Du er her: LandbrugsInfo > Byggeri > Bygnings- og landskabsplanlægning > Fysisk planlægning

Fysisk planlægning

Fysisk planlægning af det åbne land handler om at fastsætte og planlægge arealanvendelse i forholdt til erhverv, bebyggelse, transport, landskab, miljø og natur.

Vi beskæftiger os med faktorer, der knytter sig til planlægning af det åbne land med et særligt fokus på landskab og bygningsanlæg. Der arbejdes på flere skalatrin – lige fra planen for den enkelte ejendom over områdeplaner til landbrugets rolle i kommuneplanlægningen.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Trine Eide