Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder

Foder

Her finder du faglig viden og nyheder om foder og fodermidler til malkekøer, opdræt, slagtekalve og kødkvæg.

 Artikler

Nye artikler

Film: NIR-måling bestemmer afgrødens tørstofindhold mens den høstes
SEGES undersøger NIR på finsnittere: kan man måle tørstof med tilstrækkelig præcision allerede mens der høstes – de første ...
18.06.18

Udvikling af prøveopsamlingsmetode og test af in-line NIR på finsnitter
Undersøgelse bekræfter, at der er et lovende potentiale for øget præcision af udbyttemåling gennem anvendelse af in-line NI...
18.06.18

Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker
Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især he...
15.06.18

Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker
Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift. Se bekæmpelsesforslag.
14.06.18

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene?
Pga. tørken er der mange med kontrol efter fast græsningstryk, som har eller kan få problemer med af have foder nok til dyr...
13.06.18

Angreb af skadegørere i vintersæd, vårsæd, alm. rajgræs og majs i registreringsnettet i uge 24
Evt. svampebekæmpelse i hvede skal nu afsluttes. Træf beslutning om evt. bladlusbekæmpelse nu.
12.06.18

Tilsætning af natriumbikarbonat og propionsyre i ensilagebaserede rationer ophæver ikke hinandens virkning
Tilsætning af natriumbikarbonat og propionsyre i ensilagebaserede rationer ophæver ikke hinandens virkning
11.06.18

Friske analyser af slætgræs 2018, 2. slæt
Analyseresultater fra 4 marker, hvor der er udtaget prøver d. 5. juni. Prøverne viser et højt indhold af protein og en mode...
11.06.18

Indsats mod hanespore og grøn skærmaks i majs
Inspirationsarket beskriver tiltag, som er nødvendige for at forebygge, at hanespore og grøn skærmaks bliver et tabsgivende...
07.06.18

Ansvarlig

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg