Procesinnovation 

Oprettet: 10-11-2016
Revideret: 16-06-2017

Find potentialet

Du skal have sat flere ord på dit optimeringsprojekt. Med udgangspunkt i de forbedringspotentialer, du fandt med Fraktilanalysen, dykker du og din rådgiver nu længere ned i tallene og finder ud af, hvordan du indfrier potentialerne på din bedrift.

Økonomien i driftsgrenen

Arbejdet med Fraktilanalysen i fasen ”Ny start” gav dig og din rådgiver en første pejling af, hvor din bedrift har et optimeringspotentiale. Nu skal du i gang med at finde løsningerne ved at sammenholde Fraktilanalysen med Business Check-regnearket, som er baseret på tallene fra driftsgrensanalysen.  

Business Check-regnearket giver dig et overblik over økonomien i din driftsgren og sammenligner dine resultater med andre landmænds resultater. Med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket i hånden kan du og din rådgiver komme helt ned i detaljerne, når I sammenligner produktionsresultaterne fra din bedrift med udvalgte enkeltbedrifter fra enten Business Check-hæftet, lokalområdet eller erfagruppen.

Læs mere om Fraktilanalyse, Business Check og Ø90 Benchmarking.

Daglige kontra strategiske indsatser

Det giver dig et godt grundlag for at pege på, hvor du skal sætte ind for at optimere på din bedrift. Det kan handle om at se nærmere på fremstillingsprisen. At holde omkostningsniveauet på bedriften nede kan være en vigtig strategisk indsats. Det kan også helt banalt handle om at stille rigtigt på foderblanderen eller at holde god foderhygiejne. Her er der ikke tale om en strategisk indsats, men mere om at optimere den daglige drift.

I faserne om procesinnovation ligger fokus på de lidt større økonomiske forbedringspotentialer, dvs. på den type optimeringsprojekt, der ligger på et strategisk niveau. Ved at se nærmere på fremstillingsprisen pr. kg EKM finder du måske ud af, at du skal udskifte dine malkerobotter for at øge mælkeydelsen. Her bliver et fokus på fremstillingsprisen til en strategisk indsats.

Se videoen om, hvad svineproducent Lau Lindholm Christiansen bruger Fraktilanalysen til.

Fremstillingsprisen er altafgørende for et godt resultat

Arbejdet med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket viste, at mælkeproducent Anders Nørgaard skulle have fokus på sin fremstillingspris ved at gå efter at optimere mælkeydelse, kapacitetsomkostninger og foderomkostninger.

Læs mere om, hvordan Anders Nørgaard har fået sin fremstillingspris ned.

 

Der skal hele tiden arbejdes på at optimere bedriften

Svineproducent Lau Lindholm Christiansen har igennem en årrække haft fokus på at få antallet af producerede grise pr. årsso i vejret. Også sidste år pegede Fraktil- og driftsgrensanalysen på, at han fortsat kunne skabe merværdi ved at højne effektiviteten.

Læs mere om, hvordan Lau Lindholm Christiansen har øget sin effektivitet.

 

Der går sport i at komme over i det grønne felt

Planteavler Morten Bjerre tog temperaturen på sin bedrift med Fraktilanalysen i 2015. Det bekræftede Morten i, at han skulle have fokus på at øge udbytterne og reducere maskinomkostningerne.

Læs mere om, hvordan Morten Bjerre har øget udbytterne og reduceret maskinomkostningerne.

 

Produktiviteten i driftsgrenen

Arbejdet med Fraktilanalyse og Business Check-regneark viser dig, hvor potentialerne er på din bedrift, men fortæller dig ikke, hvordan du indfrier dem.  

Her er det vigtigt, at du og din rådgiver sammenholder de økonomiske resultater med resultaterne i produktionen ved at bruge de styringsværktøjer, som er udviklet til driftsgrenene. Kun på den måde kan I danne jer et samlet billede af bedriften og finde svarene på, hvor du kan høste optimeringsgevinsterne.

Kvæg

DMS Dyreregistrering giver dig værktøjer til daglig styring, analyser og lister, foderplanlægning samt generel planlægning og opfølgning. Med DMS Dyreregistrering får du overblik over din kvægproduktion og dermed et godt beslutningsgrundlag. 

Læs mere om DMS Dyreregistrering.

Planter

Med Mark Online kan du planlægge din afgrødeøkonomi for de kommende år og registrere al relevant info om din markdrift. Mark Online giver dig f.eks. mulighed for at føre sprøjtejournal, lave markplan med afgrøder og mellem- og efterafgrøder, få overblik over økonomien i din planteavl, styre opgaver og lave mark- og gødningsplanlægning.  

Programmet findes i fire versioner.

Læs mere om mulighederne i Mark Online.

Med værktøjet FMS Mark og Maskiner kan du lave detaljerede opgørelser over, hvad det koster dig at sprøjte, køre gylle, køre dine afgrøder hjem osv. Kort fortalt viser FMS-analysen, hvad det bagudrettet har kostet dig at dyrke dine afgrøder opgjort i kr. pr. hkg.

Læs mere om, hvad FMS Mark og Maskiner kan bruges til.

Svin

DB-tjek er et benchmarking-værktøj, som sætter producenten i stand til at sammenligne sine nøgletal i produktionen med andre producenters. Der laves sammenligninger halvårligt på følgende produktionsgrene:

  • Sohold med salg af fravænnede grise
  • Sohold med salg af 30 kgs grise
  • Slagtesvinehold
  • Smågrisehold
  • FRATS

DB-tjek er et produkt, som er udviklet og ejet af Den lokale Svinerådgivning i Danmark. Find din lokale svinerådgivning her:

LandboNord

Sønderjysk Landboforening (bemærk, der er ikke et specielt punkt om DB-tjek)

AgriNord

LandboSyd (bemærk, der er ikke et specielt punkt om DB-tjek)

LMO

Centrovice

Midtsvin (bemærk, der er ikke et specielt punkt om DB-tjek)

Patriotisk Selskab (bemærk, der er ikke et specielt punkt om DB-tjek)

Svinerådgivningen

Gefion (bemærk, der er ikke et specielt punkt om DB-tjek)

Kolding Herreds Landbrugsforening

Bornholms Landbrug (bemærk, der er ikke et specielt punkt om DB-tjek)

 

E-kontrol er et styringsredskab, der anvendes i svineproduktionen. Produktet er velkendt indenfor branchen og anvendes overalt i verden.

Læs mere om produktet E-kontrol på Agrosofts hjemmeside eller på Cloudfarms.

Overblik over værktøjer til driftsgrenene

Har du lyst til at få et overblik over de forskellige værktøjer, der findes, til planlægning og opfølgning i driftsgrenene, finder du mere info på produktions- og økonomistyringssiden på LandbrugsInfo. (Det kræver abonnement på LandbrugsInfo.) 

Husk forretningsmodellen

Når de økonomiske konsekvenser af dit optimeringsprojekt er større, kan det anbefales, at du også forholder dig til din forretningsmodel. Det skaber overblik og er med til at udpege de områder, hvor din nuværende forretningsmodel evt. ikke matcher dit optimeringsprojekt.

Efterhånden, som du arbejder dig igennem forretningsudviklingens faser, vil du få større indsigt i, hvad din forretningsidé kræver af de forskellige dele af din forretning. Du vil derfor løbende vende tilbage til forretningsmodellen for at justere den.

Lige nu skal du og din rådgiver i gang med at afprøve, om din idé til optimering er brugbar. Brug skabelonen til ”Forretningsmodel” nedenfor. Vær opmærksom på at komme rundt i alle hjørner.

Når du er færdig med denne første gennemgang af forretningsmodellen, står du med en business case for dit projekt. Business casen fortæller dig, om du kan regne med at hente en optimeringsgevinst.

Skabelon til ”Forretningsmodel”

Du og din rådgiver kan lade jer inspirere af værktøjet ”Konceptualisering af forretningsmodellen”.

Dette værktøj indeholder en liste af konkrete spørgsmål til alle dele af forretningsmodellen. I kan bruge spørgsmålene, når I gennemgår forretningsmodellen for din virksomhed.

Værktøjet skal også bruges i faserne ”Kend processerne”, ”Beskriv organisationen” samt ”Lav budget og planlæg”, hvor du og din rådgiver går mere i dybden med forretningsmodellen for din virksomhed.

Første gennemgang af forretningsmodellen og udarbejdelsen af din business case kan gøres på højst 2 timer.

 

Overvej at deltage i et netværk

Mens du er i gang med at kvalificere din forretningsidé, så overvej, om du måske kunne have fordel af at træde ind i et netværk.

Involverer du det rette netværk i din forretningsudvikling, kan din idé hurtigere blive til virkelighed.

Læs mere i artiklen: Netværk sætter turbo på din forretningsudvikling.

Og læs mere om, hvordan du selv faciliterer et netværk med fokus på forretningsudvikling i artiklen: Sådan faciliterer du et netværk med fokus på forretningsudvikling

En fiks og færdig forretningsplan

Når du har været samtlige faser af din forretningsudvikling igennem og har undersøgt alle aspekter af din forretningsmodel, har du opsamlet input til at udarbejde en endelig udviklingsplan for din virksomhed. Du er dermed klar til at føre dit optimeringsprojekt ud i livet.

Husk igennem alle faser at fastholde indspil til din udviklingsplan. Du finder en skabelon til udviklingsplanen i fasen ”Udvikling”.

Se en video om forretningsudvikling

Værktøjskassen

Klik på en overskrift i figuren nedenfor for at gå til det ønskede værktøj.

Sidst bekræftet: 16-06-2017 Oprettet: 10-11-2016 Revideret: 16-06-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Afdelingschef

Torsten Gruhn

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Kend processerne
Bedrifterne bliver større og større. Det stiller krav om, at du er struktureret og uddelegerer ansvar for fortsat at kunne ...
10.11.16

Læs også