Planter, Økonomi og ledelse

Ny lovgivning betyder forbud mod en række glyphosatmidler

En ny lov om forbud mod anvendelse af langsomt nedbrydelige midler på befæstede og stærkt permeable arealer betyder, at en række glyphosatmidler bliver forbudt ved udgangen af 2023.