler)  
Integral Pro  Pomoxon Extra 
  Aktivstof Propiconazol 
Ironmax Pro  Select 240 EC
Karate 2,5 WG  Serenade ASO
Kerb 400 SC  Spruzit Neu (baby leaf og persille)
Kulmulus S (økologiske kartofler) Spruzit Neu
(visse økologisk grønsager, rød- og hvidkløver
til frø og hestebønner til foder           
Kumulus S (frugt og bær) Talius 
Kumulus S (prydplanter) Titus WSB   
Madex Top            Vertimec EC                                   
Mavrik Vita             Viverda ezi 
Merpan 80 WG Midler Du Pont
Met52 OD            
Mirador 250 SC           
MIDLER 

Dispensation til bejdsning af roer med skadedyrsmidlet Gaucho WS 70 til sæson 2019

Der må efter brug af bejdsede frø ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

Miljøstyrelsen oplyser, at der er givet dispensation til bejdsning af roer med neonicotinoidet Gaucho (imidacloprid) i perioden 1. februar til 1. juni 2019. De bejdsede roer må sås til 31. maj 2019. Nordic Sugar har ansøgt om dispensationen.

Imidacloprid og to andre aktivstoffer i bejdsemidler med neonicotinoider er som bekendt blevet forbudt i EU. Se nærmere i Afviklingsfrister for skadedyrsbejdser indeholdende neonicotinoider fastsat.

Aarhus Universitet har vurderet, at der ikke findes godkendte alternative midler eller metoder til Gaucho WS 70. Bl.a. er det vanskeligt at bekæmpe bladlus og dermed virusgulsot med de nuværende midler grundet resistensudvikling hos ferskenbladlusene mod pyrethroider og Pirimor.

Dispensationen er endvidere givet under følgende betingelser:

”Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid/ha).

Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor udstyr for at forhindre spredning af støv.

Jordbruger skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå:

 • Sået areal i hektar (ha)
 • Mængde frø pr. ha
 • Dosering på de bejdsede frø (i g middel/100.000 frø eller g imidacloprid/100.000 frø)

Der må ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

Det påhviler Nordic Sugar at indsamle information om ovennævnte vilkår fra avlerne og indrapportere oplysninger herom til Miljøstyrelsen senest 1. september 2019”.

Nordic Sugar oplyser, at de ikke indrapporterer oplysninger vedr. foder- og energiroer. SEGES undersøger derfor nu, om firmaerne, der sælger foderroefrø, vil indrapportere oplysningerne.

17. december 2018

Til top

Gnatrol SC er godkendt til mindre anvendelse i krydderurter og salat i væksthus

Det mikrobiologiske insektmiddel Gnatrol SC (526-14), som indeholder Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod larver af sørgemyg i krydderurter og salat i væksthus
 • Må max anvendes 3 gange med 5-7 dages interval
 • Må i krydderurter og salat ikke anvendes senere end 7 dage før høst

Gnatrol SC må anvendes i økologisk produktion.

Link til brugsanvisning.

17. december 2018

Til top

Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse

En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigtigt at få brugt eventuelle restlagre med  disse produkter før de bliver forbudte at anvende og opbevare.

En række produkter er i 2018 blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed får produkterne nye registreringsnumre og de tidligere produkter bliver ikke længere markedsført ligesom der bliver anvendelses og opbevaringsforbud for produkterne. En række af disse produkter anvendes i mark- og havefrø.

Det drejer sig om:

Middel reg.nr Anvendelses- og opbevaringsforbud Overført til middelreg.nr Anvendelsesområde
Express SX 3-177 01.12.2019 Express 50 SX11-69 Markfrø og kæmpebjørneklo
Trimmer 50 SG3-184 01.12.2019 Trimmer SG11-65 Markfrø og kæmpebjørneklo
Harmony SX3-169 01.01 2020 Harmony 50 SX11-72 KrysantemumHavefrø
Avaunt3-179 01.12.2019 Avaunt 150 EC11-68 Mark og havefrø

Bortset fra Harmony SX markedsføres de oprindelige produkter ikke længere, men da det er midler med en vis udbredelse kan der være lagre som det er vigtigt at være opmærksom på at få anvendt i vækstsæsonen 2019.

I øvrigt henvises til oplysninger i Middeldatabasen og artikel på LandbrugsInfo.

10. december 2018

Til top

Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019 

Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumper og Armure.

Der er nu fastsat en dato for endelig udfasning af triazolet propiconazol i EU. Propiconazol indgår bl.a. i svampemidlerne Bumper og Armure. Der bliver forbud mod opbevaring og anvendelse af propiconazol-produkter senest den 19. marts 2020, dvs. 2019 er sidste vækstsæson, hvor produkterne kan anvendes. Miljøstyrelsen fastsætter den nøjagtige dato, men 19. marts 2020 er den seneste dato, og det kan derfor allerede nu afgøres, at midler indeholdende propiconazol ikke må anvendes i vækstsæsonen 2020.

Vær derfor opmærksom på ikke at hjemkøbe mere af de berørte produkter, end der kan forbruges i vækstsæsonen 2019 samt at opbruge allerede indkøbte midler med aktivstoffet propiconazol.

Ovenstående foreløbige forbudsdato er nu anført i Middeldatabasen ved de berørte midler.

6. december 2018

Til top

Geoxe 50 WG har fået udvidet godkendelsen

Svampemidlet Geoxe 50 WG har fået udvidet godkendelsen og må nu også anvendes i hovedsalat og pluksalat og andre salatplanter (herunder Brassicacea) i væksthus

Svampemidlet Geoxe 50 WG (1-227), som indeholder fludioxonil, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær på friland og hovedsalat og pluksalat og andre salatplanter (herunder Brassicacea (korsblomstrede)) i væksthus
 • Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må i hovedsalat og plukslat og andre salatplanter (herunder Brassicacaea) ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i jordbær max anvendes én gang som båndsprøjtning
 • Må i hovedsalat og plukslat og andre salatplanter (herunder Brassicacaea) max anvendes to gange med 10 dages interval
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Bemærkning

Vær opmærksom på, at godkendelsesteksten og brugsanvisningen er upræcis. Fx er der i brugsanvisningen nævnt vårsalat og ærteblade, som dermed må betragtes som ”andre salater”.

SEGES og GartneriRådgivningen har gjort opmærksom på uoverensstemmelserne overfor Syngenta og Miljøstyrelsen, men man har p.t. ikke ønsket at tilrette etiketten.

9. november 2018

Til top

Contans er godkendt til mindre anvendelse i gulerod

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Contans til mindre anvendelse mod knoldbægersvamp i gulerod på friland

Det biologiske svampemiddel Contans (18-586), som indeholder Coniothyrium minitrans CON/M/91-08, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod knoldbægersvamp, Sclerotinia spp., i gulerod på friland
 • Må max anvendes én gang pr. vækstsæson

Midlet må anvendes i økologisk produktion.

Link til brugsanvisning.

8. november 2018

Til top

Cerone er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Cerone til mindre anvendelse til frugtudtynding i æble, samt frugtudtynding og blomsterknopdannelse i pære

Vækstreguleringsmidlet Cerone (18-414), som indeholder ethephon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til frugtudtynding i æbler, samt frugtudtynding og blomsterknopdannelse i pære
 • Må ikke anvendes senere end 10 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
 • Må til frugtudtynding i æble og pære max anvendes med 0,5 l pr. ha pr. sæson
 • Må i pære til blomsterknopdannelse max anvendes med 0,75 l pr. pr. ha pr. sæson inklusiv behandling for frugtudtynding

Link til brugsanvisning.

8. november 2018

Til top

Serenade ASO godkendt til mindre anvendelse i kerne- og stenfrugt

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod bakteriesygdomme i æbler, pærer, kirsebær og blomme.

Det biologiske svampemiddel Serenade ASO (18-581), som indeholder Bacillus subtilis QST 713, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod bakteriesygdomme i æble, pære, kirsebær og blomme
 • Max dosering 4-8 l pr. behandling pr. ha
 • Max 6 behandlinger pr. sæson fra knopbrydning til frugtdannelse

Link til brugsanvisning.

Serenade ASO må anvendes i økologisk produktion.

Serenade ASO godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen har Miljøstyrelsen godkendt Serenade ASO til mindre anvendelse mod meldug og gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus.

Det biologiske svampemiddel Serenade ASO (18-581), som indeholder Bacillus subtilis QST 713, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod meldug og gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus
 • Max dosering 4-8 l pr. behandling pr. ha
 • Max 6 behandlinger pr. sæson i hele vækstsæsonen

Link til brugsanvisning.

Serenade ASO må anvendes i økologisk produktion.

3. oktober 2018

Til top

Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen

 

I forbindelse med at Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen er der sket flere ændringer, blandt andet er anvendelsen i løg, forårsløg, spidskål og squash bortfaldet, og max dosering er reduceret i flere afgrøder.

Svampemidlet Ortiva Top (1-203), som indeholder azoxystrobin og difenoconazol, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på friland i asparges, endivie, rucola, porre, ærter uden bælg samt agurk i væksthus
 • Må i agurk ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må i gulerod, peberrod, pastinak, persillerod, knoldselleri, vårsalat, hovedsalat, endivie, rucola, broccoli, blomkål, grønkål, kinakål og ærter uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i rosenkål, hovedkål og porrer ikke anvendes senere end 21 dage før høst
 • Ved håndtering af agurk i væksthus skal der anvendes kemisk bestandige handsker
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

Bemærkninger

Der er sket følgende ændringer i den nye godkendelse af Ortiva Top:

 • Er ikke længere godkendt til brug i løg, forårsløg, spidskål og squash i væksthus
 • Max dosering i broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål (hvid-, rød- og savoykål), grønkål, kinakål, peberrod, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, vårsalat, hovedsalater reduceret til 0,8 l pr. ha.
 • Salat på friland er nu præciseret ved vårsalat, hovedsalat, endivie og rucola, samtidigt er max dosering reduceret til 0,8 l pr. ha
 • Max dosering i porre er reduceret til 0,8 l pr. ha

19. september 2018

Til top
     

Overførsel af godkendelse til mindre anvendelse af insektmidlet Mavrik 2F til Mavrik Vita i havefrø

Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt overførslen af godkendelsen til mindre anvendelse fra insektmidlet Mavrik 2F til Mavrik Vita til brug i havefrø til frøproduktion.

Insektmidlet Mavrik 2F er udgået af det danske marked. Midlet er erstattet af Mavrik Vita der er et identisk middel. Det har gjort det nødvendig at overføre den tidligere godkendelse til mindre anvendelse for Mavrik 2F til det nye produkt Mavrik Vita. Denne overførsel er sket så man fremover kan anvende Mavrik Vita til bekæmpelse af skadedyr i havefrø til frøproduktion.

Læs etiketten omhyggelig før udbringning.

Midlet må maksimalt anvendes 2 gange pr vækstsæson. Ved en splitanvendelse må der anvendes 2 x 0,2 l/ha og ved en engangsbehandling er den maksimale dosering 0,3 l/ha.

Ved en engangsbehandling er afstandskravet til vandmiljøet (søer, vandløb m.m. 20 meter) medens den ved en splitbehandling er 10 meter.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for det aktuelle middel. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

28. august 2018

Til top       
       

Godkendelse af ukrudtsmidlet Proman til mindre anvendelse i spinat, kørvel, pastinak, gulerødderog kruspersille til frøproduktion på friland

Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Proman til mindre anvendelse i spinat, kørvel, pastinak, gulerødder og kruspersille på friland.

Ukrudtsmidlet Proman har fået godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøarter. Midlet indeholder aktivstoffet metobromuron. Midlet har god effekt på vanskelige arter som mælder, lugtløs kamille, enårig rapgræs og snerlepileurt når midlet anvendes som jordmiddel.

Læs etiketten omhyggelig før udbringning.

Bemærk at der jævnfør etiketten skal anvendes afdriftsreducerende udstyr ved udbringning. Det anvendte udstyr skal som minimum reducerer afdriften med 50 pct.

Midlet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje boliger m.m. og afstandskravet til vandløb, søer m.m. er 2 meter.

Den maksimale dosering pr vækstsæson er 2,0 l pr. ha.

Doseringen skal tilpasses den enkelte frøart

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for det aktuelle middel. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

28. august 2018

Til top
    

Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse i en række rodfrugter

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse mod bladlus, rodlus og bladlopper i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe på friland.

Insektmidlet Movento SC 100 (18-549), som indeholder spirotetramat, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod insekter i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe på friland
 • Må i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe ikke anvendes senere end 21 dage før høst
 • Max 2 behandlinger med min. 14 dages interval
 • Dosering mod bladlus: 0,45 l pr. ha
 • Dosering mod rodlus og bladlopper (kun i gulerod): 0,75 l pr. ha

Link til brugsanvisning.

16. august 2018

Til top            

Biologisk bejdsemiddel til raps godkendt

Midlet har lav til moderat effekt på rodbrand forårsaget af rodhalsråd (Phoma).

Miljøstyrelsen meddeler, at Integral Pro netop er blevet godkendt til bejdsning af vinter- og vårrapsfrø i lukkede industrielle anlæg. Der er også givet en mindre anvendelse til bejdsning af rybs.

Integral Pro indeholder bakterien Bacillus amyloliquefaciens. Midlet har lav til moderat effekt mod rodbrand forårsaget af rodhalsråd (Phoma). Effekten opnås ved, at bakterien koloniserer rødderne og udskiller metabolitter, og begge dele skulle hæmme rodbrand forårsaget af rodhalsråd. Der er kun svag effekt mod angrebene af rodhalsråd på stængler og rodhals.

Afledt af en stimulering af plantens naturlige forsvarsmekanisme er der også en lav til moderat effekt mod gnav af rapsjordlopper og jordlopper, ligesom plantevæksten i etableringsfasen skulle blive lidt forbedret.

Integral Pro kan kombineres med andre bejdsemidler.

Midlet markedsføres af BASF, som oplyser, at der i sæson 2018-2019 vil være enkelte orienterede forsøg/demo hos DLG og DLA med bejdsning med midlet. BASF har pt. ikke ønsket at få udført landsforsøg med Integral Pro.

Se også middeldatabasen.

15. august 2018

Til top

Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse i visse økologiske grønsager, rød- og hvidkløver til frø og hestebønner til foder

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Spruzit Neu til mindre anvendelse mod insekter i økologisk produktion af hovedkål, bladkål, blomsterkål, porre, løg, rød- og hvidløver til frø samt hestebønner til foder på friland.

Insektmidlet Spruzit Neu (364-67), som indeholder pyrethrin I + II og rapsolie, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes mod insekter i økologisk produktion af hovedkål, bladkål, blomsterkål, porre, løg, rød- og hvidkløver til frøproduktion samt hestebønner til foder på friland
 • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må ikke anvendes i blomstrende afgrøder

Link til brugsanvisning, hvor man kan læse nærmere om max dosering og max antal behandlinger.

2. august 2018

Til top

Diabolo afløser Fungazil TM 100

Bejdsemidlet Diabolo afløser Fungazil TM 100 i læggekartofler.

Firmaet Cillus har afmeldt produktet Fungazil TM 100 men markedsfører i stedet et nyt middel Diabolo med samme indhold af aktivstoffet imazalil. Navneændringen til Diabolo betyder, at produktet har fået nyt registreringsnummer. Fungazil TM 100, reg.nr. 631-4 bliver udfaset og restlagre af Fungazil TM 100 må kun anvendes indtil 29. december 2019, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Diabolo indeholder 100 g imazalil/liter til forebyggelse af sølvskurv, phoma og fusarium og tilføres ved indlagring i en dosering på 150 ml/ton (15 g.a.i. imazalil/ton).

Diabolo må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg. Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i en beholder/emballage og plomberes. Der er ingen behandlingsfrist eller afstandskrav til vandmiljø grundet anvendelsen.

Nedenstående punkter skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

 • De bejdsede kartofler er bejdset med Diabolo, som indeholder imazalil
 • De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
 • Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler eller foder
 • Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord.
 • Ikke dækkede kartofler skal opsamles.
31. juli 2018


Til top

                 

Afviklingsfrister for skadedyrsbejdser indeholdende nonicotinoider fastsat

Fristen for at anvende bejdset udsæd udendørs i EU er 19. december 2018

Miljøstyrelsen oplyser, at afviklingsfristerne for bejdsemidler mod skadedyr indeholdende de såkaldte neonicotionider netop er blevet fastsat. Se nærmere i Rapporter om bejdsning med neonicotinoider og effekter på bier. Neonicotinoider er som bekendt blevet forbudt til al udendørs anvendelse i EU.

Det drejer sig om de 3 aktivstoffer og produkter i tabel 1. Tidligere er der givet dispensation til brug af Cruiser RAPS og Modesto til bejdsning af raps, men i indeværende år er der givet afslag på ansøgning om dispensation. Se nærmere i Afslag på dispensationsansøgning til bejdsning af raps med neonicotinoider. Da Cruiser RAPS og Modesto allerede er forbudt, er de ikke nævnt i tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over aktivstoffer, som bliver forbudte samt afviklingsfrister.

Aktivstof Følgende midler forbydes Frist for
salg i detail-
leddet
Frist for
at anvende
bejdset
udsæd
udendørs
Frist for
at anvende
og besidde
bejdsemidlerne
Clothianidin Mundus FS 380
(reg. nr. 18-515).
Poncho Beta FS 453,34
(reg. nr. 18-487)
Janus FS 180
(reg. nr. 18-486)
19. oktober 2018 19. december 2018 19. december 2018
Imidacloprid Amigo FS 350
(reg.nr. 18-543).
Imprimo FS 417,78
(reg. nr. 18-539)
Montur Forte FS 230
(reg. nr.18-510)
Merit Turf
(reg. nr.18-485)
Prestige FS 370
(reg. nr. 18-400)
Gaucho WS 70
(reg. nr. 18-325) 
19. oktober 2018 19. december 2018 19. december 2018
Thiamethoxam Cruiser 600 FS SB
(reg. nr. 1-226)
Cruiser 70 WS
(reg. nr. 1-158)
19. oktober 2018 19. december 2018 19. december 2018

Landmænd må godt opbevare udsæd (frø og knolde) bejdset med neonicotinoider, men han/hun må ikke anvende udsæden.

Middeldatabasens positivliste og kemitjek appen er opdateret, således at ovennævnte datoer fremgår.

31. juli 2018

Til top      

Dispensation til at anvende Gozai i 2018 til nedvisning af læggekartofler

Gozai kan anvendes på dispensation til nedvisning af læggekartofler i perioden 20. juli – 15. oktober 2018. Tilladelsen til opbevaring bortfalder den 15. oktober 2018.

Gozai (Pyraflufen-ethyl 26,5 g/l) reg.nr. 604-25 er godkendt på dispensation til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler i en dosering på 0,8 l i 200-400 l vand pr. ha. Der skal tilsættes 1,5 l Renol pr. ha.

Anvendelse

For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4 timer før mørket falder på. Gozai er regnfast efter 2 timer. Der kan blandes med Ranman Top, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). Pga. olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinam-produkter. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

Betingelser

Dispensationen er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler, Dispensation til anvendelse gælder i perioden 20. juli - 15. oktober 2018. Tilladelse til opbevaring bortfalder 15. oktober 2018.
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Må maksimalt anvendes én gang pr. sæson.
 • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Læs mere om Gozai i Middeldatabasen, hvor etikette og sikkerhedsdatablad forventes at være tilgængelig i løbet af få dage.

Forhandlere
Firmaet oplyser, at Gozai i dispensationsperioden vil være bredt tilgængeligt i markedet. Markedsføring afventer trykning af etiketten, men det forventes, at produktet vil kunne købes fra omkring 26-27. juli 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen

19:juli 2018

Til top     

En række midler fra Du Pont udgår - og fortsætter under andet navn

FMC/Cheminova har overtaget en række plantebeskyttelsesmidler, som Du Pont tidligere havde godkendelsen af. Midlerne bliver overført til Cheminova og får lidt ændrede navne og numre, men midlerne er de samme som hidtil.

I forbindelse med FMC/Cheminovas overtagelse af en række plantebeskyttelsesmidler, som tidligere hørte under Du Pont, bliver godkendelsen af disse midler nu overført til Cheminova. Det betyder bl.a. følgende:

Alle midlerne forbliver ved overførslen identiske med de hidtil kendte produkter, og godkendelsesområderne vil være de samme.

På grund af overførslen får midlerne lidt ændrede navne og nye registreringsnumre.

Alle Du Pont-produkterne får en afviklingsperiode på 18 måneder fra overførselsdatoen.

Der skal godkendes nye etiketter for alle de fortsættende produkter. Der er endnu ikke godkendt nogen af disse, og de nye produkter er først endeligt godkendt, når etiketterne godkendes.

Produkterne, som er omfattet, fremgår af nedenstående tabel:

Nuværende navn og reg.nr. for Du Pont godkendte produkter Fremtidigt navn og reg.nr. efter overførsel til Cheminova
Ally SX, reg.nr. 3-166 Ally 20 SX, reg.nr. 11-73
Avaunt, reg.nr. 3-179 Avaunt 150 EC, reg.nr. 11-68
Express Gold SX, reg.nr. 3-182 Express Gold 33 SX, reg.nr. 11-66
Express ST, reg.nr. 3-164 Express 50 ST, reg.nr. 11-74
Express SX, reg.nr. 3-177 Express 50 SX, reg.nr. 11-69
Harmony Plus ST, reg.nr. 3-156 Harmony Plus 50 ST, reg.nr. 11-75
Harmony Plus SX, reg.nr. 3-185 Harmony Plus 50 SX, reg.nr. 11-64
Harmony SX, reg.nr. 3-169 Harmony 50 SX, reg.nr. 11-72
Nicanor 20 SG, reg.nr. 3-175 Nicanor SG, reg.nr. 11-70
Ratio Super SX, reg.nr. 3-181 Ratio Super 50 SX, reg.nr. 11-67
Safari, reg.nr. 3-153 Safari 50 WG, reg.nr. 11-76
Steward, reg.nr. 3-173 Steward 30 WG, reg.nr. 11-71
Trimmer 50 SG, reg.nr. 3-184 Trimmer SG, reg.nr. 11-65

Produkterne med reg.nr. 3-xxx i den venstre kolonne i tabellen er afmeldt pr. 1. juni 2018, dog er Harmony SX først afmeldt pr. 1. juli 2018. Produkterne må sælges indtil 1. december 2018, Harmony SX dog til 1. januar 2019. Og endelig bliver produkterne omfattet af anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 1. december 2019, eller 1. januar 2020 for Harmony SX.

Som nævnt må produkterne, som er afmeldt, fortsat sælges i en periode. Det anbefales ikke at købe mere produkt, end man med sikkerhed kan opbruge i vækstsæsonen 2018-2019, da overskydende produkt ellers skal bortskaffes.

I takt med at de nye Cheminova-godkendte produkter får godkendt etiketterne, vil disse erstatte de gamle i markedet. FMC oplyser dog, at der senere vil ske endnu en overførsel af alle Cheminova-produkter til FMC-regi i løbet af en endnu ikke endeligt fastsat periode. Dette betyder, at midlerne vil skulle ændre navn og reg.nr. igen, og at midlerne nævnt i højre kolonne i tabellen også på sigt vil blive forbudte. Derfor skal det anbefales, at man indtil overførslen til FMC er endeligt afsluttet, ikke disponerer større mængder, end der kan bruges på 1 eller maks. 2 vækstsæsoner.

Middeldatabasen er opdateret med oplysninger om de nævnte produkter, og KemiTjek App’en og Positivlisten vil vise korrekte datoer for forbud.

13. juli 2018

Til top     

Frøgræshalm behandlet med ukrudts- og svampe- og vækstreguleringsmidler må opfodres

Miljøstyrelsen har med baggrund i tørkesituationen givet tilladelse til, at frøgræshalm fra høsten 2018 opfodres, selv om det er behandlet med en række ukrudts- og svampe, og som det seneste nye også vækstreguleringsmidler.

Miljøstyrelsen har den 12. juli givet tilladelse til, at halm efter frøgræs behandlet med et antal vækstreguleringsmidler ekstraordinært må opfodres.

Dette sker i forlængelse af en tilsvarende tilladelse givet for ukrudts- og svampemidler. Tilladelsen gælder alene høsten 2018. Den er givet med baggrund i den force majeure-situation, der er opstået på grund af den alvorlige og langvarige tørke, og den deraf følgende mangelsituation mht. foder på mange kvægbedrifter.

Den nye tilladelse gælder følgende vækstreguleringsmidler:

Moddus M (1-154) anvendt efter BBCH 33, Moddus Start (1-223) anvendt efter BBCH 33, Trimaxx (396-45), Optimus (396-61), Cuadro 25 EC (11-45), Cuadro NT (11-59), Inter-Trinex (221-151), Moxa (613-12), Medax Top (19-201), Medax Max (19-224), CCC 750 (49-8), Cycocel 750 (19-22), Cycocel Extra (19-13), Trece 750 (49-42), Stabilan 460 (347-14), Stabilan Extra (347-16), Terpal (19-4) og LFS Ethephon+mepiquat-chlorid (318-125).

Det er herefter vurderingen, at praktisk taget al frøgræs fra høsten 2018 vil kunne opfodres. Det er naturligvis en klar forudsætning, at alle øvrige vilkår vedr. godkendelserne af ovennævnte midler skal være overholdt.

12. juli 2018

Til top     

Frøgræshalm behandlet med ukrudts- og svampemidler må opfodres

Miljøstyrelsen har med baggrund i tørkesituationen givet tilladelse til, at frøgræshalm fra høsten 2018 opfodres, selv om det er behandlet med en række ukrudts- og svampemidler.

Miljøstyrelsen har den 10. juli givet tilladelse til, at halm efter frøgræs behandlet med et antal ukrudts-og svampemidler ekstraordinært må opfodres. Tilladelsen gælder alene høsten 2018. Den er givet med baggrund i den force majeure-situation, der er opstået på grund af den alvorlige og langvarige tørke, og den deraf følgende mangelsituation mht. foder på mange kvægbedrifter.

Baggrunden for, at SEGES har søgt om tilladelse til opfodring er tidligere beskrevet her.

Tilladelsen gælder følgende ukrudtsmidler:

Boxer (1-211), Catch (64-67), DFF (18-416), Legacy (396-26), Express SX (3-177), Nuance WG (11-39), Hussar Plus OD (18-569), Hussar OD (18-493), Lexus (3-163), Kerb 400 SC (64-72), Primera Super (18-432), Foxtrot (11-31), Reglone (1-178) og Stomp CS (19-205).

Og følgende svampemidler:

Bumper 25 EC (396-1), Bell (19-173), Ceando (19-177), Comet Pro (19-184), Folicur Xpert (18-575), Orius 200 EW (396-24) og Viverda (19-204).

Det er naturligvis en klar forudsætning, at alle øvrige vilkår vedr. godkendelserne af ovennævnte midler skal være overholdt.

Tilladelsen omfatter ikke for anvendelse af vækstreguleringsmidler, som også hyppigt anvendes i frøgræs, og som har et lignende forbehold mod opfodring af frøgræshalm. SEGES har også søgt om tilladelse til opfodring af halm efter frøgræs behandlet med de relevante vækstreguleringsmidler, men tilladelse hertil er ikke givet i skrivende stund. Der vil blive informeret særskilt herom, når denne tilladelse måtte foreligge.

11. juli 2018

Til top      

Kerb 400 SC er godkendt i vinterraps

Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af Kerb 400 SC til at omfatte vinterraps, og arealbegrænsningen for sprøjtning pr. dag i en række frøafgrøder er fjernet.

Miljøstyrelsen har den 12. juli meddelt, at godkendelsen af Kerb 400 SC er udvidet til at omfatte vinterraps. Vilkårene for den nye godkendelse svarer nogenlunde til de dispensationer, som har været givet de seneste år, dog er behandlingsperioden begrænset til november-december.

Der er ikke længere krav om, at sprøjteføreren under udsprøjtningen skal sidde i en lukket førerkabine med kulfilter, men det vil fortsat være en god ide for at reducere eksponeringen af sprøjteføreren. Tilsvarende er det fortsat godt landmandskab at anvende forholdsvis stor vandmængde med store dråber for at forebygge afdrift til naboarealer.

Samtidig med den udvidede godkendelse er der kommet en begrænsning i anvendelsen af Kerb, idet midlet ikke må anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Endvidere er den hidtidige arealbegrænsning på hhv. 2 og 2,5 hektar for dagligt behandlet areal i en række frøafgrøder fjernet. Der er dog stadig krav om, at der ved behandling i frugtbuske, skove og beplantninger og til planteskolekulturer maksimalt må behandles 2,5 ha pr. dag.

Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.

12. juli 2018

Til top     

Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse I sukkermajs

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse mod lus i sukkermajs.

Insektmidlet Movento SC 100 (18-549), som indeholder spirotetramat, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod bladlus i sukkermajs
 • Fra hanblomsterstand er synlig til afsluttende blomstring (BBCH 51-69)
 • Max dosering 0,75 l pr. ha
 • Max 2 behandlinger med min. 14 dages interval
 • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Link til brugsanvisning.

4. juli 2018

Til top     

Sneglemidlet Ironmax Pro godkendt

Ironmax Pro indeholder samme aktivstof og -mængde som Sluxx HP

Miljøstyrelsen oplyser, at sneglemidlet Ironmax Pro er blevet godkendt til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i landbrug, havebrug og væksthuse. Midlet indeholder 24,2 g/kg jernfosfat og altså samme aktivstof og –mængde som sneglemidlet Sluxx HP.

Der må anvendes op til 7 kg/ha pr. behandling og maksimalt 28 kg/ha pr. afgrøde pr. vækstsæson. Der skal være mindst 5 dage mellem behandlingerne.

Midlet ejes af det franske firma De Sangosse og bliver forhandlet af BASF. Firmaet kan pt. ikke oplyse nogen forventet pris. Midlet er også først for nylig blevet godkendt i andre lande.

Ved brug af 7 kg/ha Ironmax Pro ligger der 42 granulater pr. m2 og ved brug af 7 kg/ha Sluxx ligger der 60 granulater pr. m2. Firmaet angiver, at det anvendte lokkemiddel i Ironmax Pro lugter lidt som raps og tiltrækker sneglene, hvilket skulle give en hurtigere virkning.

Det har pt. ikke været muligt at få udleveret de forsøg, som har ligget til grund for effektivitetsvurderingen i forbindelse med godkendelsen, men disse skulle ifølge BASF blive tilgængelige senere, og før bekæmpelse er aktuel. I egne forsøg udført af De Sangosse har effekten af 7 kg Ironmax Pro været sammenlignet med 7 kg Sluxx HP, og her har effekten af Ironmax Pro været lidt bedre end af Sluxx HP. Først når resultaterne fra forsøgene fra effektivitetsvurderingen foreligger, vil effekten dog kunne vurderes. Det gælder også forsøg mht regnfasthed af Ironmax Pro.

Se nærmere om Ironmax Pro i middeldatabasen.

3. juli 2018

Til top     

            

Mindre anvendelse til Karate mod bladlus i fodermajs

Karate må anvendes 1 gang pr. sæson og senest i vækststadium 51.

Miljøstyrelsen har netop efter ansøgning fra SEGES givet en mindre anvendelse til brug af op til 0,4 kg Karate 2,5 WG pr. ha mod bladlus i fodermajs. Den mindre anvendelse er kun gældende i 2018. Karate må maks. anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Er Karate således tidligere i sæsonen anvendt mod fritfluer, må midlet ikke anvendes igen. Karate må senest anvendes i vækststadium 51 (hanblomsterstand mærkbar men ikke synlig).

Afstandskravet til vandmiljøet er 20 m.

Se nærmere i Bladlus i majs.

Se også i middeldatabasen.dk

2. juli 2018

Til top

Dispensation til anvendelse af Conserve i bær

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve.

mod pletvingefrugtfluen (Drosophila suzukii) i vindruer, jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld, kirsebær og blomme.

Dispensationen gælder i perioden den 22. juni til den 19. oktober 2018.

Betingelserne for anvendelse af insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, fremgår af brugsanvisningen, der kan findes via nedenstående link.

Conserve må anvendes i økologisk produktion.

Link til brugsanvisning

28. juni 2018

Til top     

Dispensation til Vertimec EC i porre

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til avendelse af Vertimes EC mod trips i porre i perioden den 1. juli til den 28. oktober 2018.

Dispensationen til insektmidlet Vertimec EC (1-192), som indeholder abamectin, er givet på følgende betingelser:

 • Max 0,5 l Vertimec EC, som må udbringes max 3 gange med minimum 7 dages interval på arealer med stor forekomst af trips, og hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført
 • Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2018
 • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
 • Selve udsprøjtningen må alene udforetages fra en traktor med lukket førerkabine med kulfilter

Brugsanvisningen kan ses her.

27. juni 2018

Til top

Dispensation til anvendelse af Conserve i bladselleri

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af Conserve mod larver af selleriminérfluen i bladselleri. Dispensationen gælder i perioden den 1. juni til den 28. september 2018.

Insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, har fået dispensation på følgende betingelser:
 • Dispensationen gælder i perioden den 1. juni til den 28. september 2018
 • Må kun anvendes mod larver af selleriminérfluen i bladselleri
 • Max dosering er 0,8 l pr. ha
 • Må max anvendes 1 gang
 • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

Conserve må anvendes i økologisk produktion.

13.juni 2018

Til top

Mindre anvendelse til svampemidlet Folicur Xpert i hestebønner til foder

Der må bruges op til 1,56 l/ha fordelt på 1 eller 2 behandlinger.

Miljøstyrelsen oplyser, at der netop er givet en mindre anvendelse til at bruge Folicur Xpert (prothioconazol + tebuconazol) til svampebekæmpelse i hestebønner til foder. Der må bruges op til 1,56 l/ha fordelt på 1 eller 2 behandlinger. Sprøjtefristen er vækststadium 71 (10 procent bælge i fuld størrelse). Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter.

Folicur Xpert er omfattet af triazolreglerne. Se nærmere i Nye restriktioner i brugen af triazol-svampemidler.

Tidligere i foråret er der givet afslag på ansøgningen, men supplerende oplysninger er indsendt, og der er nu givet en mindre anvendelse.

Folicur Xpert har indgået i landsforsøgene med svampebekæmpelse i hestebønner i 2017 og indgår også i forsøgene i indeværende år. I 4 forsøg i 2017 er Folicur Xpert sammenlignet med Orius, og der er opnået et lidt større merudbytte og nettomerudbytte med Folicur Xpert, men der er brug for flere forsøg for at afklare evt. forskelle mellem midlerne.

Se yderligere i middeldatabasen og se vejledningen her.

31.maj 2018
Til top

Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse i baby leaf og persille på friland

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Spruzit Neu til mindre anvendelse mod skadedyr i baby leaf og persille på friland.

Insektmidlet Spruzit Neu (364-67), som indeholder pyrethrin I og II, er godkerndt til mindre anvendelse på følgende vilkår:

 • Må kun anvendes mod bladlus, sommerfuglelarver, jordlopper, trips og minerende larver af bl.a. bedefluen i baby leaf samt jordlopper og minerende larver i persille på friland

 • Max dosering i baby leaf og persille er 6,0 l pr. behandling

 • Max to behandlinger i baby leaf og persille med 5-7 dages interval

 • Må i baby leaf ikke anvendes senere end 3 dage før høst

 • Må i persille ikke anvendes senere end 7 dage før høst

 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

 • Må ikke anvendes i blomstrende afgrøder

Spruzit Neu må anvendes i økologisk produktion.

Bemærkning

Sprøjt aldrig i direkte sollys og ved temperaturer under 5 grader eller over 20 grader.

Da Spruzit Neu er et kontaktmiddel, må der forventes en reduceret og mere svingende effekt mod minerende larver.

30. maj 2018

Til top

Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i økologiske kartofler

Kumulus S (19-34), som indeholder svovl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i økologiske kartofler til bekæmpelse af kartoffelskimmel
 • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
 • Må max anvendes med 6 kg pr. ha pr behandling (den totale dosering må ikke overstige 24 kg pr. sæson)
 • Må max anvendes med 6 behandlinger pr. sæson (5 dages interval)
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3-områder
 • Må ikke anvendes i blomstrende afgrøder

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Kumulus S i økologiske kartofler kan ses her.

22. maj 2018

Til top

Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i diverse frugt og bær på friland

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen fornyet godkendelsen af Kumulus S til mindre anvendelse mod svampesygdomme og galmider i kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hyben, vindruer og jordbær på friland

Svampemidlet Kumulus S (19-34), som indeholder svovl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod svampesygdomme og galmider i kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hyben, vindruer og jordbær på friland
 • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
 • Må i kirsebær og blomme max anvendes med 8 kg pr. behandling og max 8 gange med min. 7 dages interval fra knopbrydning til blomsteranlæg (BBCH 59) samt under frugtudvikling (BBCH 70-79)
 • Må i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og hyben max anvendes med 8 kg pr. behandling og max 8 gange med min. 7 dages interval fra knopbrydning til blomsteranlæg (BBCH 59) samt under frugtudvikling (BBCH 70-79)
 • Må i jordbær max anvendes med 5 kg pr. behandling og max 8 gange med min. 7 dages interval fra knopbrydning til blomsteranlæg (BBCH 59) samt under frugtudvikling (BBCH 70-79)
 • Må i vindruer max anvendes med 5 kg pr. behandling og max 8 gange med min. 7 dages interval fra knopbrydning til blomsteranlæg (BBCH 59) samt under frugtudvikling (BBCH 70-79). I vejledningen er angives tysk anbefaling til behandling i vindruer
 • Den totale dosering må ikke overstige 24 kg pr. sæson
 • Må ikke anvendes nærmere end hhv. 5 meter for jordbær, 20 meter for solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hyben og vindruer samt 30 meter for kirsebær og blomme fra § 3 områder
 • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Kumulus S ikke anvendes i blomstrende afgrøder

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Kumulus S i kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hyben, vindruer og jordbær på friland kan ses her.

Kumulus S må anvendes i økologisk produktion.

9. maj 2018

Til top 

Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen fornyet godkendelsen af Kumulus S til mindre anvendelse mod svampesygdomme og galmider i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus

Svampemidlet Kumulus S (19-34), som indeholder svovl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes mod svampesygdomme og galmider i prydplanter/planteskolekulturer på friland og i væksthus
 • Må på friland max anvendes med 5 kg pr. behandling og max 8 gange med min. 5 dages interval. Den totale dosering må ikke overstige 24 kg pr. sæson
 • Må i væksthus max anvendes med 3 kg (0,1-0,2 % (1500 l 0,2 % opløsning)) pr. behandling og max 8 gange med min. 5 dages interval
 • Må på friland ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3 områder
 • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Kumulus S ikke anvendes i blomstrende afgrøder på friland

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Kumulus S i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus kan ses her.

Kumulus S må anvendes i økologisk produktion

9. maj 2018

Til top

Dispensation til Merpan 80 WG i kernefrugt

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Merpan 80 WG til bekæmpelse af frugttrækræft i æble- og pæretræer. Gælder i perioderne 1. april-28. juli 2018 og 15. august-12. december 2018.

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WG (604-24), som indeholder captan, er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen er gældende i perioderne 1. april – 28. juli 2018 og 15. august – 12. december 2018, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
 • Må kun anvendes mod frugttrækræft i æble- og pæretræer
 • Æble- og pæretræerne må højst behandles fire gange indenfor samme vækstsæson. Heraf må højst to behandlinger anvendes inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst
 • Ved håndtering af behandlede æble- og pæretræer skal der anvendes kemisk bestandige handsker
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet
 • Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftslederen af plantagen
 • Må ikke anvendes nærmere end fem meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for a t beskytte beboere og forbipasserende.

7. maj 2018

Til top

Mange ændringer i Mirador 250 SC’s fornyede godkendelse

Der er sket mange ændringer ved den fornyede godkendelse af Mirador 250 SC. Flere godkendelser er bortfaldet, max dosering er reduceret, behandlingsfrister ændret, og der er indført ”trappedoseringer” i korn afhængig af vækststadie.

Svampemidler Mirador 250 SC (396-41), som indeholder azoxystrobin, har fået fornyet godkendelsen på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, gulerødder, knoldselleri, persillerod, pastinak, raps, ærter med og uden bælg, kartofler, kålroer, majroer og græsfrø, samt i jordbær og kartofler
 • Må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes senere end 35 dage før høst
 • Må i ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i gulerødder, knoldselleri, persillerødder, pastinak, kålroer og majroer ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i raps ikke anvendes sener end 21 dage før høst
 • Må i kartofler ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i jordbær i væksthus ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • I korn er doseringen afhængig af afgrødens vækststadie:
 • Vinter- og vårhvede: 0,4 l i stadie 31-33, 1,0 l i stadie 37-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 • Vinter- og vårbyg: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 • Triticale og rug – vinter og vår: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 • Havre: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l.

Bemærkninger

Ved den fornyede godkendelse er godkendelsen bortfaldet for mange afgrøder herunder sukkerroer, kål (blomkål, broccoli, grønkål, hvidkål, kinakål, rosenkål, rødkål, savoykål), forårsløg, hvidløg, kepaløg, skalotteløg, purløg, porrer, bladselleri på friland og i væksthus, persille, rucola, salat, rødbeder samt jordbær på friland.

For øvrige ændringer i anvendelsen herunder max dosering, max antal behandlinger og anvendelsestidspunkt henvises til brugsanvisningen.

Mirador 250 EC med ”gammel” etikette må anvendes ifølge den gamle etikette, så længe lager haves.
 

7. maj 2018

Til top

Ukrudtsmidlet Proman godkendt i kartofler

Proman har bred virkning mod tokimbladet ukrudt og anvendes frem til stadie 09, hvor kartoflerne bryder gennem kammen.

Miljøstyrelsen har godkendt Proman til bekæmpelse af ukrudt i kartofler med behandlingsfrist i stadie 09, dvs. når kartoflerne bryder jordoverfladen. Proman indeholder et nyt aktivstof metobromuron, som er et jordmiddel. Metobromuron hæmmer elektrontransporten og har dermed en virkemekanisme (HRAC klasse C2), som er ny i kartofler, og vil dermed bidrage til at forsinke udvikling af herbicidresistens.

Proman er afprøvet i Landsforsøgene og resultaterne kan ses side 295-296 i Oversigt over Landsforsøgene 2017. Der er opnået en meget effektiv bekæmpelse af tokimbladet ukrudt ved anvendelse af 2 l Proman + 1,2 l Reglone pr. ha i stadie 09, hvor 1-2 procent af kartoffelplanterne har brudt jordoverfladen. Der har ikke været foretaget yderligere behandlinger. Enårig rapgræs er bedre bekæmpet i forsøgsled, hvor der er anvendt Titus efter fremspiring.

I Middeldatabasen er der adgang til etikette og sikkerhedsdatablad.

Proman er pålagt et afstandskrav på 10 meter til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Afstandskravet kan nedsættes til 5 meter ved at anvende afdriftsreducerende sprøjteteknik med minimum 50 procent afdriftsreduktion.

SEGES har samlet information om effekt af midler og strategier til ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Effekttabellen samler viden om effekt fra forsøg suppleret med praktiske erfaringer, hvor der ikke er forsøgsdata.

Effekttabel ukrudtsmidler i kartofler

Nordisk Alkali oplyser, at der er produkt på vej ud i handlen.

25. april 2018

Til top

Movento SC er godkendt til mindre anvendelse i kirsebær

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse mod kirsebærfluer i kirsebær.

Insektmidlet Movento SC 100 (18-549), som indeholder spirotetramat, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod kirsebærfluer i kirsebær
 • Må i kirsebær ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Max dosering er 1,125 l pr. ha
 • Må max anvendes to gange med min. 14 dages interval (der må i alt max behandles to gange med Movento SC 100 inkl. behandling mod bladlus jf. etiketten)

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 mod kirsebærfluer i kirsebær kan ses her.

24. april 2018

Til top  

 

Met52 OD er godkendt

Insektmidlet Met52 OD er godkendt til bekæmpelse af insekter i løg og porre på friland samt i jordbær, grønsager og gerbera i væksthus.

Insektmidlet Met52 OD (681-2), som indeholder sporer af svampen Metarhizium anisopliae var. anisopliae strain F52, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til insektbekæmpelse i løg og porre på friland samt i jordbær, grønsager og gerbera i væksthus
 • På friland max 6 gange per afgrøde med minimum 7 dage mellem behandlinger
 • I væksthus max 10 gange per afgrøde med minimum 3 dage mellem behandlinger
 • Behandlingsfristen (friland og væksthus) er 4 timer

Met52 OD må anvendes i økologisk produktion.

10. april 2018

Til top

 

Madex Top er godkendt

Insektmidlet Madex Top er godkendt til bekæmpelse af larver af æbleviklere i æble, pære og kvæde.

Insektmidlet Madex Top (404-11), som indeholder Cydia pomonella granulovirus isolat V17, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af æbleviklere i æble, pære og kvæde
 • Max 10 anvendelser per sæson

Madex Top må anvendes i økologisk produktion.

Bemærkninger

Madex Top (404-11) skal erstatte Madex (404-7), der er afmeldt, og der er opbevarings- og anvendelsesforbud pr. 6. oktober 2019.


10. april 2018

Til top

Dispensation til Pomoxon Extra til brug i kernefrugt
Efter ansøgning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Pomoxon Extra tl frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer.
Dispensationen gælder i perioden 20. april til 8. juli 2018 og 1. august til 9. september 2018.

Dispensation til vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra (347-32), som indeholder 1-naphtyleddikesyre, er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen er gældende i perioderne: 20. april 2018 til 8. juli 2018 og 1. august 2018 til 9. september 2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud
 • Må kun anvendes til frugtudtynding og forebyggelse af tidlig frugtfald i æbler og pærer
 • Må i æbler og pærer til frugtudtynding ikke anvendes senere end 90 dage før høst
 • Må i æbler og pærer til forebyggelse af tidligt frugtfald ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

9. april 2018

Til top

Svampemidlet Talius godkendt

Svampemidlet Talius har nu fået en regulær godkendelse i korn og flere frøgræsarter.

Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidlet Talius (proquinazid) netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i vinterhvede, vårhvede, rug, triticale, vinterbyg, vårbyg, havre, rødsvingel, alm. rajgræs og strandsvingel.

I 2017 blev der som bekendt givet en etårig dispensation til anvendelse af Talius, der havde registreringsnummer 3-196. Den nye godkendelse af Talius har registreringsnummer 3-201. Vær opmærksom på, at Talius (registreringsnummer 3-196), som der blev givet dispensation til i 2017, ikke længere er godkendt og ikke længere må anvendes og opbevares.

Talius må maksimalt anvendes 2 gange pr. vækstsæson og med minimum 14 dages interval. Der må pr. vækstsæson anvendes op til 0,5 l Talius pr. ha i hvede, rug og triticale og op til 0,25 l pr. ha i de øvrige godkendte afgrøder.

Talius må anvendes til vækststadium 49. Behandlet frøgræs må ikke opfodres.

Afstandskravet til vandmiljøet er 5 meter. Talius må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Denne tekst forventes at komme på flere nygodkendte midler fremover.

Talius er et specifikt meldugmiddel uden effekt mod andre svampesygdomme. Talius er mere effektiv til meldugbekæmpelse i hvede end de hidtil godkendte midler og anbefales derfor i hvede ved bekæmpelsesbehov. I byg findes mange billigere alternativer.

Se nærmere i middeldatabasen.

5. april 2018

Til top

Viverda ezi godkendt

Svampemidlet Viverda ezi er identisk med svampemidlet Viverda, men dunkene kan monteres på det såkaldte ezi connect system, som er et lukket påfyldningssystem. På sigt er det håbet, at afgiften kan nedsættes ved brug af systemet.

Miljøstyrelsen meddeler, at Viverda ezi netop er blevet godkendt. Midlet er identisk med Viverda, men dunkene med Viverda ezi er forsynet med et specielt låg, så dunkene kan monteres på det såkaldte ezi connect system, som er et lukket påfyldningssystem, der kan monteres direkte på sprøjten eller i nærheden af det sted, hvor sprøjten fyldes med sprøjtemiddel. Den lukkede konstruktion giver en større sikkerhed for sprøjteføreren under påfyldning og rengøring.

Viverda ezi har samme godkendelse som Viverda, men med eget registreringsnummer. På sigt er det forhåbningen, at midler med ezi connect systemet eller tilsvarende systemer kan få en lavere afgift, da en lukket konstruktion giver en større sikkerhed for sprøjteføreren. Dette kræver dog en lovændring, som bl.a. Landbrug & Fødevarer arbejder på. Indtil videre er der derfor samme afgift på Viverda ezi og Viverda. BASF har dog valgt at sælge Viverda ezi til en pris, der er 50 kr. pr. liter lavere end for Viverda for at få systemet introduceret og udbredt. Afgiften på Viverda og Viverda ezi er 267 kr. pr. liter, hvor de 157,50 kr. skyldes sundhedskomponenten. Afgiften beregnes som bekendt ud fra i alt 4 komponenter nemlig foruden sundhedsbelastning indgår også komponenter for miljøeffekt og miljøadfærd samt en basisafgift.

Firmaet oplyser, at dunkene med ezi connect også kan monteres på andre tilsvarende systemer. I indeværende sæson er Viverda ezi det eneste produkt, som sælges med de specielle låg. Det har ikke pt. været muligt at få oplysninger om evt. flere produkter med systemet i de kommende år.

Sprøjteproducenter/importører har ifølge BASF indikeret en pris på ezi-connect på omkring 9.000 - 10.000 kr. Kyndestoft Trading kører ifølge BASF tilbud på ezi-connect indtil 1. maj til en pris på 6.950 kr. ekskl. moms og montering.

3. april 2018

Til top

Dispensation til Select 240 EC i havefrø og flere havebrugskulturer

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen har Miljøstyrelsen givet dispensation til Select 240 EC til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer

Dispensationen til ukrudtsmidlet Select 240 EC, som indeholder clethodim, er givet på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer
 • Må kun anvendes i perioden den 15. april til den 13. august 2018, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
 • Må i jordbær og løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg) ikke anvendes senere end 40 dage før høst
 • Må i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede ikke anvendes senere end 60 dage før høst
 • Max dosering er 0,5 l pr. behandling
 • Må max anvendes to gange
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.

27. marts 2018

Til top

Prestop Mix WP er godkendt

Svampemidlet Prestop Mix WP er godkendt til bekæmpelse af jord- og frøbårne svampesygdomme i grønsager, krydderurter og prydplanter samt til bekæmpelse af gråskimmel i jordbær udbragt med bier i jordbær og hindbær.

Svampemidlet Prestop Mix WP (880-2), som indeholder Gliocladium catenulatum J1446, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af jord- og frøbårne svampesygdomme forårsaget af Pythium, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel i grønsager, krydderurter og prydplanter samt til bekæmpelse af gråskimmel udbragt med bier i jordbær og hindbær

Midlet må anvendes i økologisk produktion.

Bemærkning

Prestop Mix (575-2) er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 10. april 2019.

 

19. marts 2018

Til top

Prestop WP er godkendt

Svampemidlet Prestop WP er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme forårsaget af Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel i grønsager, krydderurter og prydplanter samt til bekæmpelse af agurkesyge i agurker.

Svampemidlet Prestop WP (880-4), som indeholder Gliocladium catenulatum J1446, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme forårsaget af Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel i grønsager, krydderurter og prydplanter samt til bekæmpelse af agurkesyge i agurker

Midlet må anvendes i økologisk produktion.

Bemærkning

Prestop (575-4) er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 10. april 2019.

19. marts 2018

Til top

Mycostop WP er godkendt

Svampemidlet Mycostop WP er godkendt til bekæmpelse af frø- og jordbåne svampesygdomme i væksthuse i de i brugsanvisningen angivne afgrøder.

Svampemidlet Mycostop WP (880-3), som indeholder Streptomyces K61, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthuse i de i brugsanvisningen angivne afgrøder:
 • Frøplanter, bladgrønsager og krydderurter i væksthussubstratbehandling
 • Frøplanter, bladgrønsager og krydderurter i hydroponiske systemer
 • Frugtbærende grønsager
 • Prydplanter (potte- og snitkulturer, stiklinger)
 • Sætteløg og sættehvidløg

Midlet må anvendes i økologisk produktion.

Bemærkning

Mycostop WP (575-3) er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 10. april 2019.

19. marts 2018

Til top

Dispensation til anvendelse af Asulox i visse arter af havefrø til frøavl

Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af Asulox i spinat,skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl så der til bekæmpelse af ukrudt i disse afgrøder må anvendes op til 2,0 l pr. ha i 2018.

Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox (Reg. Nr. 501-52) og har hidtil haft en dispensation til anvendelse i spinat til frøavl. Midlet har til sæsonen 2018 fået en ny dispensation der omfatter afgrøderne, spinat, skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde hvor midlet må anvendes.

Dispensationen starter 7. marts 2018 og udløber 5. juli 2018. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller forefindes på ejendommene.

Midler, der indeholder asulam, må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinat, skorzoner, gulerødder, persille eller morgenfruer.

Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.

Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 5. juli 2018, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende eller besidde Asulox.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning

Asulox må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i de nævnte afgrøder.

Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha.

I afgrøder som tåler phenmedipham og hvor phenmedipham er godkendt:
1-2 l Asulox tilsat et godkendt phenmedipham-produkt

Kilde: Miljøstyrelsen

6. marts 2018

Til top

Dispensation for anvendelse af Titus WSB i Kartofler

Der er givet dispensation til anvendelse af Titus WSB (reg.nr. 3-200) til ukrudtsbekæmpelse i kartofler i perioden 15. marts til den 12. juli 2018.

Der er givet dispensation til anvendelse af Titus WSB (reg.nr. 3-200) til ukrudtsbekæmpelse i kartofler i perioden 15. marts til den 12. juli 2018, i alt 120 dage, hvorefter der er forbud mod anvendelse og besiddelse af Titus WSB. 

Titus WSB må anvendes:

 • Ved brug af max. 30 g/ha + spredeklæbemiddel
 • Ikke senere end 30 dage før høst
 • Ikke nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

1. marts 2018

Til top

Mange ændringer i Amistars fornyede godkendelse

Flere godkendelser er bortfaldet, max dosering er reduceret, behandlingsfrister er ændret, og der er indført ”trappedoseringer” i korn afhængig af vækststadie.

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Amistar (1-172), som indeholder azoxystrobin, er blevet revurderet og er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, gulerødder, knoldselleri, persillerod, pastinak, raps, ærter med og uden bælg, kartofler, kålroer, majroer og græsfrø, samt i jordbær i væksthuse
 • Må i hvede, rug, triticale, byg og havre ikke anvendes senere end 35 dage før høst
 • Må i ærter med og uden bælg, gulerødder, knoldselleri, persillerødder, pastinak, kålroer, og majroer ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i raps ikke anvendes senere end 21 dage før høst
 • Må i kartofler ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i jordbær i væksthus ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • I korn er doseringen afhængig af afgrødens vækststadie:
 • Vinter- og vårhvede: 0,4 l i stadie 31-33, 1,0 l i stadie 37-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 • Vinter- og vårbyg: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 • Triticale og rug: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 • Havre: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l.

Bemærkninger

Ved den fornyede godkendelse er godkendelsen bortfaldet for mange afgrøder herunder sukkerroer, kål (blomkål, broccoli, grønkål, hvidkål, kinakål, rosenkål, rødkål, savoykål), forårsløg, hvidløg, kepaløg, skalotteløg, purløg, porrer, bladselleri på friland og i væksthus, persille, rucola, salat, rødbeder samt jordbær på friland.

For øvrige ændringer i anvendelsen herunder max dosering, max antal behandlinger og anvendelsestidspunkt henvises til brugsanvisningen.

Amistar med ”gammel” etikette må anvendes ifølge den gamle etikette, så længe lager haves.

Amistar har flere mindre anvendelser, som vil blive genansøgt.

Se yderligere i middeldatabasen.

19. februar 2018

Til top 

Dispensation til anvendelse af Argylene Plus

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Argylne Plus til vækstregulering af pottede prydplanter i væksthuse i 2018.

Dispensationen til anvendelse af Argylene Plus (629-17), som indeholder natriumsølvthiosulfat, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i pottede prydplanter i væksthuse
 • Må kun anvendes i perioderne 13. februar til 12. juni 2018 og 26. juni til den 22. oktober 2018. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 22. oktober 2018
 • Den maximale dosering er 0,140 kg aktivstof pr. ha svarende til 1,750 kg Argylene Plus
 • Må max anvendes én gang pr. kultur
 • Ved håndtering af pottede prydplanter i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker

19. februar 2018

Til top              

Prestige FS 370 må kun anvendes som vådbejdse ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen i marken

Bayer har truffet en europæisk beslutning om, at Prestige FS 370 kun må anvendes til svampe- og insektbekæmpelse i kartofler ved bejdsning af læggekartofler i forbindelse med lægning.

Prestige FS 370 er et flydende bejdsemiddel til kartofler. Det indeholder både svampe- (pencycuron) og insektmiddel (imidacloprid). Pencycuron har kontaktvirkning mod kartoflens rodfiltsvamp. Imidacloprid er et systemisk aktivstof, der virker som kontakt- og gift, og beskytter mod angreb af bladlus og cikader. Prestige FS 370 kan kun anvendes som vådbejdse ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen i en dosering på 1 l pr. hektar. For at sikre tilstrækkelig effekt på rodfiltsvamp anbefales det at tilsætte ekstra pencycuron (Monceren 250 FS) til Prestige 370 FS.

Det er fortsat tilladt at anvende andre bejdsemidler som eks. flydende Monceren FS på indendørs anlæg. Det er dog vigtigt, at disse anlæg er egnede til formålet, og at der ikke sker en kontaminering af omgivelserne og brugerne af anlæggene.

10. januar 2018

Til top                 


Sidst bekræftet: 17-12-2019 Oprettet: 02-02-2018 Revideret: 18-12-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.06.20
Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20
Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20

Læs også