Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-05-2016

  

Oprettet: 14-02-2013
Revideret: 20-01-2014

Nye og ændrede godkendelser af planteværnsmidler 2013

Listen indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2013, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret (Deadline ultimo januar 2013). 

Indholdsfortegnelse 
Acrobat Top Matrigon 72 SG 
Acrobat Top (prydplanter) Matrigon 72 SG (jordbær)
Acrobat WG (prydplanter) Matrigon 72 SG (oliehør)
Acrobat WG (navneændring) Matrigon 72 SG (planteskolekulturer)
Agil 100 EC (rødsvingel) Merpan 80 WG 
Agros Prothio (prydplanter) Met52 Granular
Amistar Metaxon
Aproach  Movento SC 10o (planteskolekulturer) 
Aramo Movento SC 100 (prydplanter)
Basamid GR  ND Betafam SE
Biscaya OD 240 (hvidkløver) NF-M-750
Biscaya OD 240 (solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær)  Opera
Biscaya OD 240 (væksthus) Perfekthion 400 EC
Biscaya OD 240 (friland) Plenum 50 WG (korsblomstret havefrø)
Callisto  Proline EC 250 (prydplanter)
Cantus (oliehør) Quartz (priklebede)
Caryx (vinterraps) Quartz (buskfrugt)
Comet Ridomil Gold MZ Pepite
Command CS (landbrugsafgrøder til frøavl og produktion af udsæd) Scala (prydplanter)
Command CS (kål) Scala (agurk, tomat, salat)
Command CS (planteskolekulturer og prydplanter) Sempra (priklebede)
Contans WG Sempra (buskfrugt)
Cuadro 25 EC   Signum WG (hyben)
Cythrin 500  Sluxx HP
Danadim Progress Spotlight Plus (nedvisning af kartofler)
DFF (priklebede) Spruzit Neu (økologisk frugt og bær)
Diflanil 500 SC (priklebede) Spruzit Neu (økologiske frilandsgrønsager)
Diflanil 500 SC Spruzit Neu (økologisk salat og krydderurter)
Diflanil 500 SC (buskfrugt) Steward (salat og endivie)
Dithane NT Steward (prydplanter og planteskolekulturer) 
Focus Ultra (oliehør) Stomp CS
Folicur EC 250 (hyben) SweDane MCPA 750
Focuc Ultra (jordbær) Switch 62,5 WG (svampesygdomme frugt og bær) 
Harmony SX (majs) Switch 62,5 WG
Karate 2,5 WG (hyben) Teppeki
Karate 2,5 WG (oliehør) Tern  
Kerb 400 SC   Titus WSB (kartofler)
Kumulus S Topflor
Legacy 500 SC (buskfrugt) Topik (strandsvingel)
LFS MCPA Trica 
LFS Thiacloprid (solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær)  Vertimec EC (porrer)
M-750 Vertimec (insektbekæmpelse)
MaisTer (majs) Zenit 
 

MIDLER

Switch 62,5 WG godkendt til mindre anvendelse i frugt og bær

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Switch 62,5 WG til mindre anvendelse mod forskellige svampesygdomme i æble, pære, kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hindbær og brombær.
Svampemidlet Switch 62,5 WG (reg.nr. 1-201) indeholdende cyprodinil og fludioxonil er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

Må anvendes i:

 • æble og pære mod Monilinia spp, gråskimmel, skurv (Venturia spp.), Penicillium spp. og Gloeosorium spp.
 • kirsebær og blomme mod Monillia og gråskimmel
 • solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær mod blandt andet Colletotrichum (antracnose) og gråskimmel
 • hindbær og brombær mod blandt andet gråskimmel, stængelplet i brombær, barknekrose i hindbær og hindbærstængelplet
 • ved æble og pære er behandlingsfristen 3 dage
 • ved kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hindbær og brombær er behandlingsfristen 7 dage

For alle afgrøder gælder, at:

 • der maksimalt må foretages to behandlinger pr. sæson
 • der maksimalt må anvendes 1,0 l Switch 62,5 WG pr. behandling
 • midlet ikke må anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Switch 62,5 WG mod svampesygdomme i frugt og bær, skal være i besiddelse af ’Brugsanvisning til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG i æble, pære, kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hindbær og brombær’.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, der gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter brugeren (gartneren) alene for eventuelle skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Til top

Vertimec har fået ny godkendelse

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af Vertimec. Godkendelsen er udvidet, og midlet må nu - ud over snitblomster og potteplanter i væksthus - også anvendes i en række grønsager og jordbær i væksthus.

 

Insektmidlet Vertimec (reg.nr. 1-192) indeholdende abamectin er godkendt på følgende betingelser:
 • Må anvendes til insektbekæmpelse i agurk, courgette, drueagurk, melon, vandmelon, græskar, vintersquash, peberfrugt, tomat, jordbær, snitblomster og potteplanter i væksthus
 • Må i agurk, courgette, drueagurk, melon, vandmelon, græskar, vintersquash, peberfrugt, tomat og jordbær i væksthus kun anvendes i perioden marts til oktober
 • i agurk, courgette, drueagurk, melon, vandmelon, græskar, vintersquash, peberfrugt, tomat og jordbær ikke anvendes senere end tre dage før høst

Maksimale antal behandlinger fremgår af brugsanvisningen.

Til top

Caryx

Caryx er netop blevet godkendt til vækstregulering af vinterraps med 0,7 l/ha enten efterår eller forår.

Miljøstyrelsen oplyser, at Caryx netop er blevet godkendt til vækstregulering af vinterraps med 0,7 l/ha enten efterår (vækststadium 13-20) eller forår (vækststadium 21-59). Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Afstandskravet til vandløb er 2 meter. Caryx indeholder 30 gram metconazol pr. liter og 210 gram mepiquatchlorid pr. liter. Metconazol er aktivstoffet i svampemidlet Juventus, og mepiquatchlorid indgår i vækstreguleringsmidlet Terpal. Indholdet af metconazol i 0,7 liter Caryx svarer til 0,25 liter Juventus, så Caryx har også en sideeffekt på rodhalsråd.

Firmaet kan ikke oplyse nogen forventet pris på Caryx, men i Oversigt over Landsforsøgene 2013 er anvendt 319 kr. pr. liter med den nye afgift og ekskl. moms.

Efterårsbehandling har i kraftigt udviklede marker til formål at vækstregulere vækstpunktet, så dette ikke skades af frost. Behandlingen er derfor en forsikringssprøjtning. Forårsbehandling har til formål at hindre lejesæd. Tyskerne angiver det korrekte behandlingstidspunkt om foråret til 15-25 cm`s højde. Firmaet angiver også, at der ved forårsbehandling skulle ske en stimulering af sideskudsdannelsen.

Caryx har været afprøvet med efterårsbehandling i 3 års landsforsøg (2010 og 2012-2013) og med forårsbehandling i år i st. 30. I 2 af 8 landsforsøg blev der i 2013 opnået sikre nettomerudbytter for forårsbehandling med Caryx på omkring 3 hkg/ha, mens der ikke var sikre udslag i de øvrige 6 forsøg. Ved efterårsbehandling er der oftest opnået små og usikre merudbytter, hvilket tillægges en lille udvintring i forsøgene.

I tyske forsøg er der kun opnået merudbytter ved vækstregulering om foråret i forsøg med middel til meget lejesæd (højere N-niveau end i Danmark). Se nærmere i Planteavlsorientering 157, 2013. I tyske forsøg er der opnået en kraftigere vækstregulering med 0,7 l Caryx end med 0,75 l Folicur.

Se yderligere om Caryx i Middeldatabasen.

18. november 2013

Til top 

Met52 Granular

Efter anmodning fra Novozymes Biologicals FR S.A. har Miljøstyrelsen godkendt MET52 Granular til mindre anvendelse mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer.

Insektmidlet Met52 Granular (reg.nr. 681-1) indeholdende Metarhizium anisopliae er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer til behandling af trips
 • Dosering: 0,5 kg pr. m3 vækstmedie iblandet før potning/plantning
 • Der må maks. behandles to gange pr. sæson i jordbær (væksthus og friland), hindbær og brombær
 • Der må maks. behandles tre gange pr. sæson i solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær

Brugsanvisning

Avlere, som anvender MET52 Granular mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer, skal være i besiddelse af ’Brugsanvisning til mindre anvendelse af Met52 Granular mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer’.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

31. oktober 2013

Til top 

Proline EC 250 og Agros Prothio

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Proline EC 250 og Agros Prothio i prydplanter i væksthus og prydplanter/planteskolekulturer på friland til bekæmpelse af fusarium.

Svampemidlerne Proline EC 250 (reg. nr. 18-473) og Agros Prothio (reg. nr. 650-86) inde­holdende prothioconazol er godkendt til mindre anvendelse mod fusarium på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i prydplanter i væksthus og prydplanter og planteskolekulturer på friland.
 • Brug egnet beskyttelsesudstyr ved opblanding og sprøjtning.
 • Sprøjtede planter må ikke håndteres de første to døgn efter behandling. Efter to døgn skal der anvendes egnede beskyttelseshandsker ved håndtering af planterne både i væksthus og på friland. Efter 21 dage må planterne håndteres uden kemisk bestandige handsker.
 • På friland må der maks. udføres to behandlinger pr. sæson.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
 • Dosering: Tilberedning af opløsning: 0,10 pct. koncentration (10 ml Proline EC 250 eller Agros Prothio pr. 10 l vand)
  • Væksthusanvendelse: Der må maksimalt anvendes 1.500 l opløsning (= maks. 10 ml Proline EC 250 eller Agros Prothio pr. 10 l vand)
  • Frilandsanvendelse: Der må maksimalt anvendes 800 l opløsning (= maks. 0,8 l af Proline EC 250 eller Agros Prothio)

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Proline EC 250 og Agros Prothio på prydplanter i væksthus eller prydplanter/planteskolekulturer på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Proline EC 250 og Agros Prothio i prydplanter i væksthus og prydplanter/planteskolekulturer på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

28. oktober 2013

Til top 

Acrobat WG og Acrobat Top (prydplanter i væksthus)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Acrobat WG og Acrobat Top til mindre anvendelse mod phytophtora i prydplanter i væksthus.

Svampemidlerne Acrobat WG (reg.nr. 19-131) og Acrobat Top (reg.nr. 19-218) indeholdende dimethomorph og mancozeb er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Der må maks. udføres tre behandlinger pr. kultur
 • Der anvendes 0,07 % med 2-3 l opløsning pr. m2 (200 g opløst i 300 l vand udsprøjtet pr. 100 m2) eller 150 ml opløsning pr. liter pottejord

Vær opmærksom på, at Acrobat WG er afmeldt pr. maj 2013, men må anvendes og besiddes indtil 1. november 2014.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Acrobat WG og Acrobat Top mod phytophtora i prydplanter i væksthus, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Acrobat WG og Acrobat Top i prydplanter i væksthus".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

23. oktober 2013

Til top

Focus Ultra er godkendt til mindre anvendelse i jordbær

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Focus Ultra til bekæmpelse af græsukrudt i jordbær.

Græsmidlet Focus Ultra (reg.nr. 19-93) (cycloxydim) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

Må anvendes i jordbær mod græsukrudt, blandt andet kvik, flyvehavre, vindaks og spildkorn

 • Der må maks. fortages én behandling pr. sæson
 • Behandlingsfristen er 40 dage
 • Må ikke blandes med andre ukrudtsmidler, og der bør være mindst en uges afstand til andre ukrudtsbehandlinger
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Dosering:
  • Kvik: 1,5-2,0 l Fokus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha
  • Øvrige græsukrudt og spildkorn: 1,0-1,5 l Fokus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha
 • Der må maks. anvendes 2,0 l Fokus Ultra pr. ha

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Focus Ultra mod græsser i jordbær, skal være i besiddelse af Brugsanvisning til mindre anvendelse af Focus Ultra i jordbær

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

16. oktober 2013

Til top

Biscaya OD 240 er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Biscaya OD 240 til mindre anvendelse mod bidende og sugende insekter i prydplanter i væksthus.

Insektmidler Biscaya OD 240 (reg.nr. 18-501) (thiacloprid) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes til prydplanter i væksthus til bekæmpelse af bidende og sugende insekter bl.a. bladlus, væksthussnudebiller, øresnudebiller, mellus, sommerfuglelarver og glimmerbøsser. Der kan desuden forventes en vis effekt mod uldlus, skjoldlus og trips.

 • Må maksimalt anvende to gange pr. kultur

 • Der må maks. anvendes 0,5 l Biscaya OD 240 pr. behandling ~ 0,05 % Biscaya OD 240 ved 1000 l vand pr. ha

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Biscaya OD 240 i prydplanter i væksthus, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Biscaya OD 240 i prydplanter i væksthus " 

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

15.oktober 2013

Til top

Biscaya OD 240 er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Biscaya OD 240 til mindre anvendelse mod bidende og sugende insekter i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

Insektmidler 

Biscaya OD 240

(reg.nr. 18-501)

(thiacloprid) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes til planteskolekulturer og prydplanter på friland til bekæmpelse af bidende og sugende insekter bl.a. bladlus, væksthussnudebiller, øresnudebiller, mellus, sommerfuglelarver og glimmerbøsser
 • Må maksimalt anvende én gang pr. sæson
 • Der må maks. anvendes 0,3 l Biscaya OD 240 pr. behandling ~ 0,03 % Biscaya OD 240 ved 1000 l vand pr. ha
 • Må kun anvendes i tætte kulturer med fuldt udviklede blade, hvor der ikke er risiko for at afsætte midlet på jorden
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Biscaya OD 240 i planteskolekulturer og prydplanter på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Biscaya OD 240 i planteskolekulturer og prydplanter på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

 

15. oktober 2013

Til top

Quartz, Legacy 500 SC, Sempra og Diflanil 500 SC

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Quartz, Legacy 500, Sempra og Diflanil 500 SC til mindre anvendelse i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben.

Ukrudtsmidlerne Quartz (reg.nr. 18-514), Legacy 500 SC (reg.nr. 396-26), Sempra (reg.nr. 594-4) og Diflanil 500 SC (reg.nr. 601-1), indeholdende diflufenican, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben til bekæmpelse af ukrudt
 • Der må maksimalt sprøjtes én gang med et diflufenicanmiddel pr. år.
 • Der skal anvendes afskærmet sprøjtning
 • Der må maksimalt anvendes 0,25 l middel pr. ha
 • Må ved doseringer op til 0,15 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må ved doseringer op til 0,25 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
 • Etableringsår:
  • Quartz, Legacy 500 SC, Sempra eller Diflanil 500 SC må anvendes én gang om foråret før knopbrydning eller én gang om efteråret efter høst. Ved forårsanvendelse må der ikke høstes/anvendes bær fra buskene (otte måneders sprøjtefrist)
 • Høstårene:
  • Quartz, Legacy 500 SC, Sempra eller Diflanil 500 SC må anvendes én gang om efteråret efter høst og ikke senere end otte måneder før høst

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Quartz, Legacy 500 SC, Sempra eller Diflanil 500 SC i buskfrugt, skal være i besiddelse af ’Brugsanvisning til mindre anvendelse af Quartz, Legacy 500 SC, Sempra eller Diflanil 500 SC mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

7. oktober 2013

Til top  

Contans WG

Miljøstyrelsen har meddelt, at Contans WG har fået ny distributør og dermed et nyt registreringsnummer. Derfor er der anvendelses- og opbevaringsforbud på den ”gamle” Contans WG med reg.nr. 404-6 pr. 1. april 2015.

18. september 2013

Til top  

Movento SC 100

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus.

Insektmidlet Movento SC 100 (reg. nr. 18-549) (spirotetramat) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes mod bladlus, bomuldsmellus, væksthusmellus og skjoldlus i prydplanter i væksthus
 • Der må gennemføres i alt fire behandlinger fordelt på to blokke. I hver blok udføres maks. to behandlinger med 14 dages mellemrum. Der skal gå otte uger inden 2. blok med yderligere behandlinger udføres
 • Dosering: 0,05-0,075 % (50-75 ml per 100 l vand) ved 800-1500 l vand pr. ha

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Movento SC 100 i prydplanter i væksthus, skal være i besiddelse af ’Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 i prydplanter i væksthus’.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

17. september 2013

Til top   

Plenum 50 WG

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt skadedyrsmidlet Plenum 50 WG til mindre anvendelse i korsblomstret havefrø.

Skadedyrsmidlet Plenum 50 WG er blevet godkendt til mindre anvendelse i korsblomstret havefrø. Plenum 50 WG anvendes mod glimmerbøsser indtil afgrødens stadie 59.1, hvor kronbladene netop er synlige men blomsten stadig lukket . Det er vigtigt, at læse vejledningen omhyggeligt inden brug. Vær opmærksom på, at midlet kun må bruges en gang pr. vækstsæson.

Brugerne skal før anvendelsen af Plenum 50 WG i korsblomstret havefrø være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

12. september 2013

Til top  

Agil 100 EC

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Agil 100 EC til mindre anvendelse i rødsvingel til frøproduktion om foråret. 

Ukrudtsmidlet Agil 100 EC er blevet godkendt til mindre anvendelse i rødsvingel til frøproduktion om foråret. Agil 100 EC har effekt på en række græsukrudtsarter som agerrævehale, vindaks, kvik, og spildkorn. Effekten på enårig rapgræs vil ikke være tilstrækkelig. Agil 100 EC kan ses som et alternativ til Focus ultra i rødsvingel til frøproduktion.

Det er vigtigt, at læse vejledningen omhyggeligt inden brug. Vær opmærksom på at midlet kun må bruges en gang pr. vækstsæson.

Brugerne skal før anvendelsen af Agil 100 EC være i besiddelse af vejledningerne om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

12. september 2013

Til top   

Topik

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Topik til mindre anvendelse i strandsvingel til frøproduktion.  

Ukrudtsmidlet Topik er blevet godkendt til mindre anvendelse i strandsvingel til frøproduktion om efteråret. Topik har effekt på en række græsukrudtsarter som agerrævehale, alm. rajgræs, alm. rapgræs og vindaks. Bedste resultat opnås om efteråret på småt ukrudt.

Det er vigtigt, at læse vejledningen omhyggeligt inden brug. Vær opmærksom på, at midlet kun må bruges én gang pr. vækstsæson.

Brugerne skal før anvendelsen af Topik i strandsvingel være i besiddelse af vejledningerne om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

11. september 2013

Til top  

Vertimec EC

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af Vertimec EC i porrer på arealer med stor forekomst af trips, og hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført. Behandling må gennemføres i perioden 26.8. til 15.10.2013.  

Dispensation til brug af Vertimec EC (reg.nr. 1-192) (abamectin) i porrer er givet på følgende betingelser:

 • Gælder for perioden fra mandag d. 26. august til tirsdag den 15. oktober 2013
 • Der må kun behandles på arealer med stor forekomst af trips, og hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført
 • Den maksimale dosering er 0,5 l pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval
 • Der må ikke behandles senere end syv dage før høst
 • Sprøjtning skal udføres fra traktor med lukket førerkabine med kulfilter
 • Der må ikke behandles nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

Sprøjteteknik

Vertimec EC er et kontaktmiddel med nogen translaminær virkning. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne. Ved konventionel sprøjteteknik anvendes op til 400 l pr. ha, mens der med luftassisteret sprøjte anvendes ca. 250 l pr. ha. Det anbefales, at der anvendes afdriftsreducerende dyser, fx ISO 05 lavdriftsdyse, som vil give 400 l vand ved 3 bar og 6 km/t. Sprøjtning foretages enten tidlig morgen eller sen aften, idet midlet nedbrydes i sollys. På dette tidspunkt er planterne også saftspændte og dækket med dug, hvilket øger muligheden for indtrængning af sprøjtevæsken i bladskederne.

Bemærkning

Vær opmærksom på, at Vertimec EC er klassificeret som ”Giftig” (T), Miljøfarlig (N) og er farlig for bier. Læs etiketten grundigt før brug.

Brugsanvisning for anvendelse af Vertimec EC i porrer kan ses her. 

26. august 2013

Til top    

Diflanil 500 SC

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af ukrudtsmidlet Diflanil 500 SC. Samtidig er anvendelsen udvidet til også at gælde i frugtplantager (æbler og pærer).

Udvidelsen af godkendelsen af Diflanil 500 SC (reg.nr. 601-1) (diflufenican) er givet på følgende betingelser:

 • Må anvendes med én behandling i æble- og pæreplantager i forår efter blomstring og frem til midten af juli.
 • Behandling skal foretages som en afskærmet sprøjtning.
 • Doseringen er maks. 0,6 liter pr. ha.
 • Må ved doseringer op til 0,15 liter pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
 • Må ved doseringer op til 0,25 liter pr. ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.
 • Må ved doseringer op til 0,60 liter pr. ha ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

19. august 2013

Til top    

Steward (salat og endivie)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Steward til mindre anvendelse i salat og endivie på friland og i væksthus.

Ukrudtsmidlet Steward (reg.nr. 3-173) (indoxacarb) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes i salat og endivie på friland mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle
 • Må anvendes ved begyndende angreb
 • Der må maks. anvendes to behandlinger pr. kultur. Minimum 10 dage mellem behandlingerne
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i væksthuse og syv dage før høst på friland
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Steward i salat og endivie på friland og i væksthus, skal være i besiddelse af ’Brugsanvisning til mindre anvendelse af Steward i planteskolekulturer/prydplanter på friland’.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

31. juli 2013

Til top   

Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps i vækstsæsonen 2013-14 på vilkår om ekstra beskyttelse af sprøjteførere.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af enårig rapgræs, agerrævehale og andet græsukrudt i vinterraps på vilkår om, at sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter. Desuden bør der ved udbringning anvendes afdriftsreducerende dyser. Endelig er det ligesom i 2012-13 et vilkår, at Kerb 400 SC kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt.

Dispensationen er givet på baggrund af stigende problemer med herbicidresistens hos agerrævehale og rajgræs, samt risikoen for, at vejrliget omkring rapsens såning i nogle år kan umuliggøre anvendelse af Command CS mod enårig rapgræs.

Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps har ikke længere en ordinær godkendelse. Det skyldes at modelberegninger viser, at der ved længere tids sprøjtearbejde med standard beskyttelsesudstyr sker en større belastning af sprøjteføreren, end den af Miljøstyrelsen fastsatte grænse. Kulfilter i førerhus og anvendelse af dyser som f.eks. lavdriftdyser, der giver store dråber, nedsætter belastningen af sprøjteføreren.

For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) ”Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2013/14”. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal.

Dispensationen gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2013 til 31. december 2013 og fra 1. februar 2014 til 1. marts 2014.

Behandlingsfristen er 120 dage. Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling og såning/plantning af bladgrøntsager og rodgrøntsager må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling med Kerb 400 SC.

Firmaet Dow AgroSciences oplyser, at man forventer, at der vil være den nødvendige mængde Kerb 400 SC til rådighed i handelen i løbet af september måned.

Det tilrådes at afstemme indkøbet helt nøjagtigt, så hele den indkøbte mængde bruges op. Efter dispensationens udløb kan rester kun anvendes i de få afgrøder, hvor Kerb 400 SC er ordinært godkendt.

19. juli 2013

Til top   

Dispensation til Merpan 80 WG mod ædelgrankræft

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer. Dispensationen bortfalder den 29. oktober 2013.

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WG (reg.nr. 604-11) (captan) er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes med bomsprøjte mod ædelgrankræft (neonectria barkkræft) i ædelgrankulturer
 • Der må maksimalt anvendes fire behandlinger pr. vækstsæson
 • Salgbare juletræer må ikke sprøjtes det sidste år inden fældning
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet
 • Dispensationen gælder fra den 9. juli og bortfalder den 29. oktober 2013, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.

10. juli 2013

Til top  

Diflufenican-midler (priklebede med planteskolekulturer)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har miljøstyrelsen godkendt en række diflufenican-midler til mindre anvendelse mod ukrudt i priklebede med planteskolekulturer.

DFF (reg.nr. 18-416), Quartz (reg.nr. 18-514), Legacy 500 SC (reg.nr. 396-26), Sempra (reg.nr. 594-4) og Diflanil 500 SC (reg.nr. 601-1) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes i priklebede med planteskolekulturer til bekæmpelse af ukrudt
 • Skal anvendes før knopbrydning
 • Doseringen må maks. udgøre 0,12 l middel pr. ha
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, der anvender DFF, Quartz, Legacy 500 SC, Sempra eller Diflanil 500 SC (diflufenican) mod ukrudt i priklebede med planteskolekulturer, skal være i besiddelse af ’Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning/brugsanvisning til brug af DFF, Quartz, Legacy 500 SC, Sempra og Diflanil 500 SC i priklebede med planteskolekulturer’.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

5. juli 2013

Til top  

Command CS (planteskolekulturer/prydplanter på friland)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Command CS til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

Ukrudtsmidlet Command CS (reg.nr. 19-109) (clomazon) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland
 • Skal anvendes tidligt før begyndende knop­brydning
 • Der må maks. anvendes 0,25 l Command CS pr. ha
 • Hvis midlet anvendes på frugtbærende træer eller buske, skal frugter fjernes før salg
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet ved brug i kulturer under 1,5 m
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet ved brug i kulturer over 1,5 m

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Command CS i planteskolekulturer og prydplanter på friland, skal være i besiddelse af ’Brugsanvisning til mindre anvendelse af Command CS i planteskolekulturer/prydplanter på friland’.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

5. juli 2013

Til top  

Spotlight Plus (nedvisning af kartofler)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Spotlight Plus til nedvisning af læggekartofler. For at købe og bruge midlet, skal der indsendes en bestillingsseddel til Videncentret for Landbrug.

Spotlight Plus har opnået dispensation til anvendelse i læggekartofler ved høsten i 2013, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt. Spotlight Plus må alene sælges til erhvervsmæssige avlere af læggekartofler og til statens forsøgsstationer, som har indsendt en bestillingsseddel. Print bestillingssedlen, udfyld og send pr. e-mail eller fax den til Videncentret for Landbrug, Ann Hollesen Alstrup, på aha@vfl.dk eller fax nr. 8740 5090.
Bestillingssedlen skal også fungere som en "på tro og love-erklæring" på, at de gældende regler for brugen af Spotlight Plus bliver overholdt.

Anvendelse

For at opnå bedst effekt bør der behandles om formiddagen. Spotlight Plus er regnfast efter to timer. Der anvendes 200-300 l vand pr. ha. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele. Spotlight Plus har kun svidningseffekt og primært overfor kartoffelstængler efter at bladmassen er helt fjernet enten ved nedvisning med Reglone eller som følge af en aftopning. Effekten kan normalt iagttages efter nogle få dage. Fuld nedvisning indtræffer først efter 14-21 dage.

Betingelser

Dispensationen er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen til at anvende og opbevare Spotlight Plus gælder kun fra den 5. juli 2013 til den 20. oktober 2013.
 • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler
 • Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.
 • Må kun anvendes til nedvisning af læggekartofler med en dosering op til 1 l pr. ha, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering, end den i brugsanvisningen nævnte.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 20. oktober 2013.

Kilde: Miljøstyrelsen

4. juli 2013

Til top  

Ridomil Gold MZ Pepite

Ridomil Gold må ikke anvendelse eller besiddes efter 1. december 2013.

Miljøstyrelsen har på grund af udvaskningsrisiko tilbagetrukket godkendelsen af Ridomil Gold MZ Pepite og parallelprodukterne Agros Mancometa og LFS Metalaxyl-Mancozeb. Syngenta må ikke sælge Ridomil Gold fra dags dato, og detailleddet må kun sælge de tre produkter indtil den 1. september 2013.

Alle tre midler indeholdende metalaxyl må kun anvendes i vækstsæsonen 2013, da afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse af midlerne er fastsat til den 1. december 2013. Det er tilladt at sælge et overskydende lager til andre avlere til brug i vækstsæsonen.

4. juli 2013

Til top  

Kumulus S

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Kumulus S til mindre anvendelse i henholdsvis buskfrugt, stenfrugt, jordbær og i planteskolekulturer/prydplanter på friland.

Kumulus S (reg.nr. 19-34) (svovl) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

Solbær, stikkelsbær, ribs, blåbær og hyben

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe (bl.a. ægte meldug) og galmider
 • Må anvendes med maks. 7,0 kg pr. ha, pr. behandling
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet
 • Må anvendes i både økologisk og konventionel produktion

Kirsebær og blommer

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe (bl.a. blommerust og kirsebærbladplet) og galmider
 • Må anvendes med maks. 9,6 kg pr. ha, pr. behandling
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet
 • Må anvendes i både økologisk og konventionel produktion

Jordbær – på friland og i væksthus

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe (bl.a. ægte meldug)
 • Må anvendes med maks. 5,0 kg pr. ha, pr. behandling
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
 • Må anvendes i både økologisk og konventionel produktion

Planteskolekulturer og prydplanter på friland

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug, skurv, skivesvamp, kirsebærbladplet, lærkens nålefaldssvamp (Meria laricis), rosenstråleplet og galmider
 • Må anvendes med maks. 5,0 kg pr. ha, pr. behandling
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Kumulus S i henholdsvis solbær, stikkelsbær, ribs, blåbær, hyben, blommer, kirsebær, jordbær på friland og i væksthus samt planteskolekulturer/prydplanter på friland, skal være i besiddelse af de respektive brugsanvisninger (klik på overskrifterne).

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

26. juni 2013

Til top  

Steward (prydplanter og planteskolekulturer)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Steward til mindre anvendelse mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle på prydplanter på friland og i væksthus samt i planteskolekulturer.

Insektmidlet Steward (reg.nr. 3-173) (indoxacarb) er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus og på friland samt i planteskolekulturer på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod larver af målere, viklere, møl, ugler og dagsommerfugle

Væksthus:

 • Må maks. anvendes med seks behandlinger pr. år eller maks. tre behandlinger pr. kultur. Minimum otte dage mellem behandlingerne
 • 0,0085-0,0125 % eller 8,5-12,5 g Steward pr. 100 liter vand eller 85-125 g Steward pr. ha. Dosering og vandmængde tilpasses efter kulturens tæthed og højde
 • Ved brug i væksthus, skal der bruges handsker ved arbejde med planterne efter sprøjtning

Friland:

 • Må maks. anvendes med fire behandlinger pr. år. Minimum 10 dage mellem behandlingerne
 • Prydplanter, buske og mindre træer: 85 – 170 g Steward pr. ha. Dosering og vandmængde tilpasses efter kulturens tæthed og højde
 • Større træer 170 – 250 g Steward pr. ha. Dosering og vandmængde tilpasses efter kulturens tæthed og højde
 • Må ikke anvendes nærmere end
  • 2 m ved brug i lave kulturer (maks. højde 100 cm)
  • 10 m i mellemhøje kulturer (maks. højde 175 cm)
  • 30 meter i høje kulturer (> 175 cm)

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Steward i prydplanter i væksthus eller på friland eller i planteskolekulturer skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Steward i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

25. juni 2013

Til top  
 

Sluxx HP

Miljøstyrelsen har godkendt sneglemidlet Sluxx HP. Udover en ny formulering er der ikke sket ændringer i godkendelsen i forhold til den gamle Sluxx.

Sneglemidlet Sluxx HP (reg.nr. 364-59) (ferrifosfat) er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug.
 • Der er ingen behandlingsfrist.

Ecostyle har afmeldt den gamle Sluxx (reg.nr. 364-36), så der er anvendelses- og opbevarings­forbud pr. 25. oktober 2014.

20. juni 2013

Til top  

Trica

Miljøstyrelsen har godkendt Trico til afskrækning af hjortevildt i skovbrug, på frugttræer og i markafgrøder.

Godkendelsen til afskrækningsmidlet Trico (reg.nr. 706-1)(fårefedt) er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt i skovbrug, frugttræer og markafgrøder
 • I markafgrøder kan behandling foretages op til fire gange med syv til 14 dages interval fra 2.bladsstadiet og indtil blomstring. Anvend 15 liter pr. ha i 2-300 liter vand.
 • I træfrugt behandles udsatte knopper og skud før knopbrydning med 15-20 liter pr. ha i op til 75 liter vand
 • I skovbrug anvendes midlet ufortyndet i en rygsprøjte eller tilsvarende direkte på udsatte plantedele sent efterår (vinterbeskyttelse) og om foråret omkring skudbrydning. Dosering: 5 ml pr. plante.

Trico er et repellerende middel, som virker mod hjortevildt ved hjælp af duft og smag, så det holder sig væk. Produktet er tilsat hvid farve, så det et muligt at skelne mellem behandlede og ubehandlede planter. Trico kan anvendes på træer, buske og afgrøder uden risiko for skader. 

18. juni 2013

Til top  

Switch 62,5 WG

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af svampemidlet Switch 62,5 WG. Der er kun sket en enkelt ændring i forhold til den gamle godkendelse: Behandlingsfristen for jordbær i væksthus er reduceret fra 10 dage til nu syv dage.

Udover ændring i behandlingsfristen for jordbær i væksthus fra 10 til syv dage er der sket et par præciseringer med hensyn til behandlingstidspunktet med svampemidlet Switch 62,5 WG (reg.nr. 1-201) (cyprodinil + fludioxonil):

 • Ærter med og uden bælg må behandles i BBCH 51-79 (fra de første knopper er synlige og indtil næsten alle bælge har fuld størrelse)
 • Jordbær på friland i plasttunnel og i væksthus må behandles i BBCH 55-89 (fra første blomsterknopper synlige i bunden af planten og under plukning på bær under modning)

Derudover er det nævnt, at der for brugen af Switch 62,5 WG i jordbær i plasttunnel gælder de samme betingelser som ved brug på friland.

17. juni 2013

Til top 

Biscaya OD 240 og LFS Thiacloprid

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har miljøstyrelsen godkendt Biscaya OD 240 og LFS Thiacloprid til bekæmpelse af sugende og bidende insekter i solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær.

Insektmidlerne Biscaya OD 240 (thiacloprid) og LFS Thiacloprid er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes til bekæmpelse af bidende og sugende insekter, bl.a. bladlus, bladhvepse, galmyg og skjoldlus, i solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær
 •  Må maks. anvendes med én behandling pr. år
 •  Der må maks. anvendes 0,3 liter pr. ha
 • Behandlingsfristen er 14 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Biscaya OD 240 eller LFS Thiacloprid i solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Biscaya OD 240 eller LFS Thiacloprid til bekæmpelse af bidende og sugende insekter i solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Til top 

Command CS

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Command CS til mindre anvendelse i en lang række landbrugsafgrøder.  

Ukrudtsmidlet Command CS er blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat, vårraps, bladbeder, etableret skorzonerrod, gul sennep, hvidkål, kinesisk kål, kørvel, olieræddike, urtechrysantemum frøproduktion samt vår- og vinterhestebønner og bederoer til såvel foder som til produktion af udsæd.

Det er vigtigt, at læse vejledningen omhyggeligt inden brug.

Brugerne skal før anvendelsen af Command CS i de nævnte arter være i besiddelse af vejledningerne om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

13. juni 2013

Til top 

Acrobat WG ændrer navn til Acrobat Top

Acrobat WG er revurderet og er blevet godkendt på samme vilkår som tidligere. Svampemidlet ændrer samtidigt navn til Acrobat Top.

Navneændringen af svampemidlet Acrobat WG (reg. nr. 19-131) (mancozeb + dimethomorph) til Acrobat Top (reg. nr. 19-218) betyder, at der er brugs- og besiddelsesforbud på Acrobat WG pr. 1. november 2014.

13. juni 2013

Til top 

Scala (agurk, tomat, salat)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Scala til mindre anvendelse i agurk, tomat og salat i væksthus samt i salat på friland.

Svampemidlet Scala (pyrimethanil) er godkendt til mindre anvendelse i agurk, tomat og salat i væksthus samt i salat på friland på følgende betingelser:

 • Scala må kun anvendes til bekæmpelse af gråskimmel
 • Salat i væksthus og på friland:
 • Maks. to behandlinger pr. kultur med fire ugers interval
 • Ikke færre end syv dage før høst
 • Maks. 2,0 liter Scala pr. ha
 • Tomat og agurk i væksthus
 • Maks. tre behandlinger pr. kultur med fire ugers interval
 • Ikke færre end tre dage før høst
 • Maks. 150 ml Scala pr. 100 liter vand (̴ 0,15 %). Der må maks. anvendes, hvad der svarer til 2,25 liter Scala pr. ha, pr. kultur.
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Scala til bekæmpelse af gråskimmel i tomat, agurk og salat i væksthus samt i salat på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Scala i tomat, agurk og salat i væksthus samt i salat på friland”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

3. juni 2013

Til top 

Scala (prydplanter)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Scala til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer.

Svampemidlet Scala (pyrimethanil) er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer på følgende betingelser:

 • Scala må kun anvendes til bekæmpelse af gråskimmel
 • Bør ikke anvendes mere end tre gange pr. kultur
 • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugterne fjernes før salg
 • Dosering:
 • Maks. 200 ml Scala pr. 100 liter vand (̴ 0,2 %). Der må maks. anvendes, hvad der svarer til 2,25 liter Scala pr. ha, pr. kultur.
 • I høje kulturer, hvor det er nødvendigt at bruge tågesprøjte, må der maksimalt anvendes 1,1 liter Scala pr. ha
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Scala til bekæmpelse af gråskimmel i tomat, agurk og salat i væksthus samt i salat på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Scala i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

3. juni 2013

Til top 

Opera

Miljøstyrelsen har 3. juni givet dispensation til anvendelse af Opera i majs i 2013 indtil vækststadium 65 (fuld blomstring).

Miljøstyrelsen har den 3. juni givet dispensation til anvendelse af Opera i majs indtil vækststadium 65 (fuld blomstring) i 2013. Opera er ellers godkendt til anvendelse indtil vækststadium 51 (hanblomsterstand mærkbar, men ikke synlig). Afstandskravet til vandmiljøet er 20 meter.

3. juni 2013

Til top 

Folicur EC 250, Signum WG, Karate 2,5 WG og Pirimor G (hyben)

Efter anmodning fra Hyben Vital har Miljøstyrelsen godkendt Folicur EC 250, Karate 2,5 WG, Pirimor G og Signum WG til mindre anvendelse i hyben.

Svampemidlet Folicur EC 250 (tebuconazol) er godkendt til mindre anvendelse i hyben på følgende betingelser:

 • Behandlingsfrist er 14 dage
 • Der må anvendes 0,8 liter pr. ha
 • Må maks. anvendes to gange
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

Svampemidlet Signum WG (pyraclostrobin + boscalid) er godkendt til mindre anvendelse i hyben på følgende betingelser:

 • Behandlingsfrist er tre dage
 • Der må anvendes 1,5 kg pr. ha
 • Må maks. anvendes to gange pr. sæson
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Insektmidlet Karate 2,5 WG (lambda-cyhalothrin) er godkendt til mindre anvendelse i hyben på følgende betingelser:

 • Behandlingsfrist er 14 dage
 • Dosering mod bladlus er 0,3 kg pr. ha og for larver af målere og viklere 0,4 kg pr. ha
 • Må maks. anvendes to gange pr. sæson
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

Insektmidler Pirimor G (pirimicarb) er godkendt til mindre anvendelse i hyben på følgende betingelser:

 • Behandlingsfrist 30 dage
 • Der må anvendes 0,3 kg pr. ha
 • Må maks. anvendes én gang pr. sæson
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

Avlere, der anvender de fire produkter i hyben, skal være i besiddelse af de respektive brugsanvisninger til mindre anvendelse i hyben. Kontakt Miljøstyrelsen eller Hyben Vital for nærmere information.

31. maj 2013

Til top 

Spruzit Neu (økologisk salat og krydderurter)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Spruzit Neu til bekæmpelse af skadedyr i økologisk salat og krydderurter i væksthus.

Dispensation til insektmidlet Spruzit Neu (reg. nr. 364-58) (pyrethrin I og II) er givet på følgende betingelser:

 • Besiddelse og anvendelse må alene ske i perioden 1. juni til den 21. september 2013.
 • Må anvendes til økologisk salat og krydderurter i væksthus mod forskellige gnavende og sugende insekter (stribet kartoffelbladlus, plettet kartoffelbladlus, salatbladlus, krydderurtcikaden og tæger).
 • Salat og krydderurter må højst behandles to gange indenfor samme vækstsæson med mindst syv dages interval.
 • Må ikke anvendes senere end syv dage før høst.

30. maj 2013

Til top 

Harmony SX og MaisTer (majs)

Anvendelse af Harmony SX og MaisTer i sekvens er godkendt af Miljøstyrelsen.

I artikel nr. 1122 og artikel nr. 1301 er der tidligere redegjort for problematikken i forbindelse med, at visse sulfonylurea-midler har fået restriktioner i anvendelsen, som bl.a. betød, at det ikke var lovligt at anvende Harmony SX og MaisTer i sekvens i majs, eksempelvis i form af Harmony SX ved første sprøjtning og MaisTer ved anden ukrudtssprøjtning, en strategi, der har været meget udbredt i praksis.

Miljøstyrelsen har den 28. maj 2013 meddelt, at man har godkendt anvendelse af midlerne Harmony SX og MaisTer i sekvens i majs, og at MaisTer også fremover kan anvendes som split-sprøjtning i majs. Imidlertid har det været nødvendigt at nedsætte maksimaldoseringen af Harmony SX, således at der maksimalt kan anvendes 2,8125 gram thifensulfuron-methyl pr. ha, svarende til 5,625 gram Harmony SX pr. ha, hvis det skal anvendes i sekvens med MaisTer. Denne dosering svarer til 0,25 vandopløselig pose pr. ha.

Ifølge Du Pont indebærer den nye godkendelse, at der også maksimalt kan anvendes 6,25 g Harmony SX, når midlet anvendes alene i et bekæmpelsesprogram uden MaisTer. Firmaet vil dog arbejde på at få ændret denne generelle dosisnedsættelse, således at der fortsat anvendes op til 11,25 gram pr. ha, svarende til 0,5 vandopløselig pose, hvis Harmony SX anvendes alene.

Miljøstyrelsen har sagt god for, at Harmony SX og MaisTer anvendes i sekvens i 2013, og at der altså kan medtages MaisTer ved næste sprøjtning, uagtet at det p.t. ikke lader sig gøre at skaffe den nye Harmony-etikette. Forudsætningen er dog, at doseringen af Harmony SX er i overensstemmelse med den reviderede godkendelse. Det vil sige, at hvis man har anvendt 5,625 g Harmony SX - eller mindre - pr. ha ved første sprøjtning, må man lovligt anvende MaisTer ved anden sprøjtning i 2013.

29. maj 2013

Til top 

Spruzit Neu (økologiske frilandsgrønsager)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Spruzit Neu til bekæmpelse af skadedyr i økologiske frilandsgrønsager.

Dispensation til insektmidlet Spruzit Neu (reg. nr. 364-56) (pyrethrin I og II) er givet på følgende betingelser:

 • Besiddelse og anvendelse må alene ske i perioden 1. juni til den 21. september 2013
 • Må anvendes til salat, hoved-, blad- og blomsterkål, gulerod, persillerod, pastinak, selleri, porrer og løg mod forskellige insekter
 • Må højst anvendes to gange indenfor samme vækstsæson med mindst syv dages interval
 • Må ikke anvendes senere end tre dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

22. maj 2013

Til top

Godkendelse af MCPA i kartofler

MCPA er godkendt til bekæmpelse af ukrudt (primært hvidmelet gåsefod) i kartofler. 

Miljøstyrelsen har godkendt Metaxon, M-750, NF-M 750, LFS MCPA og SweDane MCPA 750 til mindre anvendelse i kartofler.

 • MCPA er godkendt i en dosering er på 0,10 l pr. ha, svarende til 75 gram aktivt stof pr. ha.
 • MCPA må kun bruges én gang pr. sæson og senest i vækststadie 25 (fem sideskud iflg. BBCH).
 • MCPA må ikke anvendes senere end 12 uger før høst (behandlingsfrist)
 • MCPA må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet
 • MCPA bør ikke anvendes i kartofler under officiel kontrol, da det kan vanskeliggøre marksyn.

Der gøres opmærksom på, at godkendelsen til mindre anvendelse sker på et lille forsøgsgrundlag, og anvendelsen sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår effektivitet og eventuelle skader på afgrøden.

Virkemåde

MCPA optages primært gennem bladene og transporteres rundt i hele planten.

Anvendelsestidspunkt og vilkår

Anvendelse af MCPA bør kun ske, hvor andre bekæmpelsesmidler har vist utilstrækkelig effekt overfor specielt mælder (hvidmelet gåsefod). Anvendes i en dosering på 0,03-0,1 l/ha. Den laveste dosering kan anvendes sammen med Titus i tilfælde af stor forekomst af mælder op til 0-2 blade. Den højeste dosering kan anvendes i vækststadie 25 lige før rækkelukning. Kartoflerne vil udvise symptomer på hormonskader, specielt ved anvendelse under varme og fugtige forhold, hvor MCPA har størst effekt, og der kan være store forskelle i sorternes følsomhed. Doseringen bør derfor tilpasses sort, kartoflernes udviklingstrin og vejrforhold. Der kan eventuelt udføres en prøvesprøjtning på et mindre areal. Der er tre måneders sprøjtefrist, så anvendelsen vil primært finde sted i stivelseskartofler.

Hvad er mindre anvendelse?

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse. Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Der kan derfor ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Anvendelsen sker derfor på brugerens eget ansvar.

Godkendelsen udløber den 30. april 2016. Denne dato er dog sammenfaldende med udløbstidspunktet for den ordinære godkendelse af midlet.  

13. maj 2013

Til top

Command CS

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Command CS til mindre anvendelse i rosenkål, hovedkål (rød- og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål, broccoli).  

Ukrudtsmidlet Command CS (clomazon) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i rosenkål, hovedkål (rød- og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål og broccoli) til bekæmpelse af ukrudt
 • Må kun anvendes en gang hvert 3. år på samme areal
 • Skal udsprøjtes 0 til 3 dage efter etablering
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet
 • Dosering:
  • Såede hoved- og blomsterkål: Maks. 0,25 l pr. ha
  • Plantede hovedkål: Maks. 0,25 l pr. ha
  • Plantede blomsterkål: 0,15 - 0,20 l pr. ha
  • Såede og plantede rosenkål: Maks. 0,25 l pr. ha

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Command CS til bekæmpelse af ukrudt i kål, skal være i besiddelse af ”Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning/brugsanvisning til brug af Command CS i rosenkål, hovedkål (rød- og hvidkål, savoykål) samt blomsterkål (blomkål og broccoli)”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

8. maj 2013

Til top

Matrigon 72 SG

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Matrigon 72 SG til bekæmpelse af kamille, tidsler og andre kurvblomstrede ukrudtsarter i jordbær.

Ukrudtsmidlet Matrigon 72 SG (clopyralid) er godkendt til mindre anvendelse i jordbær på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af kamille, tidsler og andre kurvblomstrede ukrudtsarter
 • Der må maksimalt foretages en behandling i hvert kulturforløb hver 4. år
 • Behandlingen skal udføres som en afskærmet sprøjtning i rækken for at have maksimalt plantedække
 • Behandlingen udføres efter høst, dog senest den 15. august
 • Der må maksimalt anvendes 0,035 kg Matrigon 72 SG pr. ha
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Matrigon 72 SG til bekæmpelse af ukrudt i jordbær, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse til brug af Matrigon 72 SG i jordbær”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

8. maj 2013

Til top  

Dithane NT

Svampemidlet Dithane NT er overtaget af Indofil Industries Limited og har derfor fået nyt registreringsnummer og en ny godkendt etikette. Det ”nye” Dithane NT skulle være på markedet medio juni 2013.

Den ”nye” Dithane NT (mancozeb, reg.nr. 687-4) fra Indofil Industries Limited har samme brede godkendelse som den ”gamle” Dithane NT (reg.nr. 64-60) fra Dow AgroSciences A/S.

Off-label godkendelsen til brug i havefrø og de to godkendelser til mindre anvendelse i blåbær, henholdsvis planteskolekulturer og prydplanter på friland, er overført.

Vær opmærksom på, at restlagre af Dithane NT (reg.nr. 64-60) fra Dow AgroSciences Danmark A/S lovligt må anvendes indtil den 1. juni 2014, hvorefter der er opbevarings- og anvendelses­forbud.

7. maj  2013

Til top   

Tern og Zenit

Der er forbud mod anvendelse og besiddelse af Tern og Zenit fra 24. januar 2015.

Miljøstyrelsen har netop revurderet aktivstoffet fenpropidin, der indgår i Tern (fenpropidin) og Zenit (fenpropidin + propiconazol), og fornyet godkendelse er blevet afslået. Midlerne er godkendt til svampebekæmpelse i korn. Fornyet godkendelse blev afslået, fordi midlerne vurderes at udgøre en uacceptabel risiko for vandorganismer. Midlerne må derfor fra 24. januar 2014 ikke sælges fra detailleddet, dvs. fra grovvareforretninger o.lign. Der er forbud mod anvendelse og besiddelse af Tern og Zenit pr. 24. januar 2015.

Hvorvidt midlerne kan godkendes i en lavere dosis kan pt. ikke vurderes, men i alle tilfælde bliver der et ophold på 1-2 vækstsæsoner uden midlerne.

Tern og Flexity (metrafenon) har været de foretrukne svampemidler til meldugbekæmpelse i hvede. Der er begyndende resistens hos hvedemeldug mod Flexity, hvorfor midlet kun anbefales anvendt én gang pr. vækstsæson. Tern har anden virkemekanisme, men har som omtalt ikke fået fornyet sin godkendelse. Det nye meldugmiddel Talius (proquinazid) fik også afslag på godkendelse i 2012 (se nærmere her), så der er pt. ikke udsigt til nye svampemidler med effekt mod hvedemeldug. Med afslag på Tern/Zenit vil risikoen for resistensudvikling mod Flexity således øges.

I byg og havre er meldug lettere at bekæmpe, og flere midler har effekt.

29. april 2013

Til top   

Comet

Comet er netop blevet godkendt til svampebekæmpelse i rajgræs, strandsvingel, engrapgræs og hundegræs.

Miljøstyrelsen oplyser, at Comet netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i rajgræs, strandsvingel, engrapgræs og hundegræs med maks. 1,0 l/ha pr. vækstsæson. Halmen må ikke opfordres.

Comet har de senere år været afprøvet i blanding med Bell ved svampesprøjtning i rajgræs og strandsvingel. Der foreligger flest forsøg i rajgræs, og her er opnået merudbytter på samme niveau med Bell hhv. Bell + Comet med tendens til større merudbytte med Bell+Comet, men der har ikke været sikre forskelle på de 2 løsninger.

I tabel 1 ses resultater fra Landsforsøgene 2010-2011, hvor forsøgsled 6 og 7 kan sammenlignes. I tabel 2 ses resultater fra Landsforsøgene 2012, hvor forsøgsled 9 og 11 kan sammenlignes.

 

Se yderligere om Comet i middeldatabasen.

24. april 2013

Til top   

Basamid GR

Miljøstyrelsen har givet dispensation til jorddesinfektionsmidlet Basamid GR til desinfektion af jord i frø- og stikkebede i planteskoler i tidsrummene fra 1. april til 30. juni 2013 og fra 1. august til 14. oktober 2013.

Dispensationen til Basamid GR (dazomet) er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler.
 • Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefill-systemet, eller et godkendt, lukket poseopskæringssystem.
 • Den behandlede jord skal straks tildækkes med plast i 10 dage, såfremt behandlingen foregår udendørs.

Dispensation til besiddelse og anvendelse meddeles i tidsrummene fra 1. april til 30. juni 2013 og fra 1. august til 14. oktober 2013.

22. april 2013

Til top

Spruzit Neu (økologisk frugt- og bærproduktion)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Spruzit Neu til bekæmpelse af insekter i økologisk frugt- og bærproduktion i 2013.

Dispensation til insektmidlet Spruzit Neu (reg. nr. 364-55) (pyrethrin I + II) er givet på følgende betingelser:

 • Besiddelse og anvendelse må alene ske i perioden 18. april til 15. august 2013
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af bladhvepse, bladlus, sommerfuglelarver og kirsebærfluer i økologisk frugt- og bærproduktion
 • Frugttræer og bærbuske må højst behandles 4 gange indenfor samme sæson med mindst 7 dages interval og ikke senere end 3 dage før begyndende høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet.

19. april 2013

Til top

Danadim Progress og Perfekthion 400 EC

Der er givet dispensation til at anvende Danadim Progress og Perfekthion 400 EC mod stankelbenlarver efter konstateret angreb i græs og kløvergræs samt i vårbyg, havre, vårhvede, kløvergræs og roer efter græs.  

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug givet dispensation til at anvende Danadim Progress og Perfekthion 400 EC mod stankelbenlarver efter konstateret angreb i græs og kløvergræs samt i vårbyg, havre, vårhvede, kløvergræs og roer efter græs. I vårbyg, havre, vårhvede og kløvergræs må der behandles én gang og senest i vækststadium 37 (fanebladet synligt) i korn og senest 28 dage før høst i roer. Afgræsningsfrist i græs og kløvergræs er 21 dage. Der skal anvendes afdriftsreducerende dyser, det vil sige f.eks. lavdriftsdyser.

For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) følgende brugsanvisning og erklæring om at afvende Danadim Progress og Perfekthion 400 EC mod stankelbenlarver efter konstateret angreb i græs og den efter græs følgende afgrøde i perioden 12. april til 2. august 2013. Når man køber dimethoat, afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal.

Miljøstyrelsen har godkendt denne brugsanvisning/etiket. Det leverede produktet vil have en etikette, hvoraf anvendelsen ikke fremgår.

I erklæringen skriver brugeren under på, at han/hun er bekendt med, at dispensationen til anvendelse og opbevaring kun gælder i perioden 12. april til 2.august 2013.

BASF oplyser, at de forsøger at have deres produkt hos grovvaren i slutningen af indeværende uge, mens Cheminova oplyser, at de vil have deres produkt i grovvaren fra onsdag den 23.april.

Angrebsstyrken af stankelbenlarver er p.t. ikke kendt. Der er dog ansøgt tidligt i år for at være sikker på, at der rettidigt kan købes dimethoat og bekæmpes ved behov.

Doseringen er 2,0 l pr. ha. Bedst effekt opnås på fugtig jord og med 300 l vand pr. ha. På lune aftener kan larverne være fremme og være lettere at ramme. Bekæmpelseseffekten kan erfaringsvis være varierende. Stankelbenlarverne forpupper sig omkring Sankt Hans, og skadevirkningen ophører fra omkring primo juni.

15. april 2013

Til top

Matrigon 72 SG (planteskolekulturer)

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra PC-Consult godkendt Matrigon 72 SG til mindre anvendelse i planteskolekulturer. 

Ukrudtsmidlet Matrigon 72 SG (clopyralid) er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i planteskolekulturer
 • Der sprøjtes fra primo maj til medio juli med 165 gram handelsvare pr. ha mod kurvblomstrede ukrudtsarter som kamille, agertidsel, gul okseøje, gråbynke, brandbæger, canadisk bakkestjerne, agersvinemælk og mælkebøtte. Der må kun sprøjtes ved spotapplikation i pletter på maks. 20 procent af arealet og kun hvert 4. år
 • Midlet udbringes med traktorsprøjte med 300 l vand pr. ha eller med rygsprøjte med 150 l vand pr. ha
 • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske til konsum, skal frugterne fjernes før salg
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Matrigon 72 SG til bekæmpelse af ukrudt i planteskolekulturer, skal være i besiddelse af ”Brugsvejledning for Matrigon 72 SG i planteskoler”. Denne fås ved henvendelse til PC-Consult i Borup.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

10. april 2013

Til top

Merpan 80 WG

Miljøstyrelsen har givet dispensation til svampemidlet Merpan 80 WG (reg.nr. 604-9) (captan) på følgende betingelser:

Merpan 80 WG

 • må anvendes og opbevares i to perioder:
 • Fra den 1. april til den 28. juli 2013
 • Fra den 15. august til den 12. december 2013
 • må alene anvendes i æble- og pæretræer mod frugttrækræft
 • må højst anvendes 4 gange a 2,25 kg pr. ha. Heraf må højst 2 behandlinger anvendes inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst
 • må alene videresælges til erhvervsfrugtavlere, frugttræsproducerende erhvervs­planteskoler samt opformeringsstationer og statens forsøgsstationer, som har indsendt en bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS. Bestillingssedlen fungerer som tro og love erklæring
 • må alene udsprøjtes af ejeren/driftslederen af plantagen/bevoksningen
 • må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

Kilde Miljøstyrelsen.

5. april 2013

Til top

Cantus, Focus Ultra, Karate 2,5 WG og Matrigon 72 SG (oliehør)

Efter anmodning fra DLG er en række bekæmpelsesmidler blevet godkendt til mindre anvendelse i oliehør.

Ukrudtsmidlerne Focus Ultra og Matrigon 72 SG er blevet godkendt til mindre anvendelse i oliehør. Det samme gælder svampemidlet Cantus og skadedyrsmidlet Karate 2,5 WG.

Focus Ultra er blevet godkendt til bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn når græsukrudtet har 3 blade.

Matrigon 72 SG er blevet godkendt til bekæmpelse af visse bredbladede ukrudtsarter i oliehør.

Cantus er blevet godkendt til bekæmpelse af en række svampesygdomme i oliehør.

Karate 2,5 W er blevet godkendt til bekæmpelse af jordlopper og skyggeviklere i oliehør.

Brugerne skal før anvendelsen af Focus Ultra, Matrigon 72 SG, Cantus eller Karate 2,5 WG være i besiddelse af den aktuelle vejledning om mindre anvendelse af det pågældende middel i oliehør. Vejledningen kan også findes i Middeldatabasen.

Kilde Miljøstyrelsen.

3. april 2013

Til top 

Biscaya OD 240

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har miljøstyrelsen godkendt insektmidlet Biscaya OD 240 til bekæmpelse af kløversnudebiller og kløvergnavere i hvidkløver til frøproduktion. 

Kløversnudebiller og kløvergnavere er meget alvorlige skadedyr i produktionen af kløverfrø.

Insektmidlet Biscaya OD 240 er blevet godkendt til mindre anvendelse mod disse skadedyr i hvidkløver til frøproduktion.

Vær opmærksom på begrænsningerne i anvendelsen, der fremgår af etikette og brugsanvisning.

Brugerne skal før anvendelsen af Biscaya OD 240 være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

3. april 2013

Til top  

Aramo

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Aramo til mindre anvendelse i visse blomsterfrøkulturer til frøproduktion.

Vær opmærksom på de i brugsanvisningen nævnte begrænsninger i anvendelsen.

Det er vigtigt, at læse vejledningen omhyggeligt inden brug.

Brugerne skal før anvendelsen af Aramo i blomsterfrøkulturer til frøproduktion være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

2. april 2013

Til top  

Amistar

Svampemidlet Amistar (azoxystrobin) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes i væksthus mod agurkeskimmel og agurkemeldug
 • Må anvendes til tomater i væksthus mod tomatmeldug
 • Må anvendes i prydplanter i væksthus mod Phytophtora og Perenospora
 • Må anvendes i planteskolekulturer/prydplanter på friland mod rust og meldug
 • Må maksimalt anvendes 3 gange inden for samme vækstår, dog må antallet af sprøjtninger med Amistar højst udgøre halvdelen af det samlede antal behandlinger mod svampesygdomme
 • Af hensyn til resistens skal der skiftes til et middel med en anden virkemekanisme efter hver behandling med Amistar
 • Tomater og agurker må ikke sprøjtes senere end 3 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Amistar til svampebekæmpelse i agurker, tomater og prydplanter i væksthus samt i planteskolekulturer/prydplanter på friland, skal være i besiddelse af "Brugsanvisning til mindre anvendelse til brug af Amistar i agurker, tomater og prydplanter i væksthus samt i planteskolekulturer og prydplanter på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Kilde: Miljøstyrelsen.

25. marts 2013

Til top   

ND Betafam SE

ND Betafam SE er efter anmodning fra Videncentret for Landbrug blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøavl

Ukrudtsmidlet ND Betafam SE, der indeholder 157 g/l phenmedipham er blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøproduktion.

Midlet skal indgå i en strategi til bekæmpelse af ukrudt i spinatafgrøden. Det er vigtigt, at der sprøjtes på ukrudt på kimbladstadiet og at behandlingsintervallerne overholdes.

Da de forskellige spinattyper har forskellig tålsomhed overfor phenmediphamprodukter, bør dosering og strategi altid aftales med avlerens konsulent

Brugerne skal før anvendelsen af ND Betafam SE i spinat til frøavl være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

15. marts 2013

Til top  

Matrigon 72 SG

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt Matrigon 72 SG til mindre anvendelse i en række landbrugsafgrøder.

Ukrudtsmidlet Matrigon bliver ikke længere markedsført. Midlet markedsføres nu under navnet Matrigon 72 SG, hvor koncentrationen af aktivstoffet og doseringerne er ændret væsentligt i forhold til det ”gamle” middel Matrigon.

Det har derfor været nødvendigt at genansøge om godkendelse til mindre anvendelse af Matrigon 72 SG i de afgrøder, hvor Matrigon tidligere havde en off-label/mindre anvendelsesgodkendelse. De nye vejledninger kan nu hentes i Middeldatabasen og omfatter følgende afgrøder:

Bemærk, at restlagre af Matrigon må anvendes indtil 1. juni 2013, hvorefter midlet ikke længere må anvendes eller forefindes på ejendommen.

Vær ligeledes opmærksom på, at der skal foreligge den korrekte vejledning til det pågældende middel før sprøjtearbejdet iværksættes. Der forefindes særskilte vejledninger for Matrigon og Matrigon 72 SG.

Brugerne skal før anvendelsen af Matrigon eller Matrigon 72 SG være i besiddelse af den korrekte vejledning om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

13. marts 2013

Til top

Kerb 400 SC

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Kerb 400 SC til mindre anvendelse i bladbeder til frøproduktion.

Kerb 400 SC er blevet godkendt til mindre anvendelse i bladbeder til frøproduktion til bekæmpelse af spildkorn, flyvehavre og andet græsukrudt.

Anvendelsen skal ske fra 1. december til 1. marts når jordtemperaturen er under 10 °C. for at hindre skade på afgrøden og får god effekt af behandlingerne. Plantedækket af ukrudtsplanter og kulturplanter skal være over 50 pct.

Læs vejledningen omhyggeligt før brug.

Brugerne skal før anvendelsen af Kerb 400 SC i bladbeder være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

13. marts 2013

Til top 

Cuadro 25 EC

Miljøstyrelsen har godkendt vækstreguleringsmidlet Cuadro 25 EC. Midlet er et generisk produkt, der svarer til Moddus. 

Miljøstyrelsen meddeler, at vækstreguleringsmidlet Cuadro 25 EC er blevet godkendt. Midlet er et generisk produkt/me too produkt, der svarer til Moddus. Dosis, godkendelse og off label/mindre anvendelse svarer derfor til Moddus, dog er Cuadro ikke godkendt i engsvingel.

Cheminova oplyser, at de vil markedsføre produktet til kommende sæson, og at prisen vil ligge på niveau med Moddus.

Se yderligere om Cuadro 25 EC i Middeldatabasen.

12. marts 2013

Til top

Teppeki

Insektmidlet Teppeki er efter anmodning fra Videncentret for Landbrug blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøproduktion.

Teppeki har systemisk virkning og transporteres opad og udad i planten. Samtidig virker det translaminært, hvilket vil sige det transporteres gennem bladene. Det sikrer en god effekt også på lus, der sidder skjult. Der er ikke en knock-down effekt, men lusene stopper hurtigt med at spise, så skadesvirkningen ophører hurtigt. Midlet er ikke temperaturafhængigt.

Brugerne skal før anvendelsen af Teppeki i spinat til frøproduktion være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

5. marts 2013

Til top 

Movento SC 100

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS godkendt insektmidlet Movento SC 100 til mindre anvendelse i planteskolekulturer og i prydplanter mod skjoldlus og galmyg.

Insektmidlet Movento SC 100 (spirotetramat) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes mod skjoldluds og galmyg i planteskolekulturer og i prydplanter på friland
 • Maks. 2 behandlinger med et interval på 14 dage
 • Ved brug af tågesprøjter ikke nærmere end 10 m fra vandmiljøet
 • Ved brug af håndholdt sprøjte og bomsprøjter ikke nærmere end 2 m fra vandmiljøet
 • Dosering: 0,75 l pr. ha pr. meter kulturhøjde. Maks. 2,25 l pr. ha.

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Movento SC 100 til bekæmpelse af skjoldlus og galmyg i plante­skolekulturer og i prydplanter på friland, skal være i besiddelse af "Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning/brugsanvisning til brug af Movento SC 100 i planteskolekulturer/prydplanter på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

4. marts 2013

Til top

Callisto

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS godkendt ukrudtsmidlet Callisto til mindre anvendelse i planteskolekulturer og i prydplanter på friland.

Ukrudtsmidlet Callisto (mesotrion) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i planteskolekulturer/prydplanter på friland
 • Skal anvendes tidligt før knopbrydning
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Maks. 1,0 l pr. ha

Der foreligger kun få afprøvninger med Callisto i planteskolekulturer/prydplanter på friland, og der bør derfor altid foretages en prøvesprøjtning på et mindre areal første gang midlet anvendes i ny kultur eller sort. Vejrforholdene kan ligeledes have stor indflydelse på effekt og skade på kulturen.

Brugsanvisning

Avlere, der anvender Callisto til bekæmpelse af ukrudt i plante­skolekulturer og i prydplanter på friland, skal være i besiddelse af "Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning/brugsanvisning til brug af Callisto i planteskolekulturer/prydplanter på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

4. marts 2013

Til top

Cythrin 500

Miljøstyrelsen meddeler, at pyrethroidet Cythrin 500 (500 g/l cypermethrin) netop er blevet godkendt til skadedyrsbekæmpelse i en lang række afgrøder bl.a. korn, majs, raps, ærter, kartofler, bederoer, hovedsalat samt flere kålarter og skærmplanter. Aktivstoffet cypermethrin indgår også i pyrethroiderne Cyperb 100 og Cyperb 100 W (100 g/l cypermethrin), men i en lavere koncentration. De godkendte doser varierer derfor også for midlerne.

Cythrin 500 må maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson, og afstandskravet til vandløb er 20 meter. Miljøstyrelsen havde i efteråret ved en fejl godkendt midlet med maks. 2 behandlinger pr. vækstsæson, hvorfor godkendelsen blev trukket tilbage. Godkendelsen med maks. 1 behandling er nu på plads.

Se nærmere om Cythrin 500 i middeldatabasen.

DLA Agro oplyser, at de forventer at sælge pyrethroidet Cythrin 500 til kommende sæson. 

21. februar 2013  

Til top 

Topflor

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af vækstreguleringsmidlet Topflor i prydplanter i væksthus i perioden 18. februar 2013 - 18. juni 2013.

Dispensationen til vækstreguleringsmidlet Topflor reg.nr. 629-9 (flurprimidol) er givet på følgende betingelser:

 • Må anvendes i prydplanter i væksthus i perioden 18. februar til 18. juni 2013, hvorefter det ikke er tilladt at anvende eller besidde Topflor.

Betingelserne for at anvende Topflor fremgår af etiketten.

Topflor forhandles af SiLa Plantebeskyttelse ApS.

19. februar 2013  

Til top

Aproach

Aproach må i raps og ryps anvendes til vækststadium 69. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.

Aproach må max. anvendes 1 gang pr. sæson i raps, ryps og frøgræs og med maks. 0,96 l/ha i frøgræs.

Afstandskravet til vandløb ved brug i korn er fortsat 2 meter. Ved anvendelse i raps og ryps er afstandskravet 10 meter. I frøgræs er afstandskravet 10 meter ved anvendelse af op til 0,24 l/ha og 20 meter ved anvendelse af op til 0,96 l/ha.

Aproach har indgået i Landsforsøgene i vinterraps fra 2012, hvor blandingen 0,35 l Aproach + 0,35 l Folicur har klaret sig på niveau med 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur. Aproach er ifølge firmaet afprøvet i 1 GEP forsøg i rajgræs (rust), strandsvingel (meldug), engrapgræs (rust) hhv. hundegræs (Mastigosporium bladplet), hvor midlet har klaret sig på niveau med Amistar.

Se nærmere om godkendelsen i Middeldatabasen.

19. februar 2013 

Til top

Stomp CS

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Stomp CS, en nyformuleret kapselsuspension, som frigiver aktivstoffet langsomt. I forhold til det gamle Stomp er Stomp CS også godkendt til brug i vinterraps.

Ukrudtsmidlet Stomp CS (pendimethalin) er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, vinterraps, kløvergræs, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer
 • Må i vårsæd med foderafgrøder som udlæg, i kløvergræs, i byg/ærte mix til helsædsensilage, i friske ærter med eller uden bælg og i ærter til modenhed ikke anvendes senere end 6 uger før høst
 • Må i sukker- og fodermajs med eller uden udlæg af rajgræs samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før høst
 • Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes senere end 8 uger før høst
 • Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst
 • Må i kartofler ikke anvendes senere end 45 dage før høst
 • Må i korn, kløvergræs, ærter og majs ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet
 • Må i kartofler, gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
 • Den maksimale dosering i landbrugsafgrøder, herunder ærter, majs og kartofler, er 1,0 liter pr. ha
 • Den maksimale dosering i frilandsgrønsager – dog ikke sukkermajs og grønne ærter - og planteskolekulturer er 1,6 liter pr. ha
 • Må maksimalt anvendes med en behandling pr. sæson, bortset fra i ærter til modenhed eller i grønne ærter, hvor der må anvendes en splitbehandling (2 x 0,5 liter pr. ha)

12. februar 2013

Til top
 

Sidst bekræftet: 04-05-2016 Oprettet: 14-02-2013 Revideret: 20-01-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
01.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Ukrudt i roer
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
27.03.20