Fodring og AMS

I AMS-besætninger påvirker fodringen malkningsfrekvensen. Derfor spiller fodring en vigtig rolle i forhold til at sikre en effektiv udnyttelse af robot-kapaciteten. På denne side kan du finde generelle anbefalinger for sammensætningen af foderrationer til køer i AMS-besætninger. Du kan også finde information om, hvordan fodring i samspil med andre forhold, som f.eks. staldindretning, kotrafik-system, foder-management-rutiner kan påvirke produktionen i AMS-besætninger. 

 

       

Afgræsning

 

Staldfodring

 
       
   
     
     
       

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Kvæg