Planteavl 

Oprettet: 17-04-2007

Vejledning for Fighter 480 til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd

Off-labelmidler Landbrugsafgrøder Landscentret, Planteavl

Vejledning for Fighter 480 til bekæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd"

Advarsel
"Se Fighter 480 etiketten".
"Fighter 480 kan skade planter i vand, derfor skal man overholde afstandskravet til vandmiljø på 10 m".

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Sprøjtetidspunkt og teknik
Behandlingen udføres, når udlægget er i god vækst i maj, og ukrudtet har 0-2 løvblade. Anvend 150-200 liter vand pr. ha.

Dosis
Der anvendes 1,0 l Fighter 480 + 0,5 l olie pr. ha, eller en tankblanding af 1 l Fighter 480 + 1 l Stomp pr. ha.

Der sprøjtes under gode temperaturforhold, evt. på bekostning af at udsætte sprøjtningen nogle få dage.

Sprøjtefrist
Må ikke anvendes senere end 6 uger før indhøstning eller afgræsning.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Fighter 480 til bekæmpelse af ukrudt i kløvergræs efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra BASF A/S
BASF A/S har været forelagt ansøgningen og kan anbefale Fighter 480 off-label godkendt som ovenfor anført. Der tages forbehold for, at BASF intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.


OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 02-12-2019 Oprettet: 17-04-2007 Revideret: 17-04-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
21.01.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19