Procesinnovation 

Oprettet: 10-11-2016

Ny start

Du er uden tvivl vant til at optimere din bedrift. For danske landmænd er flasket op med at tænke i, hvordan de og deres medarbejdere kan forbedre effektiviteten. Få inspiration her til at arbejde endnu mere målrettet med dine forbedringspotentialer.

Du kan finde inspiration til at optimere og effektivisere din forretning fra mange steder: Ny lovgivning udfordrer dig til at tænke anderledes. Du har fået en god idé fra din nabo, dit gårdråd eller din bestyrelse. Din bank har gjort dig opmærksom på, at du står overfor nogle udfordringer, du skal håndtere. Eller måske har du sammen med din driftsleder brainstormet på, hvordan arbejdsprocedurerne i stald eller mark kan forbedres.

Uanset hvor du plejer at få inspiration til at optimere din virksomhed, finder du her de værktøjer, som sætter dig og din lokale rådgiver i stand til at arbejde endnu mere målrettet med først at udpege dine forbedringspotentialer og dernæst med at indfri optimeringsgevinsterne på din bedrift.

Det kan handle om at sætte fokus på Fraktilanalysens nøgletal ”fremstillingspris”, altså hvad det koster at fremstille mælk, grise eller planteafgrøder. At holde omkostningsniveauet på bedriften nede kan være en vigtig strategisk indsats. Det kan også helt banalt handle om at stille rigtigt på foderblanderen eller at holde god foderhygiejne. Her er der ikke tale om en strategisk indsats, men om at optimere den daglige drift.

Daglige kontra strategiske indsatser

I faserne om procesinnovation ligger fokus på de lidt større økonomiske forbedringspotentialer, dvs. på den type optimeringsprojekt, der ligger på et strategisk niveau. Ved at se nærmere på fremstillingsprisen pr. kg EKM finder du måske ud af, at du skal udskifte dine malkerobotter for at øge mælkeydelsen. Her udmønter et fokus på fremstillingsprisen sig i en strategisk indsats.

Når det drejer sig om dit daglige arbejde med at optimere på bedriften, er det ikke nødvendigt at bruge alle de værktøjer, som beskrives her.

Vær dog opmærksom på, at en hverdagsudfordring i stalden eller på marken kan vise sig også at indeholde en strategisk problemstilling. Forhøjede celletal i mælken, som skyldes nedslidt udstyr, vil f.eks. udfordre en mælkeproducent til at tage en strategisk beslutning om, hvorvidt han skal renovere sit gamle udstyr eller investere i nyt.

Find potentialet

Første skridt på vejen er at identificere, hvilke muligheder du står overfor.

Fraktilanalysen hjælper dig her med at tage temperaturen på din bedrift ved at give dig et hurtigt visuelt overblik over, hvordan din driftsgren klarer sig på en række udvalgte nøgletal sammenlignet med andre landbrugsvirksomheder.

Den viser dig, hvor din bedrift er konkurrencedygtig, hvor den klarer sig som gennemsnittet, og hvor forbedringspotentialet er stort.

Det gælder, uanset om du er svine-, mælke- eller planteproducent:

Video

Se videoen om, hvad svineproducent Lau Lindholm Christiansen bruger Fraktilanalysen til.


Mere om Fraktilanalysen

Lad dig inspirere af, hvordan forskellige rådgivere bruger Fraktilanalysen sammen med deres landmandskunder.

Fraktilanalysen tager temperaturen på bedriften.

Læs mere om forskellige andre benchmarking-værktøjer.

 

Potentialer og udfordringer

Hvis du ønsker at gå grundigere til værks, kan et dynamisk strategiforløb sikre dig, at dit optimeringsprojekt er det, der bedst driver udviklingen af din virksomhed videre, og at der ikke er andre optimeringsgevinster, som kunne påvirke din bundlinje i endnu gunstigere retning.

Læs mere om ”Potentialer og udfordringer” for at blive klogere på, hvorfor det kan være en god idé at starte forretningsudviklingen med et dynamisk strategiforløb.

Læs mere om potentialer og udfordringer i forbindelse med procesinnovation. 

Værktøjskassen

Klik på en overskrift i figuren nedenfor for at gå til det ønskede værktøj.

Sidst bekræftet: 13-03-2017 Oprettet: 10-11-2016 Revideret: 10-11-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Chefkonsulent

Ivan Damgaard

Strategi & Vækst


Af samme forfatter

Ejerskifteudfordringerne i dansk landbrug kan nuanceres
Store forskelle på ejerlederens alder i små og store landbrugsvirksomheder. SEGES har med en analyse af de danske landbrugs...
16.12.19
Husk de personlige overvejelser
Et ejerskifte handler ikke kun om tal, bundlinje og skatteoptimering. De bløde dele af et ejerskifte er lige så vigtige at ...
27.11.17
Styrk idéen
Tiden er inde til at sætte endnu flere ord på din idé. Med udgangspunkt i den feedback, du fik i fasen ”Ny start”, begynder...
16.06.17
Forretning
Du har nu været igennem alle faser af forretningsudviklingen og har undersøgt din forretningsmodel til bunds. Nu er du klar...
12.04.17
Ny start
Du har fået verdens bedste forretningsidé eller indset, hvordan samarbejdet mellem dine medarbejdere kan blive endnu bedre....
22.02.16

Læs også