Du er her: LandbrugsInfo > Byggeri > Bygnings- og landskabsplanlægning

Bygnings- og landskabsplanlægning

Arkitektur og planlægning i det åbne land handler om at skabe rum til udvikling på baggrund af en afvejning imellem en lang række interesser og dermed skabe balance og helhed mellem byggeri og landskab.

Vi arbejder med landskabsevalueringer og -planer, lokalisering og udformning af landbrugsbyggeri, sanering eller genanvendelse af tiloversblevne bygninger, helhedsplaner for gårdanlæg m.m. Det foregår både i forbindelse med udviklingsorienterede projekter i samarbejde med landmænd, myndigheder og rådgivere, men gælder også helt konkrete sager, eksempelvis ved udarbejdelse af masterplaner på bedriftsniveau.

 Artikler

 Tekstboks

 Aktuelt

Nye artikler

 Landbruget i Landskabet

Opnå bedre rammer for udvikling af bedriften, øg samspillet med naboer og lokalsamfund, lær kommunen bedre at kende og få en forståelse for den kommunale planlægning.

En ny metode til planlægning og samarbejde om udvikling på bedriftsniveau er udviklet i projektet Landbruget i Landskabet. Metoden viser, hvordan landmand, rådgivning og kommune i fællesskab kan lave udviklingsplaner for bedriften og lokalområdet.

Læs mere:

Ansvarlig

Planter & Miljø
Trine Eide