Oprettet: 18-06-2015

Safety on the farm - Dansk - kvæg

Netbutik
 SOP på dansk og engelsk vælg mellem:

  1. malkning
  2. fodring
  3. goldning
  4. reproduktion
  5. kalve
  6. kælvning
  7. klove
  8. smittebeskyttelse
  9. samt komplet SOP af alle ovenstående emner
 
 
Gratis downloads   
Q-feber faktablad   
Arbejdsmiljø håndtering af store dyr   
Arbejdsmiljø vejledninger   
Arbejdsmiljøudgivelser   
Forbedringstavle   
   
Mælkekvalitet   
Om mælkekvalitet  
   
Instruktion i malkning   
Sikker malkning   
Produktionsstyring  
Sådan malker vi  
   
Instruktion i arbejdsprocedurer   
Arbejdsprocedurer   
Værktøj til arbejdsplanlægning  
Beskrivelse af arbejdsopgaver  

 

Sidst bekræftet: 06-08-2018 Oprettet: 18-06-2015 Revideret: 18-06-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17
Pjecer, bøger og lignende
På denne side finder ud links til pjecer, bøger og lignende, der omhandler arbejdssikkerhed.
28.06.17