Oprettet: 19-03-2020

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler

Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Propulse SE 250 er godkendt til bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria). Propulse SE 250 indeholder 125 g/l fluopyram og 125 g/l prothioconazol; dvs. midlet indeholder to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme (SDHI og DMI) overfor kartoffelbladplet. I de senere år er der sket en stigning i udviklingen af resistens i kartoffelbladpletsvampen overfor aktivstofferne boscalid i Signum WG og azoxystrobin i Amistar. Der er ikke konstateret resistens overfor difenoconazol i Narita og Revus Top og prothioconazol i Propulse SE 250. Der er ikke påvist resistens overfor Propulse SE 250, selvom fluopyram i Propulse og boscalid i Signum WG begge tilhørende SDHI-gruppen.

Anvendelse af Propulse SE 250 forudsætter:

  • Maksimal 2 behandlinger med hver 0,45 l/ha
  • Minimum 10 dage mellem hver behandling
  • Må i kartofler ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 89 og senest 1. oktober.
  • Sprøjtefrist er på 21 dage.
  • Bemærk at der er et afstandskrav på 2 m til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
  • En afstand på 2 meter til vandmiljøet

På baggrund af godkendelse vil der i stivelseskartofler blive anbefalet to gange Propulse SE 250 i kombination med 1-2 behandlinger med difenoconazol (Revus Top og Narita) afhængig af sædskiftet.

Sidst bekræftet: 19-03-2020 Oprettet: 19-03-2020 Revideret: 19-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Pesticidrester i kartofler
Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggek...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente...
13.02.20