Feedback Form

  

Oprettet: 11-05-2015
Revideret: 11-05-2017

Dyrskueliste 2018

Oversigt over dyrskuer i Danmark. Dato for de enkelte dyrskuer vil løbende blive opdateret.

Udstillingsregler
Se gældende regler

Se oversigt
Det skal du tjekke før dyrskuet

Udtræk af data
Ønsker du udtræk af data på hhv. kvæg, får og geder til dyrskuekataloger, tavler, så kontakt Martha Bo Almskou mba@seges.dk eller tlf. 8740 5292.

Hvert dyrskue sender mail med liste over de forskellige dyregrupper: malkekvæg, kødkvæg samt får og geder. Listen skal indeholde besætningsnr., ckrdyrnr. og evt. et katalognr. 

 Klik på dyrskuenavnet nedenfor og hop automatisk til datooversigten
Aabenraa
Det Sønderjyske Fælles-dyrskue 
Aars
Agro Nord
Kimbrer-skuet
Aarre
Dyrskue/
mælkefestival
Aulum
Dyrskue

Auning
Historisk dyrskue
Det grønne museum

Landbrugsmessen
Gl. Estrup
  

Fjerritslev
Dyrskue 
Glud
Dyrenes dag
Grindsted
Historisk dyrskue
Haslev
Børn & dyr Bregentved 
Herning 
Kødkvægskuet
Agromek
Landsskuet 
Hjørring
Dyrskue 
Hobro
Dyrskue  
Holbæk
Kødkvægskue
Sjællandsk
efterårsskue
Horsens
Dyrskue 
Hurup Thy
Farm Festival 
Lemvig
Marked og Dyrskue 
Løgstør
Dyrskue 
Odense
Det Fynske Dyrskue 
Ribe
Dyrskue  
Ringkøbing/
Skjern

Historisk Dyrskue
Roskilde
Dyrskue  
Rødding
Dyrskue
Skive
MidtWest Farmshow
Thy-Mors
Dyrskue
Varde
Børnedyrskue
 
 

Dyrskuer 2018/2019

7. marts 2018

Agro Nord Malkekvæg
www.agronord.dk
Adm. og maskiner: Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars, tlf. 98624800, info@messevh.dk
Dyr: Jonna Christoffersen, tlf. 87282000, joc@vikingdanmark.dk eller Søren Christensen, tlf. 40300252, skc@seges.dk
CHR-nr.:  27443  

 Aars 
 26. maj 2018 Fjerritslev Dyrskue
http://www.fjerritslevdyrskue.dk/
Dyrskuepladsen, Brøndumvej 12, 9690 Fjerritslev
Forsend.adresse: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Ansv.: Karin M. Larsen, LandboNord, tlf. 9624 2532, mob. 2149 2742, kml@landbonord.dk
Dyr: Palle J. Larsen, tlf. 8728 2000, mob. 4015 5155, pjl@vikingdanmark.dk
Tilmelding dyr: Helle Kjærsgaard, tlf. 9624 2534, fax. 96242428, hkj@landbonord.dk
Maskiner: Jette Henriksen, tlf. 96241712, jhm@landbonord.dk
CHR-nr.: 77039    
Fjerritslev  
 26.-27. maj 2019 Landbrugsmessen Gl. Estrup
www.landbrugsmessen.dk
Messepaldsen: Randersvej 4, 8963 Auning 
Adm.: Silke Lorenzen, Føllevej 5,  8410 Rønde, tlf.  87 91 20 42 / 21 19 42819, messen@lanboforening.dk
Stande (maskiner): Silke Lorenzen
Malkekvæg: Henrik Schøler, tlf. 23 32 05 07
Kødkvæg, får og heste: Kristian Jensen, tlf. 40 42 02 01, oxholm@post12.tele.dk
Fødevaretema: Chr. Thomsen, tlf.  40 45 62 81, ctstiilbjerg@gmail.com
Markedsføring, PR: Karen Just, tlf. 22 24 21 74, just_mahler@hotmail.com
CHR.nr.: 108695 
Auning  
 27. maj 2018 Hygum Hjemstavnsgård
Hygum Hjemstavnsgård 
Børnedyrskue lørdag. Historisk dyrskue med gamle danske husdyrracer søndag - begge dage kl. 10 -17.
Se hjemstavnsgården arbejde. Museet er åben begge dage.
Adm.: Gunnar Nielsen
Hygum Hjemstavnsgård Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding. tlf. 7484 5566
CHR-nr.:110490  
              
 Rødding   
Juni 2018

Glud Museum - det østjyske landsbymuseum
www.gludmuseum.dk
Glud Museum afholder "Dyrenes dag" på museet. Her præsenterer lokale udstillere fra Østjylland: får, geder, kaniner, fjerkræ, kreaturer og heste.
Glud Museum - det østjyske landsbymuseum, Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde
Dyr: Rasmus Kreth post@gludmuseum.dk
Tlf. 7568 3082   

Glud  
1. -2. juni 2018 

Det Sønderjyske Fællesdyrskue
www.dyrskuet.dk
Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, tlf. 7436 5070, fax 7436 5001,
Adm. og dyr: Erik Nissen, info@dyrskuet.dk tlf. 6155 7095
CHR-nr.: 27546 

Aabenraa  
 2.-3. juni 2018 Lemvig Marked og Dyrskue
Adm.:
Henrik Damgren
Lisbeth Lystbæk lil@lemvig-landbo.dk
Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig
Tlf. 9663 0544, fax 9663 0545, ll@lemvig-landbo.dk, www.lemvig.com
Dyr: Peder Helms, tlf. 9663 0560, ph@lemvig-landbo.dk
Pladsen, maskin- og øvrige udstillere: Finn Gade, tlf. 22351276, finn@lidenlund.com
CHR-nr.: 73058 
Lemvig  
8.-10. juni 2018

Roskilde Dyrskue 
www.roskildedyrskue.dk
Adm.: mail@roskildedyrskue.dk
Fulbyvej 15, 4180 Sorø, tlf. 7026 6200
Dyr: Helle Lyngfeldt, hlb@roskildedyrskue.dk
Maskiner og erhverv: Niels Mathiasen, nim@roskildedyrskue.dk
CHR-nr.: 27639

Roskilde 
8. -9. juni 2018 Dyrskuet i Thy-Mors
www.landbothy.dk 
Adm.: Susanne Thomsen sht@landbothy.dk
Silstrupparken 2, 7700 Thisted, Tlf. 96185700, fax 9617 5351
Kvægudstilling: Palle Larsen, pjl@vikingdanmark.dk (kvæg)
Heste: Susanne Thomsen, Tlf. 9618 5700 – mail: sht@landbothy.dk  
Pladsen, maskin- og øvrige udstillere: Susanne Thomsen sht@landbothy.dk 
CHR-nr.: 125019  

 Thisted 

15. -17. juni 2018

Det Fynske Dyrskue
www.detfynskedyrskue.dk   
Adm.: Gitte Nyberg Bech, gnb@fynsklandbrug.dk, Fynsk Landbrugs Eventforening, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, 
tlf. 6340 7217 / 40 20 63 70. 
Drøvtyggere: Laurits Rasmussen, lar@fynsklandbrug.dk 
Heste: Merete Laursen, mbl@fynsklandbrug.dk
Børnedyrskuet: Lars Toftdahl lars@redranch.dk  
Maskin- fag-, erhvervs- og fritidsudstilling:
Diana Boysen Poulsen, dbp@fynsklandbrug.dk  
Fødevareudstilling:
Birthe Thordahl Christensen, btc@centrovice.dk
CHR-nr.:79062   

Odense
15.-16. juni 2018

Det Østjyske Dyrskue
Dyrskuepladsen i Horsens,
Adm./Dyr og maskiner: Anne-Marie Kjær, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, tlf. 7658 7451 / 30572445, akj@lmo.dk
CHR-nr.: 102742
 

 Horsens 
16. juni 2018 

Løgstør Dyrskue
Adm.:
Jonna Christoffersen,
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg, tlf. 8728 2000, joc@vikingdanmark.dk
Dyr: Jonna Christoffersen
Maskiner: Jens Jensen, tlf. 2447 0554, jens@gaardsted-hoejgaard.dk
CHR-nr.: 27429  

Løgstør  
Juni 2018  MidtWest Farmshow 
www.farmshow.dk
Dyrskuepladsen i Skive
Adm.: Ungdomskontoret i Viborg
Arr.: Region Viborgs LandboUngdom og 4H.
Asmildklostervej 9, 8800 Viborg, tlf.8728 2580,
Dyr: Joan Overgaard Bruun, email: jxb@seges.dk  
Maskiner,hus, have m.v: Lise Jensen, email: ajn@seges.dk
CHR-nr.: 102744
 
 Skive
22.-23. juni 2018 Hjørring Dyrskue
www.hjorringdyrskue.dk 
Dyrskuepladsen, Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring
Tlf. 9624 2424, fax 9624 2428,
Forsendelsesadresse: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev.
Ansv.: Karin M. Larsen, tlf. 9624 2532, tlf. 2149 2742,kml@landbonord.dk
Dyr: Jørgen Buur Pedersen, tlf. 2147 2674jbp@vikingdanmark.dk
Helle Kjærsgaard, tlf. 9624 2534, hkj@landbonord.dk
Maskiner: Lotte Dam, tlf. 96242408, mail: lda@landbonord.dk
CHR-nr.: kvæg: 8296, CHR-nr. får/geder: 83700
 
Hjørring  
Juni 2018

Historisk Dyrskue 
www.levendehistorie.dk  
Ringkøbing-Skjern Museum afholder Historisk Dyrskue på Bundsbæk Mølle kl. 10-16.
Se de gamle husdyrracer og mærk den ægte markedsstemning.
Adm.: Per Lunde Lauridsen, pll@levendehistorie.dk, Tlf: 9736 2343
Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 25, Dejbjerg, 6900 Skjern
CHR-nr.: kvæg: 901705 / får: 7085 / geder: 81632 

Ringkøbing/
Skjern
  
5.-7. juli 2018 Landsskuet, The National Show
www.landsskuet.dk 
Sekretariat: Asmildklostervej 11 - DK-8800 Viborg
Tlf. 8728 2000, info@landsskuet.dk
Dyr: Mads Fjordside, mfj@vikingdanmark.dk
Lars Kloster lkl@vikingdanmark.dk 
Maskiner: Hans Thostrup ht@lrv.dk
Berit Lindgaard bel@vikingdanmark.dk
CHR-nr.: 28203 
 
 Herning 
30. juni - 1. juli 2018

Børn & dyr - på Bregentved
Piberhusvej, 4690 Haslev, www.bornogdyr.dk
Formand: Jens Mortensen, Hovbygade 3, 4640 Fakse, tlf. 5671 6208, jens_mortensen@mail.dk
Kasserer: Annette Jensen, aj@moensbank.dk
Firmaudstilling: Rene Petersen, Fæbyvej 29, 4760 Vordingborg, tlf. 40135371 mail reneterning@gmail.com
CHR-nr.: 109853 

Haslev 
 
27. juli 2018

Dyrskuet i Ribe
www.ribedyrskue.dk 
Tovholder: Jens Christiansen
info@ribedyrskue.dk, tlf. 25 57 99 20
Adresse: Roustvej 126, Roust, 6618 Årre
Dyr & maskiner: Samme
CHR-nr.: 102749  

Ribe  
Juli 2018

Hobro Dyrskue
www.agrinord.dk 
Adm.: Flemming Floor Jensen ffj@agrinord.dk
Agrinord, Horsøvej 11, 9500 Hobro, telefon 96351140,
mobil 20993414
Tilmelding: Britt Fritz Thomsen, bft@agrinord.dk
Dyr: Samme - Maskiner: Samme
CHR-nr.: 102746 

Hobro  
11.august 
2018

Aulum Dyrskue
www.aulumdyrskue.dk og www.facebook.dk/aulumdyrskue
Sekretariat: Bodil Grove Christensen, Hvedevej 1, 7490 Aulum. Mobil 2617 8759 og Louise Møller
Mail:koordinator@aulumdyrskue.dk

CHR-nr.:  

 Aulum  
19. August 2018 

Historisk dyrskue på Det Grønne Museum
fra kl. 10-16
www.detgrønnemuseum.dk
Adm./dyr/maskiner: Museumsinspektør Anette Stavensø Møller
Randersvej 4, 8963 Auning
Tlf. 87951524 - 20803128
Mail: asm@dgmuseum.dk
CHR-nr.: 108695  

Auning 
September 2018

4H Børnedyrskue
Facebookside 
Hindsig Ridecenter, Ringkøbingvej 270, Horne, 6800 Varde kl. 9.00-15.00
CHR-nr.: 

Varde 
September 2018 

Historisk dyrskue - Museumsgården Karensminde
Karensmindevenner.dk
Morsbølvej 102, 7200 Grindsted
Her udstilles kvæg, heste, får, geder og kaniner alle af gamle racer.
Henvendelse kan ske til Ole Mols tlf. 23715248
CHR-nr.:  

Grindsted  
September 2018 

Fælles kødkvægskue på Nyvang
www.andelslandsbyen.dk
- for alle kødkvægracer
Oldvejen 25, 4300 Holbæk
Adm.: Hans Pedersen, ll.staarup.hereford@mail.dk
Thy Herredvej 18, 4500 Nykøbing Sj, tlf. 5991 4819
CHR-nr.: 900349   

Holbæk 
15.-16. september 2018

Dyrskue/mælkefestival
www.hellehallen.dk/dyrskue
Begge dage kl. 9.30-16.30
Helle Hallen, Vrenderupvej 40C, 6818 Årre
Adm./tilmelding/dyr & maskiner: Lars Sillesen, maelkefestival@hellehallen.dk - Tlf. 75195111
CHR-nr.: 123882  

 Årre 
5. og 6. oktober 2018

Kimbrerskuet
www.kimbrerskuet.dk
Messecenter Vesthimmerland – Aars.
Adm.: Connie Lauesen, cl@mcvh.dk
Dyr: Jonna Christoffersen, tlf. 87282000, joc@vikingdanmark.dk  
Maskiner: Messecenter Vesthimmerland, tlf. 98624800
CHR-nr.: 27443   

Aars 
Oktober 2018

Det sjællandske Efterårsskue
www.hereford.dk
Afholdes i weekenden ved udgangen af uge 42 hos:
Andelsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk
Kontakt: Lene Rosendal Mortensen, tlf.: 5122 6455,  lene@woodland.dk
CHR-nr.: 900349  

Holbæk  
nov.-dec.- 2018

Agromek - Elitedyrudstilling
(afholdes hver 2. år - næste gang i 2018)
www.agromek.dk
Tilmelding af dyr
RDM: Jakob Lykke Voergaard, VikingDanmark, Assentoft, javoe@vikingdanmark.dk - dir.tlf. 8795 9410, tlf. 4044 1135
Dansk Holstein og Dansk Rød Holstein: Torben Balling Lund, Dansk Holstein, www.danskholstein.dk -  tobl@seges.dk  - dir.tlf. 8740 5281
Jersey: Pernille Hovgård Jensen, phj@vikingdanmark.dk  
dir.tlf. 8728 2000, mob: 2033 9773. 
Kødkvæg: Jørgen Skov Nielsen, jsn@seges.dk
www.danskkoedkvaeg.dk, 8740 5263, fax 8740 5010  
CHR-nr.: 28203 

 
Herning  

 

Sidst bekræftet: 11-05-2017 Oprettet: 11-05-2015 Revideret: 11-05-2017

Kontakt

Konsulent

Lene Trier

Digital


Forfatter

Kvæg
Konsulent

Lene Trier

Digital


Af samme forfatter

Ejererklæring
Det frivillige Maedi-Visna/Cae Sundhedsprogram for får og geder.
03.11.15