Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder

Foder

Her finder du faglig viden og nyheder om foder og fodermidler til malkekøer, opdræt, slagtekalve og kødkvæg.

 Artikler

 Spørgeundersøgelse

Nye artikler

Angreb af smelderlarver i vårbyg
De kraftigste angreb ses normalt 2-3 år efter græsdyrkning.
26.05.17

Kraftige angreb af stankelben
Der vises billeder af angreb
26.05.17

Angreb af stankelbenlarver
Der er meldt om angreb af stankelbenlarver i flere forårssåede afgrøder. Majs og ærter er de mest robuste afgrøder mod stan...
22.05.17

Fortørringsprognose for slætgræs
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørrin...
19.05.17

Fortørringsprognosen rækker nu længere frem
Fortørringsprognosen er blevet opdateret, så den nu beregner tørstofindholdet i kløvergræs på skår op til 60 timer frem - m...
19.05.17

Friske analyser af slætgræs 2017 – Uge 20
Ligesom de foregående år har SEGES i samarbejde med lokale rådgivere i DLBR indsamlet prøver af frisk slætgræs til analyse ...
18.05.17

Bekæmp kæmpebjørneklo effektivt
Vælg den metode der passer til forholdene på din bedrift - f.eks. afgræsning, slåning, rodstikning eller sprøjtning.
15.05.17

Ansvarlig

Kvæg
afdelingsleder
Rudolf Thøgersen
HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg