Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder

Foder

Her finder du faglig viden og nyheder om foder og fodermidler til malkekøer, opdræt, slagtekalve og kødkvæg.

 Artikler

 Spørgeundersøgelse

Nye artikler

Undtagelsen fra Nitratdirektivet for 2,3 DE-kvægbrug er forlænget til og med 2018
Der er tre skærpede krav, som alle træder i kraft allerede i indeværende år. Kravet om 70 procent græs, græsefterafgrøder e...
29.03.17

Udsædsmængder og frøkvalitet i majs
Plantetallet skal afpasses efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
27.03.17

Sådan sår du majs
Så majs, når der er udsigt til en uges godt vejr, og når jordtemperaturen som gennemsnit i et døgn er 8 °C i 10 cm dybde. S...
27.03.17

Minimér smitterisikoen fra gylle
Tænk på at mindske smitterisikoen ved håndtering og udbringning af gylle. Vigtigst er det, at gyllen er lagret så lang tid ...
24.03.17

Efterafgrøder i majs
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Så efterafgrøden senest i majsens stadium 16 og brug en såte...
24.03.17

Jævnt og fast såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i mindst 10 cm dybde, fordi startgødningen skal placeres i 10 cm dybde.
24.03.17

Få fuld virkning af kvælstof til majs
Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt før såning, flytning af kvælstof fra før såning til vækstperioden og f...
24.03.17

Registreringsnettet for skadegørere i korn starter 10.-11. april 2017
Du kan fra nu af følge udviklingen af forskellige skadegørere på LandbrugsInfo.
23.03.17

15.06.2017 Tag på grovfoderekskursion
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 15. juni 2017 og kom til en inspirerende og udbytterig dag, hvor grovfoder i mark og...
23.03.17

Bliv medlem af besøgsordningen under Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift
Kom med i Specialudvalgets besøgsordning og få en ”second opinion” – fra en anden rådgiver fra egen organisation.
20.03.17

Ansvarlig

Kvæg
afdelingsleder
Rudolf Thøgersen
HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg