Zypar godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs, engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel

Zypar (64-88) må anvendes i alm. rajgræs, engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel til frøproduktion udlagt i dæksæd.