Feedback Form

  

Oprettet: 16-10-2018

Forbud mod diquat fra EU

EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.

EU Kommissionen har den 12. oktober 2018 vedtaget at diquat ikke længere må anvendes i medlemslandene. Det betyder, at Miljøstyrelsen senest den 4. februar 2020 skal forbyde anvendelse af alle midler med indhold af diquat, dvs. Reglone, Quad-Glob og Mission.

Forud for beslutningen er foregået et langt forløb med revurdering af diquat efter reglerne i pesticidforordningen. Vurderingen af stoffet har været, at der er en høj risiko for sprøjteførere, andre tilstedeværende, forbipasserende til behandlede marker og lokale beboere samt en høj risiko for fugle. Det har ikke været muligt for de ansøgende firmaer at påvise sikker anvendelse. Det er muligt for firmaerne igen at ansøge om godkendelse, hvis der kan anvises sikre anvendelsesmetoder, der nedsætter risikoen for mennesker og fugle.

Det er velkendt, at diquat-midler er afgørende til nedvisning i mange produktioner af kartofler, frø og gartneri. Der forestår en stor opgave i snarest muligt at:

  • Afsøge mulighederne for at anvise sikre anvendelser i Danmark og herefter søge om dispensation til de opgaver, hvor der ikke kan findes alternativer
  • Fortsætte søgningen efter effektive alternativer, da hidtidige alternative løsninger har haft begrænset succes. Man kan håbe, at der på baggrund af at et forbud i hele EU vil være et større potentiale for at finde løsninger.

I den kommende tid vil L&F og SEGES i dialog med alle parter arbejde på at finde løsninger, som kan bevare en stor dansk produktion af kartofler, frø og grønt.

Sidst bekræftet: 16-10-2018 Oprettet: 16-10-2018 Revideret: 16-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse
En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigt...
10.12.18
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Anvendelsen af Reglone i visse arter af frøgræs, kløver og havefrø giver mulighed for bekæmpelse af ukrudt, men effekt og s...
05.12.18
Hanespore breder sig hastigt i Danmark
Se fire korte videoer om hanespore, som hører til blandt verdens 10 værste ukrudstarter.
05.12.18
Pesticidrester i fødevarer 2017
Den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer viser igen, at der i danske planteprodukter er få fund af pesticider, og a...
19.11.18
Datoer for udfasning af bekæmpelsesmidler indeholdende diquat, thiram og pymetrozin
De aktuelle midler kan anvendes til og med sæson 2019
13.11.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også