Feedback Form

  

Oprettet: 16-10-2018

Forbud mod diquat fra EU

EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.

EU Kommissionen har den 12. oktober 2018 vedtaget at diquat ikke længere må anvendes i medlemslandene. Det betyder, at Miljøstyrelsen senest den 4. februar 2020 skal forbyde anvendelse af alle midler med indhold af diquat, dvs. Reglone, Quad-Glob og Mission.

Forud for beslutningen er foregået et langt forløb med revurdering af diquat efter reglerne i pesticidforordningen. Vurderingen af stoffet har været, at der er en høj risiko for sprøjteførere, andre tilstedeværende, forbipasserende til behandlede marker og lokale beboere samt en høj risiko for fugle. Det har ikke været muligt for de ansøgende firmaer at påvise sikker anvendelse. Det er muligt for firmaerne igen at ansøge om godkendelse, hvis der kan anvises sikre anvendelsesmetoder, der nedsætter risikoen for mennesker og fugle.

Det er velkendt, at diquat-midler er afgørende til nedvisning i mange produktioner af kartofler, frø og gartneri. Der forestår en stor opgave i snarest muligt at:

  • Afsøge mulighederne for at anvise sikre anvendelser i Danmark og herefter søge om dispensation til de opgaver, hvor der ikke kan findes alternativer
  • Fortsætte søgningen efter effektive alternativer, da hidtidige alternative løsninger har haft begrænset succes. Man kan håbe, at der på baggrund af at et forbud i hele EU vil være et større potentiale for at finde løsninger.

I den kommende tid vil L&F og SEGES i dialog med alle parter arbejde på at finde løsninger, som kan bevare en stor dansk produktion af kartofler, frø og grønt.

Sidst bekræftet: 16-10-2018 Oprettet: 16-10-2018 Revideret: 16-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ukrudt i kartofler
Muligheder for ukrudtsbekæmpelse i kartofler uden anvendelse af Titus.
23.04.19
Endnu uklarhed med hensyn dispensation for Titus WSB til brug i kartofler
Miljøstyrelsen har meddelt, at der som udgangspunkt ikke kan gives dispensation til anvendelse af Titus WSB, men MST vil se...
12.04.19
Hjemmeproducerede læggekartofler på øko-omlægningsarealer
Det er muligt at dyrke læggekartofler til økologisk produktion på arealer under omlægning til økologi. Kravene er, at karto...
12.04.19
Vandmængde ved konventionel sprøjteteknik
Anbefaling om vandmængde ved forskellige sprøjteopgaver i landbrugsafgrøder.
10.04.19
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
08.04.19

Læs også