Oprettet: 13-03-2020

Stop for markedsføring af Rizolex 10 D

Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse hos avlerne er fastsat til den 01.03.2022.

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. har meddelt ophør af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2, fordi midlet ikke længere ønskes markedsført.

  • Rizolex 10D er afmeldt pr. 01-09-2020 (sidste frist for import til Danmark)
  • Rizolex 10D må sælges i detailledet (eksempelvis grovvaren) indtil 01-03-2021
  • Rizolex 10D må anvendes og besiddes indtil 01-03-2022, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.

Rizolex 10 D kan anvendes i denne og næste sæson.

Med udfasningen af både Monceren i 2020 og pulverbaseret Rizolex i 2021 vil der ikke længere være pulverbaserede bejdsemidler til bejdsning af kartofler, hvis der ikke kommer nye produkter på markedet.

Sidst bekræftet: 13-03-2020 Oprettet: 13-03-2020 Revideret: 13-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Pesticidrester i kartofler
Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggek...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente...
13.02.20